InDesign CC 9.2.2 — uwagi do wydania

Wymagania systemowe

Aktualne informacje na temat wymagań systemowych można znaleźć pod adresem http://www.adobe.com/go/indesign_systemreqs_pl.

Aktualne informacje dotyczące wymagań systemowych innych produktów Creative Cloud można znaleźć pod adresem http://www.adobe.com/products/creativecloud/tech-specs.html#requirements.

Rozwiązane problemy

Najnowsze wiadomości oraz informacje o znanych problemach dotyczących składników pakietu Creative Cloud można znaleźć na stronie pomocy technicznej firmy Adobe pod adresem http://www.adobe.com/go/customer_support_pl.

InDesign  

 • Obrazy w formacie PNG nie są wyświetlane poprawnie. (3704220)
 • Rozbieżność skrótów klawiszowych w systemie Mac OSX. (3712363)
 • Awaria podczas upuszczania strony wzorcowej przeciąganej do arkuszy bez wzorca. (3545728)
 • Strona pozostaje w tle, jeżeli próbowano na nią przejść z poziomu paska dokumentów. (3600704)
 • Generowanie okna dialogowego Indeks: Pole wyboru „Dołącz dokumenty księgi” jest nieaktywne, jeżeli nazwa księgi zawiera znaki dwubajtowe. (3641328)
 • Program InDesign ulega awarii przy otwieraniu konkretnego pliku. (3646282)
 • Program InDesign w systemach Mac ulega awarii przy umieszczaniu danego pliku EPS na ramce. (3626328)
 • SDK: Konflikt przy używaniu opcji IToolTip w odniesieniu do obiektów strony EPS w programie InDesign CC. (3677624)
 • SDK: SpellingPanel.open. projekt zawiera zależność od prywatnego nagłówka. (3708982)
 • Program InDesign ulega awarii przy eksportowaniu księgi do formatu PDF ze spisem treści. (3690020)
 • Skróty klawiszowe Kopiuj/Wklej nie działają na panelach opartych na technologii Flash w systemie Windows. (3691598)
 • Klawisz Enter nie zamyka okna dialogowego zawierającego wielowierszowy tekst. (3721069)
 • Program InDesign ulega awarii przy otwieraniu niektórych plików ksiąg. (3735269)
 • SDK: Dynamiczna zmiana czcionki nie działa w polu edycji. (3736981)
 • Program InDesign ulega awarii przy zwiększaniu wysokości ramki tekstowej. (3739365)
 • Program InDesign zawiesza się przy zmianie rozmiaru ramek zakotwiczonej grafiki. (3739369)  
 • Umieszczony w stopce obraz w wierszu, do którego zastosowano efekt cienia wewnętrznego, znika na kilka sekund podczas wpisywania znaków do stopki. (3739547)  
 • Usuwanie układu powoduje awarię, jeśli nazwa tego układu jest edytowana w trybie „w wierszu”. (3739612)  
 • Ostrzeżenie o brakującej wtyczce EBookExport podczas otwierania dokumentu InDesign. (3741658)
 • Przy eksportowaniu do formatu IDML wyrównanie stron zostaje zaburzone. (3578118)  
 • Obraz nie dopasowuje się do ramki w wyniku użycia poleceń dopasowania, jeśli wcześniej zmieniono rozmiar tej ramki. (3641659)  
 • Podwójne kliknięcie narzędzia Lupka nie zmienia widoku na wielkość rzeczywistą (100%). (3656264)
 • Ukośna strzałka nie zaznacza w niektórych przypadkach całej tabeli. (3658903)  
 • Opcja Wcięcie tutaj nie działa poprawnie w układaczu japońskim. (3660846)  
 • Podczas wstawiania nowej kolumny przylegającej do komórki, w której jest już ustawione wyrównanie, atrybut wyrównania w stylu komórki nie jest powielany. (3665314)  
 • Awaria przy wypełnianiu tabeli ramkami graficznymi przy użyciu narzędzia GREP. (3671007)
 • Kombinacja klawiszy Opt+Cmd+Tab ukrywająca i pokazująca panele nie działa. (3673325)  
 • Program InDesign zostaje nieoczekiwanie zamknięty po kliknięciu opcji Cofnij w trybie edycji wiersza. (3676673)  
 • Mac: Podczas otwierania dokumentu CS6 w wersji InDesign CC wyrównanie części tekstu zostaje zaburzone. (3683021)  
 • Utworzenie układu alternatywnego powoduje w określonych przypadkach awarię programu ID. (3685235)  
 • Program InDesign ulega awarii podczas eksportowania niektórych plików do formatu IDML. (3685444)
 • Ginie znak etki użyty w środku nazwy stylu na kilku panelach. (3694076)  
 • Funkcja Wyszukiwanie formatu wyświetla nieprecyzyjne wyniki podczas wyszukiwania stylów znaków zastosowanych do tekstu za pomocą opcji „Zagnieżdżony styl”. (3697862)  
 • Podczas wyszukiwania stylów znakowych wyświetlane są nieprecyzyjne wyniki. (3697866)  
 • Nieprawidłowy wygląd zgrupowanych obrazów w publikacji EPUB, gdy obrazy te zawierają hiperłącza i wybrano opcję Użyj oryginalnego obrazu. (3700466)
 • Mac: Przeciąganie i upuszczanie elementów z innych aplikacji nie generuje zdarzeń przeciągania w programie InDesign. (3710667)
 • Nie można usunąć stylu akapitu, jeżeli styl nadrzędny ma takie same ustawienia przy publikowaniu w formacie IDML (3718431)
 • Walidacja EPUB nie dochodzi do skutku, jeżeli nie ma możliwości osadzenia czcionki ze względu na istniejące odniesienia w stylach CSS. (3726073)
 • Tworzenie folio w trybie offline z plików programu InDesign na komputerze zajmuje przynajmniej 10 razy więcej czasu w wersji InDesign CC w porównaniu z wersją InDesign CS6 (3727633)  

InCopy

 • Błąd „Nie można otworzyć pliku, ponieważ jest już używany przez inną aplikację” podczas otwierania pliku InDesign w programie InCopy, który jest już otwarty w programie InDesign. (3739577)
 • Brak wysunięcia okna na pierwszy plan w programie InCopy CC po utworzeniu pliku za pomocą polecenia Plik -> Nowy w trybie układu. (3739619)

Zasoby internetowe

Ogólne fora dyskusyjne Adobe można znaleźć pod adresem https://community.adobe.com.

Pomoc w zakresie pobierania i instalacji oprogramowania oraz rozpoczynania pracy można znaleźć pod adresem http://community.adobe.com/t5/get-started/bd-p/get-started?page=1&sort=latest_replies&filter=all.

Pełną pomoc do produktu oraz instrukcje, pomysły i wsparcie społeczności użytkowników można znaleźć pod adresem http://www.adobe.com/go/learn_InDesign_support_pl.

Pomoc techniczna

Aby uzyskać informacje o produktach, sprzedaży, rejestracji i innych zagadnieniach, należy odwiedzić stronę http://www.adobe.com/go/customer_support_pl.

Aby skontaktować się z działem pomocy technicznej, należy odwiedzić stronę http://www.adobe.com/go/intlsupport_pl/.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online