Problem

Podczas drukowania dokumentu programu InDesign jako pliku PostScript, opcje dostosowania strony są wyłączone.

opcje wyłączone
Opcje dostosowania strony są wyłączone

Rozwiązanie

Problem występuje, jeśli wybrano opcję Niezależny od urządzenia jako PPD. Wybierz opcję Adobe PDF z listy PPD, by rozwiązać ten problem.

Jeśli Adobe PDF nie znajduje się na liście PPD, wykonaj poniższe czynności, aby umieścić Adobe PDF na liście PPD. Acrobat 9 PPD obsługuje niestandardowe rozmiary stron, które są często niezbędne podczas wykorzystywania tego obiegu pracy w funkcji Drukowania broszury programu InDesign.

  1. Zamknij program InDesign.

  2. Przejdź do lokalizacji /Applications/Adobe InDesign CC 2018/Presets/.

  3. Utwórz folder o nazwie PPDs. Rozróżniana jest wielkość liter nazwy folderu.

  4. Pobierz PPD z łącza poniżej.

    Pobierz

  5. Wyodrębnij ADPDF9.PPD z pobranego pliku zip i umieść go w folderze PPD utworzonym w kroku 3.  

  6. Uruchom aplikację InDesign i wybierz Adobe PDF z listy PPD.

Opcje dostosowania strony będą teraz włączone.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online