Problemy z niestandardowymi łączami danych innych firm w programie InDesign 2018

Na panelu Łącza w programie InDesign 2018 stan łączy zarządzanych przez wtyczkę używającą niestandardowych łączy danych nie jest poprawnie aktualizowany, a zasoby o wysokiej rozdzielczości są eksportowane z niską rozdzielczością.

  • Aby rozwiązać ten pierwszy problem, dodaj poniższy wiersz do menedżera obsługi zasobów, np. pliku CusDtLnk.fr w przykładowej wtyczce CustomDataLink.
        IID_ILINKRESOURCEHELPERHANDLER, kFileLinkResourceHelperHandlerImpl,
  • Aby rozwiązać problem z eksportowaniem w niskiej rozdzielczości, zastosuj następujący fragment kodu w implementacji ResourceHandler, np. CustomDataLinkResourceHandler.h w przykładowej wtyczce CustomDataLink.
virtual bool CanProvideFile(const UIDRef& ref, const URI& uri) 
{
 return true;
}
virtual ErrorCode GetFile(const UIDRef& ref, const URI& uri, IDFile& idFile)
{
                if (Utils<ICusDtLnkFacade>()->URIToIDFile(uri, idFile))
                                return kSuccess;
                return kFailure;
}

 

 

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?