Rozwiązywanie problemów z aktywacją licencji w programie InDesign Server

Opis problemu

Podczas uruchamiania programu InDesin Server użytkownik otrzymuje komunikat o błędzie „Program Adobe InDesign Server nie ma odpowiedniej licencji i zostanie zamknięty”.

Rozwiązanie

 1. Otwórz wiersz polecenia jako administrator i przejdź do folderu Adobe PRTK.

 2. Uruchom następujące polecenie, aby wygenerować plik prov.xml:

  Windows:

  adobe_prtk --tool=VolumeSerialize --generate --serial=1155-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX 
  --leid=V7{}InDesignServer-15-Win-GM --regsuppress=ss
  .

  Mac:

  adobe_prtk --tool=VolumeSerialize --generate --serial=1155-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX
  --leid=V7{}InDesignServer-15-Mac-GM --regsuppress=ss
  .

  Po uruchomieniu powyższego polecenia na terminalu lub konsoli wyświetlany jest następujący komunikat:

  Return Code = 0.

  Generuje on plik prov.xml w lokalizacji pliku Adobe_prtk.

  Uwaga: LEID zależy od wersji, którą próbujesz zainstalować. Zapoznaj się z następującymi informacjami na temat LEID dla różnych wersji programu Creative Cloud: 

  Creative Cloud
  leid=InDesignServer-CS7-Win-GM
  leid=InDesignServer-CS7-Mac-GM

  Creative Cloud 2014
  leid=V7{}InDesignServer-10-Win-GMleid=V7{}InDesignServer-10-Mac-GM

  Creative Cloud 2015
  leid=V7{}InDesignServer-11-Win-GM
  leid=V7{}InDesignServer-11-Mac-GM

  Creative Cloud 2017
  leid=V7{}InDesignServer-12-Win-GM
  leid=V7{}InDesignServer-12-Mac-GM

  Creative Cloud 2018
  leid=V7{}InDesignServer-13-Win-GM
  leid=V7{}InDesignServer-13-Mac-GM

  Creative Cloud 2019
  leid=V7{}InDesignServer-14-Win-GM
  leid=V7{}InDesignServer-14-Mac-GM

  Creative Cloud 2020
  leid=V7{}InDesignServer-15-Win-GM
  leid=V7{}InDesignServer-15-Mac-GM

 3. Po wygenerowaniu pliku prov.xml uruchom następujące polecenie:

  adobe_prtk --tool=VolumeSerialize

  Generuje ono kod zwrotny 0, a program InDesign Server jest już licencjonowany.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto