Podręcznik użytkownika Anuluj

Oznaczanie twarzy na zdjęciach i organizowanie widoku osób

 1. Elements Organizer User Guide
 2. Introduction
  1. What is Elements Organizer?
  2. What's new in Elements Organizer
  3. System requirements | Elements Organizer
  4. Workspace basics
  5. Importing media in bulk
  6. Using Elements Organizer and Adobe Premiere Elements together
 3. Workspace and workflow
  1. Workspace basics
  2. View and share auto-created collages, slideshows, and more
  3. Use Media view to manage photos and videos
  4. Keys for editing photos
  5. Keys for finding photos
  6. Keys for viewing photos
  7. Using Elements Organizer and Adobe Premiere Elements together
  8. Selecting country or region
 4. Importing media files
  1. Importing media from cameras and card readers
  2. Importing media in bulk
  3. Importing media from iPhoto library (Mac OS only)
  4. Importing photos from scanners (Windows only)
  5. Importing media from files and folders
 5. Viewing and fixing media files
  1. Use Media view to manage photos and videos
  2. View video and full-screen images
  3. Grouping photos in version sets
  4. Fixing photos in Elements Organizer
  5. Fixing photos and videos using other applications
  6. Auto-curate your best photos
 6. Marking places, faces, and events
  1. Adding and managing place (location) data
  2. Marking faces and organizing media in People view
  3. Adding and managing event data
  4. Creating event stacks using Smart Events
 7. Managing catalogs, folders, and albums
  1. Creating albums and album categories
  2. Editing albums and album categories
  3. Create and edit catalogs in Elements Organizer
  4. Back up or restore catalogs | Elements Organizer 2018
  5. Tag your media
  6. Using Smart Tags
  7. Creating and editing Saved Searches
  8. Back up or restore catalogs | Elements Organizer 15 and earlier versions
  9. Troubleshooting catalog issues
 8. Searching photos and videos
  1. Using Enhanced Search
  2. Using the Find menu
  3. Finding media files by keyword tags
  4. Search options to find media
  5. Searching for media files
  6. Finding media files using Timeline
 9. Creating photo projects
  1. Elements Organizer projects overview
  2. Slideshows
  3. Creating photo calendar
  4. Creating slide shows (Windows only) | Elements 12
 10. Creating video projects
  1. Create instant movies and video stories
  2. Viewing video projects
 11. Printing, sharing, and exporting
  1. Printing photos
  2. Sending photos and media files by email
  3. Email photos as PDF file
  4. Share videos
  5. Export photos
  6. Share photos using online services
  7. Set e-mail preferences

Program Elements Organizator identyfikuje i grupuje podobne twarze. Wystarczy dodać imię osoby, aby mieć łatwy dostęp do wszystkich zdjęć, na których jest widoczna, w widoku Ludzie.

Uwaga:

W tym artykule omówiono procedurę przypisywania nazw twarzom w module Elements Organizer 14. Stosowny artykuł dotyczący modułu Elements Organizer 13 jest dostępnypod tym łączem.

Zaawansowana technologia rozpoznawania twarzy w module Elements Organizer pozwala identyfikować i organizować osoby na zdjęciach. Aby zidentyfikować osoby na zdjęciach i przeglądać zdjęcia uporządkowane według osób na nich oznaczonych, przełącz się do widoku Ludzie.

W widoku Ludzie są dwie karty, Z nazwą i Bez nazwy. Karta Z nazwą wyświetla zdjęcia wszystkich osób, które zostały oznaczone. Karta Bez nazwy wyświetla zdjęcia osób, które nie zostały jeszcze oznaczone.

Oznaczanie twarzy na zdjęciach

Możesz identyfikować twarze na zdjęciach, co pomoże zorganizować i zidentyfikować zdjęcia na podstawie osób, które się na nich pojawiają. Na przykład, jeśli znajomy Dawid pojawia się na niektórych zdjęciach, możesz go oznaczyć, a następnie posortować/przejrzeć zdjęcia, na których występuje.

W widoku Ludzie różne twarze są zorganizowane w stosy osób. Stosy osób to zestawy, w których znajdują się wszystkie zdjęcia osoby nazwane w module Elements Organizer. Na przykład, jeśli dana osoba pojawia się w sumie trzydzieści razy we wszystkich plikach multimedialnych, te trzydzieści zdjęć jest wyświetlanych razem jako stos. Poniższa ilustracja pokazuje stosy dla Johna i Sharon.

Zdjęcie twarzy wyświetlane na górze stosu to zdjęcie profilowe.

Oznaczanie twarzy na karcie Bez nazwy

Podczas importowania plików multimedialnych, moduł Elements Organizer analizuje zdjęcia w bazie katalogowej i grupuje podobne twarze. Czas analizy może się różnić w zależności od typu pliku i katalogu. Na przykład analiza pliku RAW trwa nieco dłużej, niż pliku JPEG.

W zakładce Bez nazwy wyświetlane są profile wszystkich osób, które nie zostały jeszcze nazwane. Można nazwać te osoby bezpośrednio w zakładce Bez nazwy. Można również wykluczyć twarze ze stosu, spowodować, że twarz nie będzie wyświetlana w module Elements Organizer, bądź scalić stosy.

Uwaga:

Po nadaniu nazw twarzom będą one, wraz ze zdjęciami, na których się pojawiają, wyświetlane w zakładce Nazwane. Możesz w dowolnym momencie wrócić do zakładki Bez nazwy i dodać nazwy kolejnych, jeszcze nie nazwanych twarzy.

Wyświetlanie wszystkich zdjęć w stosie

Jedno kliknięcie stosu powoduje wyświetlenie twarzy w tym stosie.

Możesz przeglądać zdjęcia zamiast twarzy, klikając opcję Zdjęcia.

Aby przełączyć się z powrotem do widoku twarzy, kliknij przycisk Twarze.

Najedź kursorem nad twarz, aby wyświetlić powiązane z nią zdjęcie.    

Ukrywanie lub wyświetlanie małych stosów

Domyślnie moduł Elements Organizer nie wyświetla stosów zawierających mało plików multimedialnych ani takich, w których wszystkie twarze są niewyraźne. Aby wyświetlać również takie stosy, odznacz pole wyboru pole Ukryj małe stosy.

Dodawanie nazw

Kliknij stos, aby wyświetlić wszystkie zdjęcia w stosie. Aby nazwać wszystkie zdjęcia w stosie, kliknij przycisk Dodaj nazwę.

Usuwanie twarzy ze stosu

Można jednocześnie nazwać wszystkie twarze w stosie. Jednak przed nazwaniem wszystkich twarzy, użytkownik może chcieć przejrzeć poszczególne twarze w stosie, aby potwierdzić, że należą one do odpowiednich osób. Jeśli niektóre twarzy nie należą do właściwej osoby, można je usunąć. Jeśli chcesz usunąć wybrane twarze ze stosu, możesz to zrobić w jeden z następujących sposobów:

 • Za pomocą opcji Nie ta osoba
 • Za pomocą opcji Nie pokazuj ponownie
Uwaga:

Można zaznaczyć wiele twarzy przytrzymując przycisk Command (Mac OS) lub Control (Windows), lub poprzez wciśnięcie klawisza Shift podczas klikania tych twarzy. 

Nie ta osoba

Jeśli twarz należy do innej osoby, należy kliknąć przycisk Nie ta osoba. Twarz zostanie usunięta ze stosu i będzie wyświetlana jako część innego stosu w zakładce Bez nazwy. Następnie można określić tę twarz jako twarz innej osoby. 

Możesz też umieścić kursor myszy nad twarzą i kliknąć białą ikonę, która zostanie wyświetlona. Twarz zostanie usunięta ze stosu. 

Nie pokazuj ponownie

Jeśli nie chcesz, aby twarz była wyświetlana ponownie w module Elements Organizer, kliknij opcjęNie pokazuj ponownie. Twarz nie będzie pokazywana ponownie w celu nadania nazwy w module Elements Organizer.

Opcji tej należy używać, jeśli nie chcesz w ogóle przypisywać tej twarzy nazwy.

Po zablokowaniu nadawania nazwy twarzy za pomocą opcji Nie pokazuj ponownie będzie można jej przypisać nazwę wyłącznie w jeden z następujących sposobów:

Uwaga:

Po kliknięciu opcji Nie ta osoba, twarz zostaje usunięta ze stosu, ale w dalszym ciągu jest wyświetlana w zakładce Bez nazwy jako część innego stosu. Można przypisać tę twarz innej osobie. 

Należy jednak pamiętać, że po użyciu opcji Nie pokazuj ponownie twarzy nie będzie ponownie wyświetlana w module Elements Organizer. 

Po usunięciu twarzy nie należących do danej osoby, kliknij opcję Dodaj nazwę (znajdującą się bezpośrednio poniżej stosu).

Wszystkie twarze w stosie zostają potwierdzone jako należące do tej osoby i przeniesione do zakładki Z nazwą.

Migracja katalogów utworzonych w starszej wersji modułu Elements Organizer do Elements Organizer 14

Po otwarciu bazy katalogowej utworzonej w poprzedniej wersji:

 • Wszystkie twarze, które użytkownik przypisał nazwom osób w poprzedniej wersji zostały przeniesione do karty Nazwane jako stosy.
 • Moduł Elements Organizer przeanalizuje wszystkie twarze, które nie zostały oznakowane i wypełnia nimi stosy w zakładce Bez nazwy. Możliwe jest łatwe dodawanie znaczników do takich twarzy, w sposób opisany w częściOznaczanie twarzy na karcie Bez nazwy.
 • Wszystkie znaczniki osób są także dodawane do kategorii Znaczniki osób w module Elements Organizer 14. 

Pobieranie listy znajomych serwisu Facebook i oznaczanie twarzy znajomych na zdjęciach

Elements Organizer łączy się z portalem Facebook i umożliwia pobranie Twojej listy kontaktów. Podczas dodawania nazw osób możesz pobrać listę swoich znajomych z Facebooka i zidentyfikować ich twarze (obecnych na liście).

 1. W widoku Bez nazwy kliknij przycisk Dodaj nazwę

 2. Zacznij wpisywać nazwę osoby. Moduł Elements Organizer wyświetli opcję dodawania z listy znajomych portalu Facebook.

  Kliknij Dodaj listę znajomych z Facebooka.

 3. Moduł Elements Organizer wyświetli monit o zezwolenie na dostęp do Twojego konta na portalu Facebook. 

  Kliknij Przycisk Autoryzuj.

 4. Na ekranie, który się pojawi, podaj swoje dane logowania do serwisu Facebook, a następnie kliknij przycisk Logowanie. Zamknij okno serwisu Facebook po pomyślnym uwierzytelnieniu. 

  Lista znajomych zostaje pobrana do Elements Organizer. Możesz teraz rozpocząć oznaczanie zdjęć swoich kontaktów z Facebooka w module Elements Organizer.

Wyświetlanie stosów osób na karcie Z nazwą i organizowanie ich

Po zidentyfikowaniu twarzy na zdjęciach i oznaczeniu ludzi możesz przełączyć się do karty Z nazwą w celu dalszej organizacji zdjęć.

W przypadku znalezienia więcej niż jednego zdjęcia tej samej osoby moduł Elements Organizer automatycznie zidentyfikuje najlepsze zdjęcie do wykorzystania jako zdjęcie profilowe.

Można również ręcznie wybrać zdjęcie profilowe.

 1. Przesuń kursor nad stosem, aż znajdziesz zdjęcie, które ma być użyte do profilu.
 2. Z menu Zawartość wybierz pozycję Ustaw jako zdjęcie profilowe.

Jeśli istnieje więcej zdjęć niż można wyświetlić w widoku domyślnym, kliknij ikonę > na ostatnim zdjęciu lub kliknij dwukrotnie stos twarzy, aby przejść do widoku szczegółowego, w którym wyświetlane są wszystkie zdjęcia, na których pojawiają się te twarze. Następnie można utworzyć z tych zdjęć kolaż, księgi zdjęć i tak dalej, za pomocą menu Utwórz.

Wyświetlanie twarzy i zdjęć w stosie

Aby wyświetlić wszystkie twarze związane z daną osobą, kliknij raz na stos tej osoby w karcie Z nazwą.

Twarze są wyświetlane domyślnie. Aby wyświetlić zdjęcia zamiast twarzy, kliknij opcję Zdjęcia.

Aby powrócić do wyświetlania twarzy, kliknij opcję Twarze.

Potwierdzanie twarzy

Wszystkie twarze, którym przypisano nazwy w karcie Bez nazwy są wyświetlane w sekcji Potwierdzone twarze. Dodatkowe twarze, które mogą należeć do tej samej osoby, ale nie zostały jeszcze oznaczone, są wyświetlane w sekcji Czy to „nazwa osoby”, gdzie „nazwa osoby” to nazwa osoby, dla której wymagane jest potwierdzenie. 

Aby potwierdzić, że twarze należą do zidentyfikowanej osoby, kliknij przycisk Potwierdź. Możesz zaznaczyć wiele twarzy przytrzymując klawisze Command (Mac OS) lub Control (Windows), lub poprzez wciśnięcie klawisza Shift podczas klikania tych twarzy.

Możesz też zaznaczać jedną lub większą ilość twarzy indywidualnie i kliknąć symbol zaznaczenia, aby aby potwierdzić. 

Usuwanie twarzy ze stosu osoby

Jeśli twarz nie należy do danej osoby, można usunąć ją na jeden z dwóch sposobów:

 • Za pomocą opcji Nie ta osoba
 • Za pomocą opcji Nie pokazuj ponownie

Sposób użycia tych opcji jest taki sam, jak opisany w poprzednich sekcjachDodawanie nazw

Usuwanie twarzy

Jeżeli jedna lub większa ilość twarzy należy do innej osoby, możesz zmienić nazwę twarzy klikając opcję Zmień nazwę.

Możesz podać istniejącą już lub nową nazwę 

Potwierdzanie nowo znalezionych twarzy

Moduł Elements Organizer analizuje twarze podczas importowania plików multimedialnych. W oparciu o tę analizę, moduł Elements Organizer może znaleźć twarze w nowo zaimportowanych plikach multimedialnych, które należą do już nazwanej osoby. W takich przypadkach moduł Elements Organizer wyświetla niebieską ikonę obok stosu osoby w karcie Z nazwą, co oznacza, że została dodana nowa twarz, która może należeć do tej osoby. Kliknij stos, aby wyświetlić wszystkie twarze, a następnie potwierdź twarze w sposób opisany w sekcji Potwierdzanie twarzy.

Łączenie stosów

W niektórych przypadkach użytkownik może chcieć scalić dwa lub większą liczbę stosów (ponieważ na przykład należą do tej samej osoby, a zostały rozpoznane jako różne). Aby połączyć stosy, wykonaj jedną z poniższych czynności:

 • Przeciągnij jeden stos do innego.
 • Wybierz stosy i wybierz polecenie Scal osoby z menu kontekstowe.

 • Wybierz stosy i z panelu Operacje wybierz polecenie Scal osoby.

Uwaga:

Możesz scalać stosy w zakładce Bez nazwy i w zakładce Z nazwą.

Dodawanie nazw brakujących twarzy na zdjęciach

Na zdjęciach mogą być ludzie, których twarzy moduł Elements Organizer nie rozpoznał we wstępnym obiegu pracy. Na przykład twarze na zdjęciach zrobionych z dużej odległości lub twarze osób, które się odwróciły, nie zostać rozpoznane jako twarze osób. 

Takie brakujące twarze można nazwać poprzez oznaczenie ich.

 1. W widoku multimediów kliknij dwukrotnie zdjęcie, na którym ma być oznaczona brakująca twarz. Spowoduje to otwarcie obrazu w widoku pojedynczego obrazu (rozszerzonym).

 2. W panelu Operacja kliknij przycisk Oznacz twarze.

  Prostokąt jest wyświetlany na ekranie, aby ułatwić oznaczanie twarzy. Przesuń prostokąt nad twarzą, którą chcesz oznaczyć, a następnie kliknij symbol zaznaczenia, który pojawi się obok prostokąta.

  Prostokąt zmienia się w okrąg, co oznacza, że oznaczono twarz.

  Kliknij Dodaj nazwę

 3. Wprowadź nazwę, a następnie naciśnij klawisz Enter lub Return.

Uwaga:

Funkcja automatycznego rozpoznawania twarzy jest obsługiwana wyłącznie w przypadku zdjęć. W przypadku filmów i nagrań audio konieczne jest ręczne oznaczanie osób przy użyciu przycisku Dodaj osobę. W menu kontekstowym filmu lub nagrania audio, kliknij Dodaj osobę i nazwę dla tej osoby. Szczegóły zawiera kolejna sekcja. 

Dodawanie co najmniej jednej nazwy do zdjęcia lub filmu

Oprócz przypisywania naw twarzom na zdjęciach, można również dodać jedną lub większą liczbę nazw do zdjęcia lub wideo. Użyj w tym celu jednej z następujących metod:

 • W menu kontekstowym zdjęcia lub filmu, kliknij Dodaj osobę i wpisz nazwę dla tej osoby. Powtórz tę czynność, aby dodać nazwy kolejnych osób do zdjęcia lub wideo.
 • Z panelu Znaczniki przeciągnij nazwę znacznika (osoby) na zdjęcie lub wideo.

Po dodaniu w ten sposób jednej lub większej liczby nazw do zdjęcia lub wideo, nazwy są wyświetlane jako domyślna ikona twarzy w zakładce Z nazwą w widoku Osoby. Na przykład, jeśli do zdjęcia dodano nazwy Nita i Walter klikając Dodaj osobę lub przeciągając znaczniki na zdjęcie, domyślna ikona twarzy zostaje wyświetlona dla tych nazw w karcie Z nazwą

Przyczyną, dla której wyświetlana jest domyślna ikona twarzy, jest to, że jedno zdjęcie lub wideo może być powiązane z wieloma twarzami przy dodawania w ten sposób nazw. W związku z tym znacznik zostaje zastosowany do pliku multimedialnego jako całości, a nie do danej twarzy. 

Tworzenie i wyświetlanie grup osób

Możesz usprawnić identyfikację twarzy na zdjęciach poprzez zorganizowanie ich w grupy. Grupa wyświetla stosy zdjęć osób oznaczonych dla danej grupy.   Można na przykład utworzyć grupę o nazwie Praca i oznaczyć zdjęcia osób będących kontaktami zawodowymi. 
 1. Kliknij ikonę Grupy w prawym dolnym rogu ekranu.

 2. W panelu Grupy możesz dodawać i organizować grupy. Kliknij przycisk dodaj (+), aby utworzyć nową grupę osób. Trzy grupy – Współpracownicy, Rodzina i Przyjaciele – są dostępne domyślnie.

 3. Wprowadź nazwę grupy. 

 4. Wybierz grupę z listy rozwijanej Grupy, aby dodać tę grupę jako grupę podrzędną lub podgrupę danej grupy. Aby utworzyć nową grupę, nie wybieraj niczego z listy grup. Wpisz nazwę grupy.

 5. Kliknij przycisk OK.

Dodawanie osób do grupy poprzez przeciągnięcie i upuszczenie 

Możesz dodać twarze do grupy w jeden z następujących sposobów:

 • Wybierz jeden stos lub większą ich liczbę i przeciągnij je do nazwy grupy w panelu po prawej stronie.
 • Zaznacz jeden lub więcej stosów, a następnie przeciągnij nazwę grupy do jednego z tych stosów.

Wyłączanie lub resetowanie analizy twarzy

Możesz wyłączyć analizę twarzy w module Elements Organizer lub przywrócić ustawienia analizy twarzy poprzez menu Edycja > Preferencje > Analiza multimediów (Windows) lub Elements Organizer > Preferencje > Analiza multimediów (Mac OS)

Wyłączanie analizy twarzy

Moduł Elements Organizer automatycznie rozpoznaje podobne twarze i grupuje je w stosach. 

Aby wyłączyć automatyczne rozpoznawanie twarzy odznacz pole wyboru Uruchom rozpoznawanie twarzy automatycznie.

Przywracanie ustawień analizy twarzy

Przywrócenie ustawień analizy twarzy powoduje ponowne przeanalizowanie przez moduł Elements Organizer wszystkich twarzy w katalogu. W wyniku przywrócenia ustawień analizy twarzy wszystkie dotychczasowe stosy osób w karcie Z nazwą zostaną usunięte. Moduł Elements Organizer przeanalizuje twarze w bieżącym katalogu jeszcze raz i wyświetli podobne twarze jako stosy w karcie Bez nazwy, w której można przypisać im nazwy. 

Aby przywrócić analizę twarzy, kliknij przycisk Przywróć ustawienia analizy twarzy

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online