Dodawanie lub usuwanie słowników Hunspell | CC, CS6

Obsługa słowników Hunspell w programie InDesign, które sprawdzają pisownię i dzielą słowa, zwiększa liczbę języków dodanych do produktu. Na stronie Open Office dostępne są słowniki do ponad 90 języków. Oprócz Open Office, istnieją również inne witryny, z których można pobrać słowniki Hunspell. Można pobrać żądane słowniki i dodać je do swojego produktu.

Słowniki Hunspell można pobrać z jednej z poniższych witryn:

Uwaga:

Adobe nie zaleca zastępowania istniejących słowników ortograficznych i słowników dzielenia wyrazów. Po zastąpieniu istniejących słowników, końce wierszy w istniejących dokumentach mogą ulec zmianie przy ponownej edycji, z racji nowych słowników dzielenia wyrazów. Podobnie, zastąpienie istniejących słowników ortograficznych nowymi i uruchomienie sprawdzania pisowni w istniejących dokumentach może dać inne wyniki i sugestie.

Jeżeli konieczne jest zastąpienie istniejących słowników, należy wykonać kopię zapasową obecnych plików, tak aby w razie potrzeby można było przywrócić oryginalne słowniki.

Dodawanie słownika Hunspell

 1. Pobierz żądany słownik ortograficzny lub słownik dzielenia wyrazów. Pobrany plik ma rozszerzenie oxt (jeśli zostął pobrany z witryny OpenOffice). Jeżeli plik został pobrany z witryny innej niż Open Office, rozszerzenie może być inne.

 2. Zmień rozszerzenie pliku na zip. Na przykład, zmień nazwę xyz.ext na dowolnanazwa.zip.

 3. Wypakuj zawartość archiwum zip do folderu i zlokalizuj plik afiksówaff), plik słownika ortograficznego (.dic) lub plik słownika dzielenia wyrazów (.dic). Zmień nazwy tych plików, korzystając z kodów ISO podanych w tabeli poniżej.

  Kod ISO języka mają postać: <ISO 639-1 kod języka małymi literami>_<KodKraju dużymi literami>. Na przykład, Angielski (Stany Zjednoczone) to en_US.

  Typ pliku

  Zmień nazwę na

  Przykład

  plik aff

  <Kod ISO języka>.aff

  en_US.aff

  Słownik ortograficzny

  <Kod ISO języka>.dic

  en_US.dic

  Słownik dzielenia wyrazów

  hyph_<Kod ISO języka>.dic

  hyph_en_US.dic

  Lista kodów ISO 639-1 języków dostępna jest na stronie http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ISO_639-1_codes

  Lista kodów krajów jest dostępna na stronie http://www.iso.org/iso/country_names_and_code_elements

 4. Utwórz folder o nazwie <Kod ISO języka> w folderze Dictionaries i skopiuj do niego pliki ze zmienionymi nazwami. W zależności od systemu operacyjnego folder „Dictionaries” znajduje się w niżej podanych lokalizacjach.

  Wersja InDesign Platforma Lokalizacja folderu Dictionaries
  Program CC (wersja 2015.4 i nowsza) Windows (wersja 64-bitowa) %ProgramFiles%\Adobe\Adobe InDesign CC (64 bit)\Plug-Ins\Dictionaries\LILO\Linguistics\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin
  Mac OS /Applications/Adobe InDesign CC/Resources/Dictionaries/LILO/Linguistics/Providers/Plugins2/AdobeHunspellPlugin.bundle/Contents/SharedSupport/Dictionaries
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  CC (wersja 32-bitowa) Windows (wersja 32-bitowa) %ProgramFiles%\Adobe\Adobe InDesign CC\Plug-Ins\Dictionaries\LILO\Linguistics\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin\Dictionaries
  Windows (wersja 64-bitowa) %ProgramFiles%\Adobe\Adobe InDesign CC (64 bit)\Plug-Ins\Dictionaries\LILO\Linguistics\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  CC (wersja 64-bitowa) Windows (wersja 64-bitowa) %ProgramFiles%\Adobe\Adobe InDesign CC (64 bit)\Plug-Ins\Dictionaries\LILO\Linguistics\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin
  Mac OS /Applications/Adobe InDesign CC/Plug-Ins/Dictionaries/LILO/Linguistics/Providers/Plugins2/AdobeHunspellPlugin.bundle/Contents/SharedSupport/Dictionaries
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  CS6 Windows 32 (wersja -bitowa)  %ProgramFiles%\Common Files\Adobe\Linguistics\6.0\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin\Dictionaries 
  Windows (wersja 64-bitowa)  Program Files(x86)\Common Files\Adobe\Linguistics\6.0\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin\Dictionaries 
  Mac OS /Library/Application Support/Adobe/Linguistics/6.0/Providers/Plugins2/AdobeHunspellPlugin.bundle/Contents/SharedSupport/Dictionaries
 5. Dodaj element ciągu z wartością <Kod ISO języka> wInfo.plist do elementu Spelling Service i UserDictionaryService lub elementu HyphenationService. W zależności od systemu operacyjnego i wersji programu InDesign, plik Info.plist można znaleźć w niżej podanych lokalizacjach.

  Wersja InDesign Platforma   Lokalizacja pliku Info.plist
  Program CC (wersja 2015.4 i nowsza) Windows (wersja 64-bitowa) %ProgramFiles%\Adobe\Adobe InDesign CC (64 bit)\Plug-Ins\Dictionaries\LILO\Linguistics\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin
  Mac OS /Applications/Adobe InDesign CC/Resources/Dictionaries/LILO/Linguistics/Providers/Plugins2/AdobeHunspellPlugin.bundle/Contents/
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  CC (wersja 32-bitowa) Windows (wersja 32-bitowa) %ProgramFiles%\Adobe\Adobe InDesign CC\Plug-Ins\Dictionaries\LILO\Linguistics\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin
  Windows (wersja 64-bitowa) %ProgramFiles%\Adobe\Adobe InDesign CC (64 bit)\Plug-Ins\Dictionaries\LILO\Linguistics\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  CC (wersja 64 -bitowa) Windows (wersja 64-bitowa) %ProgramFiles%\Adobe\Adobe InDesign CC (64 bit)\Plug-Ins\Dictionaries\LILO\Linguistics\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin
  Mac OS /Applications/Adobe InDesign CC/Plug-Ins/Dictionaries/LILO/Linguistics/Providers/Plugins2/AdobeHunspellPlugin.bundle/Contents/
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  CS6 Windows (wersja 32-bitowa) %ProgramFiles%\Common Files\Adobe\Linguistics\6.0\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin
  Windows (wersja 64-bitowa) Program Files(x86)\Common Files\Adobe\Linguistics\6.0\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin\
  Mac OS /Library/Application Support/Adobe/Linguistics/6.0/Providers/Plugins2/AdobeHunspellPlugin.bundle/Contents
 6. Uruchom ponownie program InDesign.

Usuwanie słownika Hunspell

 1. Aby usunąć słownik Hunspell z programu InDesign, przejdź do folderu z nazwą <Kod ISO języka> w folderze Dictionaries. Usuń plik .aff, słownik ortograficzny i słownik dzielenia wyrazów. Nazwy tych plików znajdują się poniżej.

  Typ pliku

  Format nazwy

  Przykład

  plik aff

  <Kod ISO języka>.aff

  en_US.aff

  Słownik ortograficzny

  <Kod ISO języka>.dic

  en_US.dic

  Słownik dzielenia wyrazów

  hyph_<Kod ISO języka>.dic

  hyph_en_US.dic

  W zależności od systemu operacyjnego folder „Dictionaries” znajduje się w niżej podanych lokalizacjach.

   

  Wersja InDesign Platforma Lokalizacja folderu Dictionaries
  CC (wersja 32-bitowa) Windows (wersja 32-bitowa) %ProgramFiles%\Adobe\Adobe InDesign CC\Plug-Ins\Dictionaries\LILO\Linguistics\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin\Słowniki
  Windows (wersja 64-bitowa) %ProgramFiles%\Adobe\Adobe InDesign CC (64 bit)\Plug-Ins\Dictionaries\LILO\Linguistics\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  CC (wersja 64 -bitowa) Windows (wersja 64-bitowa) %ProgramFiles%\Adobe\Adobe InDesign CC (64 bit)\Plug-Ins\Dictionaries\LILO\Linguistics\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin
  Mac OS /Applications/Adobe InDesign CC/Resources/Dictionaries/LILO/Linguistics/Providers/Plugins2/AdobeHunspellPlugin.bundle/Contents/SharedSupport/Dictionaries
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  CS6 Windows 32 (wersja -bitowa)  %ProgramFiles%\Common Files\Adobe\Linguistics\6.0\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin\Dictionaries 
  Windows (wersja 64-bitowa)  Program Files(x86)\Common Files\Adobe\Linguistics\6.0\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin\Dictionaries 
   Mac OS /Library/Application Support/Adobe/Linguistics/6.0/Providers/Plugins2/AdobeHunspellPlugin.bundle/Contents/SharedSupport/Dictionaries
 2. Z pliku Info.plist usuń element ciągu ze Spelling Service i UserDictionaryService Element oraz HyphenationService Element. W zależności od systemu operacyjnego, plik Info.plist można znaleźć w podanych poniżej lokalizacjach.

  Wersja InDesign Platforma   Lokalizacja pliku Info.plist
  CC (wersja 32-bitowa) Windows (wersja 32-bitowa) %ProgramFiles%\Adobe\Adobe InDesign CC\Plug-Ins\Dictionaries\LILO\Linguistics\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin
  Windows (wersja 64-bitowa) %ProgramFiles%\Adobe\Adobe InDesign CC (64 bit)\Plug-Ins\Dictionaries\LILO\Linguistics\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  CC (wersja 64 -bitowa) Windows (wersja 64-bitowa) %ProgramFiles%\Adobe\Adobe InDesign CC (64 bit)\Plug-Ins\Dictionaries\LILO\Linguistics\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin
  Mac OS /Applications/Adobe InDesign CC/Resources/Dictionaries/LILO/Linguistics/Providers/Plugins2/AdobeHunspellPlugin.bundle/Contents/
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     CS6
  Windows (wersja 32-bitowa) %ProgramFiles%\Common Files\Adobe\Linguistics\6.0\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin
  Windows (wersja 64-bitowa) Program Files(x86)\Common Files\Adobe\Linguistics\6.0\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin\
  Mac OS /Library/Application Support/Adobe/Linguistics/6.0/Providers/Plugins2/AdobeHunspellPlugin.bundle/Contents
 3. Uruchom ponownie program InDesign.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto