Przegląd: Wdrażanie produktów Creative Cloud dla zespołów

Wdrożenia Creative Cloud dla zespołów obejmują plany Creative Cloud dla sektora edukacji oraz Creative Cloud dla zespołów.

Instrukcje dotyczące tworzenia i wdrażania pakietów podano w artykule Przewodnik administratora.

Creative Cloud dla zespołów

W ramach subskrypcji Creative Cloud dla zespołów małe i średnie firmy otrzymują wszystkie aplikacje graficzne Adobe, a także dodatkowe produkty, dzięki którym procesy konfiguracji i zarządzania stają się szybkie, łatwe i elastyczne.   W uzupełnieniu do wszystkich elementów objętych ofertą Creative Cloud, plan ten udostępnia:

 • pojedynczą, scentralizowaną konsolę administracyjną — serwis Admin Console, ułatwiający dodawanie użytkowników, przypisywanie im produktów oraz modyfikowanie tych przypisań;
 • scentralizowane narzędzia wdrożeniowe do zarządzania aplikacjami i aktualizacjami;
 • obszerną bibliotekę samouczków;
 • 1 TB przestrzeni dyskowej w chmurze na użytkownika.
 • Jest to oferta online — komputery muszą łączyć się z serwerami Adobe w celu dokonania początkowej aktywacji, a następnie co najmniej raz na 30 dni.

Więcej informacji

Szczegóły wdrożenia

Aby uzyskać aplikacje Creative Cloud i licencje na nie, konieczne jest użycie serwisu Admin Console w celu zarządzania zespołem. Na karcie Pakiety w tym serwisie tworzy się pakiety wdrożeniowe zawierające odpowiednie aplikacje, które można następnie wdrażać lub instalować na komputerach klienckich. Pakiety te zawierają wszystkie informacje niezbędne do aktywacji licencji.

Alternatywą jest umożliwienie użytkownikom samodzielnego pobierania i instalowania aplikacji za pomocą programu Creative Cloud Desktop. Dostęp do programu Creative Cloud Desktop można zapewnić następującymi metodami:

 • Udostępniając możliwość bezpośredniego pobrania programu Creative Cloud Desktop;
 • Tworząc i dystrybuując pakiet zawierający program Creative Cloud Desktop za pomocą serwisu Admin Console.

Creative Cloud dla sektora edukacji — licencje dla urządzeń (starszy model)

 • Licencje na poszczególne komputery, nie na użytkowników, z prawem instalowania na jednym komputerze na licencję
 • Możliwość wyboru całego zestawu aplikacji Creative Cloud lub tylko pojedynczej aplikacji
 • Usługi online i przestrzeń dyskowa nie są objęte tym planem
 • Dostępny za pośrednictwem programu Adobe Value Incentive Plan (VIP)
 • Jest to oferta online — komputery muszą łączyć się z serwerami Adobe w celu dokonania początkowej aktywacji, a następnie co najmniej raz na 99 dni.

Więcej informacji, w tym o innych opcjach licencjonowania, podano w artykule Przegląd opcji licencyjnych dla instytucji.

Licencje dla urządzeń dostępne w planach Creative Cloud dla sektora edukacji umożliwiają przypisanie licencji na program do konkretnego urządzenia, a nie do konkretnego użytkownika lub numeru seryjnego. Użytkownicy nigdy nie muszą się rejestrować ani wprowadzać numerów seryjnych w celu korzystania z oprogramowania. Takie licencje są powiązane z pulami wdrożeniowymi urządzeń, tworzonymi automatycznie podczas zamawiania produktów.

W celu uzyskania licencji opartych na urządzeniach, klienci korzystający z planów Creative Cloud dla sektora edukacji muszą złożyć zamówienie VIP u autoryzowanego sprzedawcy wersji edukacyjnych firmy Adobe. Firma Adobe utworzy wówczas pulę wdrożeniową zamówionych produktów. Na przykład w przypadku zakupu 100 licencji na plan Wszystkie aplikacje usługi Creative Cloud i 50 licencji na program Photoshop zostaną utworzone dwie pule wdrożeniowe. 

Szczegóły wdrożenia

Aby uzyskać aplikacje Creative Cloud i licencje na nie, konieczne jest użycie narzędzia Creative Cloud Packager, który można pobrać z serwisu Admin Console (creative.adobe.com) przypisanego zespołowi. Po pobraniu tego narzędzia należy utworzyć pakiety wdrożeniowe zawierające odpowiednie aplikacje, które można następnie wdrażać lub instalować na komputerach klienckich. Pakiety te zawierają wszystkie informacje niezbędne do aktywacji licencji.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?