Usługa Oryginał Adobe

Oryginał Adobe to bezpłatna usługa, która okresowo weryfikuje oryginalność zainstalowanych aplikacji firmy Adobe i informuje użytkownika w przypadku niezgodności.

Co to jest usługa Oryginał Adobe?

Oryginał Adobe to bezpłatna usługa, która okresowo weryfikuje oryginalność zainstalowanych aplikacji firmy Adobe i informuje klientów w przypadku niezgodności. Usługa Oryginał Adobe może pomóc chronić komputery klientów przed lukami w zabezpieczeniach i szkodliwym złośliwym oprogramowaniem, które może występować w nieoryginalnych aplikacjach.

Usługa została zaprojektowana, aby:

  • okresowo weryfikować oryginalność aplikacji firmy Adobe zainstalowanych na urządzeniu;
  • powiadamiać za pomocą monitów i powiadomień w aplikacji o wykryciu nieoryginalnych aplikacji firmy Adobe;
  • podawać szczegółowe informacje dotyczące sposobu rozwiązania problemu za pomocą powiadomienia;
  • udzielać dostępu do wyspecjalizowanego zespołu obsługi klienta za pośrednictwem powiadomienia.

W niektórych przypadkach firma Adobe może skontaktować się bezpośrednio z użytkownikiem, aby pomóc w rozwiązaniu problemu.

Tylko oryginalne aplikacje i usługi firmy Adobe zapewniają najnowsze funkcje i możliwości, w tym najnowsze aktualizacje zabezpieczeń, a także stały dostęp do pomocy technicznej. Dlatego w celu zabezpieczenia komputerów klientów i uniemożliwienia fałszerstwa firma Adobe może wyłączyć rozpoznaną nieoryginalną aplikację firmy Adobe.  

Zaloguj się, aby pobrać usługę Oryginał Adobe za pośrednictwem programu Adobe Acrobat Reader 

Klienci instalujący program Adobe Acrobat Reader po raz pierwszy mają teraz możliwość jednoczesnego zainstalowania usługi Oryginał Adobe. Aby zainstalować usługę Oryginał Adobe na komputerze, zaznacz pole wyboru poniżej przed pobraniem programu Adobe Acrobat Reader.

Instalowanie usługi Oryginał Adobe za pośrednictwem programu Adobe Acrobat Reader

Zaznaczanie pola wyboru w celu pobrania usługi Oryginał Adobe

Uwaga:

Usługa Oryginał Adobe dostępna w ograniczeniach oprogramowania Adobe Acrobat Reader.

O ile firma Adobe nie musi uzyskać odrębnej zgody na instalację usługi Oryginał Adobe, użytkownik potwierdzaże ta instalacja lub aktualizacja może spowodować pobranie usługi „Oryginał Adobe” — programu, który sprawdza obecność oprogramowania firmy Adobe i weryfikuje jego oryginalność. Oprogramowanie i usługa Oryginał Adobe mogą gromadzić i przesyłać informacje do firmy Adobe, zgodnie z opisem na stronie https://www.adobe.com/pl/genuine.html (lub podrzędnych adresach URL). Ustalenie przez firmę Adobe nieoryginalności jej oprogramowania może spowodować częściowe lub całkowite ograniczenie działania, zawieszenie lub wygaśnięcie tego oprogramowania.

Specjalistyczna pomoc techniczna dla klientów, którzy nieumyślnie zainstalowali nieoryginalne oprogramowanie firmy Adobe

Firma Adobe rozumie, że wielu klientów może posiadać nieoryginalne aplikacje i usługi firmy Adobe nieświadomie i mogą oni potrzebować dodatkowych informacji, aby rozwiązać ten problem. Oferujemy specjalistyczną pomoc techniczną i zasoby pomagające klientom w podjęciu decyzji o najlepszym rozwiązaniu.

Priorytetem firmy Adobe jest wspieranie klientów, którzy nieświadomie zainstalowali fałszywe lub zmodyfikowane oprogramowanie. Naszym zadaniem jest oferowanie klientom najlepszej jakości przy jednoczesnej ochronie przed nieoryginalnym lub fałszywym oprogramowaniem.  

Jakie dodatkowe działania podejmuje firma Adobe, aby zapobiegać oszustwom?

Pomoc techniczna dla klientów, którzy nieświadomie zainstalowali nieoryginalne oprogramowanie, stanowi tylko część rozwiązania firmy Adobe wobec tego problemu. Oprócz usługi Oryginał Adobe firma Adobe aktywnie pomaga zapobiegać oszustwom u źródła, monitorując tendencje oszustw, blokując znane problemy, likwidując potencjalne luki, ścigając nieuczciwych dostawców oraz prowadząc szkolenia w zakresie wykrywania oszustw i zapobiegania im.

Firma Adobe nieustannie pracuje nad usprawnieniem narzędzi do wykrywania oszustw wewnątrz firm, aby zapobiec modyfikowaniu jej aplikacji. Chcemy, aby nasi klienci mogli w pełni korzystać z zalet oryginalnych aplikacji i usług firmy Adobe. Więcej informacji na temat zapobiegania oszustwom można znaleźć na stronie https://www.adobe.com/trust/fraud-prevention.html.  

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto