W poniższych tabelach wymieniono formaty plików, które można otwierać, importować, eksportować, publikować lub zapisywać w programie Flash Professional CS5.5. Więcej informacji o obsłudze konkretnego formatu pliku można znaleźć w pomocy programu Flash Professional CS5.5.

Formaty plików graficznych, które można otwierać w programie Flash Professional CS5.5

Format pliku Rozszerzenie nazwy pliku
Plik projektu Adobe Flash FLA
Plik ActionScript AS
Plik Flash XML XML
Skompilowany plik Flash SWF
Plik komunikacyjny ActionScript ASC
Plik Flash JavaScript JSFL

Wycofane formaty plików

Program Flash Professional CS5.5 nie obsługuje importu plików FreeHand, PICT, PNTG, SGI ani TGA. Flash nie obsługuje także eksportu plików EMF, WMF, sekwencji obrazów WFM, sekwencji BMP ani sekwencji TGA.

Formaty plików graficznych, które można importować w programie Flash Professional CS5.5

Format pliku Rozszerzenie nazwy pliku
Adobe Illustrator (wersja 10 lub starsza)) AI
Adobe Photoshop PSD
AutoCAD 10 DXF DXF
Bitmapa BMP, DIB
Enhanced Windows Metafile (tylko system Windows) EMF
FutureSplash Player SPL
GIF i animowane GIF GIF
JPEG JPG, JPEG
PNG, w tym pliki Fireworks PNG PNG
Flash Player 6/7 SWF
Metaplik Windows WMF
Plik graficzny Adobe XML FXG

Pliki bitmapowe w wymienionych niżej formatach można importować do programu Flash Professional CS5.5 na komputerach Macintosh i w systemie Windows, jeżeli zainstalowany jest program QuickTime 4 lub nowszy:

Format pliku Rozszerzenie nazwy pliku
Obraz QuickTime QTIF
TIFF TIF, TIFF

Formaty plików dźwiękowych, które można importować w programie Flash Professional CS5.5

Format pliku Rozszerzenie nazwy pliku
Adobe Soundbooth ASND
Wave (tylko system Windows) WAV
Audio Interchange File Format (tylko system Mac OS) AIFF
MP3 MP3

Pliki dźwiękowe w wymienionych niżej formatach można importować do programu Flash Pro CS5.5 na komputerach Macintosh i w systemie Windows, jeżeli zainstalowany jest program QuickTime 4 lub nowszy:

Format pliku Rozszerzenie nazwy pliku
Audio Interchange File Format AIF, AIFF
Sound Designer II (tylko komputery Macintosh) SD2
Filmy QuickTime tylko z dźwiękiem MOV, QT
Sun AU AU
Dźwięki systemu 7 (tylko komputery Macintosh) SND
Wave WAV

Formaty plików wideo, które można importować w programie Flash Professional CS5.5

Format pliku Rozszerzenie nazwy pliku
Film QuickTime MOV, QT
Wideo dla systemu Windows AVI
MPEG MPG, M1V, M2P, M2T, M2TS, MTS, TOD, MPE, MPEG
Wideo cyfrowe DV, DVI
Wideo dla programu Adobe Flash FLV, F4V
3GPP/3GPP2 dla urządzeń przenośnych 3GP, 3GPP, 3GP2, 3GPP2, 3P2
MPEG-4 MP4, M4V, AVC

Formaty plików, które można eksportować w programie Flash Professional CS5.5

Format pliku Rozszerzenie nazwy pliku
Skompilowany film Flash SWF
PICT i sekwencja obrazów PICT (tylko komputery Macintosh) PCT, PIC
Enhanced Windows Metafile i sekwencja plików EMF (tylko system Windows) EMF
Windows Metafile i sekwencja plików WMF (tylko system Windows) WMF
Bitmapa i sekwencja obrazów BMP (tylko system Windows) BMP, DIB
GIF, sekwencja obrazów GIF i animowany obraz GIF GIF
JPEG i sekwencja obrazów JPEG JPG, JPEG
PNG i sekwencja obrazów PNG PNG
Film QuickTime (tylko system Windows) MOV
Windows AVI (Windows) AVI
WAV audio (Windows) WAV
Plik graficzny Adobe XML FXG

Formaty plików, które można publikować w programie Flash Professional CS5.5

Format pliku Rozszerzenie nazwy pliku
Skompilowany plik Flash i Flash Lite SWF
Skompilowany plik AIR AIR
HTML HTML
GIF GIF
JPEG JPG, JPEG
PNG PNG
Windows Projector EXE
Macintosh Projector APP
Skompilowana biblioteka Flash/skrypt SWC
Skompilowany plik RSL z podpisem Flash Player Flex SWZ

Formaty plików, które można zapisywać w programie Flash Professional CS5.5

Format pliku Rozszerzenie nazwy pliku
Plik Adobe Flash CS5 FLA
Plik Adobe Flash CS4 FLA
Nieskompresowany dokument Adobe Flash CS5 Format XFL
Plik ActionScript AS
Plik XML XML
Plik komunikacyjny ActionScript ASC
Plik Flash JavaScript JSFL