Naprawianie problemu z bibliotekami Creative Cloud w programie InDesign

Instrukcje diagnozowania i usuwania problemów z plikami w bibliotekach Creative Cloud, gdy zostaną przywrócone do oryginalnej wersji bibliotek programu InDesign.

Zanim przejdziesz dalej

 • Przed skorzystaniem z obejścia należy wykonać kopie zapasowe plików, których dotyczy problem. 
 • Kroki tego obejścia obejmują zapisanie dokumentu na dysku. 
 • Pomyłki mogą spowodować utratę danych. Nie zapisuj pliku InDesign, jeśli nie widzisz na ekranie odpowiednich zmian!

Obejście problemu

Wykonaj poniższe kroki, aby rozwiązać problem z bibliotekami Creative Cloud w programie InDesign: 

 1. macOS

  1. W programie Finder systemu macOS kliknij menu Idź i wybierz opcję Idź do folderu....
  2. Wpisz polecenie ~/Library/Application Support/Adobe/Creative Cloud Libraries/LIBS  i naciśnij klawisz Enter.

  Windows

  1. Przejdź do lokalizacji C:\Users\<<user_name>>\AppData\Roaming\Adobe\Creative Cloud Libraries\LIBS.

  Usuń plik librarylookupfile. Ten krok powstrzymuje program InDesign przed połączeniem z Bibliotekami Creative Cloud.

 2. Otwórz dokument InDesign i sprawdź, czy widzisz oryginalny obszar roboczy.

  Obok każdego połączonego elementu pojawi się ikona chmury z czerwoną kropką. Czerwona kropka oznacza, że program InDesign nie może rozpoznać łącza.

  ikony chmury w dokumentach InDesign
  Obok łączy w dokumencie InDesign pojawiają się ikony chmury.

 3. Kliknij z przyciskiem Option (macOS) / kliknij z przyciskiem Alt (Windows) ikonę chmury, aby otworzyć panel Łącza. W panelu Łącza kliknij prawym przyciskiem łącze i wybierz opcję Odłącz.

  Ikona chmury na obszarze roboczym zniknie. 

  Odłącz dokument
  Usuń łącza do Bibliotek Creative Cloud w łączach dokumentu InDesign.

 4. Zapisz dokument, jeśli wygląda zgodnie z oczekiwaniami. 

  Zmieniony tekst w dokumencie
  Zaktualizowany tekst bez łączy do Bibliotek Creative Cloud.

 5. Powtórz kroki od 2 do 4 dla każdego pliku, którego dotyczy problem.
  Po zakończeniu procesu uruchom ponownie komputer, aby pozostałe łącza do Bibliotek Creative Cloud mogły znowu działać.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?