Uwaga: poniższe instrukcje są przeznaczone dla projektów ActionScript. W przypadku projektów Flex zobacz artykuł Nakładanie zestawu SDK środowiska AIR na zestaw Flex SDK | Flash Builder.

Aby w projektach ActionScript w programie Flash Builder używać innej wersji zestawu SDK środowiska AIR, można nałożyć żądaną wersję zestawu na wstępnie zainstalowany zestaw SDK środowiska AIR.

W poniższej procedurze opisano, jak nałożyć najnowszą wersję na zestaw SDK środowiska AIR w wersji 3.4. Czynności są jednak takie same niezależnie od wersji. Można ich używać do nakładania dowolnej wersji zestawu SDK środowiska AIR w programie Flash Builder.

Najnowsze wiadomości, wersje zestawów SDK, narzędzia, dokumenty i kody przykładowe można znaleźć w witrynie Adobe Gaming

Wymagania wstępne aktualizacji zestawu SDK środowiska AIR w programie Flash Builder

 • Pobierz plik Adobe AIR SDK & Compiler ze strony pobierania i zapisz go na komputerze.
  Alternatywnie możesz pobrać odpowiedni plik AIR SDK & Compiler dla systemu operacyjnego ze strony z wersjami zestawu SDK środowiska AIR.

 • Przed przystąpieniem do aktualizacji zestawu SDK środowiska AIR zamknij program Flash Builder.

Czynności związane z aktualizacją zestawu SDK środowiska AIR w programie Flash Builder

 1. (Opcjonalne) Utwórz kopię zapasową zestawu SDK środowiska AIR, kopiując cały katalog.

  W programie Flash Builder, na przykład, skopiuj katalog AIRSDK z następującej lokalizacji:

  • Windows 7: C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Flash Builder 4.7\eclipse\plugins\com.adobe.flash.compiler_4.7.0.349722
  • Mac OS: /Applications/Adobe Flash Builder 4.7/eclipse/plugins/com.adobe.flash.compiler_4.7.0.349722
 2. Po utworzeniu kopii zapasowej zestawu SDK środowiska AIR usuń całą zawartość folderu AIRSDK.

 3. Wyodrębnij zawartość pobranego pliku ZIP/DMG zestawu SDK środowiska AIR do pustego folderu AIRSDK.

  • System Windows: kliknij prawym przyciskiem myszy plik ZIP i wybierz polecenie Wyodrębnij wszystkie lub użyj preferowanego narzędzia do wypakowywania plików.
  • System Mac OS: w Terminalu uruchom poniższe polecenia:
   • hdiutil attach AIRSDK_Compiler.dmg
   • cp -rf /Volumes/AIR\ SDK/* /scieżka-do-pustego-katalogu-AIRSDK

  Uwaga: w razie problemów z nadpisywaniem plików w systemie Mac OS ze względu na uprawnienia użyj następujących poleceń:

  • sudo hdiutil attach AIRSDK_Compiler.dmg
  • sudo cp -rf /Volumes/AIR\ SDK/* /scieżka-do-pustego-katalogu-AIRSDK
 4. (Dotyczy tylko wersji środowiska AIR starszych niż 3.6) Skopiuj zawartość folderu aot (AIRSDK_back_up\lib\aot) z kopii zapasowej zestawu SDK środowiska AIR do folderu aot nowo utworzonego zestawu (AIRSDK\lib\aot).

 5. Po zaktualizowaniu zestawu SDK zmień wersję w przestrzeni nazw środowiska AIR w deskryptorze aplikacji projektu.

  Przykład: <application xmlns="http://ns.adobe.com/air/application/3.4"> na <application xmlns="http://ns.adobe.com/air/application/3.7">

Uwaga:

Najnowsze wiadomości można znaleźć na stronie Informacje o wydaniu środowiska AIR.


Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online