Podręcznik użytkownika Anuluj

Korzystanie z narzędzia Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition

 1. Plany Adobe dla przedsiębiorstw i zespołów: Przewodnik administratora
 2. Planowanie wdrożenia
  1. Podstawowe pojęcia
   1. Licencjonowanie
   2. Identyfikatory
   3. Zarządzanie użytkownikami
   4. Wdrożenie aplikacji
   5. Admin Console — przegląd
   6. Role administracyjne
  2. Przewodniki wdrożeniowe
   1. Przewodnik wdrożeniowy dla licencji imiennych
   2. Przewodnik wdrożeniowy SDL
   3. Wdrażanie programu Adobe Acrobat 
  3. Wdrażanie programu Creative Cloud dla sektora edukacji
   1. Podręcznik wdrażania
   2. Aktywowanie aplikacji Adobe Express w rozwiązaniu Google Classroom
   3. Integracja z Canvas LMS
   4. Integracja z systemem Blackboard Learn
   5. Konfigurowanie jednokrotnego logowania na potrzeby portali szkolnych i systemów LMS
   6. Wdrażanie programu Adobe Express za pomocą usługi Google App Licensing
   7. Dodawanie użytkowników za pomocą rozwiązania Roster Sync
   8. Kivuto — często zadawane pytania
   9. Wytyczne dotyczące kwalifikacji dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 3. Konfigurowanie organizacji
  1. Typy identyfikatorów | Omówienie
  2. Konfigurowanie identyfikatorów | Omówienie
  3. Konfigurowanie organizacji przy użyciu identyfikatorów Enterprise ID
  4. Konfigurowanie usługi federacyjnej Azure AD i przeprowadzanie synchronizacji
   1. Konfigurowanie logowania SSO w produktach Microsoft z użyciem konektora Azure OIDC
   2. Dodawanie usługi Azure Sync do katalogu
   3. Konektor Azure — częste pytania
  5. Konfigurowanie usługi federacji Google i przeprowadzanie synchronizacji
   1. Konfigurowanie logowania SSO z użyciem usługi federacji Google
   2. Dodawanie usługi Google Sync do katalogu
   3. Usługa federacji Google — częste pytania
  6. Konfigurowanie organizacji za pomocą Microsoft ADFS
  7. Konfigurowanie organizacji na potrzeby portali szkolnych i systemów LMS
  8. Konfigurowanie organizacji na potrzeby innych usług IdP
   1. Tworzenie katalogu
   2. Potwierdzanie prawa własności domeny
   3. Dodawanie domen do katalogów
  9. Często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów dotyczących logowania SSO
   1. SSO — częste pytania
   2. Rozwiązywanie problemów z logowaniem SSO
   3. Częste pytania dotyczące planów dla sektora edukacji
 4. Zarządzanie konfiguracją organizacji
  1. Zarządzanie istniejącymi domenami i katalogami
  2. Włączanie automatycznego tworzenia kont
  3. Konfigurowanie organizacji z użyciem relacji powierniczych katalogu
  4. Migracja do nowego dostawcy usługi uwierzytelniania 
  5. Ustawienia zasobów
  6. Ustawienia uwierzytelniania
  7. Osoby kontaktowe ds. poufności i bezpieczeństwa
  8. Ustawienia serwisu Admin Console
  9. Zarządzanie szyfrowaniem  
 5. Zarządzanie produktami i uprawnieniami
  1. Zarządzaj użytkownikami
   1. Omówienie
   2. Role administracyjne
   3. Techniki zarządzania użytkownikami
    1. Zarządzanie pojedynczymi użytkownikami   
    2. Zarządzanie wieloma użytkownikami (zbiorcze przesyłanie danych w pliku CSV)
    3. Narzędzie „Synchronizacja użytkowników” (UST)
    4. Microsoft Azure Sync
    5. Google Federation Sync
   4. Zmiana typu identyfikatora użytkownika
   5. Zarządzanie grupami użytkowników
   6. Zarządzanie kontami użytkowników z katalogu
   7. Zarządzanie programistami
   8. Migracja istniejących kont użytkowników do serwisu Adobe Admin Console
   9. Migracja zarządzania użytkownikami do serwisu Adobe Admin Console
  2. Zarządzanie produktami i profilami produktowymi
   1. Zarządzanie produktami
   2. Zarządzanie profilami produktowymi w przypadku użytkowników korporacyjnych
   3. Zarządzanie zasadami automatycznego przydziału
   4. Rozpatrywanie próśb o produkt
   5. Zarządzanie zasadami samoobsługi
   6. Zarządzanie integracjami aplikacji
   7. Zarządzanie uprawnieniami produktowymi za pomocą serwisu Admin Console  
   8. Włączanie i wyłączanie usług w ramach profilu produktowego
   9. Pojedyncza aplikacja | Creative Cloud dla przedsiębiorstw
   10. Usługi opcjonalne
  3. Zarządzanie licencjami urządzeń współużytkowanych
   1. Co nowego
   2. Podręcznik wdrażania
   3. Tworzenie pakietów
   4. Odzyskiwanie licencji
   5. Zarządzanie profilami
   6. Narzędzie Licensing Toolkit
   7. Licencje urządzeń współużytkowanych — często zadawane pytania
 6. Zarządzanie przestrzenią dyskową i zasobami
  1. Przestrzeń dyskowa
   1. Zarządzanie przestrzenią dyskową dla przedsiębiorstw
   2. Adobe Creative Cloud: Aktualizacja przestrzeni dyskowej
   3. Zarządzanie przestrzenią dyskową produktów Adobe
  2. Migracja zasobów
   1. Automatyczna migracja zasobów
   2. Automatyczna migracja zasobów — często zadawane pytania  
   3. Zarządzanie przesłanymi zasobami
  3. Odzyskiwanie zasobów użytkownika
  4. Migracja zasobów z konta szkolnego | Tylko dla sektora edukacji
   1. Automatyczna migracja zasobów z konta szkolnego
   2. Przenoszenie własnych zasobów
 7. Zarządzanie usługami
  1. Adobe Stock
   1. Pakiety punktów Adobe Stock dla zespołów
   2. Usługa Adobe Stock dla przedsiębiorstw
   3. Korzystanie z usługi Adobe Stock dla przedsiębiorstw
   4. Akceptacja zakupu licencji Adobe Stock
  2. Czcionki niestandardowe
  3. Adobe Asset Link
   1. Omówienie
   2. Tworzenie grupy użytkowników
   3. Konfigurowanie systemu Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurowanie i instalowanie panelu Adobe Asset Link
   5. Zarządzanie zasobami
   6. Rozszerzenie Adobe Asset Link do programu XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurowanie programu Adobe Acrobat Sign dla zespołów
   2. Adobe Acrobat Sign — administrator funkcji zespołowej
   3. Zarządzanie produktem Adobe Acrobat Sign w serwisie Admin Console
  5. Creative Cloud dla przedsiębiorstw — bezpłatne konto
   1. Omówienie
 8. Wdrażanie aplikacji i aktualizacji
  1. Omówienie
   1. Wdrażanie i udostępnianie aplikacji i aktualizacji
   2. Plan wdrożenia
   3. Przygotowanie do wdrożenia
  2. Tworzenie pakietów
   1. Tworzenie pakietów aplikacji w serwisie Admin Console
   2. Tworzenie pakietów licencji imiennych
   3. Szablony Adobe do tworzenia pakietów
   4. Zarządzanie pakietami
   5. Zarządzanie licencjami dla urządzeń
   6. Licencje oparte na numerze seryjnym
  3. Dostosowywanie pakietów
   1. Dostosowywanie programu Creative Cloud Desktop
   2. Dodawanie rozszerzeń do pakietu
  4. Wdrażanie pakietów 
   1. Wdrażanie pakietów
   2. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą rozwiązania Microsoft Intune
   3. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą narzędzia SCCM
   4. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą narzędzia ARD
   5. Instalowanie produktów CC w folderze wyjątków
   6. Dezinstalacja produktów Creative Cloud
   7. Korzystanie z narzędzia Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition
   8. Identyfikatory licencji Adobe Creative Cloud
  5. Zarządzanie aktualizacjami
   1. Zarządzanie zmianami — informacje dla klientów Adobe korzystających z planów dla przedsiębiorstw i dla zespołów
   2. Wdrażanie aktualizacji
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Omówienie narzędzia AUSST
   2. Konfigurowanie wewnętrznego serwera aktualizacji
   3. Konserwacja wewnętrznego serwera aktualizacji
   4. Najczęstsze scenariusze zastosowań narzędzia AUSST   
   5. Rozwiązywanie problemów z wewnętrznym serwerem aktualizacji
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Korzystanie z narzędzia Adobe Remote Update Manager
   2. Identyfikatory kanałów używane w połączeniu z programem Adobe Remote Update Manager
   3. Rozwiązywanie problemów z narzędziem RUM
  8. Rozwiązywanie problemów
   1. Rozwiązywanie problemów z instalacją i dezinstalacją aplikacji Creative Cloud
   2. Wysyłanie zapytań o status wdrożenia pakietu do komputerów klienckich
   3. Komunikat o błędzie „Niepowodzenie instalacji” w pakiecie Creative Cloud
  9. Tworzenie pakietów za pomocą Creative Cloud Packager (CC 2018 lub starsze aplikacje)
   1. Informacje o narzędziu Creative Cloud Packager
   2. Informacje o wydaniu Creative Cloud Packager
   3. Tworzenie pakietów aplikacji
   4. Tworzenie pakietów za pomocą narzędzia Creative Cloud Packager
   5. Tworzenie pakietów licencji imiennych
   6. Tworzenie pakietów licencji dla urządzeń
   7. Tworzenie pakietu licencji
   8. Tworzenie pakietów z licencjami opartymi na numerach seryjnych
   9. Automatyzacja narzędzia Packager
   10. Pakiety z produktami innymi niż Creative Cloud
   11. Edytowanie i zapisywanie konfiguracji
   12. Ustawianie ustawień regionalnych na poziomie systemu
 9. Zarządzanie kontem
  1. Zarządzanie kontem zespołu
   1. Omówienie
   2. Aktualizacja danych rozliczeniowych
   3. Zarządzanie fakturami
   4. Zmiana właściciela umowy
   5. Zmiana sprzedawcy
  2. Przypisywanie licencji użytkownikowi subskrypcji zespołowej
  3. Dodawanie produktów i licencji
  4. Odnawianie
   1. Subskrypcja dla zespołów: Odnawianie
   2. Plany dla przedsiębiorstw w programie VIP: Odnowienia i przestrzeganie warunków umowy
  5. Automatyczne etapy wygasania umów ETLA
  6. Zmiana typu umowy w istniejącej instancji Adobe Admin Console
  7. Realizacja wniosku o zakup
  8. Odnawianie licencji VIP (Value Incentive Plan) w Chinach
  9. Pomoc VIP Select
 10. Raporty i dzienniki
  1. Dziennik kontroli
  2. Raporty przypisań
  3. Dzienniki zawartości
 11. Uzyskaj pomoc
  1. Kontakt z działem obsługi klienta Adobe
  2. Opcje pomocy technicznej dla kont zespołów
  3. Opcje pomocy technicznej dla kont przedsiębiorstw
  4. Opcje pomocy technicznej do produktów Experience Cloud
Uwaga:

Narzędzie Adobe Provisioning Toolkit nie jest obsługiwane w przypadku komputerów stacjonarnych z układami Apple Silicon oraz Windows ARM.

Uwaga:

Program Creative Cloud Packager nie znajduje się już w fazie rozwoju i nie będą dostarczane żadne jego aktualizacje. Ponadto nie można go używać do tworzenia pakietów, które zawierają aplikacje Creative Cloud 2019 lub nowsze. Więcej informacji.

Adobe zaleca korzystanie z procedur tworzenia pakietów dostępnych w serwisie Adobe Admin Console, które umożliwiają tworzenie pakietów licencji imiennych oraz licencji SDL.

Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition to narzędzie wiersza poleceń, które ułatwia zarządzanie numerami seryjnymi produktów Adobe® wdrożonych za pomocą programu Adobe Application Manager Enterprise Edition na obsługiwanych platformach. Narzędzie to pobiera się w ramach instalacji programu Creative Cloud Packager.

Pobierz program Creative Cloud Packager w następujący sposób:

 • Jeśli masz plan Creative Cloud dla zespołów, pobierz Adobe Creative Cloud Packager z serwisu Admin Console.
 • Jeśli masz plan Creative Cloud dla przedsiębiorstw, pobierz Adobe Creative Cloud Packager z serwisu Adobe Licensing Website (LWS) lub Admin Console. Klucz licencyjny dla przedsiębiorstw również pobiera się z serwisu LWS.

Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition to plik wykonywalny w wersji odpowiedniej do platformy: adobe_prtk.exe (Windows®) lub adobe_prtk (macOS).

Pobierz

Otwórz powłokę poleceń DOS w systemie Windows lub program Terminal w systemie macOS, przejdź do folderu, do którego pobrano plik wykonywalny, i wywołaj polecenie zgodnie ze składnią opisaną w kolejnych sekcjach.

Składnia wykonywania poleceń APTEE

Generowanie numerów seryjnych pakietu na potrzeby planu dla przedsiębiorstw

Poniżej opisano ogólną procedurę generowania numerów seryjnych pakietu wdrażanego w ramach subskrypcji dla przedsiębiorstw:

 1. Administrator przedsiębiorstwa tworzy plik prov.xml, zawierający informacje dotyczące konfigurowania obsługi produktów. Aby wygenerować ten plik, należy połączyć się z Internetem.
 2. Korzystając z wygenerowanego pliku prov.xml, administrator nadaje numery seryjne i aktywuje wdrożony pakiet na komputerach klienckich za pomocą polecenia serializacji zbiorczej.

Generowanie pliku prov.xml

Aby wygenerować plik prov.xml na potrzeby produktów, które nie są wdrażane w przedsiębiorstwie za pomocą programu Creative Cloud Packager, uruchom następujące polecenie jako administrator:

adobe_prtk --tool=VolumeSerialize --generate --serial=<serialnum> [--leid=<LEID>] [--regsuppress=ss] [--eulasuppress] [--locales=ograniczona lista języków w formacie xx_XX albo wartość ALL>] [--provfile=<bezwzględna ścieżka do pliku prov.xml>]

Wygenerowany plik prov.xml można wykorzystać do nadania numerów seryjnych i aktywowania pakietów, które już zostały wdrożone w wersji próbnej.

Poniżej przedstawiono obsługiwane argumenty tego polecenia.

--serial serialNum

Numer seryjny

--leid LEID

Identyfikator licencji produktu (zobacz Identyfikatory produktów).

--regsuppress=ss

Parametr opcjonalny; pomija rejestrację

--eulasuppress

Parametr opcjonalny; wyłącza okno prośby o zaakceptowanie umowy licencyjnej z użytkownikiem końcowym

--locales

Parametr opcjonalny; ograniczona lista języków w formacie xx_XX albo wartość ALL

--provfile

Parametr opcjonalny; ścieżka do folderu, w którym tworzony jest plik prov.xml. Jeśli ten parametr nie zostanie określony, plik prov.xml będzie tworzony w tym samym folderze, w którym znajduje się narzędzie APTEE.

Uwagi i zalecenia:

 • Polecenie to można uruchomić nawet wtedy, gdy produkt nie jest zainstalowany.
 • Pamiętaj, że komputer, na którym uruchamiasz to polecenie, musi być połączony z Internetem.
 • Przy wdrożeniach wielkonakładowych zaleca się użycie parametru --regsuppress=ss przy generowaniu pliku prov.xml, aby wyłączyć wyświetlanie ekranu rejestracji konta.

Zbiorcza serializacja pakietu

Administratorzy mogą użyć następującego polecenia, aby nadać numery seryjne i aktywować wdrożone pakiety na komputerach klienckich.

adobe_prtk --tool=VolumeSerialize [--provfile=<ścieżka bezwzględna do pliku prov.xml>] [--stream]

Poniżej przedstawiono obsługiwane argumenty tego polecenia.

--provfile

Parametr opcjonalny; bezwzględna ścieżka do pliku prov.xml. Jeśli ten argument nie zostanie określony, plik prov.xml powinien się znajdować w tym samym folderze co narzędzie APTEE.

--stream

Parametr opcjonalny; opcja przeznaczona dla przedsiębiorstw, które wdrażają licencjonowane pakiety na różnych komputerach z użyciem narzędzi do zarządzania obrazami.

Uwagi i zalecenia:

 • To polecenie wymaga najnowszej wersji programu Adobe Application Manager.
 • Polecenie to należy uruchomić po wygenerowaniu pliku prov.xml.

Rozpoczynanie wersji próbnej produktów, które nie mają interfejsu użytkownika

Niektóre produkty nie mają interfejsu użytkownika. Aby rozpocząć okres próbny takich produktów, użyj następującego polecenia:

adobe_prtk --tool=StartTrial --leid=LEID

gdzie LEID to Identyfikator licencji produktu (zobacz Identyfikatory produktów).

Usuwanie numeru seryjnego pakietu

Użyj następującego polecenia, aby wycofać numer seryjny pakietu:

adobe_prtk --tool=UnSerialize --leid=<LEID> [--deactivate] [--force]

Poniżej przedstawiono obsługiwane argumenty tego polecenia.

--leid LEID

Identyfikator licencji produktu (zobacz Identyfikatory produktów).

--locale locale

Parametr opcjonalny; kod wersji językowej. Listę kodów i odpowiadających im lokalizacji regionalnych podano w artykule Kody języków.

--deactivate

Parametr opcjonalny; dezaktywuje odpowiednią licencję w systemie

--removeSWTag

Usuwa pliki SWTag.

Pliki SWTag to uniwersalne pliki znaczników dotyczących tytułów aplikacji, tworzone zgodnie ze standardami ISO/IEC (ISO/IEC 19770-2). Pliki te umożliwiają dokładne, spójne i zautomatyzowane wykrywanie oprogramowania i zarządzanie nim.

--force

Wymusza dezaktywację odpowiedniej licencji na urządzeniu

Uwagi i zalecenia:

 • Opcja --deactivate usuwa niejawnie pliki SWTag tylko wtedy, gdy w systemie istnieje poprawna licencja.
 • To polecenie wymaga najnowszej wersji programu Adobe Application Manager.

Rejestracja zdarzeń

Opisane tu narzędzia rejestrują informacje o postępie i rezultatach uruchomienia poszczególnych poleceń w dzienniku zdarzeń licencjonowania: oobelib.log.

Plik dziennika znajduje się w następującej lokalizacji:

 • %temp% (Windows)
 • ~/Library/Logs (macOS)

Kody błędów

Poniżej podano kody błędów, które mogą wystąpić w przypadku niepowodzenia nadawania numeru seryjnego.

1 Argumenty przekazane w wierszu poleceń są nieprawidłowe
8 Nie można rozpoznać ścieżki konfiguracji narzędzia AMT
9 Numer seryjny aktualizacji do wyższej wersji nie jest obsługiwany
14 Nieznany błąd
19 Brak pliku provXML
20 Niepowodzenie ładowania bezterminowego okresu karencji aktywacji z powodu nieprawidłowego kodu XML, uszkodzonych lub brakujących danych Enigma albo innego błędu.
21 Nie można się uaktualnić danych PCF/SLCache
22 Nie można otworzyć sesji PCF/SLCache
23 Plik prov.xml plik zawiera nieprawidłowe wartości pustych znaczników
24 Dane Enigma zawierają numer seryjny w innym języku niż język zainstalowanego produktu
25 Na komputerze docelowym nie jest zainstalowany żaden produkt lub nie można zdekodować danych Enigma z numerem seryjnym
26 Nie znaleziono pliku PCF
27 Nie można zmodyfikować pliku prov.xml
28 Podano nieprawidłowy plik prov.xml
29 Nie znaleziono zgodnych licencji
30 Operacja nie została zainicjowana z konta o uprawnieniach administratora
31 Określono nieprawidłowe ustawienie językowe
32 Nieprawidłowa ścieżka SLConfig
33 Nie znaleziono identyfikatora LEID numeru seryjnego
37 Nie udało się przywrócić archiwum tego komputera
38 Nie udało się nawiązać połączenia aktywacyjnego, ponieważ urządzenie jest w trybie offline

Identyfikatory produktów

Produkt z numerem seryjnym instalowany z pakietu wdrożeniowego jest jednoznacznie identyfikowany za pomocą identyfikatora licencji (LEID). Za pomocą tych identyfikatorów wskazuje się zainstalowane produkty, których numery seryjne trzeba sprawdzić lub zmienić. Listę dostępnych identyfikatorów LEID podano tutaj.

Kody języków

W poniższej tabeli wymieniono kody ustawień językowych, których można używać w połączeniu z opcją unserialize, aby usunąć numery seryjne tylko w odniesieniu do danej 'lokalizacji.

da_DK duński
de_DE niemiecki
en_GB angielski (międzynarodowy)
en_US angielski (Stany Zjednoczone)
es_LA hiszpański (Ameryka Łacińska)
es_MX hiszpański (Meksyk)
es_NA hiszpański (Ameryka Północna)
fi_FI fiński
fr_CA francuski (Kanada)
fr_FR francuski (Francja)
hr_HR chorwacki
hu_HU węgierski
it_IT włoski
ja_JP japoński
ko_KR koreański
nb_NO norweski
nl_NL holenderski
pl_PL polski
pt_BR portugalski (Brazylia)
ro_RO rumuński
ru_RU rosyjski
sk_SK słowacki
sl_SI słoweński
sv_SE szwedzki
tr_TR turecki
uk_UA ukraiński
zh_CN chiński uproszczony
zh_TW chiński tradycyjny
Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto