Narzędzie Adobe Uninstall | Uwagi do wydania

Informacje o aktualizacjach narzędzia Adobe Uninstall przeznaczone dla administratorów w szkołach i organizacjach.

Narzędzie Adobe Uninstall udostępnia Interfejs wiersza poleceń, który umożliwia uruchamianie dezinstalacji aplikacji Adobe na urządzeniach. Można go użyć do usunięcia wybranych, pojedynczych aplikacji lub kombinacji aplikacji za pomocą jednego polecenia.
Używając opcji --list, można wyświetlić listę aplikacji aktualnie dostępnych na komputerze.

Szczegółowe informacje: Odinstalowywanie aplikacji Creative Cloud za pomocą narzędzia Adobe Uninstall.

Wersja 1.0.0 (grudzień 2022)

Pierwsza wersja narzędzia Adobe Uinstall z następującymi funkcjami:

  1. Wyświetlanie listy aktualnie zainstalowanych aplikacji (i ich wersji).
  2. Generowanie wyjściowego pliku XML zawierającego listę aplikacji na komputerze, którego można następnie użyć w celu selektywnego odinstalowania produktów.
  3. Odinstalowywanie wszystkich aplikacji Creative Cloud (w tym programu Creative Cloud Desktop) na danym komputerze.
  4. Odinstalowywanie konkretnych aplikacji Creative Cloud z komputera.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?