Opis ogólny próbek PANTONE

PANTONE Matching System (PMS) jest dominującym systemem druku farbami spotowymi stosowanym w Stanach Zjednoczonych. Drukarki wykorzystują specjalną mieszaninę farb w celu uzyskania żądanego koloru. Każdy kolor spotowy w systemie PANTONE ma nadaną nazwę i numer. Dostępnych jest ponad tysiąc kolorów spotowych PANTONE.

Czy kolory PANTONE 624 U, PANTONE 624 C, PANTONE 624 M to te same kolory? Tak i nie. O ile PANTONE 624 to ta sama formuła farby (odcień zieleni), litery, które po następują po liczbie określają widoczny kolor tej mieszanki farby po wydrukowaniu na różnych rodzajach papieru.

Przyrostki literowe U, C i M informują w jaki sposób dany kolor pojawi się, odpowiednio, na papierach niepowlekanych, powlekanych i o wykończeniu matowym. Powlekanie i wykończenie papieru wywiera wpływ na widoczny kolor nadrukowanej farby mimo tego, że wersja oznaczona tą samą literą wykorzystuje tę samą formułę.

W programie Illustrator, 624 U, 624 C i 624 M wyglądają idealnie tak samo i mają te same wartości procentowe CMYK. Jedynym sposobem rozpoznania różnicy między tymi kolorami jest skorzystanie z książki kolorów próbek PANTONE.

Książki próbek PANTONE (wydrukowane próbki farb) są dostępne w wykończeniach niepowlekanych, powlekanych i matowych. Te książki próbek lub przewodniki po kolorach można wykorzystać, aby zobaczyć jak faktyczny kolor spotowy wygląda na papierach o różnym wykończeniu.

Próbki PANTONE w programie Illustrator CS

Biblioteki próbek PANTONE, które znajdują się w programie Illustrator CS zawierają odpowiedniki CMYK rzeczywistego wyglądu farb PANTONE po wydrukowaniu z użyciem płytki kolorów spot. Wartości CMYK zostały dostarczone firmie Adobe przez PANTONE i są przechowywane razem z próbkami PANTONE. Podczas konwersji próbek na kolory CMYK lub drukowania w charakterze kolorów procesowych, stosowane są odpowiedniki CMYK w próbce PANTONE. Jeśli, na przykład, przyłożymy do obiektu próbkę PANTONE 2905 C (o parametrach CMYK C=41/M=2/Y=0/K=0) i uruchomimy Filtr > Kolory > Konwertuj na polecenie CMYK na przedmiocie, obiekt będzie miał wartości C=41/M=2/Y=0/K=0.

Próbki PANTONE w wersji programu Illustrator CS2 i nowszej

Biblioteki próbek PANTONE, które znajdują się w programie Illustrator CS2 i nowszych wersjach zawierają odpowiedniki CMYK i LAB rzeczywistego wyglądu farb PANTONE po wydrukowaniu z użyciem płytki kolorów spot. Wartości trybu kolorów LAB i CMYK zostały dostarczone firmie Adobe przez PANTONE i są przechowywane razem z próbkami PANTONE. Program Illustrator CS2 i wersje nowsze zapewniają możliwość wyboru definicji kolorów trybu LAB lub CMYK przy zastosowaniu bibliotek PANTONE. Istnieje możliwość wybrania, którą definicję kolorów można zastosować wybierając kolory spotowe z paneli próbek, a następnie przez wybranie żądanej definicji kolorów.

Definicje kolorów trybu CMYK są takie same jak zastosowane w programie Illustrator CS i są przekształcane na kolor procesowy w obrębie aplikacji lub drukowane z aplikacji jako kolory procesowe w taki sam sposób jak w programie Illustrator CS.

Definicje kolorów trybu LAB w programie Illustrator CS2 i wersjach nowszych stanowią lustrzane odbicie definicji kolorów trybu LAB w programie Photoshop CS i wersjach nowszych. O ile Illustrator nie zapewnia pełnej obsługi trybu LAB jako przestrzeni kolorów dokumentów, wykorzystuje on jednak nadal definicje kolorów trybu LAB wykorzystując Adobe Color Engine do konwersji kolorów na wartości trybu CMYK. Jeśli próbniki te zostaną przekształcone na wartości trybu CMYK, wartości CMYK różnią w zależności od tego, czy profil ICC jest przypisany do dokumentu, gdy próbka jest przekształcana w obrębie dokumentu lub też od profilu ICC drukarki, jeśli dokument jest drukowany.

Uwaga: aby zwiększyć dokładność odtwarzania kolorów na monitorach, program Illustrator automatycznie używa wartości Lab, o ile opcja Podgląd nadruku jest włączona. Przy drukowaniu również są używane wartości Lab — o ile w sekcji Zaawansowane okna dialogowego Drukuj zaznaczono opcję Symulacja nadruku.

Próbki PANTONE w programie Photoshop CS i wersjach nowszych

Biblioteki próbek PANTONE, które znajdują się w programie Photoshop wykorzystują odpowiedniki LAB rzeczywistego wyglądu farb PANTONE po wydrukowaniu z użyciem płytki kolorów spot. Po zastosowaniu próbek do obiektów lub obiektów dwukolorowych (duotone) w programie Photoshop, Photoshop wyświetla kolor z użyciem definicji kolorów LAB. Jeśli próbki te przed drukowaniem zostaną przekształcone na wartości CMYK, wartości CMYK będą się różniły w zależności od profilu ICC wybranego w oknie dialogowym drukowania.

W jaki sposób dopasować próbki PANTONE programu Illustrator do kolorów programu Photoshop

W wersji programu Illustrator CS2 i nowszej:

W programie Illustrator CS2 i wersjach nowszych, próbki PANTONE można dopasować do próbek w programie Photoshop CS i wersjach nowszych próbek wybierając opcję „Użyj wartości LAB określonych przez producenta książki” w oknie dialogowym opcji Kolory spot. Aby uzyskać dostęp do okna dialogowego opcji Kolory spot, wybierz polecenie Kolory spot z menu panelu Próbki.

Dla produktu Illustrator CS:

W programie Illustrator CS, nie ma możliwości automatycznego dopasowania próbek PANTONE programu Illustrator do próbek programu Photoshop. Próbki programu Illustrator wykorzystują specjalne definicje kolorów CMYK dostarczane przez PANTONE, a program Photoshop wykorzystuje specjalne definicje LAB.

W jaki sposób dopasować próbki PANTONE programu Photoshop do próbek programu Illustrator

W wersji programu Illustrator CS2 i nowszej:

W przypadku stosowania definicji kolorów CMYK dla próbek PANTONE w programie Illustrator, próbki PANTONE w programie Photoshop można dopasować do próbek w programie Illustrator wykorzystując próbki z bilbiloteki PANTONE Solid To Process w programie Photoshop. Te próbki zostały zaprojektowane do wykorzystania z wartościami PANTONE CMYK.

W przypadku stosowania definicji kolorów LAB dla próbek PANTONE w programie Illustrator, można dopasować biblioteki PANTONE w programie Photoshop stosując dowolną z domyślnych bibliotek PANTONE, ponieważ one również wykorzystują definicje kolorów LAB.

Dla produktu Illustrator CS:

Próbki PANTONE w programie Photoshop można dopasować do próbek w programie Illustrator wykorzystując próbki z bilioteki PANTONE Solid To Process w programie Photoshop. Te próbki zostały zaprojektowane tak, aby korzystały z wartości PANTONE CMYK. Próbki w tej bibliotece nie podlegają przekształceniu z trybu LAB na CMYK jak w przypadku innych bibliotek, tak aby pasowały do próbek PANTONE używanych w programie Illustrator.

 

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online