Ten artykuł zawiera listę znanych problemów ze zgodnością, które mogą wystąpić podczas korzystania z programu InDesign CC w systemie macOS 10.14 (Mojave).

Ustawienie Ciemnego wyglądu w systemie macOS nie wpływa na cały Interfejs użytkownika

Po włączeniu motywu Ciemny wygląd systemu macOS przy użyciu opcji Preferencje systemowe > Ogólne motyw nie stosuje się w następujących oknach dialogowych menu Plik programu InDesign, wykonujących operacje wejścia i wyjścia. Zamiast tego te okna dialogowe są wyświetlane z motywem Jasny wygląd.

  • Otwórz
  • Eksport
  • Zapisz
  • Zapisz jako
  • Miejsce

Aplikacja GPU Sniffer jest zadokowana osobno w pasku dockbar

Po uruchomieniu programu InDesign aplikacja GPU Sniffer jest zadokowana w pasku dockbar razem z nim. System macOS traktuje ją jako samodzielną aplikację i wyświetla dla niej osobną ikonę na pasku dockbar.

W celu obejścia tego problemu należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:

  1. Przejdź do Preferencje systemowe > Dock.
  2. Usuń zaznaczenie pola wyboru Pokaż ostatnie aplikacje w panelu Dock.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online