Podręcznik użytkownika Anuluj

Dodawanie danych miejsca (lokalizacji) i zarządzanie nimi

 1. Elements Organizer User Guide
 2. Introduction
  1. What is Elements Organizer?
  2. What's new in Elements Organizer
  3. System requirements | Elements Organizer
  4. Workspace basics
  5. Importing media in bulk
  6. Using Elements Organizer and Adobe Premiere Elements together
 3. Workspace and workflow
  1. Workspace basics
  2. View and share auto-created collages, slideshows, and more
  3. Use Media view to manage photos and videos
  4. Keys for editing photos
  5. Keys for finding photos
  6. Keys for viewing photos
  7. Using Elements Organizer and Adobe Premiere Elements together
  8. Selecting country or region
 4. Importing media files
  1. Importing media from cameras and card readers
  2. Importing media in bulk
  3. Importing media from iPhoto library (Mac OS only)
  4. Importing photos from scanners (Windows only)
  5. Importing media from files and folders
 5. Viewing and fixing media files
  1. Use Media view to manage photos and videos
  2. View video and full-screen images
  3. Grouping photos in version sets
  4. Fixing photos in Elements Organizer
  5. Fixing photos and videos using other applications
  6. Auto-curate your best photos
 6. Marking places, faces, and events
  1. Adding and managing place (location) data
  2. Marking faces and organizing media in People view
  3. Adding and managing event data
  4. Creating event stacks using Smart Events
 7. Managing catalogs, folders, and albums
  1. Creating albums and album categories
  2. Editing albums and album categories
  3. Create and edit catalogs in Elements Organizer
  4. Back up or restore catalogs | Elements Organizer 2018
  5. Tag your media
  6. Using Smart Tags
  7. Creating and editing Saved Searches
  8. Back up or restore catalogs | Elements Organizer 15 and earlier versions
  9. Troubleshooting catalog issues
 8. Searching photos and videos
  1. Using Enhanced Search
  2. Using the Find menu
  3. Finding media files by keyword tags
  4. Search options to find media
  5. Searching for media files
  6. Finding media files using Timeline
 9. Creating photo projects
  1. Elements Organizer projects overview
  2. Slideshows
  3. Creating photo calendar
  4. Creating slide shows (Windows only) | Elements 12
 10. Creating video projects
  1. Create instant movies and video stories
  2. Viewing video projects
 11. Printing, sharing, and exporting
  1. Printing photos
  2. Sending photos and media files by email
  3. Email photos as PDF file
  4. Share videos
  5. Export photos
  6. Share photos using online services
  7. Set e-mail preferences

Użyj zaawansowanej integracji map modułu Elements Organizer, aby powiązać zdjęcia i filmy z miejscami, w których zostały wykonane. Organizuj i oglądaj zdjęcia i filmy według lokalizacji.

Uwaga:

W tym artykule omówiono procedurę nadawania nazw miejscom w module Elements Organizer 14. Stosowny artykuł dotyczący modułu Elements Organizer 13 jest dostępny pod tym łączem.

Istnieje możliwość powiązania zdjęć i filmów z miejscami, w których zostały wykonane. Elements Organizer przechowuje informacje o lokalizacji i ułatwia znajdowanie i organizowanie zdjęć i filmów.
Mapy Google są zintegrowane z Elements Organizer, można zatem powiązać zdjęcie lub film z miejscem na mapie, po prostu przeciągając i upuszczając lub wyszukując miejsce. Elements Organizer dodaje pinezkę i wyświetla liczbę plików multimediów powiązanych z miejscem.

Jeśli zdjęcia i filmy mają informacje GPS, moduł Elements Organizer automatycznie umieszcza je na mapie w prawidłowej lokalizacji.

Wykorzystaj widok Miejsca do wyświetlania i porządkowania plików multimedialnych w oparciu o informacje o lokalizacji.

Uwaga:

Do precyzyjnego działania funkcji Mapa wymagane jest aktywne połączenie z Internetem.

Karty Przypięte i Nieprzypięte

Moduł Elements Organizer wyświetla pliki multimedialne, dla których nie ma danych dotyczących lokalizacji, w zakładce Nieprzypięte w widoku Miejsca. Pliki multimedialne z danymi lokalizacyjnymi (na przykład zdjęcia, które zostały oznaczone ręcznie lub które zostały wykonane za pomocą urządzenia z obsługą GPS) są wyświetlane na karcie Przypięte w widoku Miejsca.

Wyświetlanie plików multimedialnych przed dodaniem informacji o miejscu

Po zaimportowaniu plików multimedialnych przejdź do karty Nieprzypięte. Wszystkie pliki multimedialne, które nie mają informacji o lokalizacji, są wyświetlane w tym miejscu.

Opcja Grupuj według dat jest domyślnie zaznaczona. Wybranie tej opcji organizuje zdjęcia na podstawie daty/czasu oraz ułatwia dodawanie informacji o lokalizacji do plików multimedialnych utworzonych w obrębie danego przedziału czasu. Przykładowo ułatwia to porządkowanie zdjęć, które zostały zrobione podczas urodzin obchodzonych na Hawajach, ponieważ możesz oznaczyć wszystkie zdjęcia wykonane w dniu urodzin na Hawajach.

Możesz zmienić liczbę wyświetlanych ścieżek przesuwając suwak Liczba grup. Przesunięcie suwaka w lewo (w kierunku Min) powoduje grupowanie wspólnie większej liczby plików multimedialnych w jednostce czasu. Zatem gdy przesuniesz suwak w lewo, zostanie wyświetlonych mniej ścieżek. Natomiast gdy przesuniesz suwak w prawo (w kierunku Max), zostanie wyświetlonych więcej ścieżek. 

Dodawanie informacji o lokalizacji do plików multimedialnych

Moduł Element Organizer zapewnia kilka prostych sposobów oznaczania lokalizacji plików multimedialnych.
Wybierz pliki multimedialne, do których chcesz przypisać lokalizację, a następnie wybierz jedną z następujących metod:

 • Wyszukaj i przypisz lokalizację
 • Użyj przycisku Dodaj lokalizację
 • Przeciągnij i upuść pliki multimedialne na mapie
   

Wyszukaj i przypisz lokalizację

Zaznacz pliki multimedialne, które chcesz przypisać do lokalizacji. Następnie wyszukaj na mapie lokalizację, w której w której chcesz umieścić wybrane pliki multimedialne. 

Uwaga:

Ta metoda może być używany tylko w zakładce Nieprzypięte. Wyszukiwanie lokalizacji w zakładce Przypięte spowoduje jedynie zbliżenie do tego miejsca na mapie.

 

Użyj przycisku Dodaj lokalizację

Możesz użyć przycisku Dodaj lokalizację, aby wyszukać lokalizację i przypisać ją w jeden z następujących sposobów.

Dodaj lokalizację do wszystkich obrazów w ścieżce

Upewnij się, że pracujesz w widoku Odpięte i z zaznaczoną opcją Grupuj według dat. Przesuń suwak Liczba grup tak, by mieć dostęp do wybranej ścieżki. Następnie kliknij przycisk Dodaj lokalizację na ścieżce, aby umieścić wszystkie obrazy w tej ścieżce na mapie. 

Dodaj lokalizację do wybranych obrazów z zakładki  Odpięte 

Możesz dodać lokalizację do zestawu zaznaczonych plików multimedialnych. Pliki te mogą znajdować się w tej samej ścieżce lub różnych ścieżkach.

W zakładce Odpięte zaznacz je, a następnie kliknij przycisk Dodaj lokalizację na panelu Operacje.

Dodaj lokalizację do zaznaczonych obrazów z widoku Multimedia

 • W widoku Multimediów, zaznacz obrazy, a następnie kliknij przycisk Dodaj lokalizację w panelu Operacje. 

Przeciągnij i upuść pliki multimedialne na mapie

Na mapie wystarczy przeciągnąć pliki multimedialne do lokalizacji, z którą chcesz je powiązać.

Przeglądanie multimediów powiązanych z miejscem

Kliknij zakładkę Przypięte, aby przeglądać pliki multimedialne, które zawierają informacje o lokalizacji (te, które oznaczono ręcznie lub te, które zawierają informacje GPS).

W widoku Przypięte zdjęcia są wyświetlane w stosie, co ilustruje poprzedni obraz.

Aby wyświetlić powiększenie zdjęcia, umieść kursor myszy na stosie.
 

A. Umieszczenie kursora na zdjęciu lub stosie powoduje wyświetlenie bardziej szczegółowego widoku B. Aby wyświetlić poprzednie lub następne zdjęcie w stosie, kliknij symbol < lub > C. Aby dostosowywać lokalizację powiązaną ze zdjęciem, kliknij przycisk Edytuj D. Aby wyświetlić wszystkie zdjęcia skojarzone z lokalizacją, kliknij  

Liczba u dołu po prawej pokazuje liczbę plików multimedialnych, które znajdują się w tym samym miejscu. Aby zobaczyć te pliki multimedialne, kliknij przycisk z liczbą i symbolem >.

Dokładne określanie lokalizacji

Aby dokładniej określić położenie pliku multimedialnego, kliknij przycisk Edycja.

Załóżmy, że wstępnie użytkownik oznaczył wszystkie zdjęcia jako „San Francisco”. Możesz później za pomocą przycisku Edycja dokładnie określić lokalizację jako „Sausalito”, „Most Golden Gate”, itd.

Wyświetlanie stosów na różnych poziomach powiększenia

Gdy oddalasz mapę w widoku Przypiętym, szereg stosów, które znajdują się względnie blisko siebie zostanie połączonych w jeden stos. Na przykład, pojedyncze stosy z Belmont, Stoneham i Brookline, mogą być wyświetlane jako jeden stos o nazwie Boston. Aby wyświetlić poszczególne stosy, powiększ mapę.

 

Uzyskaj nazwę lokalizacji zdjęć z informacji GPS

Jeśli pliki multimedialne zawierają informacje GPS, są one wyświetlane na mapie, ale nie zawierają nazw powiązanych z nimi miejsc.

Aby powiązać nazwę miejsca z tymi plikami, umieść kursor nad stosem, a następnie kliknij przycisk Pobierz lokalizację.

Wyszukiwanie lokalizacji na mapie

Możesz także wyszukać lokalizację na mapie. Pliki multimedialne w i wokół lokalizacji będą wyświetlane na mapie.

Użycie niestandardowej nazwy lokalizacji

Możesz zastąpić znacznik lokalizacji pliku multimedialnego nazwą niestandardową, aby zapewnić lepszą identyfikację lokalizacji lub spersonalizować znacznik lokalizacji. Na przykład możesz chcieć zmienić znacznik lokalizacji na „Moje biuro” lub „Mój dom”.

Aby utworzyć nazwę niestandardową, należy wykonać następujące czynności.

 1. W zakładce Przypięte najedź kursorem na plik multimedialny, aby pokazać widok rozszerzony. Następnie z menu kontekstowego wybierz polecenie Dodaj własną nazwę.

  Możesz także kliknąć przycisk Własna nazwa w panelu Operacje.

 2. W wyświetlonym oknie dialogowym należy podać wybraną nazwę dla pliku multimedialnego.

  Po utworzeniu własnego znacznika pojawia się on na liście znaczników miejsc w widoku Multimedia. Teraz możesz filtrować pliki multimedialne za pomocą tego znacznika, zastosować go do innych plik ów multimedialnych, które zostały utworzone w tym samym miejscu itp.

  Uwaga:

  Polecenie Własna nazwa tworzy jedynie alias dla lokalizacji widocznej na mapie. Możesz zbliżyć lub oddalać widok, aby odnaleźć wybraną nazwę, do której chcesz dodać własną nazwę.

Usuwanie pinezki z multimediów

Aby usunąć pinezkę (miejsce) powiązaną z plikiem multimediów lub stosem, zaznacz je, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Kliknij prawym przyciskiem plik lub stos i wybierz opcję Usuń pinezkę.

 • W widoku Przypięte, kliknij plik multimedialny lub stos, a w panelu Operacje, zaznacz opcję Usuń

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?