Adobe Drive i Sierra | macOS 10.12

Program Adobe Drive w wersji CC i wcześniejszych jest niezgodny z systemem macOS Sierra i nie jest obsługiwany.

Uwaga:

W dniu 11 grudnia 2017 r. Adobe Drive zostanie wycofany z użycia. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Najczęściej zadawane pytania.

Wersje, których dotyczy dokument

Adobe Drive CC w wersji 5.0.3 lub starszej

System operacyjny

macOS 10.12 (Sierra)

Firma Adobe zaleca użytkownikom przetestowanie partycji spoza środowiska produkcyjnego na własną rękę w celu upewnienia się, że posiadany sprzęt i sterowniki działają w nowym systemie operacyjnym.

Problemy podczas korzystania z rozszerzenia Adobe Drive w systemie macOS Sierra

Instalacja w systemie MacOS Sierra

Rozszerzenia Adobe Drive w wersji 5.0.3 lub nowszej nie można zainstalować w systemie macOS 10.12 (Sierra) i wyświetlany jest następujący komunikat o błędzie:

Uruchomienie programu instalacyjnego nie powiodło się. Przyczyną może być brakujący plik. Pobierz program Adobe Support Advisor, aby zidentyfikować problem.

Wybranie opcji pobrania narzędzia Adobe Support Advisor również kończy się niepowodzeniem, ponieważ zostało ono wycofane.

Uaktualnienie do systemu macOS Sierra

Jeśli na komputerze zainstalowano rozszerzenie Adobe Drive w wersji 5.0.3 lub starszej i przeprowadzono uaktualnienie do systemu macOS Sierra, aplikacja uruchamia się, ale nie można połączyć się z systemem zarządzania zasobami cyfrowymi. Wyświetlany jest następujący komunikat o błędzie:

Nie można połączyć z serwerem” Szczegóły: „Nie można zainstalować serwera z UUID <xxxx>.

Sposób obejścia problemu

Jeśli używane jest rozszerzenie Adobe Drive w wersji, której dotyczy problem, należy nadal korzystać z obecnej wersji systemu Mac OS X i nie przeprowadzać aktualizacji do wersji macOS 10.12 (Sierra).

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto