Funkcja Publish Online — często zadawane pytania

Pierwsze kroki

Funkcja Publish Online pozwala zmienić przeznaczenie wydrukowanych dokumentów poprzez ich publikację w Internecie. Można opublikować wersję cyfrową dokumentu programu InDesign działającą na wszystkich urządzeniach i we wszystkich nowoczesnych przeglądarkach internetowych, bez konieczności instalowania wtyczek.

Aby zapewnić pełniejsze wrażenia podczas przeglądania dokumentu, można opublikować interaktywny dokument programu InDesign zawierający przyciski, pokazy slajdów, animacje, pliki dźwiękowe i filmy, korzystając z funkcji tworzenia elementów interaktywnych dostępnych w programie InDesign.

Po opublikowaniu dokumentów można udostępnić adres URL dokumentu w trybie online, aby każdy mógł w elegancki, a zarazem prosty sposób odczytać dokument na dowolnym urządzeniu lub na dowolnej platformie. Za pomocą jednego kliknięcia można szybko udostępnić dokument w trybie online w sieciach społecznościowych, takich jak Facebook i Twitter, lub przez pocztę elektroniczną. Dokument można również osadzić na dowolnej stronie lub blogu za pomocą kodu osadzenia, który jest dostępny po kliknięciu znajdującej się w układzie wyświetlania opcji Osadź .

Do rozpoczęcia korzystania z funkcji Publish Online wymagana jest najnowsza wersja programu Adobe InDesign. Utwórz dokument, który chcesz opublikować za pomocą funkcji Publish Online i kliknij przycisk Publish Online w panelu sterowania programu InDesign.

Strona Materiały szkoleniowe i pomoc techniczna programu InDesign zawiera krótkie podsumowanie samouczka funkcji Publish Online wraz z łączami do przykładowego dokumentu interaktywnego opublikowanego za jej pomocą oraz dodatkowych zasobów pomocy.

Logowanie nie jest wymagane. Każdy, kto posiada łącze do opublikowanego dokumentu może go wyświetlić w dowolnej przeglądarce internetowej.

Tak, aby wyświetlić dokument opublikowany za pomocą funkcji Publish Online trzeba mieć połączenie z Internetem.

Dokumenty opublikowane za pomocą funkcji Publish Online można wyświetlić w dowolnej współczesnej przeglądarce internetowej na dowolnym komputerze bądź urządzeniu przenośnym. Układ dokumentu dostosowuje się do danego urządzenia, aby zapewnić użytkownikowi jak najlepsze wrażenia.

Publikowanie i udostępnianie

Dokumenty opublikowane za pomocą funkcji Publish Online można udostępniać na wiele sposobów: można udostępnić adres URL dokumentu dowolnej osobie w wiadomości e-mail w postaci hiperłącza, opublikować go na portalu Facebook lub Twitter albo osadzić dokument na stronie lub blogu za pomocą kodu osadzenia.

Tak, najpierw należy wprowadzić niezbędne zmiany do pliku programu InDesign, który posłużył do utworzenia opublikowanego dokumentu. Kliknij przycisk Publish Online i w oknie dialogowym Publish Online wybierz opcję Aktualizuj istniejący dokument, po czym wybierz z rozwijanego menu dokument, który ma zostać zaktualizowany. Kliknij OK, aby przesłać dokument i opublikować go ponownie pod tym samym adresem URL.

W programie InDesign dostępny jest pulpit online, w którym można zarządzać dokumentami, a także przeglądać i usuwać wszystkie opublikowane dokumenty. Aby wyświetlić pulpit online programu InDesign, w menu głównym programu InDesign wybierz polecenie Plik > Pulpit funkcji Publish Online. Kliknij łącze Publikacje, wybierz dokument, który chcesz dezaktywować, a następnie kliknij ikonę kosza na śmieci, aby go usunąć.

Opublikowany dokument może wyświetlić każdy, kto posiada do niego łącze.

Hostowanie dokumentów

Dokumenty opublikowane za pomocą funkcji Publish Online są przechowywane na serwerach firmy Adobe. Każdy opublikowany dokument ma przypisany swój własny, unikatowy adres URL.

Możliwe jest osadzenie hostowanej zawartości lub łączy do niej na własnej stronie, jednak obecnie funkcja Publish Online nie umożliwia przechowywania zawartości na serwerze użytkownika.

Obecnie nie obowiązuje żadne ograniczenie liczby opublikowanych dokumentów hostowanych przez firmę Adobe, o ile użytkownik korzysta z systemu rozsądnie, więc możesz kontynuować tworzenie i publikowanie.

Firma Adobe może zakończyć hostowanie dokumentów użytkownika jedynie w przypadku, gdy zorientuje się, że użytkownik zaśmieca system nadmierną liczbą dokumentów publikowanych za pomocą funkcji Publish Online.  

Zazwyczaj pliki hostowane dla funkcji Publish Online nie są zbyt duże, o ile w publikowanych dokumentach nie osadzono dużych plików wideo. Obecnie nie narzucamy żadnych ograniczeń rozmiaru dokumentów, które można opublikować za pomocą funkcji Publish Online, więc możesz kontynuować bez obaw. Jeśli jednak zależy Ci na optymalnej czytelności dokumentów opublikowanych za pomocą funkcji Publish Online, zalecamy kodowanie plików wideo w formacie mp4 i utrzymywanie stosunkowo niewielkiego rozmiaru.

W ramach płatnego członkostwa w usłudze Creative Cloud, włącznie z planami Wszystkie aplikacje i Pojedyncza aplikacja InDesign, firma Adobe będzie hostować dokumenty opublikowane za pomocą funkcji Publish Online aż do momentu ich usunięcia.  

Twoje dokumenty będą hostowane na serwerach firmy Adobe przez co najmniej 90 dni po wygaśnięciu członkostwa. Po 90 dniach firma Adobe może zaprzestać hostowania plików.

Tak, w ramach darmowego członkostwa w usłudze Creative Cloud oraz bezpłatnej wersji próbnej programu InDesign można korzystać ze wszystkich możliwości funkcji Publish Online. Po 90 dniach od wygaśnięcia bezpłatnej wersji próbnej, o ile użytkownik nie wykupi płatnego członkostwa, firma Adobe może zakończyć hostowanie dokumentów użytkownika.

Nowy interfejs użytkownika w konsoli Publish Online

Nie, te zmiany dotyczą tylko interfejsu użytkownika. Nie będą mieć żadnego wpływu na zawartość.

Nie. Dotyczy to zarówno systemu Windows, jak i macOS.

Tak — obsługa na komputerze oraz w przeglądarkach internetowych na urządzeniach mobilnych.

Nie. Zawierają one różne rodzaje dokumentów:

Pomoc

Kliknij przycisk Zgłoś nadużycie znajdujący się w menu Układ odczytu dokumentu opublikowanego za pomocą funkcji Publish Online. Otworzy się okno dialogowe, które umożliwia każdej przeglądającej dokument osobie zgłoszenie obraźliwej zawartości, takiej jak zniesławienie, pornografia, naruszenie praw autorskich itd.

Przejdź do formularza zgłaszania błędów i propozycji funkcji, wybierz pozycję InDesign z rozwijanego menu Wybierz produkt, a następnie wypełnij formularz, aby przesłać prośbę o funkcję lub zgłosić błąd.

Klienci pakietu Creative Cloud dla firm

Tak, funkcja Publish Online jest dostępna w ramach planu Creative Cloud dla firm, jednak dokumenty publikowane za pomocą funkcji Publish Online można przechowywać wyłącznie na serwerach firmy Adobe.
Funkcja Publish Online jest niedostępna w ramach planu Creative Cloud dla firm z usługami zarządzanymi. Zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami na temat planu Creative Cloud dla firm z usługami zarządzanymi, aby uzyskać więcej informacji.

Tak. Za pomocą serwisu Admin Console można zarządzać dostępem do funkcji Publish Online tak samo, jak w przypadku innych usług i aplikacji Creative Cloud.

Skontaktuj się z nami

Chętnie Cię poznamy. Podziel się swoimi opiniami na forum użytkowników programu Adobe InDesign

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?