Rozwiązywanie problemów z drukowaniem na drukarkach innych niż PostScriptowe

Wersje: Począwszy od programu Illustrator CS do CC

Zakres

Program Adobe Illustrator zoptymalizowany jest do drukowania w trybie Postscript. W istocie, wiele zaawansowanych funkcji programu Illustrator można opisać wyłącznie za pomocą języka opisu strony Postscript. Drukarki nie-postscriptowe (na przykład modele Hewlett-Packard LaserJet, Canon BubbleJet czy Epson Stylus) używają języków opisu drukarki, które nie są w pełni językami programowania (na przykład PCL lub QuickDraw) i nie są w stanie opisywać wszystkich obiektów i atrybutów grafiki programu Illustrator. Większość drukarek nie-postscriptowych wykorzystuje informacje z wyświetlacza, zasoby komputera i własne sterowniki drukarki, by przesłać dane do drukarki.

Podczas drukowania z programu Illustrator na drukarce nie obsługującej języka Postscript, obiekty mogą nie zostać wydrukowane lub mogą zostać wydrukowane niepoprawnie. Zachowanie może różnić się w zależności od drukarki oraz wersji oprogramowania drukarki. Problemy z drukowaniem na drukarkach nie-postscriptowych mogą się przejawiać na różne sposoby, w tym m.in. tak:

 • Na stronie brakuje części lub całości tekstu lub innych obiektów.
 • Występuje błąd lub zamrożenie systemu.

Jednak poniższe propozycje rozwiązania problemów pomogą wydrukować dokumenty programu Illustrator na drukarkach nie obsługujących języka Postscript. W niektórych sytuacjach, np. w przypadku starszych drukarek, których sterowniki nie są już aktualizowane, rozwiązywanie problemu może się nie powieść i zajdzie konieczność zastosowania obejścia. Istnieje kilka obejść, wymienionych na dole tego dokumentu.

Instrukcje rozwiązywania problemów

Zadania w tej sekcji pomogą zidentyfikować najczęstsze przyczyny problemów z drukowaniem, które występują w programie Illustrator. Przed przystąpieniem do rozwiązywania problemu upewnij się, że przyczyną problemu nie jest uszkodzony plik programu Illustrator, otwierając nowy plik i próbując odtworzyć problem. Jeśli w nowym pliku problem nie występuje, istnieje duże prawdopodobieństwo, że plik programu Illustrator jest uszkodzony. Informacje na temat rozwiązywania problemów z uszkodzonymi plikami programu Illustrator można znaleźć w dokumencie 320318, „Rozwiązywanie problemów z uszkodzonymi plikami (Illustrator CS2 i nowsze wersje)”.

Zawsze po wystąpieniu błędu systemowego uruchom ponownie komputer w celu odświeżenia pamięci komputera. Kontynuowanie pracy bez ponownego uruchamiania komputera może powodować dalsze problemy.

1. Zaktualizuj lub zainstaluj ponownie sterownik drukarki.

Skontaktuj się z producentem drukarki, aby uzyskać najnowszą wersję sterownika dla swojej drukarki. Jeśli używasz najnowszej wersji sterownika drukarki, a problem wciąż występuje, usuń sterownik, a następnie zainstaluj go ponownie z oryginalnego dysku instalacyjnego.

W przypadku rozwiązywania problemów z grafiką można również przenieść kompozycję do nowego pliku i wydrukować pusty dokument.

2. Zmień opcję drukowania bitmapowego w programie Illustrator.

Jeśli używasz programu Illustrator dla systemu Windows, zmień ustawienie Drukuj jako bitmapę w oknie dialogowym Drukuj. To znaczy, że jeśli jest zaznaczone, odznacz je, a jeśli jest odznaczone - zaznacz.

Aby zmienić opcję drukowania bitmapowego, wybierz polecenie Plik> Drukuj> Zaawansowane, a następnie zaznacz lub odznacz opcję Drukuj jako bitmapę.

Uwaga: Jeśli w oknie dialogowym Drukuj opcja Drukuj jako bitmapę zostanie wyłączona, Illustrator będzie używać informacji GDI i sterownika drukarki do utworzenia wektorowych danych do drukowania, co przyspieszy proces drukowania ale może powodować niespójne drukowanie na niektórych urządzeniach.

3. Użyj sterownika Enhanced PCL.

Jeśli korzystasz z systemu Windows, a zainstalowana drukarka obsługuje sterownik Enhanced PCL, zainstaluj ten sterownik. Instrukcje dotyczące instalacji sterownika Enhanced dla danej drukarki można znaleźć w dokumentacji drukarki lub u jej producenta.

4. Przełącz na standardowy sterownik karty graficznej systemu Windows.

Przełącz na standardowy sterownik karty graficznej systemu Windows, uruchamiając system Windows w trybie VGA:

 • W systemie Windows Vista i Windows 7: Wybierz opcję Włącz niską rozdzielczość obrazu (640 x 480) z listy opcji rozruchu i naciśnij klawisz Enter. Jeśli to menu nie pojawi się lub zbyt szybko zniknie, wybierz Start > Panel sterowania, kliknij opcję System i konserwacja, a następnie kliknij System i wybierz opcję Zaawansowane ustawienia systemu. Wybierz kartę Zaawansowane, następnie wybierz Ustawienia w obszarze Uruchamianie i odzyskiwanie i zwiększ wartość w polu dla opcji Czas wyświetlania listy systemów operacyjnych.
 • W systemie Windows XP: Uruchom ponownie system, naciśnij klawisz F8 i wybierz z menu opcję Włącz tryb VGA. Jeśli to menu nie pojawi się lub zbyt szybko zniknie, wybierz Start > Ustawienia > Panel sterowania, kliknij dwukrotnie opcję System, a następnie kliknij zakładkę Zaawansowane. Wybierz Ustawienia w obszarze Uruchamianie i odzyskiwanie i zwiększ wartość w polu dla opcji Czas wyświetlania listy systemów operacyjnych.
 • W systemie Windows 2000: Uruchom ponownie system, naciśnij klawisz F8 i wybierz z menu opcję Tryb VGA. Jeśli to menu nie pojawi się lub zbyt szybko zniknie, wybierz Start > Ustawienia > Panel sterowania, kliknij dwukrotnie opcję System, a następnie kliknij zakładkę Zaawansowane. Wybierz Uruchamianie i odzyskiwanie i zwiększ wartość w polu dla opcji Czas wyświetlania listy systemów operacyjnych.

Jeśli możesz prawidłowo drukować za pomocą programu Illustrator przy użyciu sterownika SuperVGA lub VGA, oznacza to, że sterownik karty wideo mógł zostać uszkodzony, może być przestarzały lub niezgodny ze sterownikiem drukarki lub programem Illustrator. Aby uzyskać zaktualizowany sterownik karty wideo, skontaktuj się z producentem karty wideo.

5. Zmień format tekstu.

Jeśli tekst jest drukowany niepoprawnie lub nie jest drukowany w ogóle, zapisz kopię pliku programu Illustrator, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Zastosuj zeropunktowy, biały obrys czcionki.
 • Przekształć tekst na kontury. W przypadku małego tekstu (tj. 24 punkty lub mniejszego), zastosuj zeropunktowy biały obrys, aby nie doszło do zniekształcenia znaków przekształconych na kontury.
 • Rasteryzuj tekst w programie Illustrator, zaznaczając tekst za pomocą narzędzia zaznaczania i wybierając polecenie Obiekt > Rasteryzuj.

6. Dodaj ukryty pokolorowany obiekt.

Jeśli kolorowy tekst jest drukowany na czarno i jest jedynym elementem koloru na stronie, utwórz ukryty obiekt w tym samym kolorze co tekst:

 1. Wybierz narzędzie Prostokąt, a następnie narysuj prostokąt i pomaluj go tym samym kolorem, co tekst.
 2. Narysuj prostokąt wystarczająco duży, aby całkowicie przykryć prostokąt utworzony w kroku 1. Namaluj nowy, biały prostokąt i ustaw go w taki sposób, aby pokrył oryginalny prostokąt.

7. Zmień opcję druku warstw na Wszystkie warstwy.

Wybierz polecenie Plik > Drukuj, kliknij przycisk Ogólne i wybierz opcję Wszystkie warstwy z menu Drukuj warstwy.

8. Ustaw drukarkę PostScript jako drukarkę domyślną. (Tylko dla systemu Windows)

Ustawianie drukarki PostScript jako drukarki domyślnej w systemie Windows. Aby ustawić domyślną drukarkę, wybierz Start > Ustawienia > Drukarki (Windows XP, Windows 2000) lub Start > Panel sterowania > Sprzęt i dźwięk > Drukarki (Windows Vista). Kliknij prawym przyciskiem myszy wybraną drukarkę i wybierz polecenie Ustaw jako domyślne.

Uwaga: Jeśli nie masz drukarki PostScript, nadal możesz zainstalować i skonfigurować sterownik drukarki PostScript jako drukarkę domyślną:

 1. Wybierz Start > Ustawienia > Drukarki (Windows XP, Windows 2000) lub Start > Panel sterowania > Sprzęt i dźwięk > Drukarki (Windows Vista), a następnie wybierze Dodaj drukarkę.
 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie pamiętając, by dodać drukarkę PostScript (na przykład Apple LaserWriter Pro), a nie drukarkę, która nie obsługuje języka PostScript (np. HP DeskJet). Instrukcje na temat używania kreatora dodawania drukarki można znaleźć w dokumentacji systemu Windows.

Aby drukować na drukarce innej niż domyślna drukarka z programu Illustrator w systemie Windows:

 1. Wybierz polecenie Plik > Drukuj.
 2. Wybierz drukarkę z menu Drukarki.
 3. Kliknij przycisk Gotowe, aby zamknąć okno dialogowe Drukuj i zachować drukarkę lub kliknij przycisk Drukuj, aby wydrukować.

9. Wydrukuj na drukarce lokalnej.

Jeśli komputer jest podłączony do drukarki w sieci, podłączyć drukarkę bezpośrednio do komputera. Jeśli plik zostanie wydrukowany prawidłowo, przyczyną mogą być problemy z siecią. Należy wówczas poprosić o pomoc administratora sieci.

Obejścia problemów

Jeśli po próbach rozwiązania problemu nadal nie można drukować na drukarce nie obsługującej języka PostScript, poniższe obejścia mogą pomóc wydrukować dokument programu Illustrator.

10. Zapisz plik w formacie Portable Document Format (PDF).

Zapisz plik programu Illustrator jako plik PDF, wybierając program Acrobat PDF z menu podręcznego w oknie dialogowym Zapisz jako, a następnie otwórz i wydrukuj plik PDF z programu Adobe Reader.

11. Wydrukuj za pomocą innej aplikacji.

Wydrukuj plik programu Illustrator z innej aplikacji (np. Adobe Photoshop lub Adobe InDesign).

Uwaga: Inne aplikacje również mogą mieć problemy z drukowaniem na drukarkach, które nie obsługują języka PostScript. Do otrzymania zadowalającego rezultatu może być konieczne zapisanie lub wyeksportowanie pliku programu Illustrator w innym formacie (np. TIFF lub EPS) lub wypróbowanie różnych aplikacji.

12. Wydrukuj na innej drukarce.

Drukowanie na drukarce PostScript lub innej drukarce nie obsługującej języka Postscript.

Uwaga: Niektórzy producenci drukarek nie-PostScript (np. Hewlett-Packard lub Epson) oferują sprzęt lub oprogramowanie PostScript do swoich drukarek. Aby określić dostępność sprzętu lub oprogramowania PostScript do drukarki, skontaktuj się z producentem.

 

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto