Sprawdź wygaśnięcie ważności numerów seryjnych lub numerów seryjnych przedsiębiorstwa

Dowiedz się, jak sprawdzić datę wygaśnięcia usługi Creative Cloud lub Document Cloud dla przedsiębiorstw pod kątem numerów seryjnych i jak zmienić numer seryjny produktów Adobe

Wraz z aktualizacją z października 2018 r. wersje Creative Cloud i Document Cloud nie są dostępne do wdrożenia za pośrednictwem licencji z numerem seryjnym. 30 listopada 2020 r. wygasną również numery seryjne, z których korzysta wielu klientów. Aby uniknąć przerw i uzyskać dostęp do najnowszych wersji aplikacji, klienci muszą przejść na alternatywne modele licencjonowania. Aby uzyskać więcej szczegółów, zobacz ogłoszenie.

Jeśli Twoje numery seryjne wygasają, musisz przejść do licencji imiennych (zwykle wymagane) lub zmienić numer seryjny produktów Adobe.

Narzędzie AdobeExpiryCheck

Jeśli numer seryjny woluminu wygasł, użytkownicy mogą napotkać błędy dotyczące licencji lub numeru seryjnego. Możesz użyć narzędzia AdobeExpiryCheck, aby sprawdzić, czy numery seryjne woluminów wygasły lub wkrótce wygasną. Jeśli wygasły lub wkrótce wygasną, zaleca się zmianę numeru seryjnego na nowy.

AdobeExpiryCheck (v1.0.0.3to narzędzie wiersza poleceń dla administratorów IT do sprawdzania, czy produkty Adobe na komputerze używają numerów seryjnych, które wygasły lub wygasają. Administratorzy IT mogą korzystać z tego narzędzia, jeśli nie są pewni, czy numery seryjne używane w ich organizacji wygasają, lub chcą zidentyfikować komputery z wygasającymi numerami seryjnymi.

Za pomocą narzędzia AdobeExpiryCheck administratorzy mogą uzyskać informacje o identyfikatorze licencji produktu (LEID), zaszyfrowanym numerze seryjnym i dacie wygaśnięcia. Aby zidentyfikować instalacje programów Acrobat Professional i Standard, zobacz Identyfikowanie instalacji Document Cloud.

Ponadto administratorzy mogą przekierować dane wyjściowe konsoli do pliku podczas zdalnego uruchamiania tego narzędzia. Jeśli narzędzie nie znajdzie żadnego wygasającego lub wygasłego numeru seryjnego woluminu, pojawi się następujący komunikat:

W systemie nie znaleziono wygasającego/wygasłego numeru seryjnego.

Uwaga:

Jeśli masz już informacje o dacie wygaśnięcia numerów seryjnych używanych do serializacji instalacji produktów Adobe w Twojej organizacji, nie ma potrzeby uruchamiania programu AdobeExpiryCheck.

Zdobądź narzędzie AdobeExpiryCheck

Warunki prawne

Pobierając narzędzie AdobeExpiryCheck, zgadzasz się na następujące warunki:

 • Narzędzie AdobeExpiryCheck jest dostarczane „w stanie zastanym”.
 • Firma Adobe zrzeka się wszelkich wyraźnych lub dorozumianych gwarancji, w tym dorozumianych gwarancji nienaruszania praw, przydatności handlowej i przydatności do określonego celu (w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo).

Pobieranie

Możesz pobrać narzędzie AdobeExpiryCheck dla systemu Windows lub macOS, klikając poniższe linki. 

Uruchom narzędzie AdobeExpiryCheck

Uruchom AdobeExpiryCheck na lokalnym komputerze Windows

 1. Uruchom wiersz polecenia i uruchom narzędzie AdobeExpiryCheck.

 2. Narzędzie wyświetla identyfikator licencji produktu, zaszyfrowany numer seryjny i datę ważności.

Uruchom AdobeExpiryCheck zdalnie przez SCCM

 1. Utwórz pakiet za pomocą narzędzia AdobeExpiryCheck.

 2. Utwórz program do kopiowania narzędzia AdobeExpiryCheck do wspólnej lokalizacji dla wymaganych klientów.

 3. Utwórz inny program, aby uruchomić wiersz polecenia i uruchomić narzędzie AdobeExpiryCheck. Dołącz również polecenie przekierowania w tym programie, aby przekierować dane wyjściowe konsoli do pliku. Aby odróżnić dane wyjściowe różnych komputerów, można nazwać plik wyjściowy na podstawie nazwy hosta lub adresu IP komputera.

  Przykład: cmd.exe /c "<ścieżka narzędzia AdobeExpiryCheck>\AdobeExpiryCheck.exe `> C:\%COMPUTERNAME%.txt"

 4. Zbierz pliki wyjściowe z komputerów klientów i sprawdź datę ważności.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą SCCM.

Uruchom AdobeExpiryCheck na lokalnym komputerze Mac

 1. Uruchom terminal i uruchom narzędzie AdobeExpiryCheck.

 2. Narzędzie wyświetla identyfikator licencji produktu, zaszyfrowany numer seryjny i datę ważności.

Uruchom AdobeExpiryCheck zdalnie przez ARD

 1. Skopiuj narzędzie AdobeExpiryCheck do wspólnej lokalizacji dla wymaganych klientów.

 2. Uruchom polecenie „Send Unix Command”, aby uruchomić narzędzie AdobeExpiryCheck dla tych klientów i przekierować dane wyjściowe konsoli do pliku. Aby odróżnić dane wyjściowe różnych komputerów, można nazwać plik wyjściowy na podstawie nazwy hosta lub adresu IP komputera.

  Przykład: ~/Downloads/AdobeExpiryCheck/AdobeExpiryCheck > ~/$HOSTNAME-AdobeExpiryCheck.txt

  Uwaga:

  Możesz także sprawdzić dane wyjściowe na konsoli ARD.

 3. Zbierz pliki wyjściowe z komputerów klientów i sprawdź datę ważności.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wdrażaj pakiety Adobe za pomocą ARD.

Uruchom AdobeExpiryCheck zdalnie przez ssh

 1. Wpisz polecenie ssh, aby zalogować się do wymaganego klienta.

 2. Podłącz narzędzie AdobeExpiryCheck na komputerze klienckim.

 3. Uruchom narzędzie AdobeExpiryCheck i przekieruj dane wyjściowe konsoli do pliku.

 4. Zbierz pliki wyjściowe z komputerów klienckich i sprawdź datę ważności.

Znajdź komputery z wygasającymi lub wygasłymi numerami seryjnymi

Po zebraniu plików wyjściowych ze wszystkich komputerów klienta można przechowywać je w folderze i uruchamiać skrypty, aby znaleźć komputery, których numery seryjne wygasną lub wygasły. Na przykład:

Windows

 • Dla /f "tokens=1 delims=." %F in ('findstr 20181130 * ^| findstr Acrobat') do @echo %~F
 • Dla /f "tokens=1 delims=." %F in ('findstr 20181130 * ^| findstr CreativeCloud') do @echo %~F

Mac

 • grep 20181130 * | grep Acrobat | cut -d" " -f1 | cut -d"." -f1
 • grep 20181130 * | grep CreativeCloud | cut -d" " -f1 | cut -d"." -f1
   

Możesz także przeanalizować wszystkie pliki wyjściowe i wyeksportować wynik do pliku. Na przykład możesz użyć następującego polecenia, aby przeanalizować pliki wyjściowe pod kątem numerów seryjnych wygasających 30 listopada i wyeksportować wynik do pliku .csv:

Select-String -path <ścieżka folderu wynikowego>\*.txt -pattern 20171130 | Export-Csv <nazwa_pliku.csv>(export data)

Zmień numer seryjny produktów Adobe na nowy

Firma Adobe zaleca przejście z numerów seryjnych na licencję imienną.

W przypadku numerów seryjnych usługi Document Cloud

Aby usunąć numer seryjny istniejącej instalacji, użyj narzędzia Adobe Provisioning.

Jeśli masz aktywny i prawidłowy numer seryjny, możesz ponownie zserializować istniejącą instalację, używając pliku prov.xml i nowego numeru seryjnego. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz ponowne serializowanie programu Acrobat.

W przypadku numerów seryjnych usługi Creative Cloud

Po zidentyfikowaniu wygasających lub wygasłych numerów seryjnych możesz Utworzyć pakiet licencji do ponownej serializacji produktów Adobe w Twojej organizacji.

Kontakt z działem pomocy technicznej Adobe dla przedsiębiorstw

Jeśli masz pytania, zadaj je specjalistom na forum dla zespołów i przedsiębiorstw. Aby uzyskać dalszą pomoc, skontaktuj się z kierownikiem firmy Adobe ds. współpracy z klientami lub z działem obsługi klienta Adobe

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online