Problem

W przypadku otwierania obrazów w programie Adobe Photoshop zostają one dodane do wspólnej karty zamiast do oddzielnych okien.

Rozwiązania

Rozwiązanie 1: Przestaw obrazy w oknach.

  • Aby przestawić jeden obraz w oknie, wybierz kolejno opcje Okno > Organizuj > Przestaw w oknie.
  • Aby przestawić wszystkie otwarte obrazy w oknach, wybierz kolejno opcje Okno > Organizuj > Przestaw wszystkie w oknach.

Uwaga: Opcja Okno > Organizuj jest dostępna tylko wtedy, gdy okno obrazu jest otwarte.

Rozwiązanie 2: Wyłącz karty obrazu oraz dokowanie okna.

Aby zapobiec otwieraniu obrazów w kartach w przyszłości, wykonaj następujące czynności:

  1. Wybierz kolejno opcje Photoshop > Preferencje > Interfejs (Mac OS) lub Edytuj > Preferencje > Interfejs (Windows).
  2. Usuń zaznaczenie opcji Otwórz dokumenty jako karty.

  3. Usuń zaznaczenie opcji Włącz dokowanie okna dokumentu ruchomego.

  4. Kliknij przycisk OK.

Dodatkowe informacje

Gdy obraz jest przeciągany do programu Photoshop (a Ramka aplikacji jest włączona w systemie Mac OS), obraz jest otwierany w karcie. Ten problem występuje, nawet jeśli preferencje dodane do wspólnej karty zostały wyłączone. 

Więcej informacji można znaleźć w tematach Zarządzanie oknami i panelami oraz Wyświetlanie obrazów w wielu oknach z Podręcznika użytkownika programu Photoshop.

 

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online