Popularne pytania | Substance 3D dla instytucji edukacyjnych

Odpowiedzi na popularne pytania dotyczące aplikacji Substance 3D dla instytucji edukacyjnych.

Dostęp

Które plany dla sektora edukacji oferują obecnie dostęp do aplikacji Substance 3D?

Aplikacje Substance 3D wchodzą teraz w skład planu Wszystkie aplikacje Adobe Creative Cloud dla uczelni. Nie wiążą się z tym żadne dodatkowe koszty. Aplikacje 3D nie są obecnie dostępne dla użytkowników ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Takie aplikacje są dostępne tylko dla posiadaczy wymienionych poniżej typów licencji.

Adobe dąży do zapewnienia w przyszłości dostępu do tych aplikacji we wszystkich planach dla uczelni, istnieją jednak pewne ograniczenia przy wprowadzaniu tej oferty, uzależnione od typu licencji:

Licencje urządzeń współużytkowanych (SDL) i licencje z ograniczeniami funkcji (FRL)

Aplikacje Substance 3D są obecnie dostępne w planach Wszystkie aplikacje Creative Cloud dla uczelni z licencjami SDL i FRL:

 • Od dnia 28 lipca 2021 r. wszyscy klienci korzystający z licencji SDL i FRL mają taki dostęp.

 • Administrator musi ponownie utworzyć pakiet i wdrożyć programy Substance 3D Painter, Designer, Stager oraz Sampler, aby stały się dostępne dla użytkowników na urządzeniach w pracowni.

Licencja imienna

Aplikacje Substance 3D są obecnie dostępne dla klientów mających następujące rodzaje licencji imiennych:

 • Od dnia 28 lipca 2021 r. dostęp mają wszyscy klienci uczestniczący w programie VIP i mający licencje imienne, w tym licencje Student License Pack.
 • Dostęp mają klienci z umową ETLA i licencjami imiennymi, którzy odnowili umowę po 15 sierpnia 2021 r.
 • Klienci, którzy zawarli umowę ETLA po 15 sierpnia 2021 r., również mają dostęp.

 

Tymczasem studenci i personel akademicki mogą korzystać z aplikacji do teksturowania: Painter, Designer oraz Sampler, na podstawie bezpłatnej licencji osobistej dostępnej na stronie Substance3d.com. Ta oferta alternatywna nie obejmuje programu Stager.

 

Uwaga:

W tym roku akademickim aplikacje Substance 3D nie są powszechnie dostępne dla wszystkich klientów mających licencje imienne.

Jakie aplikacje są objęte tą ofertą?

Nowe aplikacje Substance 3D Painter, Designer, Stager i Sampler zaspokajają wiele potrzeb studentów związanych z grafiką 3D — od tworzenia zasobów przez projektowanie sceny po rendering.

Jakie są wymagania sprzętowe aplikacji Substance 3D?

Oprogramowanie 3D może wymagać komputera zdolnego wykonywać ogromną liczbę operacji obliczeniowych na sekundę. Dlatego też im bardziej wydajny sprzęt, tym płynniej będzie działać aplikacja. Ze względu na te wymagania sprzętowe, środowiska w pracowniach (a nie komputery osobiste) mogą być lepszym wyborem do uruchamiania aplikacji Substance 3D nawet w przypadku studentów o licencjach imiennych, ponieważ będą zapewniać optymalną wydajność.

Kiedy zostanie wprowadzony dostęp do aplikacji Substance 3D we wszystkich planach dla uczelni?

Trwają obecnie prace nad udostępnieniem aplikacji Substance 3D wszystkim użytkownikom z licencjami imiennymi, jednak prawdopodobnie nie zakończą się one przed 2022 r. Tymczasem wszyscy klienci z licencjami imiennymi, którzy odnowią umowę po 15 sierpnia 2021 r., będą mieć pełny dostęp do aplikacji Substance 3D. 

Kiedy aplikacje Substance 3D będą dostępne w planach dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych?

Przygotowanie aplikacji Substance 3D dla użytkowników ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych wymaga dodatkowych prac technicznych. Nie zakończą się one przed końcem bieżącego roku akademickiego.

Jeśli konkretny uczeń, pracownik lub nauczyciel potrzebuje dostępu do aplikacji na komputerze indywidualnym, a jego instytucja nie ma jeszcze dostępu do aplikacji Substance 3D na podstawie licencji imiennych, z jakich opcji można skorzystać?

Oprócz licencji imiennych najlepszym sposobem na zapewnienie wszystkim studentom dostępu do aplikacji Substance 3D są licencje urządzeń współużytkowanych (SDL).

Jeśli student musi mieć dostęp indywidualny, może skorzystać z bezpłatnej oferty aplikacji Substance Painter, Designer i Sampler w serwisie internetowym Substance 3D (program Stager nie jest objęty tą ofertą). Wykonaj następujące czynności:

 1. Użytkownik musi najpierw utworzyć konto w serwisie Substance 3D, a następnie zalogować się (nie jest to konto Adobe).

 2. Licencja ucznia/nauczyciela jest dostępna tutaj. Można z niej skorzystać, klikając przycisk Uzyskaj bezpłatną licencję na dole strony.

 3. Użytkownik musi wypełnić formularz i przesłać ważną (datowaną) legitymację studencką lub certyfikat. Jeśli formularz nie jest prawidłowo wyświetlany, należy najpierw sprawdzić, czy użytkownik się zalogował, a następnie spróbować użyć innej przeglądarki (np. Chrome, Internet Explorer, Mozilla).

 4. Licencja pojawi się od razu na koncie i będzie widoczna na karcie Licencje.

 5. Z tej licencji można korzystać tylko na urządzeniach osobistych i nie wolno jej wykorzystywać w ramach nauczania.

Studenci, którzy chcą uzyskać dostęp do programu Stager oraz oferty Substance 3D Assets, mogą nabyć subskrypcję Substance na własny użytek w serwisie internetowym Adobe.

Zarządzanie kontem

W jaki sposób można przenieść zasoby, jeśli użytkownik ma indywidualny plan Substance, a teraz uzyskał dostęp do aplikacji Substance w ramach planu Creative Cloud?

W przypadku starszej wersji produktów Substance nie istniały zasoby w chmurze. Użytkownicy zapisują swoje zasoby lokalnie i mogą ich używać niezależnie od rodzaju licencji, a także przekazywać innym użytkownikom. Dlatego też użytkownik, który ma konto indywidualne, a potem uzyska dostęp za pośrednictwem instytucji, nie musi przeprowadzać migracji zasobów.

Czy można przenieść preferencje z indywidualnego konta Substance na konto Adobe?

Jeśli konto zostało utworzone na stronie internetowej Substance 3D, to folder instalacyjny aplikacji będzie inny niż w przypadku aplikacji dostępnych na stronach Adobe. Aby przenieść preferencje, należy skorzystaj z tej strony pomocy technicznej.

Nie ma potrzeby wykonywania migracji konta między systemami Substance 3D a Adobe.

Wdrażanie:

W jaki sposób instytucja mająca dostęp do aplikacji Substance 3D udziela tego dostępu swoim użytkownikom?

W przypadku licencji urządzeń współużytkowanych (SDL) i licencji z ograniczeniami funkcji (FRL)administrator musi ponownie utworzyć pakiet i wdrożyć programy Substance 3D Painter, Designer, Stager oraz Sampler, aby stały się dostępne dla użytkowników na urządzeniach w pracowni.

W przypadku licencji imiennych użytkownicy, którzy uzyskają dostęp do aplikacji Substance 3D, powinni pobrać te aplikacje — Substance 3D Painter, Designer, Stager i Sampler — za pomocą programu Creative Cloud Desktop.

Administratorzy mogą również utworzyć pakiety zawierające aplikacje i usługi Adobe dla użytkowników końcowych za pomocą serwisu Adobe Admin Console.

Zasoby

Czy są dostępne inne zasoby informacyjne dla studentów i nauczycieli?

Studenci i nauczyciele mogą skorzystać z następujących zasobów:

 • 3D Skills in the Classroom (umiejętności 3D w klasie) — ten kurs przedstawia ogólne omówienie obiegów pracy związanych z grafiką przestrzenną w kolekcji aplikacji Substance 3D. Cała zawartość tego kursu, od samouczków wideo przez zadania do wykonania i zasoby, doskonale nadaje się do przekazania do pracy własnej bezpośrednio studentom. Nauczyciele mogą również wykorzystać ją jako pomoc w dostosowywaniu planu nauczania.

 • Substance Academy — są to najnowsze kursy dotyczące aplikacji Adobe Substance 3D oferowane przez Adobe.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto