Program Adobe Drive w wersji CC i wcześniejszych jest niezgodny z systemem macOS Sierra i nie jest obsługiwany.

Uwaga:

W dniu 11 grudnia 2017 r. Adobe Drive zostanie wycofany z użycia. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Najczęściej zadawane pytania.

Wersje, których dotyczy dokument Adobe Drive CC w wersji 5.0.3 lub starszej
System operacyjny macOS 10.12 (Sierra)

Firma Adobe zaleca użytkownikom przetestowanie partycji spoza środowiska produkcyjnego na własną rękę w celu upewnienia się, że posiadany sprzęt i sterowniki działają w nowym systemie operacyjnym.

Problemy podczas korzystania z rozszerzenia Adobe Drive w systemie macOS Sierra

Instalacja w systemie MacOS Sierra

Rozszerzenia Adobe Drive w wersji 5.0.3 lub nowszej nie można zainstalować w systemie macOS 10.12 (Sierra) i wyświetlany jest następujący komunikat o błędzie:

Uruchomienie programu instalacyjnego nie powiodło się. Przyczyną może być brakujący plik. Pobierz program Adobe Support Advisor, aby zidentyfikować problem.

adobe-drive-sierra

Wybranie opcji pobrania narzędzia Adobe Support Advisor również kończy się niepowodzeniem, ponieważ zostało ono wycofane.

Uaktualnienie do systemu macOS Sierra

Jeśli na komputerze zainstalowano rozszerzenie Adobe Drive w wersji 5.0.3 lub starszej i przeprowadzono uaktualnienie do systemu macOS Sierra, aplikacja uruchamia się, ale nie można połączyć się z systemem zarządzania zasobami cyfrowymi. Wyświetlany jest następujący komunikat o błędzie:

Nie można połączyć z serwerem” Szczegóły: „Nie można zainstalować serwera z UUID <xxxx>.

unable-to-connect-AEM-Assets

Sposób obejścia problemu

Jeśli używane jest rozszerzenie Adobe Drive w wersji, której dotyczy problem, należy nadal korzystać z obecnej wersji systemu Mac OS X i nie przeprowadzać aktualizacji do wersji macOS 10.12 (Sierra).

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online