Zapisywanie i eksportowanie

Zapisywanie dokumentów

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zapisać istniejący dokument pod tą samą nazwą, wybierz polecenie Plik > Zapisz zawartość.

  • Aby zapisać dokument pod nową nazwą, wybierz polecenie Plik > Zapisz zawartość jako, określ położenie i nazwę pliku, a następnie kliknij Zapisz. Nowo nazwany plik stanie się aktywnym dokumentem.

  • Aby zapisać kopię wątku lub grafiki pod nową nazwą dokumentu, wybierz polecenie Plik > Zapisz kopię zawartości, podaj położenie i nazwę pliku, a następnie kliknij Zapisz. Zapisana kopia nie stanie się aktywnym dokumentem.

  • Aby zapisać kopię dokumentu jako szablon, wybierz polecenie Plik > Zapisz zawartość jako, wskaż lokalizację i podaj nazwę pliku, a następnie wybierz opcję Szablon InCopy w części Zapisz jako typ (Windows) lub Format (Mac OS).

  • Aby zapisać wszystkie wątki w dokumencie, wybierz polecenie Plik > Zapisz całą zawartość.

  • Aby zapisać kopię dokumentu w formacie tekstowym, wybierz polecenie Plik > Zapisz zawartość jako, wskaż lokalizację i podaj nazwę pliku, a następnie wybierz opcję Tylko tekst lub Rich Text Format w części Zapisz jako typ (Windows) lub Format (Mac OS).

Uwaga:

Zapisanie zarządzanego (dołączonego) dokumentu nie uaktualnia łącza w pliku InDesign. Aby uaktualnić wątek w systemie plików, wykonaj operacje opisane w dokumentacji systemu obiektu pracy lub zwróć się o pomoc do administratora danego systemu.

Dołączanie podglądów do zapisanych dokumentów

Funkcja podglądu miniaturek dokumentów i szablonów pozwala łatwo identyfikować te pliki w programach Adobe Bridge i Adobe Mini Bridge. Podgląd jest tworzony podczas zapisywania dokumentu lub szablonu. Podgląd dokumentu składa się z obrazu JPEG przedstawiającego tylko pierwszą rozkładówkę. Podgląd szablonu to obraz JPEG przedstawiający każdą stronę w szablonie. Można kontrolować rozmiar podglądu i liczbę stron stosownie do potrzeb. Na przykład, rozmiar Bardzo duży 1024x1024 umożliwia szybkie przejrzenie zawartości strony w dużej rozdzielczości przed otwarciem pliku.

Opcję tę można włączyć w oknie Preferencje lub w oknie dialogowym Zapisz jako. Jako że podglądy zarówno zwiększają rozmiar pliku, jak i wydłużają czas zapisywania dokumentu, warto włączać tę opcję na żądanie w oknie dialogowym Zapisz jako.

 1. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Aby podgląd był dołączany za każdym razem, gdy zapisujesz dokument, wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Obsługa plików (Windows) lub InCopy > Preferencje > Obsługa plików (Mac OS).

  • Aby dołączyć podgląd do konkretnego dokumentu, wybierz polecenie Plik > Zapisz jako.

  • Aby dołączyć podgląd do konkretnego dokumentu, wybierz polecenie Plik > Zapisz zawartość jako.

 2. Zaznacz opcję Zawsze zapisuj podglądy obrazów z dokumentem.
 3. Jeśli ustawień podglądu dokonuje się przy użyciu okna dialogowego Preferencje, należy wybrać liczbę stron podglądu z menu Strony i wybrać opcję z menu Rozmiar podglądu.
  Uwaga:

  Zaznaczenie opcji podglądu w oknie dialogowym Zapisz jako zaznacza tę opcję również w oknie dialogowym Preferencje. Używane są domyślne ustawienia wielkości podglądu.

Typy plików InCopy

Program InCopy umożliwia pracę z wieloma różnymi typami plików.

Pliki zawartości InCopy (.icml)

Jest to domyślny typ pliku podczas eksportowania wątków lub grafik z programu InDesign oraz zapisywania lub tworzenia nowych dokumentów przy pomocy InCopy. Ten typ plików jest wyświetlany jako Dokument InCopy w oknie Eksportuj lub Zapisz jako.

Pliki InCopy CS3 Interchange (.incx)

Jest to typ pliku dziedziczonego, używanego w programie InCopy CS3 i wcześniejszych.

Pliki przydziału (.icma)

Pliki te stanowią podzestaw dokumentu InDesign. Pliki wyświetlają zawartość i style raz geometrię strony z nadrzędnego pliku InDesign. Pliki przydziału mogą wyświetlać różne poziomy dokładności wizualnej (szkielet, przydzielone rozkładówki lub wszystkie rozkładówki). Użytkownik programu InDesign określa te opcje podczas tworzenia pliku przydziału. Tylko użytkownicy InDesign mogą tworzyć pliki przydziałów; tylko użytkownicy InCopy mogą je otwierać.

Starsze pliki przydziałów dla programu InCopy CS3 używały rozszerzenia .inca.

Pliki pakietu przydziału (.icap)

Są to pliki przydziału skompresowane w programie InDesign dla dalszego przekazania. Pakiety przydziału zawierają plik przydziału, przydzielone pliki wątków oraz wszelkie dołączone obrazy.

Starsze pakiety przydziału programu InCopy CS3 używały rozszerzenia .incp.

Pliki szablonu (.icmt)

Szablony są używane jako dokumenty startowe dla plików autonomicznych, ponieważ mogą stanowić predefiniowane wzorce dla wymiarów strony, obszaru tekstu, stylów (akapitowych i znakowych), znaczników XML, próbek, przykładowej zawartości ze znacznikami itp. Pliki szablonów otwierają dokumenty „Bez tytułu” i wyświetlają zawartość i style, ale bez geometrii strony (informacje dotyczące układu pochodzą z dokumentu InDesign). Ten typ plików jest wyświetlany jako Szablon InCopy w oknie Zapisz jako.

Pliki InDesign (.indd)

Podczas wyświetlania w programie InCopy pliki te zapewniają pełną zgodność z dokumentem InDesign, obejmującą zawartość, style i układ wszystkich elementów strony. Użytkownicy programu InCopy mogą edytować tylko te elementy zawartości, które zostały udostępnione przez użytkowników aplikacji InDesign. Inne elementy mogą być wyświetlane, ale nie mogą być edytowane.

Uwaga:

Bezpośrednio w programie InCopy można otwierać różne rodzaje plików tekstowych (np. Microsoft Word, RTF oraz pliki txt). Po otwarciu takiego pliku, na ekranie pojawią się opcje importu właściwe dla danego typu dokumentu.

Eksportowanie dokumentów InCopy

Cały dokument InCopy lub jego wybrana część może być zapisana w innym formacie pliku. W większości przypadków każdy komponent (np. ramki tekstowe i grafiki) w dokumentach InCopy jest eksportowany jako oddzielny plik. Wyjątkiem od tej reguły jest eksportowanie dokumentu InCopy do formatu Adobe PDF, który kopiuje cały tekst i grafiki dokumentu do jednego pliku PDF.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby wyeksportować tekst, kliknij wybrany tekst kursorem narzędzia Tekst .

  • Aby wyeksportować grafikę, kliknij wybraną grafikę kursorem narzędzia Położenie .

 2. Wybierz polecenie Plik > Eksportuj.
 3. Wskaż lokalizację i podaj nazwę pliku, a następnie wybierz format pliku z menu Zapisz jako typ.

  Format XML jest wyświetlany na liście tylko wtedy, gdy do dokumentu dodano znaczniki XML. Jeśli w trakcie eksportu tekstu na liście nie ma danej aplikacji do przetwarzania tekstu, należy zapisać dokument w formacie, który aplikacja będzie w stanie zaimportować, np. Rich Text Format. Jeżeli aplikacja ta nie obsługuje żadnego z formatów eksportu InCopy, posłuż się formatem czystego tekstu (ASCII).

  Uwaga:

  Eksportowanie w formacie ASCII usuwa z tekstu wszystkie atrybuty znaków. Aby zachować całe formatowanie, użyj filtru Tekst oznakowany Adobe InCopy.

 4. Kliknij Zapisz, aby wyeksportować zawartość w wybranym formacie.

Zmiana nazwy wątku InCopy

Po wyeksportowaniu wątku z aplikacji InDesign zostaje mu nadana nazwa dokumentu z rozszerzeniem .icml. Program InCopy automatycznie użyje tej nazwy jako nazwy wątku, która wyświetlana będzie w panelu Przydziały programu InDesign oraz na pasku separatora wątków. W odróżnieniu od nazwy pliku, nazwa wątku jest osadzana w pliku.

 1. Aby odręcznie zmienić nazwę wątku, otwórz plik wątku w programie InCopy.
 2. Wybierz polecenie Plik > Informacje o zawartości pliku.
 3. Upewnij się, że wybrana została zakłada Opis, a następnie wpisz nową nazwę dla tytułu dokumentu.
Uwaga:

W zależności od obiegu pracy danego systemu, administrator może czasami zmienić nazwę wątku. Jeśli zmiana nazwy opisana powyżej nie jest możliwa, zwróć się o pomoc do administratora obiegu pracy.

Nazwa wątku może być też zmieniana w panelu Przydziały, podczas jego pobierania. Jednak nazwa pliku na dysku nie zostaje zmieniona.

Eksportowanie zawartości do usługi Buzzword

Buzzword to internetowy edytor tekstu, który pozwala użytkownikom tworzyć i przechowywać pliki tekstowe na serwerze internetowym. Podczas eksportowania wątku do usługi Buzzword na serwerze Buzzword tworzony jest plik tekstowy.

 1. Zaznacz tekst lub umieść punkt wstawiania w ramce tekstowej, będącej częścią wątku, który chcesz wyeksportować.

 2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • W programie InDesign wybierz polecenie Plik > Eksportuj do > Buzzword.

  • W programie InCopy wybierz polecenie Plik > Eksportuj do Buzzword.

 3. Jeśli użytkownik nie jest zalogowany do usługi CS Live, należy kliknąć przycisk Zaloguj, podać adres e-mail i hasło, a następnie kliknąć Zaloguj.

 4. W oknie dialogowym Eksportuj wątek do usługi Buzzword określ nazwę tworzonego dokumentu usługi Buzzword, a następnie kliknij OK.

Dokument usługi Buzzword zostanie otworzony na stronie Acrobat.com. Dokument ten możesz następnie przenieść na inną przestrzeń roboczą i udostępnić go innym osobom.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto