Dodawanie lub usuwanie słowników Hunspell

Obsługa słowników Hunspell w programie InDesign rozbudowuje opcje językowe w zakresie sprawdzania pisowni i dzielenia wyrazów. W pakiecie Open Office i innych źródłach dostępnych jest ponad 90 słowników językowych. Możesz z łatwością pobrać preferowane słowniki językowe i zintegrować je z posiadanym produktem.

Słowniki Hunspell możesz pobrać ze słowników Open Office lub słowników Mozilla Firefox.

Uwaga:

Firma Adobe zaleca, aby nie zastępować istniejących słowników dzielenia wyrazów i pisowni. W przypadku zastąpienia istniejących słowników dzielenia wyrazów podziały wierszy w istniejących dokumentach mogą ulec zmianie zgodnie z regułami w nowych słownikach dzielenia wyrazów podczas ponownej edycji dokumentu. Podobna sytuacja będzie miała miejsce po zastąpieniu istniejących słowników pisowni nowymi, co oznacza, że sprawdzenie pisowni w istniejących dokumentach może spowodować wyświetlenie różnych wyników i sugestii.

Jeśli musisz zastąpić istniejące słowniki, wykonaj kopię zapasową istniejących plików, aby w razie potrzeby przywrócić oryginalne słowniki.

Dodawanie słownika Hunspell

 1. Pobierz wymagany słownik pisowni lub dzielenia wyrazów. Pobrany plik ma rozszerzenie .oxt (po pobraniu z witryny OpenOffice). Jeśli pobierzesz plik z innej witryny niż OpenOffice, jego rozszerzenie może być inne.

 2. Zmień rozszerzenie nazwy pliku na .zip. Na przykład zmień nazwę „xyz.ext” na „dowolna_nazwa.zip”.

 3. Wypakuj zawartość archiwum .zip do folderu i znajdź plik z przyrostkiem (.aff), plik słownika pisowni (.dic) lub plik słownika dzielenia wyrazów (.dic). Zmień nazwy tych plików, używając kodów ISO języka podanych w poniższej tabeli.

  Kody ISO języka mają postać: <kody ISO 639-1 języka pisane małymi literami>_<kody krajów pisane wielkimi literami>. Na przykład angielski (Stany Zjednoczone) to en_US.

  Typ pliku

  Zmień nazwę na

  Przykład

  plik aff

  <Kod ISO języka>.aff

   en_US.aff

  Słownik ortograficzny

  <Kod ISO języka>.dic

   en_US.dic

  Słownik dzielenia wyrazów

  hyph_<kod ISO języka>.dic

   hyph_en_US.dic

  Możesz odnieść się do kodów ISO 639-1 językakodów krajów.

 4. Utwórz folder o nazwie <kod języka ISO> w folderze „Dictionaries” i skopiuj do niego pliki o zmienionej nazwie. W zależności od systemu operacyjnego folder „Dictionaries” znajduje się w niżej podanych lokalizacjach.

  Wersja InDesign Platforma Lokalizacja folderu Dictionaries
  CC 2015.4 i nowsze wersje Windows (64-bitowy) \Program Files\Adobe\Adobe InDesign <rok>\Resources\Dictionaries\LILO\Linguistics\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin\Dictionaries
  macOS /Applications/Adobe InDesign CC/Resources/Dictionaries/LILO/Linguistics/Providers/Plugins2/AdobeHunspellPlugin.bundle/Contents/SharedSupport/Dictionaries
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  CC (32-bitowy) Windows (32-bitowy) %ProgramFiles%\Adobe\Adobe InDesign CC\Plug-Ins\Dictionaries\LILO\Linguistics\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin\Dictionaries
  Windows (64-bitowy) \Program Files\Adobe\Adobe InDesign CC\Resources\Dictionaries\LILO\Linguistics\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin\Dictionaries
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  CC (64-bitowy) Windows (64-bitowy) \Program Files\Adobe\Adobe InDesign CC\Resources\Dictionaries\LILO\Linguistics\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin\Dictionaries
  macOS
  /Applications/Adobe InDesign CC/Plug-Ins/Dictionaries/LILO/Linguistics/Providers/Plugins2/AdobeHunspellPlugin.bundle/Contents/SharedSupport/Dictionaries
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  CS6 Windows (32-bitowy) %ProgramFiles%\Common Files\Adobe\Linguistics\6.0\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin\Dictionaries 
  Windows (64-bitowy) Program Files(x86)\Common Files\Adobe\Linguistics\6.0\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin\Dictionaries 
  macOS
  /Library/Application Support/Adobe/Linguistics/6.0/Providers/Plugins2/AdobeHunspellPlugin.bundle/Contents/SharedSupport/Dictionaries
 5. Dodaj element ciągu z wartością <kod ISO języka> w Info.plist do Usługi sprawdzania pisowni i elementu UserDictionaryService lub HyphenationService. W zależności od systemu operacyjnego i wersji programu InDesign plik Info.plist znajduje się w niżej podanych lokalizacjach.

  Wersja InDesign Platforma   Lokalizacja pliku Info.plist
  CC 2015.4 i nowsze wersje Windows (64-bitowy) \Program Files\Adobe\Adobe InDesign <rok>\Resources\Dictionaries\LILO\Linguistics\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin\Dictionaries
  macOS
  /Applications/Adobe InDesign CC/Resources/Dictionaries/LILO/Linguistics/Providers/Plugins2/AdobeHunspellPlugin.bundle/Contents/
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  CC (32-bitowy) Windows (32-bitowy) %ProgramFiles%\Adobe\Adobe InDesign CC\Plug-Ins\Dictionaries\LILO\Linguistics\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin
  Windows (64-bitowy) \Program Files\Adobe\Adobe InDesign CC\Resources\Dictionaries\LILO\Linguistics\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  CC (64-bitowy) Windows (64-bitowy) \Program Files\Adobe\Adobe InDesign CC\Resources\Dictionaries\LILO\Linguistics\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin\Dictionaries
  macOS
  /Applications/Adobe InDesign CC/Plug-Ins/Dictionaries/LILO/Linguistics/Providers/Plugins2/AdobeHunspellPlugin.bundle/Contents/
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  CS6 Windows (32-bitowy) %ProgramFiles%\Common Files\Adobe\Linguistics\6.0\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin
  Windows (64-bitowy) Program Files(x86)\Common Files\Adobe\Linguistics\6.0\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin\
  macOS
  /Library/Application Support/Adobe/Linguistics/6.0/Providers/Plugins2/AdobeHunspellPlugin.bundle/Contents
 6. Uruchom ponownie program InDesign.

Usuwanie słownika Hunspell

 1. Aby usunąć słownik Hunspell z programu InDesign, przejdź do folderu o nazwie <kod ISO języka> w folderze „Dictionaries”. Usuń plik .aff, słownik pisowni i słownik dzielenia wyrazów. Nazwy tych plików znajdują się poniżej.

  Typ pliku

  Format nazwy

  Przykład

  plik aff

  <Kod ISO języka>.aff

  en_US.aff

  Słownik ortograficzny

  <Kod ISO języka>.dic

  en_US.dic

  Słownik dzielenia wyrazów

   hyph_<kod ISO języka>.dic

  hyph_en_US.dic

  W zależności od systemu operacyjnego folder „Dictionaries” znajduje się w niżej podanych lokalizacjach.

   

  Wersja InDesign Platforma Lokalizacja folderu Dictionaries
  CC (32-bitowy) Windows (32-bitowy) %ProgramFiles%\Adobe\Adobe InDesign CC\Plug-Ins\Dictionaries\LILO\Linguistics\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin\Słowniki
  Windows (64-bitowy) \Program Files\Adobe\Adobe InDesign CC\Resources\Dictionaries\LILO\Linguistics\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin\Dictionaries
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  CC (64-bitowy) Windows (64-bitowy) \Program Files\Adobe\Adobe InDesign CC\Resources\Dictionaries\LILO\Linguistics\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin\Dictionaries
  macOS
  /Applications/Adobe InDesign CC/Resources/Dictionaries/LILO/Linguistics/Providers/Plugins2/AdobeHunspellPlugin.bundle/Contents/SharedSupport/Dictionaries
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  CS6 Windows (32-bitowy) %ProgramFiles%\Common Files\Adobe\Linguistics\6.0\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin\Dictionaries 
  Windows (64-bitowy) Program Files(x86)\Common Files\Adobe\Linguistics\6.0\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin\Dictionaries 
  macOS
  /Library/Application Support/Adobe/Linguistics/6.0/Providers/Plugins2/AdobeHunspellPlugin.bundle/Contents/SharedSupport/Dictionaries
 2. W pliku Info.plist usuń element ciągu z Usługi sprawdzania pisowni i elementów UserDictionaryService oraz HyphenationService. W zależności od systemu operacyjnego, plik Info.plist można znaleźć w podanych poniżej lokalizacjach.

  Wersja InDesign Platforma   Lokalizacja pliku Info.plist
  CC (32-bitowy) Windows (32-bitowy) %ProgramFiles%\Adobe\Adobe InDesign CC\Plug-Ins\Dictionaries\LILO\Linguistics\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin
  Windows (64-bitowy) \Program Files\Adobe\Adobe InDesign CC\Resources\Dictionaries\LILO\Linguistics\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  CC (64-bitowy) Windows (64-bitowy) \Program Files\Adobe\Adobe InDesign CC\Resources\Dictionaries\LILO\Linguistics\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin
  macOS
  /Applications/Adobe InDesign CC/Resources/Dictionaries/LILO/Linguistics/Providers/Plugins2/AdobeHunspellPlugin.bundle/Contents/
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     CS6
  Windows (32-bitowy) %ProgramFiles%\Common Files\Adobe\Linguistics\6.0\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin
  Windows (64-bitowy) Program Files(x86)\Common Files\Adobe\Linguistics\6.0\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin\
  macOS
  /Library/Application Support/Adobe/Linguistics/6.0/Providers/Plugins2/AdobeHunspellPlugin.bundle/Contents
 3. Ponownie uruchom program InDesign.

  Skontaktuj się z nami

  Chętnie Cię poznamy. Podziel się swoimi opiniami na forum użytkowników programu Adobe InDesign

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?