Dowiedz się, jakie są nowości w najnowszym wydaniu programu InDesign.
Adobe_InDesign_CC_mnemonic_RGB_128px

Wydanie programu InDesign z października 2018 r. (wersja 14.0) zapewnia łatwiejszą obsługę oraz większą kontrolę nad popularnymi funkcjami i obiegami pracy. Niniejszy artykuł zawiera krótkie omówienie tych funkcji oraz łącza do materiałów z dodatkowymi informacjami.


Dopasowanie z uwzględnieniem zawartości

Obsługa: Adobe Sensei

Dzięki opcji Dopasowanie z uwzględnieniem zawartości program InDesign w inteligentny sposób dopasowuje najlepszą część obrazu po umieszczeniu go w ramce. Najlepsza część obrazu jest określana na podstawie wymiarów i proporcji ramki, jak również poprzez ocenę różnych części obrazu.

Dopasowanie z uwzględnieniem zawartości
Dopasowanie z uwzględnieniem zawartości

Aby uzyskać więcej informacji, patrz Dopasowywanie obiektów do ramek.

Dopasowanie układu

Teraz Dopasowanie układu w programie InDesign działa szybko i łatwo. Już nie trzeba ręcznie dopasowywać tekstu, obrazów lub innych elementów w razie konieczności zmiany rozmiaru strony dokumentu po dodaniu tekstu i obrazów.  

Nowa funkcja Dopasuj układ automatycznie dopasowuje wszystkie elementy układu w przypadku zmiany rozmiaru strony, marginesu strony lub spadu dokumentu.

Dopasowanie układu
Dopasowanie układu

Więcej informacji znajduje się w części Dopasowanie układu.

Importowanie komentarzy z pliku PDF

Teraz można importować do programu InDesign dowolny oznaczony plik PDF i łatwo śledzić opinie i komentarze odnotowane w pliku PDF. Można zaakceptować komentarze i oznaczyć je jako rozwiązane lub nierozwiązane. Wybranie komentarza podkreśla również sekcję w dokumencie, w którym komentarz ma zastosowanie.

import_pdf_comments
Importowanie komentarzy z pliku PDF

Więcej informacji znajduje się w części Importowanie komentarzy PDF.

Panel Właściwości

Nowy panel Właściwości w programie InDesign pozwala wyświetlać ustawienia i elementy sterujące w kontekście bieżącego zadania lub obiegu pracy. Ten nowy panel został zaprojektowany z myślą o prostocie użytkowania, jednocześnie zapewniając dostęp do odpowiednich elementów sterujących wtedy, gdy są potrzebne.

Panel Właściwości jest domyślnie dostępny w przestrzeni roboczej Podstawy. Można go także włączyć w menu Okno > Właściwości.

Panel Właściwości
Panel Właściwości

Więcej informacji można znaleźć w panelu Właściwości.

Wizualne przeglądanie czcionek

W programie InDesign można przeglądać tysiące czcionek od setek dostawców, błyskawicznie je aktywować i używać ich w dokumentach. Panel Czcionki zawiera wiele nowych opcji, które zapewniają nowe możliwości pracy z czcionkami. Można zastosować filtr, aby wyświetlić tylko ostatnio dodane czcionki. Można także wybrać przykładowy tekst z listy wstępnie zdefiniowanego tekstu dla funkcji podglądu czcionki lub wybrać własny tekst. Można także zmienić rozmiar czcionki podczas wyświetlania podglądu czcionki.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz Używanie czcionek.

Obsługa czcionek SVG OpenType

Dzięki obsłudze czcionek OpenType SVG przez program InDesign możesz teraz uzyskać wiele kolorów i gradientów w jednym glifie.

Czcionki SVG OpenType
Czcionki SVG OpenType: wiele kolorów i gradientów

Czcionki emotikonów OpenType SVG pozwalają używać w dokumentach różnych kolorowych i graficznych znaków, zawierających na przykład emotikony, flagi, znaki uliczne, zwierzęta, osoby, jedzenie i atrakcje turystyczne. Można również tworzyć glify kompozytowe. Na przykład podczas korzystania z czcionki EmojiOne można tworzyć flagi krajów lub uzyskać różnorodność karnacji skóry w danym glifie.

Łącząc glify, można tworzyć flagi państw.
Łącząc glify, można tworzyć flagi państw.
Łączenie znaków pojedynczych postaci z kolorami skóry
Łączenie znaków pojedynczych postaci z różnymi karnacjami

Aby uzyskać więcej informacji, patrz Używanie czcionek.

Dodawanie przypisów dolnych w tabelach

Teraz można wstawiać przypisy dolne w tabeli w programie InDesign. Tekst przypisu dolnego pojawia się w dolnej części ramki tekstowej.

Numer odsyłający przypisu dolnego w tabeli będzie kontynuacją numeru odsyłającego przypisów dolnych tego wątku.

Przypisy dolne tabeli są zachowywane podczas importowania dokumentów programu Word i są eksportowane do formatów obsługujących przypisy, takich jak PDF, EPUB i HTML.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz Przypisy dolne.

Przestrzeń między stylami akapitów

Teraz istnieje możliwość wyboru, czy odstęp przed/po ma mieć wpływ na tekst tego samego stylu. Opcja  Przestrzeń między akapitami wykorzystującymi ten sam styl w oknie Style pozwala określić wartość odstępu między akapitami o tym samym stylu. Wartość ta jest używana tylko wtedy, gdy dwa kolejne akapity mają ten sam styl akapitowy. Jeśli kolejne akapity wykorzystują różne style, użyta zostaje wartość Odstęp przed i Odstęp po.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz Formatowanie akapitów.

Pozostałe ulepszenia

 • Teraz można zachować nazwę pliku podczas eksportu dokumentu. Po zaznaczeniu opcji Użyj nazwy dokumentu InDesign jako nazwy pliku wyjściowego eksportowany plik PDF będzie miał taką samą nazwę, jak dokument z następnego eksportu. W przeciwnym wypadku będzie on miał nazwę wcześniej wprowadzoną przez użytkownika.

 • Teraz w programie InDesign można konwertować przypisy końcowe na przypisy dolne i odwrotnie.

 • Teraz podczas tworzenia pakietu można wybrać, czy utworzyć instrukcje drukowania dla tego pakietu.

  • Wybierz opcję Utwórz instrukcje drukowania na zakładce Podsumowanie w oknie dialogowym Pakiet
  • Kliknij Pakiet. 
 • Teraz każdy dokument zapamiętuje ostatni format eksportu. Jeśli dokument zostanie udostępniony innemu użytkownikowi lub otwarty w innym urządzeniu, zachowa on format, do którego został ostatnio wyeksportowany.

 • Teraz panel Indeks ma większą powierzchnię, która umożliwia wyświetlanie wpisów indeksu i ich odnajdywanie.

  Dostępne jest także nowe okno wyszukiwania do wyszukiwania wpisów indeksu. Wystarczy wpisać tekst, który ma być wyszukany i użyćstrzałek Następnyi Poprzedni, aby wyszukać pozycje w indeksie.

 • Teraz można dostosowywać wygląd formularzy w eksportowanym pliku PDF przy użyciu niestandardowych czcionek.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online