Dowiedz się więcej o bibliotekach kolorów Pantone Plus używanych w programie Illustrator.

Biblioteki Pantone Plus zmieniają sposób, w jaki aplikacje wykorzystują kolory dodatkowe producentów książek kolorów. Program Adobe Illustrator, wraz z programem InDesign i Photoshop, wykorzystuje książki kolorów Pantone Plus Series®. Biblioteka Pantone Plus zawiera kolory PMS, które zastępują poprzednią wersję systemu Pantone Matching System®. 

Uwaga:

Biblioteki kolorów Pantone w aplikacjach Adobe, takie jak Illustrator, Photoshop i InDesign, są dostępne na podstawie umowy biznesowej między firmami Pantone i Adobe. Ta umowa nie obejmuje wszystkich bibliotek kolorów Pantone, dlatego nie można znaleźć niektórych bibliotek Pantone dostępnych w programie Illustrator i innych aplikacjach Adobe. 

Ponadto obie te aplikacje mają niezależne cykle aktualizacji, więc najnowsze aktualizacje bibliotek Pantone mogą nie być natychmiast dostępne w aplikacjach Adobe.

Możesz zaktualizować biblioteki kolorów za pomocą Instalatora bibliotek cyfrowych Pantone Plus. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Menedżer kolorów Pantone.

Próbki kolorów

Program Adobe Illustrator ma trzy typy próbek kolorów: podstawowe, globalne i dodatkowe.

Próbki kolorów podstawowe i globalne są powiązane z trybem kolorów dokumentu. Zmiana trybu kolorów dokumentu z CMYK na RGB powoduje przekształcenie kolorów podstawowych lub globalnych. Ponowna zmiana trybu kolorów dokumentu jest ponownym przekształceniem, a nie powrotem do kolorów pierwotnych.

W odróżnieniu do próbek kolorów podstawowych i globalnych próbki kolorów dodatkowych zachowują definicje i tryby kolorów (CMYK, RGB, LAB, skala szarości, HSB lub WebSafe RGB)

Próbki kolorów są tworzone przez:

 • użytkowników,
 • producentów książek kolorów, takich jak Pantone

Książki kolorów PANTONE+

Producenci systemów kolorów tworzą wystandaryzowane kolory, aby umożliwić przenoszenie informacji o kolorach między aplikacjami lub procesami. Te wystandaryzowane biblioteki kolorów są nazywane książkami kolorów.

Książka kolorów Pantone Plus Series® w programie Illustrator składa się z dziesięciu bibliotek:

 • Wzornik PANTONE+ CMYK - powlekany
 • Wzornik PANTONE+ CMYK - niepowlekany
 • Wzornik PANTONE+ Color Bridge - powlekany
 • Wzornik PANTONE+ Color Bridge - niepowlekany
 • Wzornik PANTONE+ Metallic - powlekany
 • Wzornik PANTONE+ Pastels & Neons - powlekany
 • Wzornik PANTONE+ Pastels & Neons - niepowlekany
 • Wzornik PANTONE+ Premium Metallics - powlekany
 • Wzornik PANTONE+ Solid - powlekany
 • Wzornik PANTONE+ Solid - niepowlekany

Rozszerzenie nazwy pliku tych książek kolorów to .acb.

Starsze książki kolorów

W wersjach starszych niż CS2 do definiowania kolorów dodatkowych z biblioteki Pantone i innych systemów wykorzystywane były wartości CMYK. Były to liczby całkowite.

Książki kolorów Pantone wprowadzone w wersji CS2 do definiowania kolorów wykorzystują wartości Lab. Odpowiadające im wartości CMYK nie zawsze są liczbami całkowitymi.

Rozszerzenie nazwy pliku tych książek kolorów to .acbl.

Definiowanie kolorów dodatkowych przy użyciu wartości Lab

W programie Adobe Illustrator nazwane próbki kolorów, takie jak kolory dodatkowe producentów, są dodawane do próbek dokumentów.  

Kolory dodatkowe z książki kolorów Pantone Plus Series® wykorzystują wartości Lab. Nie ma definicji CMYK dla kolorów dodatkowych z książki kolorów Pantone Plus Series®. W związku z tym, aby móc dodać kolory dodatkowe Pantone Plus do próbek dokumentów, zdefiniuj kolory dodatkowe przy użyciu wartości Lab. 

Aby zdefiniować kolory dodatkowe przy użyciu wartości Lab, wybierz pozycję Kolory dodatkowe w panelu Próbki (Okno > Próbki), zaznacz pole wyboru Użyj wartości Lab określonych przez producenta książki, a następnie kliknij przycisk OK.

Zaznaczanie opcji Użyj wartości Lab określonych przez producenta książki

Zalecane

Dzięki książce kolorów Pantone Plus Series® w programach Illustrator, InDesign oraz Photoshop CS6 i CC używane są biblioteki kolorów firmy Pantone, co umożliwia bezproblemową wymianę książek kolorów między aplikacjami. Ponieważ kolory dodatkowe wykorzystują wartości Lab, widoczne wyniki są znacznie bliższe kolorom rzeczywistych atramentów. Użycie wartości Lab na potrzeby kolorów dodatkowych pozwala również zniwelować różnice w wyglądzie między trybami podglądu normalnego i podgląd nadruku.

Tryb kolorów CMYK ma bardzo ograniczoną gamę kolorów. Reprezentacja kolorów dodatkowych Pantone przy użyciu wartości CMYK powoduje znaczące różnice między wyglądem wydruku a cyfrową kompozycją.

W przypadku, gdy w obiegu pracy wymagana jest reprezentacja kolorów Pantone przy użyciu wartości CMYK, firma Adobe zaleca użycie kolorów globalnych Pantone Plus Series® zamiast kolorów dodatkowych. Jeśli trzeba użyć kolorów dodatkowych Pantone wykorzystujących wartości CMYK, zapoznaj się z następującymi rozwiązaniami tymczasowymi.

Rozwiązanie tymczasowe 1: zastąpienie książki kolorów Pantone Plus starszą książką kolorów Pantone

Program Illustrator CS6 lub CC:

 1. Zamknij program Illustrator.

 2. Z folderu programu Adobe Illustrator [CS6 lub CC]/Presets/[język]/Swatches/Color Books/ usuń wszystkie biblioteki, których nazwa zaczyna się od ciągu tekstowego Pantone+.

 3. Ze starszej wersji programu Illustrator (CS2–CS5) skopiuj wszystkie biblioteki Pantone z rozszerzeniem .acb i umieść je w folderze: Adobe Illustrator [CS6 lub CC]/Presets/[język]/Swatches/Color Books.

 4. Skopiuj wszystkie biblioteki Pantone z rozszerzeniem .acbl i umieść je w folderze: Adobe Illustrator CS6/Presets/[język]/Swatches/Color Books/Legacy.

 5. Ponownie uruchom program Illustrator i otwórz wszystkie profile dokumentu z następującej lokalizacji:

  • Mac OS: [użytkownik]/Library/Application Support/Adobe/Adobe Illustrator [CS6 lub CC]/[język]/New Document Profiles

  -lub-

  • Windows 7: [dysk]/Users/[użytkownik]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Illustrator [CS6 lub CC] Settings/[język]/[binary]/New Document Profiles

  -lub-

  • Windows XP: [dysk]/Documents and Settings/[użytkownik]/Application Data/Adobe/Adobe Illustrator [CS6 lub CC] Settings/[język]/New Document Profiles
 6. W odniesieniu do każdego profilu wybierz pozycję Kolory dodatkowe z panelu Próbki (Okno > Próbki), zaznacz pole wyboru Użyj wartości CMYK z książek kolorów podstawowych producenta, a następnie kliknij przycisk OK.

  Zaznaczanie opcji Użyj wartości CMYK z książek kolorów podstawowych producenta
 7. Zapisz i zamknij wszystkie profile dokumentu, a następnie ponownie uruchom program Illustrator.

Rozwiązanie tymczasowe 2: udostępnianie starszych bibliotek Pantone na potrzeby brakujących kolorów

Użyj tego rozwiązania tymczasowego tylko, jeśli w starszych dokumentach otwartych w programie Illustrator CS6 lub CC brakuje kolorów. Nie zaleca się używania starszych bibliotek Pantone do dodawania kolorów do dokumentu.

Program Illustrator CS6 lub CC:

 1. Zamknij program Illustrator.

 2. Ze starszej wersji programu Illustrator (CS2–CS5) skopiuj wszystkie biblioteki Pantone z rozszerzeniem .acb i umieść je w tym folderze: Adobe Illustrator [CS6 lub CC]/Presets/[język]/Swatches/Color Books.

 3. Ponownie uruchom program Illustrator.

Często zadawane pytania

Nie. Procedura się nie zmieniła. Aby dodać kolor dodatkowy do dokumentu, otwórz książkę kolorów i kliknij żądaną próbkę.

W programie Illustrator w wersji CS5 i starszych, w których były starsze wersje książek kolorów Pantone, większość kolorów Pantone miała dwie definicje: Lab i CMYK. Ponadto domyślnym ustawieniem w oknie dialogowym Opcje kolorów dodatkowych było CMYK. Wartości CMYK miały wyższy priorytet niż wartości Lab. Kolor dodatkowy dodawany do dokumentu zwykle miał wartości CMYK.

Aby te same kolory dodatkowe wyglądały identycznie w wersji CS5 (i starszej) oraz CS6/CC, wykonaj następujące czynności Rozwiązanie tymczasowe 1: zastąpienie książki kolorów Pantone Plus starszą książką kolorów Pantone.

To rozwiązanie tymczasowe powoduje ujednolicenie kolorów dodatkowych Pantone we wszystkich wersjach programu Illustrator. Może to jednak wpływać na międzyproduktowe obiegi pracy w programach InDesign i Photoshop, jeśli w tych aplikacjach używana jest książka kolorów Pantone Plus Series®.

Nie. Pliki ze starszych wersji otwierają się bez problemu. Definicje kolorów dodatkowych są zachowywane wraz z ich oryginalnymi definicjami.

Wyjątek: otwarcie starszego typu plików zawierających połączone pliki PSD lub TIFF, które mają kanały kolorów dodatkowych ze starszych książek kolorów Pantone.  

Importowanie plików PSD i TIFF z kanałami kolorów dodatkowych zawierających starsze kolory Pantone

Pliki PSD i TIFF zawierające kanały kolorów dodatkowych ze starszych książek kolorów zachowują połączenie do książki kolorów. W przypadku umieszczenia i połączenia takich plików w dokumencie programu Illustrator w wersji CS6 lub CC system wyszukuje informacje o kolorze kanałów kolorów dodatkowych w zainstalowanych książkach kolorów Pantone Plus. Jeśli w dostępnych książkach kolorów dodatkowych zostanie znaleziony kolor o identycznej nazwie, system pobiera go i tworzy połączenie z plikiem lub otwiera starszy typ pliku. (Ten proces jest wykonywany również w przypadku otwierania starszego typu plików ai/eps/pdf/indd zawierających połączenia do takich plików PSD lub TIFF). W trakcie tego procesu może występować nieznaczna różnica w wyglądzie kolorów (w porównaniu do programu Illustrator w wersji CS5 lub starszej). Możliwe są dwie przyczyny różnic w wyglądzie:

 • W oknie dialogowym Opcje kolorów dodatkowych w starszej wersji programu Illustrator używane były wartości CMYK, a w wersji CS6 lub CC używane są wartości Lab.
 • Firma Pantone mogła zmienić definicję koloru w książce kolorów Pantone Plus.

Jeśli kolor używany w kanałach kolorów dodatkowych nie zostanie znaleziony, w programie Illustrator zostanie wyświetlone ostrzeżenie i kolor dodatkowy zostanie zmieniony na czarny. Jednakże pozostanie kolorem dodatkowym (zostanie przekształcony na domyślny kolor czarny w wartościach próbek zamiast przekształcania go na kolor podstawowy).

Więcej informacji o rozwiązaniach tymczasowych można znaleźć na stronach Rozwiązanie tymczasowe 1: zastąpienie książki kolorów Pantone Plus starszą książką kolorów Pantone lub Rozwiązanie tymczasowe 2: udostępnianie starszych bibliotek Pantone na potrzeby brakujących kolorów.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online