Oprogramowanie Oryginał Adobe — najczęściej zadawane pytania

Tylko oryginalne aplikacje i usługi firmy Adobe zapewniają najnowsze funkcje i możliwości, w tym stały dostęp do pomocy technicznej i najnowszych aktualizacji zabezpieczeń.

Pytania ogólne

Oryginalne oprogramowanie lub aplikacje Adobe to legalnie licencjonowane oprogramowanie zakupione bezpośrednio od firmy Adobe lub u autoryzowanego sprzedawcy. Tylko oryginalne oprogramowanie i aplikacje firmy Adobe zapewniają najnowsze funkcje i możliwości, stały dostęp do pomocy technicznej i najnowsze aktualizacje zabezpieczeń.

Dostarczanie i używanie nieoryginalnego oprogramowania i nielicencjonowanych aplikacji nie jest dozwolone przez firmę Adobe i jest nieuczciwe. Ponadto nieoryginalne oprogramowanie bywa często źródłem złośliwego oprogramowania i wirusów. Firma IDC szacuje, że w organizacjach, które uzyskują lub instalują nielicencjonowany pakiet oprogramowania lub kupują komputer z nielicencjonowanym oprogramowaniem, w jednym przypadku na trzy (w 29 procentach przypadków) pojawia się złośliwe oprogramowanie.

Pobieranie lub zakup oryginalnego oprogramowania firmy Adobe można zagwarantować, kupując oprogramowanie bezpośrednio w witrynie Adobe.com lub u autoryzowanego sprzedawcy. Firma Adobe dba o ochronę przed oszustami udającymi sprzedawców. Pracujemy nad tym, aby można było kupić tylko oryginalne oprogramowanie firmy Adobe. 

 • Jeśli użytkownik otrzymał od firmy Adobe powiadomienie o nieoryginalności oprogramowania, należy kliknąć powiadomienie, aby dowiedzieć się więcej i poznać możliwości zakupu oryginalnego oprogramowania Adobe, lub skontaktować się z działem obsługi Adobe klienta w celu uzyskania dalszych informacji.
 • Jeśli za zakup oprogramowania odpowiada inna osoba w organizacji (np. administrator IT), warto najpierw skontaktować się z taką osobą.
 • Jeśli podczas próby zainstalowania oprogramowania otrzymano powiadomienie, oznacza to, że firma Adobe mogła zablokować numer seryjny z powodu niewłaściwego użycia. Kliknij powiadomienie, aby poznać możliwości rozwiązania problemu.
 • Jeśli znajdziesz nieoryginalne oprogramowanie lub nielicencjonowaną aplikację, odinstaluj je tak szybko, jak to możliwe. 

W przypadku otrzymania powiadomień o korzystaniu z nielicencjonowanych aplikacji Adobe należy je odinstalować. Firma Adobe zaleca odinstalowanie wszystkich wersji bez licencji przed pobraniem oryginalnych aplikacji Adobe. 

Jeśli nie masz pewności, które aplikacje mogą nie być licencjonowane, odinstaluj wszystkie aplikacje, a następnie pobierz je ze strony Adobe.com. Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy w odinstalowaniu aplikacji, możesz użyć narzędzia Creative Cloud Cleaner.

Jak firma Adobe ogranicza dostępność nieoryginalnego (określanego też mianem „pirackiego”) oprogramowania i nieoryginalnych aplikacji?

Firma Adobe aktywnie pomaga zapobiegać oszustwom u źródła, monitorując tendencje oszustw, blokując znane problemy, likwidując potencjalne luki, ścigając nieuczciwych dostawców. Nieustannie pracuje również nad usprawnieniem swoich technologii wykrywania oszustw, aby zapobiec modyfikacjom swoich aplikacji. Chcemy, aby nasi klienci mogli w pełni korzystać z zalet oryginalnych aplikacji i usług firmy Adobe. Więcej informacji na temat zapobiegania oszustwom można znaleźć na stronie https://www.adobe.com/trust/fraud-prevention.html

Piractwo oprogramowania ma miejsce, gdy:

 • oprogramowanie zostało zmodyfikowane lub zhakowane;
 • klucze zabezpieczeń lub konta, które zostały skradzione, są używane;
 • użytkowanie przebiega w sposób niezgodny z warunkami korzystania z licencji (w tym licencji użytkownika końcowego).

Piractwo komputerowe może zmniejszyć wydajność konsumentów i firm, a jednocześnie zwiększyć potencjalne ryzyko ze strony takich zagrożeń jak złośliwe oprogramowanie i wirusy*.

Firmie Adobe zależy na tym, aby jej klienci mieli jak najlepsze doświadczenia z jej oprogramowaniem i aplikacjami. Dlatego opracowuje programy, których celem jest edukowanie, informowanie i ochrona klientów. Przykładowe założenia programów:

 • poszukiwanie sprzedawców nieoryginalnego oprogramowania i podejmowanie działań przeciw nim;
 • blokowanie numerów seryjnych, które użytkownik otrzymał lub wygenerował nielegalnie;
 • informowanie klientów o tym, czy firma Adobe wykryła, że ich oprogramowanie jest nieoryginalne, zarówno podczas instalacji, jak i podczas używania produktu, a jednocześnie przedstawienie możliwości rozwiązania problemu.

Korzystanie z nieoryginalnego oprogramowania lub nielicencjonowanych aplikacji wiąże się z pewnym ryzykiem. Nieoryginalne oprogramowanie jest często modyfikowane, co może sprawić, że:

 • wzrośnie zagrożenie ze strony wirusów i złośliwego oprogramowania, które mogą naruszyć posiadane urządzenia/dane;
 • będzie funkcjonować nieprawidłowo lub przestanie funkcjonować całkowicie.

Informacje o usłudze Oryginał Adobe

Usługa Oryginał Adobe okresowo sprawdza, czy zainstalowane aplikacje firmy Adobe są oryginalne, chroniąc tym samym klientów przed lukami w zabezpieczeniach i złośliwym oprogramowaniem, które mogą występować w nieoryginalnych aplikacjach.* Jeśli aplikacje firmy Adobe nie są oryginalne, AGS może poinformować o tym użytkownika za pomocą powiadomień. Powiadomienia zawierają szczegółowe informacje o sposobie rozwiązania problemu. W celu zabezpieczenia komputerów klientów i uniemożliwienia fałszerstwa firma Adobe może dezaktywować nieoryginalną aplikację Adobe. 

Więcej informacji na temat usługi Oryginał Adobe można znaleźć na stronie: https://helpx.adobe.com/pl/genuine/adobe-genuine-service.html.

AGS sprawdza różne wersje oprogramowania Adobe, aby zweryfikować integralność , oprogramowania i ważność licencji. W tym celu sprawdza takie dane jak numer seryjny oprogramowania Adobe, typ licencji i kod firmy Adobe.

Usługa Oryginał Adobe jest obecna w kilku aplikacjach Adobe. Jeśli na komputerze są zainstalowane aplikacje Adobe, proces sprawdzania oryginalności AGS może być widoczny w monitorze aktywności (macOS) lub menedżerze zadań (Windows).

Usługa AGS zawiera funkcję automatycznej dezinstalacji. Po odinstalowaniu przez użytkownika wszystkich aplikacji firmy Adobe z urządzenia, niezależnie od tego, czy są oryginalne, czy nie, usługa AGS zostanie automatycznie odinstalowana.

Wiemy, że wielu klientów nie zdaje sobie sprawy z tego, że zainstalowało lub zakupiło nieoryginalne aplikacje i usługi Adobe, i może potrzebować dodatkowych informacji, aby rozwiązać ten problem. Dlatego zalecamy pozostawienie usługi AGS na komputerze. Jeśli jednak zdecydujesz się ręcznie odinstalować usługę AGS, możesz postępować zgodnie z tymi instrukcjami.

Należy jednak pamiętać, że mimo iż usługę AGS można odinstalować samodzielnie, firma Adobe zastrzega sobie prawo do korzystania z innych metod ochrony oprogramowania Adobe przed nieuczciwymi działaniami, których nie można odinstalować, zgodnie z naszymi Zasadami prywatności.

O powiadomieniach oprogramowania Adobe — powiadomienia przy instalacji

Nieprawidłowe numery seryjne to numery seryjne, które zostały zablokowane przez firmę Adobe z powodu niewłaściwego użycia. Gdy firma Adobe wykryje oszustwo, nieprawidłowe numery seryjne zostają zdezaktywowane. Użytkownicy mogą dowiedzieć się, że numer seryjny został zdezaktywowany jedynie podczas próby zainstalowania lub ponownego zainstalowania oprogramowania i powinni postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami w celu rozwiązania tego problemu.

O powiadomieniach oprogramowania Adobe — powiadomienia pojawiające się podczas użytkowania produktu

Usługa Oryginał Adobe (AGS) przeprowadza testy weryfikacyjne i powiadamia organizacje oraz użytkowników indywidualnych, jeśli okaże się, że korzystają z nieoryginalnych aplikacji Adobe. Testy AGS mają na celu sprawdzenie, czy oprogramowanie było modyfikowane i czy licencja jest prawidłowa. Jeśli użytkownik otrzymał powiadomienie z firmy Adobe, oznacza to, że wykryto nieoryginalne oprogramowanie. 

Usługa Oryginał Adobe (AGS) przeprowadza testy weryfikacyjne, które określają, czy zainstalowane oprogramowanie lub aplikacje Adobe są oryginalne, czy nie. Po wykryciu nieoryginalnego oprogramowania lub aplikacji usługa AGS może poinformować o tym użytkowników za pomocą powiadomień, udostępniając możliwości rozwiązania problemu. Oprócz powiadomień klienci mogą również zobaczyć proces weryfikacji AGS działający w monitorze aktywności (macOS) lub menedżerze zadań (Windows).

Jeśli powiadomienie zostało wysłane do Ciebie lub kogoś innego z Twojej organizacji, oznacza to, że usługa Oryginał Adobe (AGS) wykryła nieoryginalne oprogramowanie lub aplikacje Adobe. W celu rozwiązania problemu należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi w powiadomieniu. 

Jeśli użytkownik zignoruje powiadomienia i ostrzeżenia wygenerowane przez AGS, firma Adobe może dezaktywować nieoryginalne aplikacje Adobe w ramach walki z oszustwami oraz w celu ochrony urządzenia użytkownika.

Oryginał Adobe — ograniczanie ilości

Ta sekcja dotyczy użytkowników biznesowych. 

Użytkownik mógł otrzymać wiadomość e-mail z powiadomieniem, że nasi specjaliści ds. zapobiegania oszustwom wykryli nieuczciwe zachowania dotyczące numerów seryjnych firmy Adobe związanych z oprogramowaniem, z którego może korzystać jego firma. Numer seryjny, którego dotyczy oszustwo, to numer, który mógł zostać skopiowany, skradziony, sprzedany lub niewłaściwie użyty. Odpowiedz na wiadomość e-mail, aby uzyskać więcej informacji.

W celu zminimalizowania zakłóceń firma Adobe udostępni nowy numer seryjny, który zastąpi każdy numer seryjny, którego dotyczy problem. Każdy numer seryjny, którego dotyczy problem, zostanie zdezaktywowany, aby zapobiec dalszemu niewłaściwemu użyciu. Zainstalowane aplikacje wykorzystujące numery seryjne, których dotyczy problem, muszą zostać odinstalowane, a do ponownej (lub nowej) instalacji należy użyć nowych numerów seryjnych.

Nie, nowe numery seryjne zostaną dostarczone bez dodatkowych kosztów. Aby zapobiec przypadkom niewłaściwego użycia w przyszłości, należy jednak upewnić się, że nowy numer seryjny jest zabezpieczony i jest używany wyłącznie przez upoważniony personel.

Użytkownik mógł otrzymać wiadomości e-mail z powiadomieniem, że nasi specjaliści ds. zapobiegania oszustwom wykryli nieuczciwe zachowania dotyczące numerów seryjnych Adobe związanych z oprogramowaniem, z którego może korzystać jego firma. Numery seryjne, których dotyczy problem, zostaną zdezaktywowane, aby zapobiec dalszemu niewłaściwemu użyciu. Należy odinstalować istniejące aplikacje wykorzystujące numery seryjne, których dotyczy problem. Zostaną dostarczone nowe numery seryjne, których należy użyć do ponownej (lub nowej) instalacji. 

* Software Management: Security Imperative, Business Opportunity, BSA Global Software Survey, czerwiec 2018 r. 

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online