Inteligentne sposoby wyrównywania obiektów tekstowych

Sposoby szybkiego, sprawnego i precyzyjnego wyrównywania obiektów tekstowych do innych elementów kompozycji.

Wyrównywanie tekstu

Zanim przejdziesz dalej

Wyrównywanie tekstu w pionie

Tekst w ramce tekstowej można wyrównywać w pionie do góry, dołu lub środka ramki albo justować.

Aby wyrównać tekst w pionie:

 1. Wybierz ramkę tekstową.
 2. Wybierz polecenie Tekst > Opcje tekstu akapitowego.
 3. Wybierz odpowiednią opcję wyrównywania z rozwijanego menu panelu Wyrównanie > Pionowo. Można także wybrać jedną z opcji Wyrównaj na panelu Właściwości albo Sterowanie.
  • Góra — wyrównuje tekst do góry ramki tekstowej. Jest to ustawienie domyślne.
  • Środek — wyrównuje tekst do środka ramki.
  • Dół — wyrównuje tekst do dołu ramki tekstowej.
  • Justuj — równomiernie rozkłada wiersze tekstu od góry do dołu ramki.

Opcję wyrównania w pionie można także wybrać z panelu Właściwości lub Sterowanie.

Wyrównywanie tekstu w pionie

Jeśli w odniesieniu do tej ramki ustawiono parametr Wstaw odstępy w oknie Właściwości tekstu akapitowego, to położenie pierwszej i ostatniej linii bazowej ulegnie zmianie.

Głębokie łącze programu Adobe Illustrator

Wypróbuj w aplikacji
Wyrównaj tekst z innymi obiektami w kilku prostych krokach.

Wyrównywanie do granic glifów

Program Illustrator wyrównuje obiekt tekstowy do innych elementów kompozycji, posługując się jego obwiednią (polem znaku). Tekst można jednak wyrównywać również do rzeczywistych granic glifów, a nie do obwiedni.

Aby precyzyjnie wyrównać obiekty do granic glifów, a nie do ramki tekstowej, wykonaj następujące czynności:

 1. Na panelu Wyrównanie kliknij wysuwane menu Więcej opcji i wybierz polecenie Wyrównaj do granic glifów w odniesieniu do tekstu punktowego lub tekstu akapitowego.
 2. Zaznacz obiekt i tekst za pomocą narzędzia Zaznaczanie lub naciśnij klawisze Ctrl / Command+A
 3. Wybierz odpowiednią opcję wyrównywania na panelu Wyrównanie. Obiekt zostanie wyrównany do granic glifów.
Wyrównywanie do granic tekstu

Uwaga:

Wyrównanie w pionie nie jest dostępne w przypadku wielu kolumn, wielu wierszy oraz tekstu zorganizowanego w wątki.

Modyfikowanie wysokości czcionki

Rzeczywisty rozmiar czcionki jest mniejszy niż rozmiar wyświetlany na panelu Typografia, ponieważ wartość ta obejmuje również wysokość obwiedni otaczającej czcionkę (jest to tzw. pole znaku). Jako punkt odniesienia wysokości czcionki można również zdefiniować wysokość kapitalików,
wysokość x lub pole ICF czcionki.

Rozwijana lista Wysokość czcionki

Aby ustawić rzeczywistą wysokość czcionki, wykonaj następujące czynności:

 • Włącz opcję Wysokość czcionki:
  • Zaznacz ramkę tekstową za pomocą narzędzia Zaznaczanie i otwórz panel Typografia.
   • Wybierz polecenie Okno > Tekst > Typografia.
   • Otwórz panel Typografia w sekcji Właściwości lub panelu Sterowanie.
  • Na panelu Typografia wybierz wysuwane menu Więcej opcji.
  • Wybierz polecenie Pokaż opcje wysokości czcionki. Zostanie wyświetlona lista rozwijana Wysokość czcionki.

Kliknij jedną z następujących opcji wysokości:

 • Pole znaku ustawia wysokość ramki tekstowej (aktualnie wyświetlaną).
 • Wysokość kapitalików ustawia rozmiar czcionki w odniesieniu do rozmiaru jej wielkich liter.
 • Wysokość x ustawia rozmiar czcionki w odniesieniu do rozmiaru małych liter, takich jak x. 
 • Pole ICF ustawia rozmiar czcionki w odniesieniu do pola ICF. Jest to opcja stosowana zasadniczo w przypadku czcionek CJK.
Wysokość czcionki

Masz pytanie lub pomysł?

Zapytaj społeczność

Adobe pragnie zapewnić użytkownikom jak najlepsze środowisko projektowania grafiki. Jeśli masz pytanie lub chcesz się podzielić pomysłem, dołącz do nas na forum użytkowników programu Adobe Illustrator. Chętnie Cię poznamy!

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?