Błąd „Mechanizm druku Adobe nie działa...” | Drukowanie | InDesign |CS, CC

Problem

Podczas próby drukowania w programie InDesign pojawia się następujący błąd:

„Błąd druku: Mechanizm druku Adobe nie zdołał wydrukować danych z powodu nieznanego problemu.”

Rozwiązania

Wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

Rozwiązanie 1: Ponownie utwórz plik preferencji InDesign.

 1. Zamknij program InDesign.
 2. Zmień nazwę plików InDesign SavedData i InDesign Defaults (na przykład na InDesign SavedData.old, InDesign Defaults.old) w następujących lokalizacjach:
  • Windows XP: C:/Documents and Settings/[nazwa użytkownika]/Application Data/Adobe/InDesign/[Wersja]
  • Windows 7/Vista: C:/Users/[nazwa użytkownika]/AppData/Roaming/Adobe/InDesign/[Wersja]
  • Mac OS: /Users/[nazwa użytkownika]/Library/Preferences/Adobe InDesign/[Wersja]
 3. Uruchom program InDesign. Program InDesign utworzy pliki preferencji.
 4. Jeśli problem nadal występuje, możesz przywrócić oryginalne preferencje. W tym celu usuń nowe pliki i ponownie przywróć oryginalne nazwy starych plików.

Rozwiązanie 2: Utwórz ponownie gradient, aby kolory dodatkowe pochodziły z tej samej przestrzeni kolorów.

Jeśli drukujesz plik EPS eksportowany z dokumentu InDesign zawierającego gradient, upewnij się, że kolory dodatkowe w gradiencie pochodziły z tej samej przestrzeni kolorów, a następnie ponownie eksportuj plik EPS. (Upewnij się na przykład, że gradient nie zawiera jednego koloru dodatkowego RGB i jednego koloru dodatkowego LAB.)

Rozwiązanie 3: Zmień opcje wydruku w oknie dialogowym Drukuj.

Zmień ustawienia w oknie dialogowym Drukuj w następujący sposób:

 • Jeśli drukujesz sekcję zawierającą tylko jedną stronę nieparzystą, usuń zaznaczenie opcji Tylko strony parzyste.
 • Jeśli drukujesz sekcję zawierającą tylko jedną stronę parzystą, usuń zaznaczenie opcji Tylko strony nieparzyste.

Rozwiązanie 4: Zamień kolory spoza zakresu na kolory z zakresu.

Jeśli drukujesz dokument InDesign, który zawiera zaimportowany oznakowany tekst, sprawdź, czy oznakowany plik tekstowy zawiera kolor spoza zakresu. Kolory spoza zakresu pojawiają się na palecie Próbki z dołączoną wartością, taką jak „+5”, która wskazuje najbliższą wartość z zakresu.

Aby zamienić kolor spoza zakresu na kolor z zakresu, wykonaj następujące czynności:

 • Zdefiniuj nową próbkę koloru w programie InDesign, a następnie użyj funkcji Znajdź/Zastąp, aby zastąpić kolor w oznakowanym pliku tekstowym nowym kolorem.
 • Zmień wartość koloru w oznakowanym pliku tekstowym i ponownie zaimportuj plik do programu InDesign. Wartości kolorów są definiowane za pomocą znacznika tablicy kolorów (<Tabela kolorów>). Więcej informacji o definicjach kolorów i znacznikach w oznakowanym tekście można znaleźć w pliku PDF Tagged Text na płycie CD-ROM programu InDesign.

Rozwiązanie 5: Wyeksportuj plik do formatu PDF, a następnie wydrukuj go w programie Adobe Acrobat 5 lub nowszym.

Wyeksportuj plik do formatu PDF, a następnie wydrukuj plik PDF w programie Adobe Acrobat 5 lub nowszym albo Adobe Acrobat Reader 5.0 lub nowszym.

Rozwiązanie 6: Usuń komentarze OPI 2.0 z pliku PDF.

Usuń komentarze OPI 2.0 z pliku PDF, umieść plik PDF w programie InDesign i wydrukuj dokument.

Aby usunąć komentarze OPI 2.0, wykonaj jedną z poniższych czynności:

 • W programie Adobe Acrobat ręcznie usuń komentarze OPI 2.0, a następnie ponownie utwórz plik PDF.
 • W programie Acrobat użyj wtyczki Enfocus Pitstop, aby usunąć komentarze OPI 2.0.
 • Użyj komentarzy OPI 1.3.
 • W programie Acrobat Distiller wybierz opcję Ustawienia > Edytuj ustawienia Adobe PDF, kliknij kartę Zaawansowane, usuń zaznaczenie opcji Zachowaj komentarze OPI i przetwórz plik PDF.
 • Użyj przepływu pracy proxy OPI i umieść proxy w pliku PDF (bez pomijania).
 • W programie InDesign wybierz plik PDF i zastosuj opcję przezroczystości. Instrukcje znajdują się w sekcji „Określanie przezroczystości” w pomocy programu InDesign.

Rozwiązanie 7: Zastąp plik PDF obrazem EPS.

Użyj aplikacji do edycji obrazów, takiej jak Adobe Photoshop, aby zapisać plik PDF jako obraz EPS. Następnie umieść obraz EPS w dokumencie InDesign.

Rozwiązanie 8: Użyj funkcji Menedżer tuszu do konwersji wszystkich kolorów dodatkowych na kolory podstawowe.

Aby zweryfikować liczbę używanych kolorów dodatkowych, otwórz paletę Próbki. Nazwy próbek, przy których znajduje się kwadrat z szarym kółkiem, to kolory dodatkowe.

Aby przekonwertować wszystkie kolory za pomocą Menedżera tuszu, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz paletę Próbki.
 2. Wybierz funkcję Menedżer tuszu z menu.
 3. Zaznacz wszystkie kolory do przetworzenia w lewym dolnym rogu okna dialogowego i kliknij przycisk OK.

Jeśli wybierzesz stronę Dane wyjściowe w oknie dialogowym Drukuj, w sekcji Tusze zobaczysz tylko Cyjan, Magenta, Żółty i Czarny.

Uwaga: Problem pojawia się tylko przy drukowaniu za pomocą drukarki PostScript. Jeśli masz dostęp do drukarki nieobsługującej języka PostScript, możesz jej użyć do drukowania kompozycji pliku.

Rozwiązanie 9: Zapisz plik źródłowy w innym formacie pliku.

Otwórz plik źródłowy w aplikacji, która go utworzyła, i zapisz go w formacie innym niż PDF. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji dołączonej do aplikacji.

Rozwiązanie 10: Wyeksportuj dokument do formatu InDesign Interchange (.inx), a następnie sprawdź informacje o czcionce.

 1. W programie InDesign CS wybierz polecenie Plik > Eksportuj i wybierz InDesign Interchange w menu Zapisz jako typ.
 2. Kliknij przycisk Zapisz.

Rozwiązanie 11: Wyeksportuj plik PDF z programu InDesign jako plik JPEG.

Umieść plik PDF w nowym dokumencie InDesign. Wyeksportuj plik PDF jako plik JPEG, a następnie umieść plik JPEG w oryginalnym dokumencie InDesign.

 1. Utwórz dokument InDesign.
 2. Wybierz opcję Plik > Umieść, wybierz plik PDF i kliknij przycisk Otwórz.
 3. Kliknij stronę, aby umieścić plik PDF.
 4. Po zaznaczeniu pliku PDF, kliknij opcję Plik > Eksportuj.
 5. Wybierz opcję JPEG z menu Format, nazwij plik, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
 6. Zaznacz wybrane opcje eksportu i kliknij przycisk Eksportuj.
 7. Otwórz oryginalny dokument InDesign, którego nie udało się wydrukować.
 8. Wybierz opcję Plik > Umieść, wybierz plik JPEG zapisany w kroku 5 i kliknij przycisk Otwórz.
 9. Kliknij stronę, aby umieścić plik JPEG.

Rozwiązanie 12: Użyj narzędzia Konwertuj na PDF w pakiecie Microsoft Office, aby utworzyć plik PDF.

 1. Otwórz dokument w programie Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint lub Microsoft Word.
 2. Kliknij polecenie Konwertuj do Adobe PDF w pasku narzędzi.
 3. Określ nazwę pliku PDF i zapisz go.

Rozwiązanie 13: Utwórz plik PostScript i przekonwertuj go do formatu PDF za pomocą programu Adobe Acrobat Distiller.

Aby utworzyć plik PostScript w aplikacji źródłowej, zobacz dokumentację dołączoną do aplikacji.

Aby przekonwertować plik PostScript na plik PDF, wykonaj następujące czynności:

 1. Uruchom aplikację Acrobat Distiller.
 2. Wybierz ustawienie z menu Ustawienia domyślne.
 3. Wybierz kolejno opcje Plik > Otwórz.
 4. Wybierz plik PostScript i wybierz opcję Otwórz. Plik PDF pojawi się w tej samej lokalizacji, co plik PostScript.

Rozwiązanie 14: Sprawdź uszkodzenia czcionek.

Aby określić, czy problem dotyczy uszkodzonej czcionki, spróbuj zamienić wszystkie czcionki używane w dokumencie na standardowe. (Zamień na przykład Arial na Times New Roman.)

Jeśli problem wystąpi ponownie po zmianie czcionek, oznacza to, że nie jest związany z czcionkami. Jeśli problem nie wystąpi ponownie, może to oznaczać, że oryginalne czcionka jest uszkodzona lub nieaktualna (utworzona przed 1992 r.). Ponownie zainstaluj czcionkę lub uzyskaj zaktualizowaną wersję od producenta czcionki.

Rozwiązanie 15: Utwórz ponownie pliki listy czcionek Adobe.

W systemie Windows:

 1. Zakończ działanie wszystkich aplikacji firmy Adobe.
 2. Wybierz opcję Start > Wyszukaj > Pliki lub foldery.
 3. Wyszukaj pliki listy czcionek:
 • W Systemach Windows XP i Windows Vista, wpisz „Adobefnt*.lst” (łącznie z cudzysłowami) w polu Pełna nazwa pliku lub jej część, a następnie kliknij opcję Wyszukaj.
 • W systemie Windows 2000, wpisz "Adobefnt*.lst" (łącznie z cudzysłowami) w pole Nazwa, a następnie kliknij Znajdź teraz.
 1. Zaznacz wszystkie pliki na liście, a następnie wybierz polecenie Plik > Usuń. (W przypadku omyłkowego usunięcia plików listy czcionek innej aplikacji firmy Adobe, pliki te zostaną odtworzone przy następnym uruchomieniu tej aplikacji).
 2. Uruchom ponownie program InCopy lub InDesign. Pliki listy czcionek zostaną utworzone na nowo podczas uruchamiania.

W systemie Mac OS X:

 1. Zakończ działanie wszystkich aplikacji firmy Adobe.
 2. Wybierz polecenie Plik > Znajdź i wykonaj jedną z następujących czynności:
 • W systemie Mac OS X v10.4.x, kliknij przycisk Komputer, wpisz Adobefnt w polu tekstowym obok opcji Nazwa pliku to, a następnie kliknij klawisz Enter.
 • W systemie Mac OS X v10.2.x-v10.3.x, wybierz Dyski lokalne z menu Szukaj w lub wpisz Adobefnt w polu obok Nazwa pliku to, a następnie kliknij przycisk Szukaj.
 1. Zaznacz plik i wybierz polecenie Plik > Przenieś do Kosza.
 2. Powtórz kroki 2-3 dla plików Adobefnt05.lst i Adobefnt06.lst.
 3. Uruchom ponownie program InCopy lub InDesign. Pliki listy czcionek zostaną utworzone na nowo podczas uruchamiania.

Uwaga: W przypadku systemu Mac OS 10.5x: jeśli plik adobefnt.lst nie zostanie znaleziony, dodaj pliki systemowe do kryteriów wyszukiwania w polu dialogowym Plik > Znajdź.

 1. Wybierz opcję Inne w menu wyskakującym Rodzaj i zaczekaj na pojawienie się okna dialogowego Wybierz atrybut wyszukiwania.
 2. Wpisz system.
 3. Wybierz z listy Pliki systemowe i kliknij przycisk OK.
 4. Zaznacz również pole W menu, jeśli chcesz, aby pliki systemowe pojawiały się na liście kryteriów w przyszłości.
 1. Drukuj jedną stronę na raz.

 2. Zlokalizuj uszkodzoną stronę lub łącze w dokumencie.

Rozwiązanie 17: Zainstaluj ponownie sterowniki drukarki

Skontaktuj się z producentem drukarki, aby uzyskać najnowszą wersję sterownika dla swojej drukarki. Jeśli używasz najnowszej wersji sterownika drukarki, a problem wciąż występuje, usuń sterownik, a następnie zainstaluj go ponownie z oryginalnego dysku instalacyjnego.

Rozwiązanie 18: Przenieś dokument do nowego pliku

 1. Przenoś strony za pomocą polecenia Przenieś strony:
  Wybierz opcję Układ > Strony > Przenieś strony lub Przenieś strony z menu Panel stron.

 2. Wskaż stronę lub strony do przeniesienia.

 3. Następnie w sekcji Cel wybierz miejsce, do którego mają zostać przeniesione strony. W razie potrzeby określ stronę. 

 4. Kliknij przycisk OK.

Dodatkowe informacje

Błąd może występować z kilku powodów. Ponowne utworzenie plików preferencji usuwa najczęstsze przyczyny, takie jak:

 • Drukowanie na drukarce nieobsługującej języka PostScript natychmiast po wydrukowaniu na drukarce PostScript z zaznaczoną opcją Skaluj, aby dopasować.
 • Anulowanie zadania drukowania podczas drukowania lub buforowania.
 • Drukowanie z uszkodzonymi plikami preferencji.

Inne potencjalne przyczyny obejmują:

 • Drukowanie pliku PDF zawierającego komentarze OPI 2.0.
 • Drukowanie gradientu zawierającego kolory dodatkowe z różnych przestrzeni kolorów.
 • Drukowanie oznaczonego pliku tekstowego, który używa kolorów spoza zakresu.
 • Drukowanie bez wybrania drukarki w Wybieraczu.
 • Drukowanie z Wybieraczem otwartym po wyborze drukarki.

W niektórych przypadkach drukowanie wersji PDF pliku stanowi obejście. Błąd nie zawsze występuje w programie InDesign 1.5 lub nowszym, ponieważ te wersje zawierają wiele ulepszeń drukowania.

Program InDesign zwraca błąd przy próbie drukowania komentarzy OPI 2.0. Błąd może wystąpić, gdy umieścisz pliki PDF utworzone w programie QuarkXPress 5.x w dokumencie InDesign. Problem nie występuje w przypadku komentarzy OPI 1.3. Większość proxy nie zawiera komentarzy OPI 2.0.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto