Wytyczne Adobe dotyczące obsługi oprogramowania

Poznaj harmonogram wsparcia dla produktów i usług firmy Adobe.

Czy moja aplikacja jest obsługiwana?

W przypadku aplikacji na komputer Adobe obsługuje aktualne aplikacje i ich poprzednie dwie główne wersje. W przypadku aplikacji internetowych i mobilnych obsługujemy tylko bieżącą wersję. Listę aplikacji i okresów świadczenia pomocy technicznej można znaleźć na stronie Produkty i okresy świadczenia pomocy technicznej.

Czy moja aplikacja otrzymuje aktualizacje zabezpieczeń?

Firma Adobe dostarcza aktualizacje zabezpieczeń tylko do naszych aktualnych aplikacji. Zalecamy zawsze aktualizować aplikacje do najnowszych wersji, aby korzystać z ulepszeń funkcji, wydajności i bezpieczeństwa.

Jakie aplikacje są dostępne do pobrania?

Firma Adobe udostępnia instalatory aktualnych wersji aplikacji oraz ich poprzednich wersji głównych. (Acrobat DC jest wyjątkiem. Udostępniamy tylko bieżące wersje, aby zapewnić dostęp do najnowszych aktualizacji zabezpieczeń). W przypadku aplikacji mobilnych udostępniamy tylko najnowszą wersję. Nie dostarczamy instalatorów aplikacji, których już nie sprzedajemy. Znajdź łącza do aplikacji dostępnych do pobrania.​

Dlaczego moja aplikacja nie jest już dostępna?

W ramach naszego cyklu innowacji czasami wycofujemy aplikacje, aby móc skupić się na dostarczaniu nowych i ulepszonych programów oraz usług.  

Czy dostępne jest jakiekolwiek wsparcie dla wycofanych aplikacji lub usług?

Zapewniamy wsparcie, pliki do pobrania, dokumentację i poprawki bezpieczeństwa, gdy zbliża się koniec obsługi aplikacji lub usługi. Gdy aplikacja lub usługa zostanie wycofana z użytku, wsparcie się kończy.

Harmonogramy wycofywania firmy Adobe
Harmonogram wsparcia dla wycofanych aplikacji i usług

Informacje na temat okresów świadczenia pomocy technicznej dla określonych produktów Adobe można znaleźć na stronie Produkty i okresy świadczenia pomocy technicznej.

Jak długo wcześniej otrzymam powiadomienie o wycofaniu aplikacji lub usługi?

O zakończeniu sprzedaży lub wsparcia powiadamiamy z reguły co najmniej 12 miesięcy wcześniej. Nieprzewidziane zmiany lub wymagania mogą jednakże spowodować, że ten okres będzie krótszy.

Czy do wycofanej aplikacji lub usługi wprowadzane są ulepszenia lub poprawki błędów?

Po ogłoszeniu końca obsługi nie są wprowadzane żadne nowe ulepszenia do produktu lub usługi. W miarę możliwości pracujemy nad zapewnieniem zgodności z aktualizacjami systemu operacyjnego i w miarę potrzeb dostarczamy poprawki zabezpieczeń aż do momentu zaprzestania sprzedaży aplikacji lub usługi.

Więcej informacji

W tym dokumencie określono harmonogram końca obsługi wszystkich produktów i usług hostowanych w ramach usług Adobe Creative Cloud i Document Cloud, niezależnie od tego, czy są one dostarczane jako oprogramowanie lokalne, czy jako usługa hostowana, z wyjątkiem usług i platform wymienionych w znajdującej się poniżej sekcji Wyjątki.

Wyjątki

Ten harmonogram wycofywania nie dotyczy usług i platform firmy Adobe, takich jak Flash. Końca obsługi nie należy interpretować jako zaprzestania realizacji jakiejkolwiek istniejącej umowy z firmą Adobe. Usługi dla istniejącej bazy produktów będą nadal świadczone zgodnie z istniejącymi warunkami umowy. W przypadku produktów lub usług o bardziej restrykcyjnych wymaganiach dotyczących końca obsługi, egzekwowany będzie bardziej restrykcyjny wymóg.

 • Adobe zastrzega sobie prawo do zaprzestania produkcji produktu poprzez zakończenie wsparcia dla takiego produktu w dowolnym momencie.
 • Adobe dołoży komercyjnie uzasadnionych starań, aby o zakończeniu sprzedaży lub wsparcia powiadomić co najmniej 12 miesięcy wcześniej.
 • Adobe dołoży komercyjnie uzasadnionych starań, aby co najmniej 12 miesięcy wcześniej powiadomić o dacie zakończenia sprzedaży produktu i/lub ostatniego dnia, w którym można go zamówić.
 • W okresie pomiędzy ogłoszeniem końca obsługi a faktycznym zakończeniem pomocy technicznej, prowadzona będzie następująca obsługa produktu:
  • Do produktu lub usługi nie będą wprowadzane żadne nowe ulepszenia.
  • Do produktu lub usługi nie będą wprowadzane żadne ulepszenia w celu obsługi nowych lub zaktualizowanych wersji platform lub systemów operacyjnych, na których działa produkt lub z którymi się łączy.
  • Obsługa klienta firmy Adobe skieruje klientów do istniejących poprawek, łatek lub obejść problemu mających zastosowanie w zgłoszonym przypadku.
  • Adobe może, według własnego uznania, opracować nowe poprawki dla problemów, które mogą powodować poważne skutki techniczne lub stanowić ryzyko biznesowe dla klientów. Na podstawie danych od klientów firma Adobe określi znaczenie skutków i ryzyka oraz wynikające z tej oceny działania.
  • Według własnego uznania Adobe może angażować zespoły badawczo-rozwojowe tylko w krytycznych przypadkach i na ograniczonych zasadach w celu identyfikacji problemów.
 • Adobe dołoży komercyjnie uzasadnionych starań, aby rozwiązać problemy z bezpieczeństwem w wycofywanych produktach przez okres gwarancji lub pomocy technicznej, w zależności od tego, co nastąpi później.

Termin

Definicja

Więcej informacji

Ogłoszenie końca obsługi

Powiadomienie wysyłane do klientów, partnerów handlowych i zainteresowanych stron, że produkt nie będzie już sprzedawany, obsługiwany ani dostępny do pobrania. 

Zazwyczaj wysyłane co najmniej 12 miesięcy przed końcem sprzedaży.

Koniec sprzedaży

Produkt nie jest już sprzedawany w witrynie Adobe.com lub w sklepach innych firm.

Instalatory nie są dostępne do pobrania w witrynie Adobe.com.

Koniec obsługi

Żadne usługi i wsparcie online nie są już dostępne. 

Wszystkie usługi wspomagające, które wymagają bieżącego utrzymania, są usuwane. Przechowywane dane klientów są usuwane.

Pomoc techniczna  

Pomoc świadczona przez firmę Adobe za pośrednictwem czatu online, telefonu lub poczty elektronicznej w zakresie wsparcia związanego z pobieraniem, aktywacją i płatnościami.    

Dostępna do czasu, gdy obsługa produktu zostanie zakończona.

Wsparcie w zakresie samopomocy   

Dokumentacja online, instalatory i wsparcie społeczności w przypadku pytań związanych z produktem.    

Aktualizacje (w razie potrzeby) do daty zakończenia obsługi. Dostępne do momentu zakończenia obsługi.    

Aktualizacje systemu operacyjnego do najnowszej wersji aplikacji    

Ulepszenia produktów Adobe w celu ich optymalizacji pod kątem nowych systemów operacyjnych.    

Adobe optymalizuje aplikacje do nowszych systemów operacyjnych w miarę potrzeb, aż do daty zakończenia obsługi.    

Luka w zabezpieczeniach

Luka w zabezpieczeniach, którą osoba atakująca mogłaby wykorzystać do włamania się do komputera użytkownika.    

Adobe dokłada uzasadnionych starań, aby rozwiązać problemy z bezpieczeństwem w wycofywanych produktach przez okres gwarancji lub pomocy technicznej, w zależności od tego, co nastąpi później.

Uwaga:
 • Niniejsze wytyczne dotyczące wsparcia nie powinny być interpretowane jako prawnie wiążące zobowiązanie. Poprzez publikację tego dokumentu firma Adobe nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych, dorozumianych ani ustawowych, ani też dotyczących informacji w nim zawartych.
 • Dokument ten ma charakter informacyjny. Adobe zastrzega sobie prawo do modyfikowania wytycznych dotyczących poszczególnych produktów w zależności od potrzeb biznesowych.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?