Praca z plikami HEIF w systemie Windows

Aby można było korzystać z plików HEIF/HEIC w programie Illustrator w systemie Windows, należy pobrać i zainstalować kodeki HEIF i HEVC ze sklepu Microsoft Store.

Podczas otwierania plików HEIF/HEIC w programie Illustrator może zostać wyświetlony jeden z następujących komunikatów:

  • Do otwierania plików .heic/.heif potrzebne jest dodatkowe oprogramowanie firmy innej niż Adobe. Zainstaluj wymagane oprogramowanie, aby program Illustrator mógł otworzyć ten plik.
  • Nie można otworzyć pliku „nazwaobrazu.heic”, ponieważ program Illustrator nie rozpoznaje tego rozszerzenia.

Uwaga: Pliki HIF / HEIC firmy Canon nie są obsługiwane. 

Instalowanie kodeków HEIC/HEVC

Aby pomyślnie zaimportować pliki HEIF/HEIC, pobierz i zainstaluj oba rozszerzenia HEIF i HEVC bezpośrednio od firmy Microsoft.

  1. Zamknij program Illustrator. 

  2. Pobierz rozszerzenia obrazów HEIF — rozszerzenie obrazów HEIF umożliwia urządzeniom z systemem Windows 10 odczytywanie i zapisywanie plików korzystających z formatu High Efficiency Image File (HEIF)

  3. Kup rozszerzenia wideo HEVC — pozwoli to odtwarzać wideo HEVC (Play High Efficiency Video Coding) w dowolnej aplikacji wideo w systemie Windows 10.

  4. Uruchom ponownie program Illustrator i spróbuj zaimportować pliki HEIF/HEIC.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?