Sterowanie wyświetlaniem grafiki

Sterowanie wydajnością wyświetlania grafiki

Istnieje możliwość kontrolowania rozdzielczości grafiki umieszczonej w dokumencie. Można dokonać zmiany ustawień wyświetlania całego dokumentu lub pojedynczej kompozycji. Można również zmienić ustawienie dopuszczające lub przesłaniające ustawienia wyświetlania dla poszczególnych dokumentów.

Zmiana wydajności wyświetlania dokumentu

Podczas otwierania dokumentu program zawsze korzysta z domyślnych preferencji wydajności wyświetlania. Można zmienić wydajność wyświetlania otwartego dokumentu, ale ustawienie to nie zostanie zapisane w dokumencie.

Jeżeli ustawiono odrębne opcje wyświetlania dla niektórych obrazów, można przesłonić to ustawienie, tak aby wszystkie obiekty korzystały z tych samych opcji.

 1. Wybierz polecenie Widok > Widok układu.
 2. Wybierz najpierw polecenie Widok > Wydajność wyświetlania, a następnie jedną z opcji z podmenu.
 3. W przypadku obiektów, dla których ustawiono indywidualne opcje wyświetlania, można wymusić wyświetlanie ich z ustawieniami dokumentu. W tym celu należy wybrać polecenie Widok > Wydajność wyświetlania > Dopuść ustawienia wyświetlania na poziomie obiektu. (Symbol zaznaczania wskazuje wybraną opcję).

Zmiana wydajności wyświetlania obiektu

 1. Wybierz polecenie Widok > Widok układu.
 2. Aby zachować jakość wyświetlania dla pojedynczych obiektów przy otwieraniu lub zamykaniu dokumentu, należy sprawdzić, czy w obszarze Preferencji Wydajności wyświetlania zaznaczona jest opcja Zachowaj ustawienia wyświetlania na poziomie obiektu.
 3. Wybierz polecenie Widok > Wydajność wyświetlania, a następnie zaznacz opcję Dopuść Ustawienia wyświetlania na poziomie obiektu.
 4. Zaznacz zaimportowaną grafikę przy pomocy narzędzia Zaznaczanie  lub Zaznaczanie bezpośrednie  .
 5. Zaznacz zaimportowaną grafikę przy użyciu narzędzia Położenie  .
 6. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Wybierz najpierw polecenie Obiekt > Wydajność wyświetlania, a następnie ustawienie wyświetlania.

  • Kliknij obraz prawym przyciskiem myszy (Windows) lub z wciśniętym klawiszem Control (Mac OS), a następnie wybierz ustawienie wyświetlania z podmenu Wydajność wyświetlania.

Uwaga:

Aby usunąć lokalne ustawienia wyświetlania obiektu należy wybrać polecenie Użyj ustawień wyświetlania z z podmenu Wydajność wyświetlania. Aby usunąć lokalne ustawienia wyświetlania dla wszystkich elementów graficznych w dokumencie należy zaznaczyć opcję Wyczyść ustawienia wyświetlania na poziomie obiektu w podmenu Widok Preferencje wyświetlania.

Opcje wydajności wyświetlania

Opcje te sterują sposobem wyświetlania grafiki na ekranie, ale nie mają wpływu na jakość druku czy materiału eksportowanego.

Preferencje wydajności wyświetlania umożliwiają ustawienie opcji domyślnej, używanej przy otwieraniu wszystkich dokumentów. Można także dostosować ustawienia definiujące te opcje. Każda opcja wyświetlania ma różne ustawienia, sterujące wyświetlaniem obrazów bitmapowych, grafiki wektorowej i przezroczystości.

Szybkie

Opcja rysuje obrazy bitmapowe i grafikę wektorową jako szare pole (ustawienie domyślne). Opcja ta pozwala szybko przechodzić między parami stron widzących zawierającymi wiele obrazów z efektami przezroczystości.

Typowe

Rysuje prewkę o małej rozdzielczości (ustawienie domyślne), wystarczającą do rozpoznania i ułożenia obrazu bitmapowego lub grafiki wektorowej. Opcja Typowe jest opcją domyślną i stanowi najszybszy sposób wyświetlania dającego się rozpoznać obrazu.

Wysoka jakość

Rysuje obraz bitmapowy lub grafikę wektorową w wysokiej rozdzielczości (ustawienie domyślne). Opcja ta zapewnia najwyższą jakość, ale jest najwolniejsza. Należy z niej korzystać wówczas, gdy trzeba dostroić obraz.

Uwaga:

Opcje wyświetlania obrazu nie wpływają na rozdzielczość wyjściową przy eksportowaniu lub drukowaniu obrazów znajdujących się w dokumencie. Przy drukowaniu na urządzenie postscriptowe, eksportowaniu do pliku XHTML, EPS lub PDF, ostateczna rozdzielczość obrazu zależy od opcji wyjściowych wybranych dla druku lub eksportu.

Ustawianie domyślnej wydajności wyświetlania

Preferencje wydajności wyświetlania umożliwiają ustawienie domyślnej opcji, której program InCopy używa do wyświetlania wszystkich otwieranych dokumentów. Po otwarciu dokumentu można zmienić jego wydajność wyświetlania, używając menu Widok. Można również zmienić ustawienia dla poszczególnych obiektów, posługując się menu Obiekt. Na przykład, pracując nad projektami zawierającymi wiele fotografii w dużej rozdzielczości (np. nad katalogiem), można ustawić opcje tak, aby wszystkie dokumenty otwierały się szybko. Warto wówczas wybrać opcję Szybka jako domyślne ustawienie wyświetlania. Aby obejrzeć obrazy dokładniej, można przełączyć widok dokumentu na opcję Typowa lub Wysoka jakość (pozostawiając preferencje na ustawieniu Szybka).

Można także zdecydować się na wyświetlenie lub przesłonięcie ustawień wyświetlania dla poszczególnych obiektów. Jeżeli włączy się opcję Zachowaj ustawienia wyświetlania na poziomie obiektu, wszystkie ustawienia nadane obiektom zostaną zapisane w dokumencie.

 1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Wydajność wyświetlania (Windows) lub InCopy > Preferencje > Wydajność wyświetlania (Mac OS).
 2. Z menu Widok domyślny wybierz opcję Typowa, Szybka albo Wysoka jakość. Wybrana opcja wyświetlania będzie stosowana dla wszystkich otwieranych lub tworzonych dokumentów.
 3. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Aby zapisywać ustawienia wyświetlania nadane poszczególnym obiektom, zaznacz opcję Zachowaj ustawienia wyświetlania na poziomie obiektu.

  • Aby wyświetlać wszystkie elementy graficzne za pomocą opcji domyślnej, usuń zaznaczenie opcji Zachowaj ustawienia wyświetlania na poziomie obiektu.

 4. Z menu Dopasuj ustawienia wyświetlania, wybierz opcję przeznaczoną do dostosowania, a następnie ustaw zgodnie z życzeniem suwak dla opcji Obrazy rastrowe lub Grafika wektorowa.
 5. Kliknij przycisk OK.

Każda opcja wyświetlania ma różne ustawienia, sterujące wyświetlaniem obrazów bitmapowych, grafiki wektorowej i efektów przezroczystości.

Dostosowywanie opcji wydajności wyświetlania

Definicje każdej z opcji wydajności wyświetlania (Szybka, Typowa, Wysoka jakość) można modyfikować. Każda opcja wyświetlania ma różne ustawienia, sterujące wyświetlaniem obrazów bitmapowych, grafiki wektorowej i efektów przezroczystości.

Zarządzane (połączone) wątki InCopy zawierają dane podglądu o niskiej rozdzielczości dla obrazów, tak aby obraz w pełnej rozdzielczości nie musiał być pobierany z serwera przy każdym sprawdzaniu pliku.

 1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Wydajność wyświetlania (Windows) lub InCopy > Preferencje > Wydajność wyświetlania (Mac OS).
 2. W sekcji Dostosuj opcje wyświetlania należy wybrać opcję, którą użytkownik chce zmodyfikować.
 3. Dla każdej opcji wyświetlania przesuń suwak Obrazki bitmapowe lub Grafika wektorowa na żądane ustawienie:

  Szare pole

  Zamiast obrazka rysuje szare pole.

  Podgląd

  Rysuje obrazek w rozdzielczości zastępczej (72 dpi).

  Wysoka rozdzielczość

  Rysuje obrazek z maksymalną rozdzielczością obsługiwaną przez monitor i bieżące ustawienia wyświetlania.

 4. Dla każdej opcji wyświetlania przesuń suwak Przezroczystość na żądane ustawienie:

  Wył.

  Powoduje, że efekty przezroczystości nie są wyświetlane.

  Niska jakość

  Wyświetla podstawową przezroczystość (krycie i tryby mieszania), natomiast efekty przezroczystości (cienie i wtapianie) są wyświetlane w przybliżeniu, w niskiej rozdzielczości.

  Uwaga:

  W tym trybie zawartość strony nie jest izolowana od tła; dlatego też obiekty z trybami mieszania innymi niż normalny mogą wyglądać inaczej niż w innych aplikacjach i na ostatecznym wydruku lub renderingu.

  Średnia jakość

  Wyświetla cienie i wtapianie ze średnią rozdzielczością. Tryb ten jest zalecany do większości prac za wyjątkiem dokumentów, które zawierają wyjątkowo dużo przezroczystości lub efektów.

  Wysoka jakość

  Wyświetla cienie i wtapianie, otoczki CMYK oraz izolację rozkładówki w wyższej rozdzielczości (144 dpi).

  Uwaga:

  Jeżeli przestrzeń mieszania dokumentu to CMYK, po włączeniu trybu podglądu nadruku lub próby ekranowej otoczka przezroczystości przetwarzana jest w modelu CMYK, a nie RGB. Oznacza to, że częściowo przezroczyste kolory CMYK są wyświetlane jako tinty CMYK.  

 5. Aby korzystać z wygładzania tekstu, obrysów, wypełnień i innych elementów strony, należy zaznaczyć opcję Włącz wygładzanie. Jeżeli tekst zostanie przekonwertowany na kontury, to powstałe kontury można wygładzać (tylko Mac OS).
 6. Aby ustawić wielkość w punktach, poniżej której tekst ma być wyświetlany jako szary pasek, należy wpisać wartość w pole Tekst maczkiem poniżej.
 7. Kliknij OK.
Uwaga:

Aby zresetować wszystkie parametry z powrotem do ustawień domyślnych, wciśnij przycisk Użyj wartości domyślnych.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto