Problem

Podczas drukowania w programie Adobe InDesign wyświetlany jest błąd:

"Ten dokument może zawierać binarne pliki EPS, co może spowodować przerwanie drukowania. Czy mimo to chcesz drukować dokument?"

Ostrzeżenie

Przyczyna

Niektóre konfiguracje drukowania PostScript obejmują moduły, które czasami interpretują określone kombinacje znaków w danych binarnych jako polecenia. Może to spowodować niepowodzenie zadania lub rozpoczęcie bezpośredniego drukowania danych binarnych w taki sposób, że drukarka będzie generować jednowierszowy strumień ciągu tekstu binarnego. Program InDesign wyświetla powyższe ostrzeżenie w celu uniknięcia tego problemu. Dotyczy to następujących sytuacji:

  • Zadanie zawiera umieszczony plik EPS z komentarzem %%DocumentData o wartości Binary.
  • Zadanie zawiera umieszczony plik EPS z komentarzem %%DocumentData bez wartości.
  • Zadanie zawiera umieszczony plik EPS z brakującym komentarzem %%DocumentData.
  • Zadanie zawiera umieszczony plik EPS dla konfiguracji drukarki, która uniemożliwia jednoznaczne określenie formatu danych. Problem ten jest typowy w przypadku drukowania w systemach Mac OS X, ponieważ nie można w pełni ocenić wysyłanej kolejki danych.

Rozwiązanie

Zastosuj jedno z następujących rozwiązań:

Rozwiązanie 1: Kliknij przycisk OK, aby przetestować drukowanie dokumentu

Jeśli po kliknięciu przycisku OK i wysłaniu zadania wydruku do drukarki/urządzenia dokument zostanie pomyślnie wydrukowany, oznacza to, że konfiguracja drukowania obsługuje dane binarne i można zignorować to ostrzeżenie. Jeżeli natomiast po kliknięciu przycisku OK i wysłaniu zadania do urządzenia zostanie wydrukowanych wiele stron z jednym wierszem danych binarnych na każdej z nich, strumień drukowania nie obsługuje wydruku binarnego. W takiej sytuacji należy użyć jednego z poniższych rozwiązań.

Rozwiązanie 2: Ponownie zapisz grafikę w pliku o formacie innym niż EPS

Problem ten nie dotyczy plików PSD, TIFF, PDF ani innych formatów. 

Rozwiązanie 2: Użyj pliku EPS bez danych binarnych.

Czasami jest to możliwe po ponownym zapisaniu pliku PSD z innymi ustawieniami w aplikacji źródłowej. Niekiedy jednak dane są zawarte w pliku w taki sposób, że nie można zmienić formatu danych.

Rozwiązanie 3: Użyj pliku EPS z programu Photoshop.

Program InDesign obsługuje większość plików EPS programu Photoshop w taki sposób, że może zmienić format danych zgodnie z ustawieniem przełącznika ASCII/Dane binarne w oknie dialogowym drukowania programu InDesign. Wystarczy otworzyć plik EPS w programie Photoshop, wybrać opcję Zapisz jako i zapisać plik pod inną nazwą lub taką samą nazwą, klikając przycisk Tak w celu jego zastąpienia. 

Rozwiązanie 4: Zmień ustawienia drukarki, tak aby obsługiwała binarne protokoły drukowania.

Zazwyczaj można to zrobić na przednim panelu sterowania drukarki. Informacje na ten temat można znaleźć w dokumentacji użytkownika drukarki.

Dodatkowe informacje

Jeśli plik EPS zawierający dane binarne zostanie umieszczony w dokumencie programu InDesign, a następnie publikacja zostanie wydrukowana z formatem danych wyjściowych ustawionym jako ASCII, dane EPS zostaną przekazane przez protokół PostScript w kodzie, co spowoduje wygenerowanie danych binarnych. Jest to możliwa przyczyna niepowodzenia zadania wydruku.

Obecnie program InDesign określa, czy plik EPS zawiera dane binarne, sprawdzając dostępność komentarza %%DocumentData. Jeśli komentarz istnieje, program InDesign wyszukuje trzy prawidłowe parametry komentarza DSC: Clean7Bit, Clean8Bit lub Binary. 

Jeżeli parametr ma wartość Binary lub w pliku EPS nie ma komentarza %%DocumentData, program InDesign wyświetli komunikat ostrzegawczy i umożliwi anulowanie zadania wydruku.Program InDesign sprawdza ten warunek tylko wtedy, gdy format wydruku i format danych wyjściowych jest ustawiony jako ASCII.

Program InDesign nie sprawdza warunku podczas eksportowania dokumentu do pliku EPS, ponieważ komunikat o błędzie dotyczy drukowania.

Program InDesign nie sprawdza plików EPS programu Photoshop. 

 

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online