Podstawy pracy z przestrzenią roboczą

Omówienie przestrzeni roboczej

Do tworzenia plików i operowania nimi można używać elementów, takich jak panele, paski i okna. Dowolny układ tych elementów jest nazywany przestrzenią roboczą. Przestrzenie robocze poszczególnych aplikacji pakietu Adobe® Creative Suite® 5 mają taki sam wygląd, co ułatwia poruszanie się między nimi. Każdą aplikację można także dostosować do swojego sposobu pracy, wybierając jedną z kilku gotowych przestrzeni roboczych lub tworząc własną.

Chociaż domyślny układ przestrzeni roboczej różni się między produktach, sterowanie jego elementami jest w nich podobne.

 • Znajdujący się u góry pasek aplikacji zawiera przełącznik przestrzeni roboczej, menu (tylko w systemie Windows) oraz inne elementy sterujące aplikacją. Na komputerach Macintosh pasek ten można wyświetlać lub chować za pomocą menu Okno.

 • Panel Narzędzia zawiera narzędzia służące do tworzenia oraz edytowania obrazów, ilustracji, elementów stron itp. Narzędzia powiązane są połączone w grupę.

 • Panel Sterowanie zawiera opcje aktualnie wybranego narzędzia. W programie Illustrator panel Sterowanie zawiera opcje wybranego w danym momencie obiektu. (W programie Adobe Photoshop® panel sterowania jest nazywany paskiem opcji. W programach Adobe Flash®, Adobe Dreamweaver® i Adobe Fireworks® panelowi temu odpowiada panel Inspektor właściwości, który zawiera właściwości wybranego w danym momencie elementu).

 • W oknie Dokument wyświetlany jest aktualnie wykorzystywany plik. Okna dokumentów można przełączać, a w niektórych sytuacjach można je także grupować oraz dokować.

 • Panele ułatwiają monitorowanie pracy oraz modyfikowanie jej. Przykłady takich paneli to panel Oś czasu w programie Flash, panel Pędzel w programie Illustrator, panel Warstwy w programie Adobe Photoshop® oraz panel Style CSS w programie Dreamweaver. Panele mogą być grupowane, układane w stos lub dokowane.

 • Ramka aplikacji grupuje wszystkie elementy przestrzeni roboczej w jednym, zintegrowanym oknie, co pozwala traktować aplikację jako pojedynczy obiekt. Przy przesuwaniu lub skalowaniu ramki aplikacji albo jednego z zawartych w niej elementów wszystkie elementy ramki są układane tak, aby na siebie nie nachodziły. Panele nie znikają, jeśli przełączy się aplikację na inną lub przypadkowo kliknie poza jej obszarem. Posługując się dwiema aplikacjami lub większą ich liczbą, można rozmieścić poszczególne aplikacje obok siebie na ekranie. Jeśli korzysta się z wielu monitorów, to można rozmieszczać aplikacje na każdym z nich.

  Jeśli na komputerze Mac użytkownikowi bardziej odpowiada praca w tradycyjnym, swobodnym interfejsie, może wyłączyć ramkę aplikacji. Na przykład w programie Adobe Illustrator® przełącza się ją za pomocą polecenia Okno > Ramka aplikacji. (W programie Flash na komputerach Mac ramka aplikacji jest włączona na stałe. Program Dreamweaver na komputerach Mac nie korzysta z ramki aplikacji).

Domyślna przestrzeń robocza programu Illustrator
Domyślna przestrzeń robocza programu Illustrator

A. Oznaczone okna dokumentów B. Pasek aplikacji C. Przełącznik przestrzeni roboczych D. Pasek tytułu panelu E. Panel sterowania F. Panel Narzędzia G. Przycisk Zwiń do ikon H. Cztery panele zgrupowane w pionową stację dokowania 

Ukrywanie lub pokazywanie wszystkich paneli

 • (Illustrator, Adobe InCopy®, Adobe InDesign®, Photoshop, Fireworks) Aby ukryć lub pokazać wszystkie panele, łącznie z panelem Narzędzia i panelem Sterowanie, naciśnij klawisz Tab.

 • (Illustrator, InCopy, InDesign, Photoshop) Aby ukryć lub pokazać wszystkie panele, poza panelem Narzędzia i panelem Sterowanie, naciśnij klawisze Shift+Tab.

Uwaga:

Możesz chwilowo wyświetlić ukryte panele, jeśli w preferencjach interfejsu wybrałeś opcję Automatycznie pokazuj ukryte panele. W programie Illustrator jest on zawsze włączony. Przesuń kursor do krawędzi okna aplikacji (Windows®) lub do krawędzi monitora (Mac OS®) i wskaż nim pasek, który pojawi się na ekranie

 • (Flash, Dreamweaver, Fireworks) Aby ukryć lub pokazać wszystkie panele, naciśnij klawisz F4.

Wyświetlanie opcji panelu

 1. Kliknij ikonę menu panelu w prawej górnej części panelu.

  Uwaga:

  Nawet jeśli panel jest zwinięty, nadal można otworzyć jego menu.

  Uwaga:

  W programie Photoshop można zmienić rozmiar czcionki używanej do wyświetlania informacji w panelach i w podpowiedziach dotyczących narzędzi. W preferencjach interfejsu wybierz rozmiar z menu Rozmiar czcionki UI.

(Illustrator) Dostosowywanie jasności panelu

 1. Przesuń suwak Jasność w oknie Preferencje interfejsu użytkownika. To ustawienie dotyczy wszystkich paneli, w tym panelu Sterowanie.

Zmiana konfiguracji panelu Narzędzia

Narzędzia na panelu Narzędzia można wyświetlać w pojedynczej kolumnie lub jedno obok drugiego w dwóch kolumnach. (Ta funkcja nie jest dostępna na panelu Narzędzia programu Fireworks oraz Flash).

Uwaga:

W programach InDesign i InCopy można także zmieniać sposób wyświetlania z pojedynczej kolumny na dwie kolumny (lub jeden wiersz), ustawiając odpowiednią opcję w preferencjach interfejsu.

 1. Kliknij podwójną strzałkę na górze panelu Narzędzia.

Zarządzanie oknami i panelami

Własną przestrzeń roboczą można utworzyć, przesuwając i modyfikując okna dokumentów oraz panele. Można także zapisać własne przestrzenie robocze i przełączać się między nimi. W przypadku programu Fireworks zmiana nazwy własnych przestrzeni roboczych może prowadzić do nieoczekiwanych rezultatów.

Uwaga:

W poniższych przykładach w celach prezentacji posłużono się programem Photoshop. Przestrzeń robocza zachowuje się tak samo we wszystkich produktach.

Zmiana kolejności, dokowanie i uruchamianie okien dokumentu

Po otwarciu większej liczby plików okna dokumentów są wyświetlane w formie kart.

 • Aby zmienić kolejność oznaczonych okien dokumentów, przeciągnij zakładkę okna w nowe miejsce w ramach grupy.
 • Aby oddokować (uruchomić lub wyciągnąć z zakładki) okno dokumentu z grupy okien, przeciągnij zakładkę okna poza grupę.
Uwaga:

W programie Photoshop można również wybrać polecenie Okno > Ułóż > Okno ruchome, aby uruchomić jedno okno dokumentu; albo polecenie Okno > Ułóż > Wszystkie okna ruchome, aby uruchomić wszystkie okna dokumentów na raz. Więcej informacji zawiera nota techniczna kb405298.

Uwaga:

Program Dreamweaver nie obsługuje dokowania i oddokowywania okien dokumentów. Ruchome okna można utworzyć za pomocą przycisku Minimalizuj okna Dokument (Windows). Można również wybrać polecenie Okno > Rozmieść pionowo, aby utworzyć okna dokumentów ułożone jedno przy drugim. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Pomocy programu Dreamweaver, wyszukując frazę „Rozmieść pionowo”. Procedura postępowania jest nieco inna w systemie Macintosh.

 • Aby zadokować okno dokumentu w osobnej grupie okien, przeciągnij zakładkę okna do tej grupy.

 • Aby utworzyć grupę dokumentów ułożonych na stosie lub sąsiadująco, przeciągnij okno do jednej ze stref upuszczania u szczytu, u dołu lub po bokach innego okna. Możesz określić sposób ułożenia grupy używając przycisku Układ, który znajduje się na pasku aplikacji.

Uwaga:

Niektóre produkty nie są wyposażone w tą funkcję. Twój produkt może mieć jednak polecenia Kaskada i Sąsiadująco w menu Okno, które mogą pomóc ci w ułożeniu dokumentów.

 • Aby w czasie zaznaczania przełączyć się na inny dokument w grupie z zakładką, przeciągnij na chwilę zaznaczenie nad zakładką dokumentu.
Uwaga:

Niektóre produkty nie są wyposażone w tą funkcję.

Dokowanie i oddokowywanie paneli

Stacja dokowania to zbiór wyświetlanych razem, najczęściej pionowo, paneli lub grup paneli. Panele można zadokować lub oddokować, przenosząc je do stacji dokowania albo wyciągając z niej.

 • Aby zadokować panel, należy przeciągnąć go — chwytając za kartę — do stacji dokowania i umieścić nad, pod lub pomiędzy innymi panelami.

 • Aby zadokować grupę paneli, należy przeciągnąć je do stacji dokowania, chwytając za pasek tytułu (jednolity pusty pasek powyżej karty).

 • Aby usunąć panel lub grupę paneli, wyciągnij go poza stację dokowania, chwytając za kartę lub pasek tytułu. Można także przeciągnąć panel do innej stacji dokowania lub pozostawić w formie panelu ruchomego.

Panel w nowej stacji dokowania
Przeciąganie panelu Nawigator do nowej stacji dokowania, wskazanej przez niebieskie pionowe podświetlenie

Panel w swojej własnej stacji dokowania
Panel Nawigator we własnej stacji dokowania

Uwaga:

Można uniemożliwić panelom zapełnianie całej przestrzeni w stacji dokowania. Przeciągnij dolną krawędź stacji dokowania do góry, tak aby nie stykała się z krawędzią przestrzeni roboczej.

Przesuwanie paneli

W trakcie przesuwania paneli można zobaczyć podświetlone na niebiesko strefy upuszczania. Są to obszary, do których można przesunąć panel. Można na przykład przesunąć panel w górę lub w dół w stacji dokowania, przeciągając go do wąskiej niebieskiej strefy powyżej lub poniżej innego panelu. Jeśli przesunie się panel na obszar, który nie jest strefą upuszczania, to taki panel będzie się swobodnie przemieszczać w przestrzeni roboczej.

Uwaga:

Strefę upuszczania aktywuje położenie myszy, a nie położenie panelu. Jeśli nie widać strefy upuszczania, spróbuj przeciągnąć wskaźnik myszy w miejsce, gdzie strefa ta powinna się znajdować.

 • Aby przesunąć panel, przeciągnij jego zakładkę.

 • Aby przesunąć grupę paneli, przeciągnij pasek tytułu.

Panel Kolor zadokowany powyżej grupy panelu Warstwy
Wąska niebieska strefa upuszczania wskazuje, że panel Kolor będzie dokowany samodzielnie powyżej grupy panelu Warstwy.

A. Pasek tytułowy B. Tabulator C. Strefa upuszczania 

Uwaga:

Naciśnij klawisz Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS) podczas przesuwania panelu, aby uniemożliwić jego dokowanie. Naciśnij klawisz Esc w trakcie przesuwania panelu, aby anulować operację.

Dodawanie i usuwanie paneli

Jeśli usuniesz wszystkie panele ze stacji dokowania, stacja zniknie. Stację dokowania można utworzyć, przesuwając panele do prawej krawędzi przestrzeni roboczej, tak aby pojawił się obszar upuszczenia.

 • Aby usunąć panel, kliknij jego kartę prawym przyciskiem myszy (Windows) lub przytrzymując przycisk Control (Mac) i wybierz opcję Zamknij lub usuń zaznaczenie opcji odpowiadającej panelowi w menu Okno.

 • Aby dodać panel, zaznacz go w menu Okno i zadokuj w dowolnej pozycji.

Obsługa grupy paneli

 • Aby przesunąć panel do grupy, przeciągnij jego zakładkę do podświetlonej strefy upuszczania w grupie.

Dodawanie panelu do grupy
Dodawanie panelu do grupy paneli

 • Ponowne ułożenie paneli w grupie jest możliwe dzięki przeciągnięciu zakładek paneli na inne miejsce w grupie.

 • Aby usunąć panel z grupy umożliwiając mu swobodne przemieszczanie się, należy przeciągnąć jego zakładkę poza grupę.

 • Aby przesunąć grupę, przeciągnij pasek tytułowy (obszar nad zakładkami).

Składowanie przemieszczających się paneli

Panel przeciągnięty ze stacji dokowania do miejsca innego niż strefa upuszczania staje się panelem ruchomym — można przenosić go swobodnie. Panel ruchomy można umieścić w dowolnym miejscu przestrzeni roboczej. Panele ruchome oraz grupy paneli można układać w stos — tak aby przy przeciąganiu paska tytułu najwyżej położonego elementu przemieszczały się jak pojedynczy obiekt.

Panele przemieszczające się swobodnie
Swobodnie przemieszczające się panele składowane na stosie

 • Aby umieścić na stosie przemieszczające się panele, przeciągaj je używając ich zakładek do strefy upuszczania znajdującej się na dole innego panelu.

 • Aby zmienić porządek składowania, przeciągnij panel do góry lub w dół, używając jego zakładki.

Uwaga:

Upewnij się, że zwolniłeś zakładkę nad wąską strefą upuszczania znajdującą się pomiędzy panelami, a nie nad szeroką strefą upuszczania znajdującą się w pasku tytułu.

 • Aby usunąć panel lub grupę paneli ze stosu, tak by mógł się przemieszczać swobodnie, przeciągnij go poza stos używając jego zakładki lub paska tytułu.

Zmiana rozmiarów paneli

 • Kliknij dwukrotnie kartę, aby zminimalizować lub zmaksymalizować panel, grupę paneli lub stos paneli. Można także dwukrotnie kliknąć obszar karty (wolna przestrzeń obok kart).

 • Aby zmienić rozmiary panelu, przeciągnij dowolną jego część. Rozmiary niektórych paneli, np. panelu Kolor w programie Photoshop, nie mogą być zmieniane metodą przeciągania.

Zwijanie i rozwijanie ikon paneli

Panele można zwinąć do postaci ikon, aby uporządkować przestrzeń roboczą. W niektórych przypadkach w domyślnej przestrzeni roboczej panele są już zwinięte do postaci ikon.

Panele zwinięte do postaci ikon
Panele zwinięte do postaci ikon

Rozwinięte panele
Panele rozwinięte z postaci ikon

 • Aby zwinąć lub rozwinąć wszystkie ikony paneli w kolumnie, kliknij podwójną strzałkę u góry stosu.
 • Kliknij ikonę panelu aby ją rozwinąć.
 • Aby zmienić rozmiar ikon paneli tak, aby widoczne były wyłącznie ikony (a nie ich etykiety), dostosuj szerokość doku tak, aby zniknął tekst. Aby ponownie wyświetlić tekst ikony, zwiększ szerokość doku.
 • Aby zwinąć rozwinięty panel z powrotem do postaci ikony, kliknij jego zakładkę, jego ikonę lub podwójną strzałkę na pasku tytułu panelu.
Uwaga:

W niektórych produktach, jeśli wybierzesz opcję Auto-zwijanie paneli do ikon z preferencji Interfejs lub Opcje interfejsu użytkownika, rozwinięta ikona panelu zwija się automatycznie, gdy klikniesz poza nią.

 • Aby dodać pływający panel lub grupę paneli do stosu ikon, przeciągnij go używając zakładki lub paska tytułu. (Panele zwijają się automatycznie do ikon, jeśli są dodane do stosu ikon).

 • Aby przesunąć ikonę panelu (lub ikonę grupy paneli), przeciągnij ją. Ikony paneli można przeciągać w górę i w dół stosu, do innych stosów (gdzie pojawiają się w stylu panelu tego stosu) lub poza stos (gdzie pojawiają się jako ruchome ikony).

Zapisywanie i przełączanie przestrzeni roboczych

Zapisanie bieżącego rozmiaru i położenia paneli jako nazwanej przestrzeni roboczej pozwala na przywrócenie tej przestrzeni, nawet jeśli przesunie się lub zamknie panel. Nazwy zapisanych przestrzeni roboczych są wyświetlane w przełączniku na pasku aplikacji.

Zapisywanie własnej przestrzeni roboczej

 1. Aby zapisać wybraną konfigurację przestrzeni roboczej, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • (Illustrator) Wybierz polecenie Okno > Przestrzeń robocza > Zapisz przestrzeń roboczą.

  • (Photoshop, InDesign, InCopy) Wybierz polecenie Okno > Przestrzeń robocza > Nowa przestrzeń robocza.

  • (Dreamweaver) Wybierz polecenie Okno > Układ przestrzeni roboczych > Nowa przestrzeń robocza.

  • (Flash) Wybierz polecenie Nowa przestrzeń robocza za pomocą przełącznika na pasku aplikacji.

  • (Fireworks) Wybierz polecenie Zapisz bieżącą za pomocą przełącznika na pasku aplikacji.

 2. Wpisz nazwę przestrzeni roboczej.

 3. (Photoshop, InDesign) W obszarze Przechwytywania zaznacz jedną lub więcej opcji:

  Położenie paneli

  Zapisuje bieżące położenia paneli (tylko program InDesign).

  Skróty klawiaturowe

  Zapisuje bieżący zestaw skrótów klawiaturowych (tylko Photoshop).

  Menu lub Dostosowanie menu

  Zapisuje bieżący zestaw menu.

Wyświetlanie przestrzeni roboczych lub przełączanie się między nimi

 1. Wybierz przestrzeń roboczą za pomocą przełącznika na pasku aplikacji.

Uwaga:

W programie Photoshop z każdą przestrzenią roboczą można skojarzyć specjalny skrót klawiaturowy, który będzie przyspieszał dostęp do niej.

Usuwanie własnej przestrzeni roboczej

 • Wybierz polecenie „Zarządzaj przestrzenią roboczą” za pomocą przełącznika na pasku aplikacji, a następnie wybierz przestrzeń i kliknij przycisk Usuń. (Opcja ta nie jest dostępna w programie Fireworks).

 • (Photoshop, InDesign, InCopy) Wybierz polecenie Usuń przestrzeń roboczą z przełącznika przestrzeni roboczych.

 • (Illustrator) Wybierz polecenie Okno > Przestrzeń robocza > Zarządzaj przestrzeniami roboczymi, zaznacz przestrzeń roboczą, a następnie kliknij ikonę Usuń.

 • (Photoshop, InDesign) Wybierz polecenie Okno > Przestrzeń robocza > Usuń przestrzeń roboczą, zaznacz przestrzeń roboczą, a następnie kliknij ikonę Usuń.

Przywracanie domyślnej przestrzeni roboczej

 1. Za pomocą przełącznika na pasku aplikacji wybierz domyślną przestrzeń roboczą lub przestrzeń roboczą Podstawy.

  Uwaga:

  W programie Dreamweaver domyślną przestrzenią roboczą jest przestrzeń Projektant.

 2. W przypadku programu Fireworks (Windows) usuń następujące foldery:

  Windows Vista

  \\Users\<nazwa użytkownika>\AppData\Roaming\Adobe\Fireworks CS4\

  Windows XP

  \\Documents and Settings\<nazwa użytkownika>\Application Data\Adobe\Fireworks CS4

 3. (Photoshop, InDesign, InCopy) Wybierz polecenie Okno > Przestrzeń robocza> Wyzeruj [nazwa przestrzeni roboczej].

(Photoshop) Przywracanie zapisanego układu przestrzeni roboczej

W programie Photoshop przestrzenie robocze automatycznie zachowują ostatnio wprowadzone zmiany układu. Można jednak przywrócić oryginalny, zapisany układ paneli.

 • Aby przywrócić konkretną przestrzeń roboczą, wybierz polecenie Okno > Przestrzeń robocza > Przywróć nazwa przestrzeni roboczej.

 • Aby przywrócić wszystkie przestrzenie robocze zainstalowane w programie Photoshop, kliknij przycisk „Przywróć domyślne przestrzenie robocze” w preferencjach interfejsu.

Uwaga:

Aby zmienić kolejność przestrzeni roboczych na pasku aplikacji, przeciągnij je.

Zmiana preferencji interfejsu

 1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Interfejs (Windows) albo InCopy > Preferencje > Interfejs (Mac OS).

 2. Wybierz ustawienia, które chcesz określić i kliknij przycisk OK.

Podpowiedzi

Podpowiedzi są wyświetlane po umieszczeniu kursora myszy nad jednym z elementów interfejsu, np. narzędziem na pasku narzędzi lub opcji na panelu Sterowanie. Wybierz opcję Brak, aby wyłączyć podpowiedzi.

Pokaż miniaturki podczas umieszczania

Podczas umieszczania grafiki na załadowanym kursorze jest widoczna miniaturka obrazu. W przypadku tekstu na kursorze jest widoczna miniaturka z pierwszymi wierszami załadowanej treści. Wyłącz tę opcję, jeśli nie chcesz wyświetlać miniaturek podczas umieszczania grafiki lub tekstu.

Pokaż wartości przekształcenia

Podczas tworzenia, skalowania lub obracania obiektu kursor będzie wyświetlać współrzędne [x,y], szerokość i wysokość oraz informacje o obrocie.

Włącz gesty wielodotykowe

Zaznacz tę opcję, aby zezwolić na użycie w programie InDesign gestów myszy wielodotykowej w systemach Windows i Mac OS. Na przykład podczas korzystania z myszki Magic Mouse w systemie Mac OS, gest przesunięcia oznacza przewinięcie do góry lub w dół albo przejście do poprzedniej lub następnej strony lub rozkładówki, natomiast gest obrotu obraca daną rozkładówkę.

Podświetl obiekt pod narzędziem Zaznaczenie

Zaznaczenie tej opcji powoduje, że krawędź ramki obiektu będzie podświetlana, gdy znajdzie się nad nim kursor narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie.

Ruchomy panel Narzędzia

Określ, czy pasek narzędzi ma być wyświetlany w jednej kolumnie, w dwóch kolumnach, czy w jednym wierszu.

Automatycznie zwijaj panele do postaci ikon.

Po zaznaczeniu tej opcji kliknięcie w oknie dokumentu spowoduje automatyczne zamknięcie aktualnie otwartego panelu.

Automatycznie pokazuj ukryte panele

Po zaznaczeniu tej opcji i ukryciu paneli klawiszem Tab umieszczenie kursora myszy nad jednym z boków okna dokumentu tymczasowo pokaże ukryte panele. Jeśli opcja ta nie jest zaznaczona, trzeba ponownie nacisnąć klawisz Tab, aby wyświetlić panele.

Otwieraj dokumenty jako karty

Gdy ta opcja jest wyłączona, tworzone lub otwierane dokumenty nie będą kartami, tylko ruchomymi oknami.

Włącz dokowanie okna dokumentu ruchomego

Jeśli ta opcja jest zaznaczona, dokumenty ruchome można dokować jeden do drugiego, tworząc grupę kart. Jeśli ta opcja nie jest zaznaczona, ruchomych okien dokumentów nie można dokować, chyba że w czasie przeciągania przytrzyma się klawisz Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS).

Narzędzie Rączka

Aby określić, czy podczas przewijania dokumentu tekst ma być pisany maczkiem, przeciągnij suwak narzędzia Rączka na żądany poziom równowagi między wydajnością a jakością.

Rysowanie na ekranie na żywo

Zaznacz tę opcję, aby określić, czy obraz ma być rysowany w trakcie przeciągania. Jeśli zaznaczona jest opcja Natychmiast, obraz jest rysowany w trakcie przeciągania. Jeśli zaznaczona jest opcja Nigdy, przeciąganie obrazu powoduje przemieszczenie jedynie ramki. Obraz zostanie przesunięty dopiero po zwolnieniu przycisku myszy. Jeśli wybrana jest opcja Opóźnione, obraz jest rysowany w chwili, gdy wstrzymasz przesuwanie. Opcja Opóźnione działa tak samo, jak w programie InDesign CS4.

Korzystanie z pasków narzędziowych

Paski narzędziowe zawierają przyciski do uaktywniania różnych narzędzi i poleceń. Umożliwiają one między innymi otwieranie, zapisywanie, drukowanie, przewijanie i powiększanie plików. Z każdym przyciskiem jest skojarzona odpowiednia podpowiedź.

Wyświetlanie lub ukrywanie paska narzędziowego

 1. Wybierz nazwę paska narzędziowego z menu Okno. Jeśli dany pasek narzędziowy jest widoczny, obok jego nazwy znajduje się znacznik wyboru.

Dostosowywanie paska narzędziowego

Użytkownik może wybierać narzędzia dostępne na poszczególnych paskach narzędziowych, zmieniać orientację pasków, a także łączyć i rozdzielać paski.

 1. Wykonaj dowolną z następujących czynności:
  • Aby określić, które narzędzia mają być dostępne na pasku narzędziowym, kliknij trójkąt na końcu paska, wybierz polecenie Dostosuj i zaznacz wybrane narzędzia. Menu zawiera opcje właściwe dla danego paska.

  • Aby przenieść pasek narzędziowy, przeciągnij jego pasek tytułu.

  • Aby połączyć paski narzędziowe, kliknij uchwyt jednego z pasków, po czym przeciągnij go na wierzch innego paska albo wzdłuż tej samej krawędzi okna aplikacji (Windows®) lub ekranu (Mac OS®).

  Obszar chwytaka
  Uchwyt paska narzędziowego

  Łączenie pasków narzędziowych
  Łączenie pasków narzędziowych

  • Aby przekształcić pasek narzędziowy w ruchomy panel (nazywany też pływającym), kliknij uchwyt paska i przeciągnij pasek poza okno aplikacji (Windows) lub ekran (Mac OS).

  • Aby rozdzielić połączone paski narzędziowe, kliknij uchwyt jednego z pasków i przeciągnij go poza grupę pasków połączonych. Przeciągnięcie paska narzędziowego poza istniejącą grupę powoduje utworzenie nowego paska narzędziowego.

Wyświetlanie podpowiedzi do narzędzi

Panel Podpowiedzi narzędzi opisuje, w jaki sposób klawisze modyfikujące działają z wybranym narzędziem.

 1. Wybierz polecenie Okno > Narzędzia > Podpowiedzi narzędzi, aby wyświetlić panel Podpowiedzi narzędzi.

 2. Zaznacz narzędzie w przyborniku, aby obejrzeć jego opis, klawisze modyfikujące i skrót.

Korzystanie z menu kontekstowych

W przeciwieństwie do menu widocznych na górze ekranu, menu kontekstowe wyświetlają polecenia związane z aktywnym narzędziem lub zaznaczeniem. Menu kontekstowe pozwalają szybko wybrać często używane polecenia.

 1. Umieść kursor nad dokumentem, obiektem lub panelem.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy.
Uwaga:

(Mac OS) Aby wyświetlić menu kontekstowe korzystając z myszy jednoprzyciskowej, należy przytrzymać klawisz Control i jednocześnie kliknąć przyciskiem myszy.

Dostosowywanie menu

Ukrywanie i kolorowanie poleceń menu jest sposobem wyróżnienie często używanych poleceń, a usunięcie niepotrzebnych. Ukrycie polecenia po prostu wyłącza wyświetlanie go w menu, ale nie powoduje wyłączenia żadnych funkcji. Wybierając polecenie Pokaż wszystkie pozycje menu, można w dowolnym momencie wyświetlić wszystkie ukryte polecenia u dołu menu. Można również wybrać polecenie Okno > Przestrzeń robocza > Pokaż pełne menu, aby wyświetlić wszystkie menu aktywnej przestrzeni roboczej. Dostosowane menu można dołączyć do zapisywanych przestrzeni roboczych.

Dostosowywać można główne menu, menu kontekstowe i menu paneli. Menu kontekstowe wyświetla się przez kliknięcie określonego obszaru prawym przyciskiem myszy (Windows) lub z przytrzymaniem klawisza Control (Mac OS). Menu paneli wyświetla się za pomocą ikony w prawym górnym rogu panelu.

Uwaga:

Jeśli wybierzesz inną przestrzeń roboczą, np. Pierwsze kroki, niektóre polecenia menu będą ukryte. Aby wyświetlić polecenia menu, wybierz opcję „Pokaż wszystkie pozycje menu” u dołu menu lub wybierz inną przestrzeń roboczą, na przykład opcję Zaawansowana.

Tworzenie własnych ustawień menu

 1. Wybierz polecenie Edycja > Menu.

  Nie można edytować ustawień domyślnych menu.

 2. Kliknij przycisk Zapisz jako, wpisz nazwę zestawu menu i kliknij przycisk OK.
 3. Wybierz polecenie Menu aplikacji lub Menu panelu i kontekstowe z menu Kategoria, aby określić, które paski menu mają zostać dostosowane.
 4. Naciśnij klawisz strzałki w lewo w menu Kategoria, aby wyświetlić podkategorie lub polecenia menu. W odniesieniu do każdego polecenia, które ma zostać dostosowane, należy kliknąć ikonę oka pod poleceniem Widoczność, aby pokazać lub ukryć to polecenie. Aby wybrać kolor z menu, należy kliknąć opcję Brak w sekcji Kolor.
 5. Kliknij przycisk Zapisz, a następnie przycisk OK.

Zaznaczanie własnych ustawień menu

 1. Wybierz polecenie Edycja > Menu.
 2. Wybierz zbiór pasków menu z menu Ustawienia i kliknij przycisk OK.

Edytowanie i usuwanie zbioru ustawień własnych menu

 1. Wybierz polecenie Edycja > Menu.
 2. Wybierz zbiór pasków menu z menu Ustawienia, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby edytować zbiór menu, zmień widoczność lub kolor poleceń menu, wybierz opcję Zapisz i naciśnij przycisk OK.

  • Aby usunąć zbiór ustawień menu, kliknij opcję Usuń, a następnie przycisk Tak. Jeżeli zmiany zestawu menu nie zostały zapisane, program wyświetli monit o zapisanie bieżącego zestawu. Kliknij opcję Tak, aby zapisać zestaw, lub opcję Nie, aby odrzucić zmiany.

Pokazywanie ukrytych poleceń menu

 • Wybierz polecenie Okno > Przestrzeń robocza > Pokaż pełne menu. To polecenie włącza wszystkie menu w wybranej przestrzeni roboczej. Można powtórnie ukryć te menu, resetując daną przestrzeń roboczą.
 • Wybierz opcję „Pokaż wszystkie polecenia menu” na dole menu, które zawiera ukryte polecenia.
Uwaga:

Przytrzymanie klawisza Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS) i kliknięcie nazwy menu wyświetla tymczasowo każde polecenie menu, które było ukryte w wyniku wprowadzonych dostosowań.

Korzystanie z zestawów skrótów klawiaturowych

Program InCopy zapewnia wiele skrótów klawiaturowych dotyczących poleceń, opcji, kontrolek i skryptów. Użytkownicy mogą też tworzyć własne skróty. Okno dialogowe Skróty klawiaturowe umożliwia następujące czynności:

 • Wybór zestawu skrótów klawiaturowych.

 • Przeglądanie poleceń dotyczących skrótów.

 • Generowanie pełnej listy skrótów.

 • Tworzenie własnych skrótów i zestawów skrótów.

 • Edycja bieżących skrótów.

  Okno dialogowe Skróty klawiaturowe zawiera również listę wszystkich poleceń, które mogą zostać przypisane do skrótów klawiaturowych, nie mają jednak swoich skrótów w zestawie domyślnym.

Zmiana aktywnego zestawu skrótów

 1. Wybierz polecenie Edycja > Skróty klawiaturowe.
 2. Wybierz zestaw skrótów z menu Zestaw.
 3. Kliknij OK.

Wyświetlanie skrótów

 1. Wybierz polecenie Edycja > Skróty klawiaturowe.
 2. Wybierz zestaw skrótów z menu Zestaw.
 3. W polu Obszar produktu zaznacz obszar zawierający polecenia, które mają zostać wyświetlone.
 4. W polu Polecenia zaznacz odpowiednie polecenie. Skrót zostanie wyświetlony w sekcji Bieżące skróty.

Generowanie listy skrótów

 1. Wybierz polecenie Edycja > Skróty klawiaturowe.
 2. Wybierz zestaw skrótów z menu Zestaw.
 3. Kliknij przycisk Pokaż zestaw.

Otwarty zostanie plik tekstowy, zawierający wszystkie bieżące i niezdefiniowane skróty klawiaturowe w tym zestawie.

Tworzenie nowego zestawu skrótów

 1. Wybierz polecenie Edycja > Skróty klawiaturowe.
 2. Kliknij przycisk Nowy zestaw.
 3. Wpisz nazwę nowego zestawu i wybierz odpowiedni zestaw z menu Na podstawie zestawu. Następnie kliknij przycisk OK.

Tworzenie lub modyfikacja skrótu

 1. Wybierz polecenie Edycja > Skróty klawiaturowe.
 2. Wybierz zestaw skrótów z menu Zestaw lub kliknij przycisk Nowy zestaw, aby utworzyć nowy zestaw skrótów.
  Uwaga:

  Zawartość domyślnego zestawu skrótów można zmienić, nie jest to jednak zalecane. Zamiast tego można wprowadzić zmiany w kopii zestawu domyślnego.

 3. W polu Obszar produktu zaznacz obszar zawierający polecenia, które mają zostać zdefiniowane lub zmienione.
 4. Z listy Polecenia wybierz polecenie, które ma zostać zdefiniowane lub zmienione.
 5. Kliknij w polu Nowy skrót i naciśnij klawisze, które mają składać się na nowy skrót klawiaturowy. Jeżeli ta sekwencja klawiszy jest obecnie używana przez inne polecenie, program InCopy wyświetli to polecenie w sekcji Bieżące skróty. Użytkownik może zmienić ten oryginalny skrót lub wybrać inny.
  Uwaga:

  Jeśli do poleceń menu zostaną przypisane skróty z jednym tylko klawiszem, mogą wystąpić trudności z wprowadzaniem tekstu. Jeśli będzie aktywny punkt wstawiania, a użytkownik naciśnie klawisz skrótu, program InCopy uaktywni skrót klawiaturowy zamiast wstawić znak do tekstu.

 6. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij przycisk Przydziel, aby utworzyć nowy skrót w przypadku polecenia, dla którego żaden nie istnieje.

  • Kliknij przycisk Przydziel, aby dodać inny skrót klawiaturowy do polecenia.

 7. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe, lub przycisk Zapisz, aby pozostawić okno otwarte i wprowadzić kolejne skróty.

Więcej podobnych

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online