Ogólne pytania na temat piractwa

Czym jest piractwo oprogramowania?

Piractwo oprogramowania ma miejsce, gdy:

 • oprogramowanie zostało zmodyfikowane lub zhakowane;
 • klucze zabezpieczeń lub konta, które zostały skradzione, są kopiowane, sprzedawane lub używane;
 • oprogramowanie używane jest niezgodnie z warunkami korzystania z licencji.

Piractwo oprogramowania naraża zarówno firmy, jak i konsumentów, na działanie złośliwego oprogramowania, oprogramowania szpiegującego i wirusów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu, a w organizacjach mogą obniżać wydajność.

Czy moje oprogramowanie antywirusowe nie chroni mnie przed zagrożeniami związanymi z nieoryginalnym lub fałszywym oprogramowaniem?

Typowe programy antywirusowe i zabezpieczające zazwyczaj nie wykrywają różnego rodzaju złośliwego oprogramowania ukrytego w nieoryginalnym lub fałszywym oprogramowaniu.

Czy złamię prawo, jeśli nie przestanę korzystać z nieoryginalnego lub fałszywego oprogramowania?

Tak. Korzystanie z nieoryginalnego oprogramowania jest nielegalne niezależnie od przyczyn.

Skąd mogę mieć pewność, że nie kupuję nieoryginalnego lub fałszywego oprogramowania Adobe?

Kupując oprogramowanie bezpośrednio w witrynie Adobe.com, masz pewność, że jest oryginalne. Ponadto sprawdzaj warunki korzystania z oprogramowania otrzymanego od kolegi, znajomego lub współpracownika. W ten sposób też się chronisz.

Co mogę zrobić, jeśli mam podejrzenia, że moje oprogramowanie jest nieoryginalne lub fałszywe?

W zależności od sytuacji jest kilka możliwości:

 • Jeśli firma Adobe przysłała Ci powiadomienie, że Twoje oprogramowanie jest nieoryginalne, kliknij dodane łącze, pod którym znajdziesz więcej informacji. Postaraj się nabyć oryginalne oprogramowanie Adobe lub zadzwoń do działu obsługi klienta, gdzie uzyskasz więcej informacji. Jeśli nie zajmujesz się zakupami oprogramowania w swojej organizacji, najpierw zgłoś się do osoby, która za to odpowiada.
 • Podczas instalacji oprogramowania możesz otrzymać powiadomienie, że numer seryjny jest nieprawidłowy. Prawdopodobnie firma Adobe zablokowała go z powodu niewłaściwego wykorzystywania. W powiadomieniu znajdziesz łącze do strony docelowej, na której wymieniono różne sposoby rozwiązania tego problemu.
 • Jeśli podejrzewasz, że masz więcej nieoryginalnego lub fałszywego oprogramowania, oryginalne możesz nabyć bezpośrednio w witrynie Adobe.com.

Jaka jest różnica pomiędzy aktywacją a rejestracją?

Aby oprogramowanie działało zgodnie z założeniami, należy je aktywować w ciągu określonej liczby dni. Rejestracja oprogramowania w firmie Adobe jest zupełnie fakultatywna. Należy jednak pamiętać, że ani aktywacja, ani rejestracja nie gwarantują, że oprogramowanie jest oryginalne.

Jak można zgłosić dystrybutora, który sprzedał mi nieoryginalne lub fałszywe oprogramowanie?

Przejdź na stronę www.adobe.com/genuine, kliknij odpowiednie łącze i wykonaj instrukcje.

W jaki sposób aplikacja Pomoc firmy Adobe pomaga walczyć z piractwem?

Jakie programy służące do ochrony użytkowników przed nieoryginalnym lub fałszywym oprogramowaniem oferuje firma Adobe?

Firma Adobe nieustannie pracuje nad programami, które służą do edukacji, informowania i ochrony użytkowników na każdym etapie procesu zakupu lub użytkowania. Przykładowe założenia programów:

 • edukacja o korzyściach płynących z używania oryginalnego oprogramowania Adobe;
 • współpraca z innymi organizacjami w celu walki z piractwem oprogramowania;
 • prowadzenie dochodzeń i wszczynanie postępowania prawnego przeciw dystrybutorom nieoryginalnego lub fałszywego oprogramowania, w tym przeciw internetowym portalom sprzedaży;
 • blokowanie numerów seryjnych, które użytkownik otrzymał lub wygenerował nielegalnie;
 • informowanie klientów podczas ponownej instalacji oprogramowania bądź korzystania z niego, że jest ono nieoryginalne lub fałszywe.

Co to jest oryginalne oprogramowanie Adobe?

Oryginalne oprogramowanie Adobe to licencjonowane oprogramowanie nabyte bezpośrednio od firmy Adobe. Oryginale oprogramowanie Adobe działa zgodnie z dokumentacją produktu i warunkami korzystania. Nie ma w nim luk w zabezpieczeniach, które można znaleźć w nieoryginalnym lub fałszywym oprogramowaniu.

Jakie osiągnę korzyści, jeśli kupię oryginalne oprogramowanie Adobe?

Tylko oryginalne oprogramowanie Adobe gwarantuje dostęp do najnowszych aktualizacji, opcji i funkcji. Dzięki temu klienci i organizacje mogą utrzymać optymalną produktywność i zmniejszyć ryzyko wystąpienia problemów z wydajnością. Ponadto firma Adobe udziela pomocy technicznej i gwarancji tylko na oryginalne oprogramowanie Adobe. Po zakupie oryginalnego oprogramowania Adobe klienci mogą spać spokojnie, wiedząc, że nabyli niezawodny produkt.

Dlaczego nieoryginalne oprogramowanie czasami trafia w ręce osób lub organizacji, które nie mają złych intencji?

Często zdarza się, że użytkownicy indywidualni lub organizacje nieświadomie używają nieoryginalnego oprogramowania nabytego od nieuczciwych dystrybutorów lub w internetowych portalach sprzedażowych. Oszuści często bardzo dobrze podrabiają oprogramowanie. Niektórzy użytkownicy czasami dowiadują się, że ich oprogramowanie jest niewłaściwie licencjonowane dopiero po otrzymaniu powiadomienia.

Z jakim ryzykiem wiąże się korzystanie z nieoryginalnego lub fałszywego oprogramowania Adobe?

Korzystanie z nieoryginalnego oprogramowania wiąże się z pewnym ryzykiem.  Nieoryginalne oprogramowanie jest często modyfikowane, co może sprawić, że:

 • będzie bardziej narażone na wirusy lub programy szpiegujące, które mogą zniszczyć dane lub naruszyć ich bezpieczeństwo;
 • będzie funkcjonować nieprawidłowo lub przestanie funkcjonować całkowicie;
 • użytkownik będzie miał ograniczony dostęp do pomocy technicznej, aktualizacji i dokumentacji technicznej.

O powiadomieniach oprogramowania Adobe — powiadomienia przy instalacji

Co to są nieprawidłowe lub unieważnione numery seryjne?

Nieprawidłowe lub unieważnione numery seryjne to takie, które zostały zablokowane przez firmę Adobe, ponieważ zostały pozyskane lub wygenerowane przez nieautoryzowanych dystrybutorów w sposób nielegalny. Gdy firma Adobe wykryje taki niezgodny z prawem proceder, blokuje klucze zabezpieczeń, aby zapobiec kolejnym oszustwom. Klienci czasem dopiero przy instalacji lub reinstalacji oprogramowania dowiadują się, że numery seryjne zostały zablokowane.

Dlaczego mój numer seryjny do tej pory działał przy instalacji, a teraz nie działa?

Nieoryginalne oprogramowanie może działać normalnie, dopóki firma Adobe tego nie wykryje i nie zablokuje lub dezaktywuje fałszywego numeru seryjnego (często w ramach postępowania prawnego wszczętego wobec sprzedawcy). Gdy numer seryjny zostanie zablokowany, instalacja lub reinstalacja przestaje być możliwa.

Przyszło do mnie powiadomienie, że mój numer seryjny jest nieprawidłowy lub nieważny. Czy jest jakiś sposób na to, aby nadal korzystać z oprogramowania? Jak firma Adobe może mi pomóc rozwiązać ten problem?

Nie. Jeśli przyszło takie powiadomienie, numer seryjny nie jest prawidłowy, a dalsze korzystanie z aplikacji nie jest możliwe. W powiadomieniu znajdziesz informacje na temat sposobów rozwiązania tego problemu.

O powiadomieniach oprogramowania Adobe — powiadomienia pojawiające się podczas użytkowania produktu

Przyszło do mnie powiadomienie. Co to oznacza?

Firma Adobe prowadzi testy weryfikacyjne oprogramowania i powiadamia organizacje oraz użytkowników indywidualnych, jeśli okaże się, że nie jest ono oryginalne. System sprawdza, czy oprogramowanie było modyfikowane i czy licencja jest prawidłowa. Jeśli do Ciebie lub kogoś innego w Twojej organizacji przyszło powiadomienie, oznacza to, że wykryto nieoryginalne oprogramowanie.

Skąd firma Adobe może wiedzieć, że oprogramowanie nie jest oryginalne?

Firma Adobe korzysta z różnego rodzaju technologii, usług i możliwości, które pozwalają zweryfikować autentyczność zainstalowanego produktu Adobe. Jeśli podczas procesu weryfikacji system wykryje nieoryginalne oprogramowanie, może poinformować o tym użytkowników za pomocą wyskakującego powiadomienia, w którym znajdować się będą również sposoby rozwiązania problemu. To że proces weryfikacji jest uruchomiony można też zobaczyć w monitorze aktywności lub menedżerze zadań.

W jaki sposób firma Adobe może sprawdzić, czy oprogramowanie jest oryginalne?

Za pomocą procesu weryfikacji, w ramach którego firma Adobe sprawdza, czy oprogramowanie było modyfikowane lub hakowane, czy używane są klucze zabezpieczeń lub konta, które zostały skradzione, czy użytkownicy korzystają z oprogramowania zgodnie z warunkami korzystania z licencji.

Czy powiadomienie może być pomyłką?

Jeśli powiadomienie zostało wysłane do Ciebie lub kogoś innego z Twojej organizacji, oznacza to, że proces weryfikacji oprogramowania zakończył się negatywnie i nie jest ono oryginalne.

Co się stanie, jeśli zignoruję powiadomienie i nie przestanę korzystać z oprogramowania?

Instalowanie nieoryginalnego oprogramowania jest nielegalne. Firma Adobe stara się w różny sposób uświadomić użytkownikom, jakie problemy mogą się z tym wiązać.  Jeśli użytkownik zignoruje powiadomienia i ostrzeżenia, firma Adobe podejmie odpowiednie działania.

Powiadomienia pojawiające się podczas użytkowania produktu: jak interpretować wyniki testów

Gdzie mogę znaleźć moje wyniki testów?

Na chwilę obecną wyniki testów weryfikacyjnych oprogramowania dostępne są tylko dla użytkowników, którzy otrzymali od firmy Adobe powiadomienie o korzystaniu z nieoryginalnego oprogramowania. Jeśli przyszło do Ciebie powiadomienie, wyniki testów weryfikacyjnych oprogramowania możesz zobaczyć po jego kliknięciu.

Jaki związek ze stanem licencji mają wyniki testów na moim urządzeniu?

Kolumna „Stan licencji” dostarcza dodatkowych informacji na temat numeru seryjnego lub numerów seryjnych oprogramowania, z którego korzystasz.

 • Komunikat „Sukces” oznacza, że numer seryjny pozytywnie przeszedł ostatni proces weryfikacji.
 • Komunikat „Niepowodzenie” oznacza, że oprogramowanie nie przeszło pozytywnie procesu weryfikacji. Pojawia się, jeśli numer seryjny nie został wydany przez firmę Adobe lub jeśli wykorzystywany jest w kradzionym lub fałszywym oprogramowaniu i w efekcie stwarza zagrożenie.
 • Komunikat „Niepowodzenie — wymagana subskrypcja” oznacza, że jest to oprogramowanie na bazie subskrypcji, które nie zostało prawidłowo licencjonowane.
 • Komunikat „Niepowodzenie — koniec okresu próbnego” oznacza, że jest to oprogramowanie z licencją na okres próbny, który się zakończył.

Testy weryfikacyjne mojego oprogramowania wykazały, że było ono modyfikowane. Co to znaczy?

Poza numerem seryjnym firma Adobe sprawdza także, czy oprogramowanie było modyfikowane, co jest możliwe, nawet jeśli numer seryjny jest prawidłowy. Modyfikowane oprogramowanie to takie, w którym zmieniono lub zhakowano kod.

Czy oprogramowanie jest oryginalne, jeśli w kolumnie „Stan licencji” widnieje komunikat „Sukces”, ale zaznaczono pole w kolumnie „Oprogramowanie modyfikowane”?

Informacje te wskazują na to, że oprogramowanie było modyfikowane i nie jest oryginalne. 

Prywatność i zabezpieczenia

Jakie informacje są gromadzone i wysyłane do firmy Adobe?

System sprawdza różne wersje oprogramowania firmy Adobe — weryfikuje jego integralność i prawidłowość licencji. Więcej informacji znajdziesz w witrynie Adobe.com na stronie http://www.adobe.com/pl/privacy/policy.html.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online