Tylko oryginalne oprogramowanie i aplikacje firmy Adobe zapewniają najnowsze funkcje i możliwości, dodatkową ochronę przed złośliwym oprogramowaniem i wirusami, a także stały dostęp do pomocy technicznej.

Pytania ogólne

Oprogramowanie Oryginał Adobe jest legalnie licencjonowanym oprogramowaniem zakupionym bezpośrednio od firmy Adobe lub u autoryzowanego sprzedawcy. Tylko oryginalne aplikacje i usługi firmy Adobe zapewniają najnowsze funkcje i możliwości, najnowsze zabezpieczenia, a także stały dostęp do pomocy technicznej.

Używanie nieoryginalnego oprogramowania jest nielegalne, niezależnie od tego, w jaki sposób użytkownik lub organizacja je nabyła lub jak z niego korzysta. 

Uzyskanie oryginalnego oprogramowania firmy Adobe można zagwarantować, kupując oprogramowanie bezpośrednio w witrynie Adobe.com lub u autoryzowanego sprzedawcy. Firma Adobe dba o ochronę przed oszustami udającymi sprzedawców. Pracujemy nad tym, aby można było kupić tylko oryginalne oprogramowanie firmy Adobe.

 • Jeśli użytkownik otrzymał od firmy Adobe powiadomienie o nieoryginalności oprogramowania, należy kliknąć powiadomienie, aby dowiedzieć się więcej o możliwości zakupu oryginalnego oprogramowania firmy Adobe. Można też skontaktować się z firmą Adobe w celu uzyskania dalszych informacji.
 • Jeśli za zakup oprogramowania odpowiada inna osoba w organizacji (np. administrator IT), warto najpierw skontaktować się z taką osobą.
 • Jeśli podczas próby zainstalowania oprogramowania otrzymano powiadomienie, oznacza to, że firma Adobe zablokowała numer seryjny z powodu niewłaściwego użycia. Kliknij powiadomienie, aby poznać możliwości rozwiązania problemu.

W jaki sposób aplikacja Pomoc firmy Adobe pomaga walczyć z piractwem?

Firma Adobe zamierza powstrzymać nieuczciwe dostarczanie oprogramowania i aplikacji Adobe oraz pomóc użytkownikom, którzy padli ofiarami oszustw.

Piractwo oprogramowania ma miejsce, gdy:

 • oprogramowanie zostało zmodyfikowane lub zhakowane;
 • klucze zabezpieczeń lub konta, które zostały skradzione, są używane;
 • użytkowanie przebiega w sposób niezgodny z warunkami korzystania z licencji (w tym licencji użytkownika końcowego).

Piractwo oprogramowania naraża zarówno firmy, jak i konsumentów, na działanie złośliwego oprogramowania i wirusów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu i obniżać wydajność klientów i organizacji.

Firma Adobe dba o to, aby nasi klienci mieli dostęp do najlepszych funkcji oprogramowania i aplikacji firmy Adobe. Opracowujemy programy, które gwarantują ciągłość informowania i ochrony klientów. Przykładowe założenia programów:

 • poszukiwanie sprzedawców nieoryginalnego oprogramowania i podejmowanie działań przeciw nim;
 • blokowanie numerów seryjnych, które użytkownik otrzymał lub wygenerował nielegalnie;
 • informowanie klientów o tym, czy ich oprogramowanie jest nieoryginalne, zarówno podczas instalacji, jak i podczas używania produktu, oferując jednocześnie możliwości rozwiązania problemu.

Tylko oryginalne oprogramowanie firmy Adobe zapewnia najnowsze funkcje i możliwości, najnowsze zabezpieczenia, a także stały dostęp do pomocy technicznej.

Korzystanie z nieoryginalnego oprogramowania wiąże się z pewnym ryzykiem. Nieoryginalne oprogramowanie jest często modyfikowane, co może sprawić, że:

 • będzie bardziej narażone na wirusy lub programy szpiegujące, które mogą zniszczyć dane lub naruszyć ich bezpieczeństwo;
 • będzie funkcjonować nieprawidłowo lub przestanie funkcjonować całkowicie.

O powiadomieniach oprogramowania Adobe — powiadomienia przy instalacji

Nieprawidłowe numery seryjne to numery seryjne, które zostały zablokowane przez firmę Adobe z powodu niewłaściwego użycia. Gdy firma Adobe wykryje oszustwo, nieprawidłowe numery seryjne zostają zdezaktywowane. Klienci mogą dowiedzieć się, że numer seryjny został zdezaktywowany jedynie podczas próby zainstalowania lub ponownego zainstalowania oprogramowania i powinni postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami w celu rozwiązania tego problemu.

Nieoryginalne oprogramowanie może działać normalnie, zanim firma Adobe nie zidentyfikuje i nie zdezaktywuje fałszywego numeru seryjnego. Gdy numer seryjny zostanie zdezaktywowany, instalacja lub reinstalacja przestaje być możliwa.

O powiadomieniach oprogramowania Adobe — powiadomienia pojawiające się podczas użytkowania produktu

Firma Adobe prowadzi testy weryfikacyjne oprogramowania i powiadamia organizacje oraz użytkowników indywidualnych, jeśli okaże się, że nie jest ono oryginalne. Testy te mają na celu sprawdzenie, czy oprogramowanie było modyfikowane i czy licencja jest prawidłowa. Jeśli użytkownik otrzymał powiadomienie, oznacza to, że zidentyfikowano nieoryginalne oprogramowanie.

Firma Adobe przeprowadza testy weryfikacyjne, które określają, czy zainstalowane oprogramowanie lub aplikacje Adobe są oryginalne, czy nie. Po wykryciu nieoryginalnego oprogramowania lub aplikacji usługa może poinformować o tym użytkowników za pomocą powiadomień, udostępniając możliwości rozwiązania problemu. Oprócz powiadomień klienci mogą również zobaczyć proces weryfikacji działający w monitorze aktywności (macOS) lub menedżerze zadań (Windows).

Jeśli powiadomienie zostało wysłane do Ciebie lub kogoś innego z Twojej organizacji, oznacza to, że wykryte oprogramowanie lub aplikacje Adobe są nieoryginalne. W celu rozwiązania problemu należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi w powiadomieniu. 

Jeśli użytkownik zdecyduje się zignorować powiadomienia i ostrzeżenia, firma Adobe może w razie potrzeby podjąć dodatkowe działania, w tym zablokować dostęp do nieoryginalnego oprogramowania.

Oryginał Adobe — ograniczanie ilości

Ta sekcja dotyczy użytkowników biznesowych. 

Użytkownik mógł otrzymać wiadomość e-mail z powiadomieniem, że nasi specjaliści ds. zapobiegania oszustwom wykryli nieuczciwe zachowania dotyczące numerów seryjnych firmy Adobe związanych z oprogramowaniem, z którego może korzystać jego firma. Numer seryjny, którego dotyczy oszustwo, to numer, który mógł zostać skopiowany, skradziony, sprzedany lub niewłaściwie użyty. Odpowiedz na wiadomość e-mail, aby uzyskać więcej informacji. 

W celu zminimalizowania zakłóceń firma Adobe udostępni nowy numer seryjny, który zastąpi każdy numer seryjny, którego dotyczy problem. Każdy numer seryjny, którego dotyczy problem, zostanie zdezaktywowany, aby zapobiec dalszemu niewłaściwemu użyciu. Zainstalowane aplikacje wykorzystujące numery seryjne, których dotyczy problem, muszą zostać odinstalowane, a do ponownej (lub nowej) instalacji należy użyć nowych numerów seryjnych.

Nie, nowe numery seryjne zostaną dostarczone bez dodatkowych kosztów. Aby zapobiec przypadkom niewłaściwego użycia w przyszłości, należy jednak upewnić się, że nowy numer seryjny jest zabezpieczony i jest używany wyłącznie przez upoważniony personel.

Użytkownik mógł otrzymać wiadomości e-mail z powiadomieniem, że nasi specjaliści ds. zapobiegania oszustwom wykryli nieuczciwe zachowania dotyczące numerów seryjnych Adobe związanych z oprogramowaniem, z którego może korzystać jego firma. Numery seryjne, których dotyczy problem, zostaną zdezaktywowane, aby zapobiec dalszemu niewłaściwemu użyciu. Należy odinstalować istniejące aplikacje wykorzystujące numery seryjne, których dotyczy problem. Zostaną dostarczone nowe numery seryjne, których należy użyć do ponownej (lub nowej) instalacji.