Usługa Oryginał Adobe

Oryginał Adobe (ang. Adobe Genuine Service, AGS) to usługa, która okresowo weryfikuje oryginalność zainstalowanych aplikacji firmy Adobe i informuje klientów w przypadku niezgodności.

Co to jest usługa Oryginał Adobe?

Oryginał Adobe (ang. Adobe Genuine Service, AGS) to usługa, która okresowo weryfikuje oryginalność zainstalowanych aplikacji firmy Adobe i informuje klientów w przypadku niezgodności. Korzystanie z oprogramowania Adobe, które nie jest oryginalne, stanowi zagrożenie dla osób i organizacji, ponieważ jest ono często modyfikowane, na skutek czego:

  • wzrośnie zagrożenie ze strony wirusów i złośliwego oprogramowania, które mogą naruszyć posiadane dane;
  • będzie funkcjonować nieprawidłowo lub przestanie funkcjonować całkowicie.

Usługa została zaprojektowana, aby:

  • okresowo weryfikować oryginalność aplikacji firmy Adobe zainstalowanych na urządzeniu; 
  • powiadamiać za pomocą monitów i powiadomień w aplikacji o wykryciu nieoryginalnych aplikacji firmy Adobe; 
  • podawać szczegółowe informacje dotyczące sposobu rozwiązania problemu za pomocą powiadomienia; 
  • udzielać dostępu do wyspecjalizowanego zespołu obsługi klienta za pośrednictwem powiadomienia. 

W niektórych przypadkach firma Adobe może skontaktować się bezpośrednio z użytkownikiem, aby pomóc w rozwiązaniu problemu.  

Wiemy, że wielu klientów nie zdaje sobie sprawy z tego, że zainstalowało lub zakupiło nieoryginalne aplikacje i usługi Adobe, i może potrzebować dodatkowych informacji, aby rozwiązać ten problem. Dlatego zalecamy pozostawienie usługi Oryginał Adobe na komputerze.

Tylko oryginalne aplikacje i usługi firmy Adobe zapewniają najnowsze funkcje i możliwości, w tym najnowsze aktualizacje zabezpieczeń, a także stały dostęp do pomocy technicznej. Dlatego w celu zabezpieczenia komputerów klientów i uniemożliwienia fałszerstwa firma Adobe może wyłączyć rozpoznaną nieoryginalną aplikację firmy Adobe.  

Jeśli aplikacje firmy Adobe nie są zainstalowane, usługa AGS zostanie automatycznie odinstalowana 

Usługa AGS zawiera funkcję automatycznej dezinstalacji. Po odinstalowaniu wszystkich aplikacji firmy Adobe z urządzenia, niezależnie od tego, czy są oryginalne, czy nie, usługa AGS zostanie automatycznie odinstalowana. 

Specjalistyczna pomoc techniczna dla klientów, którzy nieumyślnie zainstalowali nieoryginalne aplikacje firmy Adobe

Firma Adobe rozumie, że wielu klientów może posiadać nieoryginalne aplikacje i usługi firmy Adobe nieświadomie i mogą oni potrzebować dodatkowych informacji, aby rozwiązać ten problem. Oferujemy specjalistyczną pomoc techniczną i zasoby pomagające klientom w podjęciu decyzji o najlepszym rozwiązaniu.

Priorytetem firmy Adobe jest wspieranie klientów, którzy nieświadomie zainstalowali fałszywe lub zmodyfikowane oprogramowanie. Naszym zadaniem jest oferowanie klientom najlepszej jakości przy jednoczesnej ochronie przed nieoryginalnym lub fałszywym oprogramowaniem. 

Jakie dodatkowe działania podejmuje firma Adobe, aby zapobiegać oszustwom? 

Pomoc techniczna dla klientów, którzy nieświadomie zainstalowali nieoryginalne oprogramowanie, stanowi tylko część rozwiązania firmy Adobe wobec tego problemu. Oprócz usługi Oryginał Adobe firma Adobe aktywnie pomaga zapobiegać oszustwom u źródła, monitorując tendencje oszustw, blokując znane problemy, likwidując potencjalne luki, ścigając nieuczciwych dostawców oraz prowadząc szkolenia w zakresie wykrywania oszustw i zapobiegania im.

Firma Adobe nieustannie pracuje nad usprawnieniem narzędzi do wykrywania oszustw wewnątrz firm, aby zapobiec modyfikowaniu jej aplikacji. Chcemy, aby nasi klienci mogli w pełni korzystać z zalet oryginalnych aplikacji i usług firmy Adobe.

Więcej informacji na temat zapobiegania oszustwom można znaleźć na stronie https://www.adobe.com/trust/fraud-prevention.html.  

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?