Informacje na temat powiadomień o Oryginałach Adobe

Dlaczego przysłano mi to powiadomienie?

Firma Adobe testuje aplikacje Adobe, aby wykryć modyfikacje lub nieważne licencje. Po wykryciu takich problemów wysyłane są powiadomienia wraz z opcjami rozwiązania problemu. Jeśli Ty lub ktoś z Twojej organizacji otrzyma powiadomienie, oznacza to, że aplikacja na tym komputerze nie jest oryginalną aplikacją Adobe.

Badania wykazują, że ponad 60% nieoryginalnego oprogramowania zawiera wbudowane złośliwe oprogramowanie. Nieoryginalne oprogramowanie Adobe nie jest ponadto objęte gwarancją ani programami wsparcia technicznego. Tylko oryginalne aplikacje i usługi Adobe zapewniają najnowsze funkcje oraz dodatkową ochronę przed złośliwym oprogramowaniem i wirusami.

Jakie rodzaje powiadomień wysyła firma Adobe?

Jeśli otrzymasz powiadomienie, musisz usunąć nieoryginalne aplikacje ze swojego komputera i zastąpić je oryginalnym oprogramowaniem Adobe.

Powiadomienia o nieoryginalnych aplikacjach zainstalowanych na Twoim komputerze

Powiadomienia wysyłane, gdy używane jest nieoryginalne oprogramowanie, będą wyglądać podobnie do podanego poniżej przykładu. Kliknięcie łączy w powiadomieniu powoduje otwarcie witryn zawierających dodatkowe informacje oraz oferujących zakup oryginalnych aplikacji Adobe ze zniżką.

Powiadomienie wysyłane, gdy używana jest nieoryginalna aplikacja

Powiadomienia wysyłane podczas instalacji lub ponownej instalacji nieoryginalnych aplikacji

Podczas próby instalacji lub ponownej instalacji aplikacji z numerem seryjnym zablokowanym przez firmę Adobe z powodu wykrycia nielegalnej działalności pojawi się ostrzeżenie. Poniżej pokazano przykłady komunikatów o błędach, które mogą się pojawić. 

Powiadomienie wysłane podczas instalowania nieoryginalnej aplikacji (pierwszy przykład)

Powiadomienie wysłane podczas instalowania nieoryginalnej aplikacji (drugi przykład)

Więcej informacji o ochronie zapewnianej przez firmę Adobe przed zagrożeniami związanymi z nieoryginalnym oprogramowaniem można znaleźć na stronie Oryginałów Adobe i w Często zadawanych pytaniach dotyczących Oryginałów Adobe.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto