Nieznany błąd | Zapisywanie, eksportowanie | Illustrator CS3 | Windows

Problem

Przy próbie zapisania lub wyeksportowania plików z programu Adobe Illustrator CS3 w systemie Windows aplikacja wyświetla komunikat „Wystąpił nieznany błąd”.

Rozwiązanie

Zastosuj jedno lub kilka z następujących rozwiązań:

Jeśli na komputerze jest zainstalowane oprogramowanie Microsoft Zune, zacznij od Rozwiązania 1. Jeśli na komputerze nie jest zainstalowane oprogramowanie Microsoft Zune, pomiń Rozwiązanie 1 i zacznij od Rozwiązania 2.

Rozwiązanie 1: Aktualizacja lub usunięcie oprogramowania Zune.

Jeśli na komputerze jest zainstalowane oprogramowanie Microsoft Zune, to może być to jego starsza wersja, która powoduje konflikty z programem Illustrator CS3.

Pobierz najnowszą wersję oprogramowania Zune ze strony www.zune.net lub wybierz opcję Sprawdź dostępność aktualizacji w aplikacji Zune, aby uruchomić automatyczną aktualizację.

Jeśli błąd będzie się powtarzać po zainstalowaniu najnowszej wersji oprogramowania Zune, usuń to oprogramowanie i uruchom ponownie komputer.

Aby usunąć oprogramowanie Zune, użyj funkcji „Dodaj lub usuń programy” (Windows XP) albo „Programy i funkcje” (Windows Vista) na panelu sterowania.

Wyłączenie odpowiedzialności: firma Adobe nie obsługuje oprogramowania innych firm. Niniejsze procedury są zamieszczane grzecznościowo. Aby uzyskać dalszą pomoc dotyczącą aktualizacji lub usuwania oprogramowania Zune, skontaktuj się z firmą Microsoft.

Jeśli błąd będzie się powtarzać po usunięciu oprogramowania Zune z komputera, zainstaluj to oprogramowanie ponownie i przejdź do Rozwiązania 2.

Rozwiązanie 2: Uruchom program Illustrator bez elementów startowych i usług innych niż niezbędne.

Elementy startowe (uruchamiane automatycznie wraz z systemem Windows) oraz usługi (specjalistyczne programy, które realizują funkcje wspomagające inne programy) mogą powodować konflikty w programie Illustrator i skutkować wyświetleniem komunikatu „nieznany błąd”. W celu określenia, czy błąd jest powodowany przez konkretny element startowy lub usługę, przed uruchomieniem programu Illustrator wyłącz wszystkie elementy startowe i usługi, które nie są niezbędne.

Aby wyłączyć elementy startowe i usługi inne niż niezbędne, wykonaj instrukcje jednego z następujących dokumentów TechNote:

 • „Wyłączanie elementów startowych i usług (Windows XP)” (TechNote kb404984)
 • „Restartowanie systemu Windows w trybie zmodyfikowanym (Windows Vista)” (TechNote kb404913)

Po uruchomieniu komputera bez elementów startowych i usług innych niż niezbędne otwórz program Illustrator i spróbuj powtórzyć czynności, które poprzednio doprowadziły do wystąpienia błędu.

Jeśli błąd będzie nadal występował, to jego przyczyną nie są elementy startowe i usług — można je zatem ponownie włączyć.

Aby ponownie włączyć ponownie elementy startowe i usługi:

 1. Otwórz narzędzie Konfiguracja systemu, wykonując jedną z następujących czynności:  • Windows XP: Wybierz kolejno opcje Start > Uruchom, a następnie wpisz polecenie msconfig w polu tekstowym Otwórz i naciśnij klawisz Enter.
  • Windows Vista: Kliknij przycisk Start, wpisz polecenie msconfig w polu tekstowym Szukaj, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 2. Kliknij kartę Ogólne i wybierz opcję Uruchamianie normalne.
 3. Usuń zaznaczenie ze wszystkich pozycji, które zostały uprzednio wyłączone (elementów zanotowanych w kroku 3 procedury podanej w dokumencie TechNote kb404984 lub TechNote kb404913).
 4. Kliknij przycisk OK i zrestartuj komputer, aby zmiany zostały wprowadzone.

Jeśli błąd nie występuje po wyłączeniu elementów startowych i usług, to jego przyczyną jest jedna z tych pozycji.

Aby określić konkretny element startowy lub usługę, które powodują błąd:

 1. Otwórz narzędzie Konfiguracja systemu, wykonując jedną z następujących czynności:  • Windows XP: Wybierz kolejno opcje Start > Uruchom, a następnie wpisz polecenie msconfig w polu tekstowym Otwórz i naciśnij klawisz Enter.
  • Windows Vista: Kliknij przycisk Start, wpisz polecenie msconfig w polu tekstowym Szukaj, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 2. Włącz mniej więcej połowę pozycji, które poprzednio zostały wyłączone.
 3. Kliknij przycisk OK i zrestartuj komputer, aby zmiany zostały wprowadzone.
 4. Wykonaj działania, które poprzednio prowadziły do wystąpienia błędu w programie Illustrator. Następnie wykonaj jedną z następujących czynności:  • Jeśli błąd nadal występuje, otwórz narzędzie Konfiguracja systemu i wyłącz połowę ostatnio włączonych pozycji.
  • Jeśli błąd już nie występuje, otwórz narzędzie Konfiguracja systemu i włącz ponownie połowę pozostałych pozycji.
 5. Powtarzaj krok 3, włączając lub wyłączając po połowie pozycji, aż znajdziesz element startowy lub usługę, które powodują błąd.
 6. Po wyizolowaniu elementu startowego lub usługi, które powodują problem, skontaktuj się z ich producentem, aby uzyskać informacje o dostępności aktualizacji — lub pozostaw je wyłączone.

Rozwiązanie 3: Odtwórz folder preferencji programu Illustrator.

Komunikat „Wystąpił nieznany błąd” może być powodowany uszkodzeniem plików preferencji programu Illustrator. Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby ponownie utworzyć pliki preferencji.

Ostrzeżenie: Gdy ponownie utworzysz pliki preferencji, utracisz wszystkie utworzone przez siebie operacje, które nie zostały zapisane. Aby zapisać utworzone operacje przed wykonaniem poniższych instrukcji, z menu palety Operacje w programie Illustrator wybierz opcję Zapisz operacje. Aby wczytać własne operacje do programu Illustrator po ponownym utworzeniu folderu preferencji, wybierz polecenie Wczytaj operacje z menu palety Operacje.

Uwaga: To rozwiązanie wymaga dostępu do ukrytych plików i folderów. Eksplorator Windows domyślnie nie wyświetla ukrytych plików i folderów. Instrukcje włączania widoczności takich elementów podano w artykule „Pokazywanie ukrytych plików i folderów (Windows XP, Vista)” (nota techniczna kb402324).

Aby odtworzyć pliki preferencji programu Illustrator

 1. Zamknij program Illustrator.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:  • Windows XP: Zmień nazwę folderu Ustawienia Adobe Illustrator CS3 (na przykład na Stare ustawienia Adobe Illustrator CS3) w folderze C:\Dokumenty i ustawienia\[Twoja nazwa użytkownika]\Dane aplikacji\Adobe.
  • Windows Vista: Zmień nazwę folderu Ustawienia Adobe Illustrator CS3 (na przykład na Stare ustawienia Adobe Illustrator CS3) w folderze C:\Użytkownicy\[Twoja nazwa użytkownika]\Dane aplikacji\Roaming\Adobe.
 3. Otwórz program Illustrator. Program Illustrator utworzy nowe pliki preferencji.

Jeśli problem nie ustąpi, to przyczyną nie jest uszkodzony plik preferencji. Aby przywrócić swoje ustawienia niestandardowe, usuń nowy folder preferencji i przywróć oryginalną nazwę poprzedniego.

4. Uruchom program Illustrator na lokalnym koncie z uprawnieniami administratora.

Uszkodzone lub błędne ustawienia uprawnień konta użytkownika mogą powodować wyświetlanie komunikatu „Wystąpił nieznany błąd”. Utwórz nowe, lokalne konto administratora, zaloguj się na nie, a następnie spróbuj uruchomić program Illustrator na tym nowym koncie.

Aby utworzyć nowe lokalne konto administratora:

 • Windows XP: Wybierz polecenie Start > Pomoc i przeczytaj artykuł „Dodawanie nowego użytkownika do komputera” lub skontaktuj się z administratorem systemu.
 • Windows Vista: Zapoznaj się z tematem „Tworzenie nowego konta administratora lokalnego (Windows Vista)” (nota techniczna kb404912).
Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto