Rozwiązywanie problemów z siecią i nośnikami wymiennymi

Czy działanie programu Illustrator ma wpływ na otwieranie lub zapisywanie plików w sieci lub z nośników wymiennych? Dowiedz się, jak rozwiązać problem.

Podczas zapisywania i otwierania plików w sieci lub z nośników wymiennych wiele zmiennych wpływa na wydajność, prowadzi do uszkodzenia plików, problemów z dostępem lub spowolnienia działania.
W takich sytuacjach w programie Adobe Illustrator może zostać wyświetlony jeden z następujących komunikatów o błędach:

 • „Nie można zakończyć operacji, ponieważ format pliku jest nieznany.”
 • „Nie można zrealizować żądania, ponieważ plik jest zablokowany.”
 • „Nie można zapisać z powodu błędu na dysku.”
 • „Plik jest zajęty.”
 • „Nie można zapisać ilustracji.”
 • „Brak pliku.”

Uwaga: Problemy polegające na tym, że operacje podczas korzystania z plików programu Illustrator w sieci lub na nośnikach wymiennych mogą być przerywane lub opóźnione.

Dział pomocy technicznej firmy Adobe obsługuje tylko korzystanie z programu Illustrator na lokalnym dysku twardym. Trudno jest odtworzyć lub dokładnie zidentyfikować problemy z siecią i konfiguracją urządzeń peryferyjnych. 

Program illustrator obsługuje pracę w sieciach i na nośnikach wymiennym oraz jest intensywnie testowany w wielu konfiguracjach sieciowych. Należy jednak pamiętać, że nie przetestowano wszystkich istniejących konfiguracji sieci zawierających różne oprogramowanie, sprzęt, ustawienia i prawa dostępu. Z tego powodu Twoja sieć lub konfiguracja sieci mogą powodować błędy, awarie lub nieoczekiwane zachowanie.

Program Illustrator jest aplikacją potrzebującą wielu zasobów, która wymaga więcej pamięci RAM i przestrzeni na dysku twardym niż większość pozostałych aplikacji. Choć możliwe jest używanie plików programu Illustrator z sieci i nośników wymiennych, może to negatywnie wpłynąć na wydajność i niezawodność aplikacji. Np. program Illustrator odczytuje i zapisuje dane obrazu w trakcie pracy nad obrazem. Z tego względu szybkość przetwarzania danych obrazu w programie Illustrator zależy od szybkości dostępu do dysku zawierającego kompozycję lub pliki dysku zapasowego programu Illustrator. Wewnętrzne dyski twarde mają większe szybkości dostępu niż serwery sieciowe (czyli dyski twarde, do których uzyskuje się dostęp za pośrednictwem sieci) i nośniki wymienne.

Uwaga: Program Illustrator nie obsługuje dysków sieciowych ani dysków wymiennych, a także folderów usług synchronizacji plików, takich jak Dropbox i Google Drive, jako dysków magazynujących.

Optymalizacja czasu zapisywania i otwierania plików

Obecnie jest to funkcja w wersji beta.

Podczas pracy z plikami sieciowymi w wolno działającej sieci można zoptymalizować operacje na plikach, ustawiając następujące preferencje:

Preferencje > Obsługa plików i schowek > Optymalizuj otwieranie i zapisywanie plików w wolno działających sieciach (Beta).

Jeśli zapisuje się plik w sieci, gdy ta preferencja jest włączona, tworzony jest plik tymczasowy, aby zoptymalizować czas potrzebny do zapisania oryginalnego pliku. Plik tymczasowy zostanie automatycznie usunięty po zakończeniu zapisywania pliku w sieci.

Znany problem : pliki tymczasowe nie są automatycznie usuwane, gdy w sieci występują problemy z połączeniami.
Obejście : pracuj w sieci, gdy połączenia sieciowe są stabilne.

Dodatkowe zmienne, które należy uwzględnić podczas korzystania z sieci

Organizacje używają wielu różnych konfiguracji sieci (np. umożliwiającej wielokrotne uruchamianie, klient–serwer lub peer to peer) i typów sieci (np. Ethernet, token ring lub IP). Każda konfiguracja wymaga specjalistycznego oprogramowania i sprzętu, z różną konfiguracją, różnymi preferencjami i aktualizacjami. Ta dodatkowa warstwa oprogramowanie i sprzętu może mieć wpływ na wydajność aplikacji. (Czynnikami wpływającymi na niezawodność sieci są m.in. amplituda szumu linii, zakłócenia elektromagnetyczne lub zderzenia pakietów.)

Na transmisję danych w sieci ma wpływ wiele czynników, m.in. serwery plików, routery, mostki, karty sieciowe, oprogramowanie, kable, łączniki, kable zasilające i zasilacze. Połączenia sieciowe mogą nagle stać się niedostępne, co zwiększa ryzyko utraty danych i błędów aplikacji. Podczas transmisji i odbioru oprogramowanie sieciowe weryfikuje, czy dane zostały wysłane i odebrane. Stopień weryfikacji zależy od pakietu oprogramowania sieciowego i czasami weryfikacja nie jest dostępna dla systemu operacyjnego. Zapisywanie plików na dysku sieciowym lub umieszczanie w programie Illustrator plików z łączem do dysku sieciowego może spowolnić działanie programu Illustrator lub spowodować uszkodzenie plików. Można także otrzymać komunikat o błędzie „Nie można zrealizować żądania, ponieważ plik jest zablokowany” lub „Nie można zapisać z powodu błędu na dysku”. Jednak sieć i system operacyjny mogą nie wysłać powiadomienia, jeśli plik programu Illustrator lub plik dysku magazynującego zawiera uszkodzone lub niepełne informacje.

Dodatkowe zmienne podczas korzystania z nośników wymiennych

Istnieje wiele rodzajów nośników wymiennych (np. przenośne zewnętrzne dyski twarde, dyski flash), które są produkowane przez wiele firm. W przypadku wszystkich system operacyjny musi rozpoznawać kable lub połączenia oraz sterowniki urządzeń. Ponadto nośniki wymienne łatwiej ulegają uszkodzeniu niż dyski wewnętrzne, co zwiększa ryzyko uszkodzenia danych obrazu lub pliku dysku magazynującego.

Zalecany obieg pracy

Dział pomocy technicznej stanowczo zaleca, by praca w programie Illustrator odbywała się bezpośrednio na lokalnym dysku twardym. Aby uniknąć utraty danych, najpierw zapisz pliki na dysku twardym. Następnie prześlij je do sieci lub na dysk wymienny w programie Finder lub w Eksploratorze Windows. Aby pobrać pliki, skopiuj je w programie Finder lub w Eksploratorze Windows z sieci lub dysku wymiennego na dysk twardy. Następnie możesz otworzyć pliki w programie Illustrator. Ten obieg pracy umożliwia uniknięcie problemów, które występują, gdy konfiguracje systemu sieciowego lub sterowniki urządzeń nośników wymiennych są niezgodne z systemem operacyjnym lub programem Illustrator.

Propozycje rozwiązywania problemów

Jeśli pracujesz bezpośrednio z sieciach lub na nośnikach wymiennych i wystąpią problemy, w celu ich rozwiązania skorzystaj z propozycji poniżej. Problemy mogą być spowodowane różnymi czynnikami, m.in. konfliktami z pamięcią pomiędzy sterownikami urządzeń, uszkodzonymi lub powodującymi konflikt plikami, problemami z oprogramowaniem lub sprzętem albo podstawowymi problemami z systemem operacyjnym (Windows).

Wyłączenie odpowiedzialności: Poniższe propozycje mają charakter niezobowiązujący. Firma Adobe Systems nie obsługuje rozwiązywania problemów z produktami sieciowymi lub na nośnikach wymiennych.

 • Upewnij się, że instalujesz najnowszą aktualizację programu Illustrator.
 • Przenieś na lokalny dysk twardy, a następnie otwórz go w programie Illustrator.
 • Użyj innego komputera podłączonego do tej samej sieci lub nośników wymiennych tego samego typu.
 • Ustaw dyski magazynujące na lokalny dysk twardy.
 • Skontaktuj się z administratorem sieci, aby określić, czy istnieją znane problemy z siecią lub czy zmieniono konfigurację sieci (np. zaktualizowano sterowniki lub zmieniono uprawnienia dostępu).

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?