Problem

Po otwarciu dokumentu, zaimportowaniu tekstu, grafiki lub konwersji plików PageMaker 6.5 - 7.x lub QuarkXPress 3.3x - 4.1 pojawia się następujący komunikat o błędzie:

„Dokument [nazwa pliku] używa czcionki lub czcionek aktualnie niedostępnych w systemie. Tekst będzie używać czcionki zastępczej do momentu udostępnienia oryginalnej czcionki.”

Szczegóły

 • Aplikacja wyświetla listę brakujących czcionek oraz komunikat ostrzegawczy.
 • Brakujące czcionki są wyświetlane w sekcji Brakujące w górnej części menu Czcionka.
 • Tekst wykorzystujący brakujące czcionki może być wyróżniony kolorem różowym.

Rozwiązanie

Zastosuj jedno lub kilka z następujących rozwiązań:

Rozwiązanie 1: Zainstaluj lub aktywuj brakujące czcionki.

Zainstaluj brakujące czcionki (dodatkowe informacje dostępne są w sekcji „Instalowanie czcionek” w pomocy do programu InDesign lub InCopy). Jeśli czcionki są już zainstalowane w systemie i używasz narzędzia do zarządzania czcionkami, upewnij się, że czcionki zostały aktywowane. Jeśli używasz narzędzia do zarządzania czcionkami, wszelkie niezbędne instrukcje będą dostępne w dokumentacji dołączonej do tego narzędzia.

Rozwiązanie 2: Zainstaluj styl czcionki lub korzystaj tylko z zainstalowanych stylów czcionek.

Programy InDesign i InCopy obsługują wyłącznie zainstalowane style czcionek. Niektóre czcionki, takie jak Critter, nie zawierają stylów pogrubionych lub pochylonych. W takich przypadkach, w programie InDesign lub InCopy wybierz zwykłą wersję czcionki. Upewnij się, że styl czcionki (na przykład Tekton Bold, Optima Oblique) jest zainstalowany lub zmień styl czcionki na taki, który jest dostępny w programie InDesign lub InCopy.

Rozwiązanie 3: Zainstaluj ponownie brakujące czcionki.

Sprawdź, czy czcionka jest wyświetlana w innej aplikacji, aby upewnić się, że czcionka została zainstalowana prawidłowo. Jeśli czcionka nie jest wyświetlana w innej aplikacji, zainstaluj ją ponownie. Po zainstalowaniu czcionki, może być konieczne ponowne uruchomienie komputera, by czcionka ta stała się dostępna.

Uwaga: System operacyjny MAC OS X instaluje czcionki i zarządza nimi w sposób odmienny od poprzednich wersji systemu Mac OS. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Rozwiązywanie problemów z czcionkami (Mac OS X) lub przeczytaj artykuł wsparcia firmy Apple „Mac OS X: Lokalizacje czcionek i ich przeznaczenie” na stronie firmy Apple pod adresem http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=106417.

Rozwiązanie 4: Zamień brakujące czcionki.

Za pomocą polecenia Znajdź czcionkę zastąp każde wystąpienie brakującej czcionki czcionką już zainstalowaną.

Polecenie Znajdź czcionkę nie zastąpi czcionek zawartych w grafice importowanej. Jeśli brakująca czcionka znajduje się w umieszczonych plikach EPS lub PDF, zainstaluj brakującą czcionkę. Lub utwórz ponownie plik EPS lub PDF i osadź czcionkę.

Uwaga: Zastąpienie czcionki może zmienić wygląd dokumentu, jeśli zainstalowana czcionka zajmuje mniej lub więcej miejsca niż brakująca czcionka.

Aby zastąpić brakującą czcionkę:

 1. Otwórz dokument.
 2. Wybierz polecenie Tekst > Znajdź czcionkę.
 3. W oknie dialogowym Znajdź czcionkę, z listy Czcionki w dokumencie wybierz brakującą czcionkę.
 4. Wybierz nowy styl czcionki oraz rodzinę czcionek z menu Zamień na.
 5. Kliknij Znajdź pierwsze, a następnie Zmień lub Zmień/Znajdź, aby podświetlić i zmienić poszczególne wystąpienia brakującej czcionki, lub kliknij Zmień wszystko, aby zastąpić wszystkie wystąpienia brakującej czcionki.

Rozwiązanie 5: Upewnij się, że czcionki Type 1 (PostScript) mają plik wektorowy i bitmapowy.

Jeśli brakująca czcionka to czcionka Type 1 (PostScript), upewnij się, że plik wektorowy i bitmapowy znajdują się w następujących folderach systemowych:

Uwaga: Jeśli używasz narzędzia do zarządzania czcionkami, np. ATM Deluxe, czcionki mogą być przechowywane w innym miejscu na twardym dysku. Nie przeprowadzono testów ATM w systemie Vista i oficjalnie narzędzie to nie jest obsługiwane w systemie operacyjnym Vista.

W systemie Windows XP:

 • Pliki wektorowe (.pfm): X:/Windows/Fonts, gdzie „X” jest dyskiem systemowym
 • Pliki bitmapowe (.pfb, .afm): X:/Windows/Fonts, gdzie „X” jest dyskiem systemowym

W systemie Windows 2000:

 • Pliki wektorowe (.pfm): X:/Winnt/Fonts, gdzie „X” jest dyskiem systemowym
 • Pliki bitmapowe (.pfb, .afm): X:/PSFPNTS, gdzie „X” jest dyskiem systemowym

W systemie Mac OS X:

Uwaga: Pliki bitmapowe Adobe Type 1 (Postscript) używają nazwy czcionki. Pliki wektorowe używają skróconych nazw czcionek (na przykład „Isabe” dla czcionki Isabella). Aby sprawdzić, czy plik jest plikiem wektorowym Type 1, plikiem bitmapowym, plikiem Suitcase, plikiem TrueType, czy czcionkami OpenType z pliku Adobe, wybierz dany plik. Następnie wybierz polecenie Plik > Pobierz informacje w programie Finder i sprawdź zawartość pola Rodzaj.

 • Library/Fonts
 • Folder System/Fonts
 • User/Library/Fonts
 • User/Library/Application Support/Adobe/Fonts
 • Applications/Adobe InCopy [Wersja] /Fonts
 • Applications/Adobe InDesign [Wersja] /Fonts

Rozwiązanie 6: Utwórz ponownie pliki listy czcionek Adobe.

W systemie Windows:

 1. Zakończ działanie wszystkich aplikacji firmy Adobe.
 2. Wybierz opcję Start > Wyszukaj > Pliki lub foldery.
 3. Wyszukaj pliki listy czcionek:

  • W Systemach Windows XP i Windows Vista, wpisz "Adobefnt*.lst" (łącznie z cudzysłowami) w pole Cała nazwa pliku lub jej część, a następnie kliknij Wyszukaj.
  • W systemie Windows 2000, wpisz "Adobefnt*.lst" (łącznie z cudzysłowami) w pole Nazwa, a następnie kliknij Znajdź teraz.
 4. Zaznacz wszystkie pliki na liście, a następnie wybierz polecenie Plik > Usuń. (W przypadku omyłkowego usunięcia plików listy czcionek innej aplikacji firmy Adobe, pliki te zostaną odtworzone przy następnym uruchomieniu tej aplikacji).
 5. Uruchom ponownie program InCopy lub InDesign. Pliki listy czcionek zostaną utworzone na nowo podczas uruchamiania.

W systemie Mac OS X:

 1. Zakończ działanie wszystkich aplikacji firmy Adobe.
 2. Wybierz polecenie Plik > Znajdź i wykonaj jedną z następujących czynności:
  • - W systemie Mac OS X 10.4.x, kliknij przycisk Komputer, wpisz Adobefnt w polu tekstowym obok Nazwa pliku to, a następnie kliknij Enter.
  • W systemie Mac OS X v10.2.x-v10.3.x, wybierz Dyski lokalne z menu Szukaj w lub wpisz Adobefnt w polu obok Nazwa pliku to, a następnie kliknij opcję Szukaj.
 3. Zaznacz plik i wybierz polecenie Plik > Przenieś do Kosza.
 4. Powtórz kroki 2-3 dla plików Adobefnt05.lst i Adobefnt06.lst.
 5. Uruchom ponownie program InCopy lub InDesign. Pliki listy czcionek zostaną utworzone na nowo podczas uruchamiania.

Uwaga: W przypadku Mac OS 10.5x: jeśli plik adobefnt.lst nie zostanie znaleziony, należy upewnić się, że do kryteriów wyszukiwania, w polu dialogowym Plik > Znajdź, dodane zostały pliki systemowe.

 1. Wybierz opcję Inne w menu rozwijanym Rodzaj i zaczekaj na pojawienie się okna dialogowego Wybierz atrybut wyszukiwania
 2. Wpisz system.
 3. Wybierz z listy Pliki systemowe, a następnie kliknij przycisk OK.
 4. Zaznacz również pole W menu, jeśli chcesz, aby pliki systemowe pojawiały się na liście kryteriów w przyszłości.

Rozwiązanie 7: Zmniejsz liczbę aktywnych czcionek lub rozwiąż problemy związane z uszkodzonymi czcionkami.

InCopy lub InDesign może nie rozpoznać czcionki, jeśli jest zbyt wiele czcionek lub któraś z nich jest uszkodzona. Więcej informacji o tym, jak zmniejszyć liczbę czcionek lub znaleźć uszkodzone czcionki można znaleźć w jednym z poniższych dokumentów:

Dodatkowe informacje

Programy InCopy i InDesign sprawdzają brakujące czcionki podczas otwierania pliku lub importowania tekstu lub grafiki. Jeśli aplikacja nie może odnaleźć czcionki, zwraca ostrzeżenie i wyświetla listę Brakujących czcionek w sekcji menu Czcionka. Domyślnie, programy InCopy i InDesign podświetlają na różowo tekst, który wyświetlany jest przy użyciu czcionki zastępczej. Aby wyłączyć to podświetlenie, wybierz Plik > Preferencje > Kompozycja (Windows) lub InDesign > Preferencje > Kompozycja (Mac OS X), a następnie odznacz opcję Podświetl podstawione czcionki.

InDesign potrafi znaleźć czcionki Adobe w folderach systemowych oraz w folderach czcionek aplikacji Adobe. Program InDesign instaluje czcionki w wymienionych poniżej lokalizacjach.

Czcionki instalowane przez programy InDesign i InCopy CS2

Programy InDesign CS2 i InCopy CS2 instalują następujące czcionki OpenType firmy Adobe w [Macintosh HD] /Library/Application Support/Adobe/Fonts/ (Mac OS) lub Program Files/Common Files/Adobe/Fonts/ (Windows):

 • Adobe Caslon Pro
 • Adobe Garamond Pro
 • Adobe Jenson Pro
 • Adobe Ming Std
 • Adobe Myungjo Std
 • Adobe Song Std
 • Caflisch Script Pro
 • Kozuka Gothic Pro
 • Kozuka Gothic Std
 • Kozuka Mincho Pro
 • Kozuka Mincho Std
 • Letter Gothic Std
 • Lithos Pro
 • Myriad Pro Condensed
 • Poplar Std
 • Ryo Text Std
 • Trajan Pro
 • Ryo Display Std

Czcionki instalowane przez programy InDesign i InCopy CS3

Programy InDesign CS3 i InCopy CS3 instalują następujące czcionki OpenType firmy Adobe w [dysk rozruchowy] /Library/Fonts/ (Mac OS) lub [dysk rozruchowy]\Windows\Fonts\ (Windows):

 • Adobe Caslon
 • Adobe Garamond
 • Arno
 • Bell Gothic
 • Bickham Script
 • Birch
 • Blackoak
 • BrushScript
 • Chaparral
 • Charlemagne
 • Cooper Black
 • Eccentric
 • Garamond Premier Pro
 • Giddyup
 • Hobo
 • Kozuka Gothic
 • Kozuka Mincho
 • Letter Gothic
 • Lithos
 • Mesquite
 • Minion
 • Myriad
 • Nueva
 • OCR-A
 • Orator
 • Poplar
 • Prestige Elite
 • Rosewood
 • Stencil
 • Tekton
 • Trajan

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online