Przechodzenie między dokumentami

Przewijanie dokumentów

Do przewijania dokumentów służą paski przewijania (rozmieszczone wzdłuż dolnej i prawej krawędzi okna programu InCopy), a ponadto pokrętło myszy lub sensor.

Do poruszania się w obrębie wątku można wykorzystać też klawisze Page Up i Page Down oraz klawisze strzałek. W widoku Układ naciśnięcie klawisza Page Up lub Page Down powoduje przejście do następnej lub poprzedniej strony układu. W widokach Korekta szpaltowa i Wątek klawisze Page Up i Page Down służą do przewijania widoku o jeden ekran do przodu lub wstecz; niekoniecznie muszą to być przejścia do kolejnych znaków podziału stron. Klawisze Strzałka w górę i Strzałka w dół pozwalają przesuwać punkt wstawiania; widok jest przewijany w taki sposób, aby zawsze był widoczny punkt wstawiania.

Jedynie w widoku Układ można używać narzędzia Rączka, które pozwala przesuwać dokument w dowolnym kierunku.

Przesuwanie dokumentu za pomocą narzędzia Rączka

Zależnie od bieżącego widoku (Korekta szpaltowa, Wątek lub Układ) mogą występować pewne ograniczenia co do przeglądania wątku. W widokach Korekta szpaltowa i Wątek tekst nie mieszczący się w widoku można osiągnąć tylko za pomocą pasków przewijania. W widoku Układ umożliwiają to także narzędzie Rączka, przyciski stron oraz polecenia.

 1. W widoku Układ wybierz narzędzie Rączka  i przeciągnij dokument, przesuwając go w wybrane miejsce.
Przeciąganie w celu wyświetlenia innej części strony

Uwaga:

Aby użyć funkcji power zoom, gdy włączone jest narzędzie Rączka, wciśnij i przytrzymaj przycisk myszy. Ten sposób pozwala szybko przewijać wiele stron dokumentu.

Przechodzenie do innej strony w widoku Układ

 1. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Użyj pokazanych niżej przycisków na pasku stanu.

  Pasek stanu w widoku Układ

  A. Przycisk pierwszej strony widzącej B. Przycisk poprzedniej strony widzącej C. Pole z numerem strony D. Przycisk następnej strony widzącej E. Przycisk ostatniej strony widzącej 

  • Wybierz numer strony z wyskakującego menu na pasku stanu.

Przeskoki do znaczników pozycji

W wybranym miejscu tekstu można wstawić znacznik, który będzie umożliwiał, za pośrednictwem odpowiedniego polecenia lub skrótu, szybkie przechodzenie do oznaczonego miejsca. Znacznik pozycji przydaje się, gdy użytkownik musi przejść do innego obszaru dokumentu (np. po to, aby coś sprawdzić), a następnie wrócić do punktu wyjścia. W trakcie jednej sesji z danym dokumentem można skojarzyć tylko jeden znacznik pozycji; wstawienie nowego znacznika powoduje usunięcie dotychczasowego. Zamknięcie dokumentu również powoduje usunięcie znacznika.

 1. Wybierz polecenie Edycja > Znacznik pozycji i wykonaj dowolną z następujących czynności:
  • Aby dodać znacznik pozycji, umieść punkt wstawiania w tekście i wybierz opcję Wstaw znacznik.

  • Aby zastąpić istniejący znacznik, wybierz opcję Zastąp znacznik.

  • Aby usunąć znacznik, wybierz opcję Usuń znacznik.

  • Aby powrócić do znacznika, wybierz opcję Przejdź do znacznika.

Zmiana kolejności wątków programu InCopy

Po otwarciu plików przydziałów lub dokumentu programu InDesign i uaktywnieniu widoku Korekta szpaltowa lub Wątek można zmienić kolejność wątków. Zmiana kolejności nie ma wpływu na ich rozmieszczenie w układzie.

 1. Upewnij się, że aktywny jest widok korekty szpaltowej lub wątku.
 2. Przeciągnij tytuł wątku na nowe miejsce.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online