Pierwsze kroki

Czym jest funkcja Publish Online?

Funkcja Publish Online pozwala zmienić przeznaczenie wydrukowanych dokumentów poprzez ich publikację w Internecie. Można opublikować wersję cyfrową dokumentu programu InDesign działającą na wszystkich urządzeniach i we wszystkich nowoczesnych przeglądarkach internetowych, bez konieczności instalowania wtyczek.

Aby zapewnić pełniejsze wrażenia podczas przeglądania dokumentu, można opublikować interaktywny dokument programu InDesign zawierający przyciski, pokazy slajdów, animacje, pliki dźwiękowe i filmy, korzystając z funkcji tworzenia elementów interaktywnych dostępnych w programie InDesign.

Po opublikowaniu dokumentów można udostępnić adres URL dokumentu w trybie online, aby każdy mógł w elegancki, a zarazem prosty sposób odczytać dokument na dowolnym urządzeniu lub na dowolnej platformie. Za pomocą jednego kliknięcia można szybko udostępnić dokument w trybie online w sieciach społecznościowych, takich jak Facebook i Twitter, lub przez pocztę elektroniczną. Dokument można również osadzić na dowolnej stronie lub blogu za pomocą kodu osadzenia, który jest dostępny po kliknięciu znajdującej się w układzie wyświetlania opcji Osadź .

Czego potrzebuję, aby rozpocząć korzystanie z funkcji Publish Online?

Do rozpoczęcia korzystania z funkcji Publish Online wymagana jest najnowsza wersja programu Adobe InDesign. Utwórz dokument, który chcesz opublikować za pomocą funkcji Publish Online i kliknij przycisk Publish Online w panelu sterowania programu InDesign.

Gdzie mogę znaleźć przykłady, które ułatwiłyby mi rozpoczęcie pracy?

Strona Materiały szkoleniowe i pomoc techniczna programu InDesign zawiera krótkie podsumowanie samouczka funkcji Publish Online wraz z łączami do przykładowego dokumentu interaktywnego opublikowanego za jej pomocą oraz dodatkowych zasobów pomocy.

Czy do przeglądania dokumentów opublikowanych za pomocą funkcji Publish Online konieczne jest zalogowanie się?

Logowanie nie jest wymagane. Każdy, kto posiada łącze do opublikowanego dokumentu może go wyświetlić w dowolnej przeglądarce internetowej.

Czy do uzyskania dostępu do dokumentu opublikowanego za pomocą funkcji Publish Online wymagany jest dostęp do Internetu?

Tak, aby wyświetlić dokument opublikowany za pomocą funkcji Publish Online trzeba mieć połączenie z Internetem.

Gdzie można wyświetlać dokumenty opublikowane za pomocą funkcji Publish Online?

Dokumenty opublikowane za pomocą funkcji Publish Online można wyświetlić w dowolnej współczesnej przeglądarce internetowej na dowolnym komputerze bądź urządzeniu przenośnym. Układ dokumentu dostosowuje się do danego urządzenia, aby zapewnić użytkownikowi jak najlepsze wrażenia.

Publikowanie i udostępnianie

W jaki sposób mogę udostępnić dokument opublikowany za pomocą funkcji Publish Online?

Dokumenty opublikowane za pomocą funkcji Publish Online można udostępniać na wiele sposobów: można udostępnić adres URL dokumentu dowolnej osobie w wiadomości e-mail w postaci hiperłącza, opublikować go na portalu Facebook lub Twitter albo osadzić dokument na stronie lub blogu za pomocą kodu osadzenia.

Czy można edytować wcześniej opublikowane dokumenty?

Tak, najpierw należy wprowadzić niezbędne zmiany do pliku programu InDesign, który posłużył do utworzenia opublikowanego dokumentu. Kliknij przycisk Publish Online i w oknie dialogowym Publish Online wybierz opcję Aktualizuj istniejący dokument, po czym wybierz z rozwijanego menu dokument, który ma zostać zaktualizowany. Kliknij OK, aby przesłać dokument i opublikować go ponownie pod tym samym adresem URL.

Czy można cofnąć publikację lub usunąć opublikowany dokument?

W programie InDesign dostępny jest pulpit online, w którym można zarządzać dokumentami, a także przeglądać i usuwać wszystkie opublikowane dokumenty. Aby wyświetlić pulpit online programu InDesign, w menu głównym programu InDesign wybierz polecenie Plik > Pulpit funkcji Publish Online. Kliknij łącze Publikacje, wybierz dokument, który chcesz dezaktywować, a następnie kliknij ikonę kosza na śmieci, aby go usunąć.

Kto może wyświetlać dokumenty opublikowane za pomocą funkcji Publish Online?

Opublikowany dokument może wyświetlić każdy, kto posiada do niego łącze.

Hostowanie dokumentów

Gdzie są przechowywane dokumenty opublikowane za pomocą funkcji Publish Online?

Dokumenty opublikowane za pomocą funkcji Publish Online są przechowywane na serwerach firmy Adobe. Każdy opublikowany dokument ma przypisany swój własny, unikatowy adres URL.

Czy mogę umieścić dokumenty opublikowane za pomocą funkcji Publish Online na własnym serwerze?

Możliwe jest osadzenie hostowanej zawartości lub łączy do niej na własnej stronie, jednak obecnie funkcja Publish Online nie umożliwia przechowywania zawartości na serwerze użytkownika.

Czy istnieje ograniczenie liczby dokumentów publikowanych za pomocą funkcji Publish Online, które będą przechowywane na serwerach firmy Adobe?

Obecnie nie obowiązuje żadne ograniczenie liczby opublikowanych dokumentów hostowanych przez firmę Adobe, o ile użytkownik korzysta z systemu rozsądnie, więc możesz kontynuować tworzenie i publikowanie.

Firma Adobe może zakończyć hostowanie dokumentów użytkownika jedynie w przypadku, gdy zorientuje się, że użytkownik zaśmieca system nadmierną liczbą dokumentów publikowanych za pomocą funkcji Publish Online.  

Czy obowiązuje ograniczenie rozmiaru dokumentów publikowanych za pomocą funkcji Publish Online?

Zazwyczaj pliki hostowane dla funkcji Publish Online nie są zbyt duże, o ile w publikowanych dokumentach nie osadzono dużych plików wideo. Obecnie nie narzucamy żadnych ograniczeń rozmiaru dokumentów, które można opublikować za pomocą funkcji Publish Online, więc możesz kontynuować bez obaw. Jeśli jednak zależy Ci na optymalnej czytelności dokumentów opublikowanych za pomocą funkcji Publish Online, zalecamy kodowanie plików wideo w formacie mp4 i utrzymywanie stosunkowo niewielkiego rozmiaru.

Jak długo firma Adobe będzie hostować moje dokumenty opublikowane za pomocą funkcji Publish Online?

W ramach płatnego członkostwa w usłudze Creative Cloud, włącznie z planami Wszystkie aplikacje i Pojedyncza aplikacja InDesign, firma Adobe będzie hostować dokumenty opublikowane za pomocą funkcji Publish Online aż do momentu ich usunięcia.  

Co się stanie z opublikowanymi przeze mnie dokumentami, jeśli anuluję członkostwo?

Twoje dokumenty będą hostowane na serwerach firmy Adobe przez co najmniej 90 dni po wygaśnięciu członkostwa. Po 90 dniach firma Adobe może zaprzestać hostowania plików.

Czy funkcja Publish Online wchodzi w zakres darmowego członkostwa w usłudze Creative Cloud?

Tak, w ramach darmowego członkostwa w usłudze Creative Cloud oraz bezpłatnej wersji próbnej programu InDesign można korzystać ze wszystkich możliwości funkcji Publish Online. Po 90 dniach od wygaśnięcia bezpłatnej wersji próbnej, o ile użytkownik nie wykupi płatnego członkostwa, firma Adobe może zakończyć hostowanie dokumentów użytkownika.

Pomoc

Jak mogę zgłosić obraźliwą zawartość lub spam?

Kliknij przycisk Zgłoś nadużycie znajdujący się w menu Układ odczytu dokumentu opublikowanego za pomocą funkcji Publish Online. Otworzy się okno dialogowe, które umożliwia każdej przeglądającej dokument osobie zgłoszenie obraźliwej zawartości, takiej jak zniesławienie, pornografia, naruszenie praw autorskich i inne.

Jak mogę przesłać prośbę o funkcję lub zgłosić błąd?

Przejdź do formularza zgłaszania błędów i propozycji funkcji, wybierz pozycję InDesign z rozwijanego menu Wybierz produkt, a następnie wypełnij formularz, aby przesłać prośbę o funkcję lub zgłosić błąd.

Klienci pakietu Creative Cloud dla firm

Moja firma ma dostęp do planu Creative Cloud dla firm Czy mogę korzystać z funkcji Publish Online?

Tak, funkcja Publish Online jest dostępna w ramach planu Creative Cloud dla firm, jednak dokumenty publikowane za pomocą funkcji Publish Online można przechowywać wyłącznie na serwerach firmy Adobe.
Funkcja Publish Online jest niedostępna w ramach planu Creative Cloud dla firm z usługami zarządzanymi. Zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami na temat planu Creative Cloud dla firm z usługami zarządzanymi, aby uzyskać więcej informacji.

Jestem administratorem systemu informatycznego. Czy mogę kontrolować dostęp użytkowników z mojej organizacji do funkcji Publish Online?

Tak, za pomocą konsoli administracyjnej można zarządzać dostępem do funkcji Publish Online tak samo, jak w przypadku innych usług i aplikacji Creative Cloud.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online