Nowe funkcje modułu Elements Organizer 12

Uwaga:

Moduł Elements Organizer jest dostępny wraz z programami Adobe Photoshop Elements i Adobe Premiere Elements. Aby uzyskać więcej informacji o nowych funkcjach tych produktów, odwiedź strony:

Elements Organizer 12 oferuje nowe funkcje i ulepszenia ułatwiające pracę z mediami cyfrowymi. Niniejszy artykuł zawiera krótkie omówienie nowych funkcji oraz łącza do materiałów z dodatkowymi informacjami.

Dostęp do multimediów z dowolnego miejsca dzięki Adobe Revel

Nowe funkcje modułu Elements Organizer 12

Photoshop Elements umożliwia przesyłanie multimediów do Adobe® Revel i otwieranie ich z dowolnego urządzenia. Multimedia znajdujące się już w bibliotekach Revel użytkownika są pobierane do modułu Elements Organizer, w którym można z nimi pracować.

Adobe Revel to aplikacja umożliwiająca przechowywanie multimediów w chmurze i udostępnianie ich prywatnie lub publicznie.

Przeczytaj ten artykuł, aby uzyskać więcej informacji.

Przesyłanie albumów lokalnych do aplikacji Revel

Funkcje oznaczania

Ulepszone funkcje modułu Elements Organizer 12

Elements 12 oferuje szereg ciekawych ulepszeń oznaczania.

  • Znaczniki miejsc w Elements 12 mają powiązane ze sobą współrzędne GPS. Współrzędne te są także powiązane z wszelkimi mediami oznaczonymi tymi znacznikami miejsc.
  • Możesz tworzyć znaczniki osób, miejsc i zdarzeń w prawym panelu widoku Multimediów.
  • Możesz teraz tworzyć i oglądać zestawy osób w widoku Miejsc.
Multimedia zestawione według miejsca

Pozostałe ulepszenia

  • Możesz teraz porządkować media alfabetycznie według nazwy. Przeczytaj ten artykuł pomocy, aby uzyskać więcej informacji.
  • Ulepszenia w sposobie wyszukiwania plików mediów. Przeczytaj ten artykuł pomocy, aby uzyskać więcej informacji.
  • Obsługa udostępniania zdjęć na Twitterze
  • Obsługa systemu 64-bitowego Mac OS
Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto

[Feedback V2 Badge]