Wymagania systemowe

Aktualne informacje na temat wymagań systemowych można znaleźć pod adresem http://www.adobe.com/go/indesign_systemreqs_pl.

Aktualne informacje dotyczące wymagań systemowych innych produktów Creative Cloud można znaleźć pod adresem http://www.adobe.com/pl/products/creativecloud/tech-specs.html#requirements.

Co nowego

Otwieranie nowszej wersji dokumentu

Możesz teraz odbierać i natychmiast otwierać dokumenty wysyłane przez użytkowników korzystających z innej wersji programu InDesign CC bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności, np. ręcznego eksportowania pliku do formatu IDML. Dzięki skonfigurowanej funkcji zgodności nigdy nie będziesz mieć problemu z otworzeniem swoich dokumentów.

Jeśli otworzysz dokument utworzony w nowszej wersji programu InDesign CC i klikniesz OK w następującej wiadomości, program InDesign CC użyje usługi Creative Cloud, aby przekonwertować dokument do wersji programu InDesign CC, której używasz. Następnie program InDesign CC z powrotem zapisze skonwertowany dokument na Twoim komputerze.

Rozwiązane problemy

Odwiedź stronę http://www.adobe.com/go/customer_support_pl, na której znajdziesz najnowsze informacje oraz znane problemy dotyczące wszystkich aplikacji pakietu Creative Cloud.

  • Czcionki są nieprawidłowo renderowane, jeśli tekst przygotowany w programie Illustrator został skopiowany do dokumentu InDesign. (#3713803)
  • Użycie pamięci zwiększa się podczas wykonywania funkcji przeciągania i upuszczania przy włączonej opcji Pokaż wartość przekształcenia. (#3843137)
  • Program InDesign nieoczekiwanie kończy pracę po wykonaniu operacji przeciągania i upuszczania. (#3843138)
  • Wartości w polu formularza nie są wyświetlane po wyeksportowaniu dokumentu do formatu IDMS lub IDML. (#3843990)
  • Elementy tabeli, które się nie mieszczą, nie są usuwane po zastosowaniu funkcji Dopasuj ramkę do zawartości. (#3784306)
  • Funkcja SuppressedUI nie działa po wyłączeniu niektórych widżetów. (#3743983)
  • Po skopiowaniu pliku zawierającego znaki umlaut następuje zmiana nazwy pliku. (#3792507)
  • Jeśli dla opcji Konwertuj na miejsce docelowe został wybrany szary kolor profilu, a następnie wybrano opcję Bez konwersji kolorów, wyświetlany profil pozostaje w skali szarości. (#3606185)
  • Program InDesign nie zapamiętuje położenia i rozmiarów niektórych paneli po zamknięciu i ponownym uruchomieniu aplikacji. (#3683393)
  • Program InDesign napotyka wiele problemów po otwarciu przez użytkownika wielu plików. (#3729057)

Zasoby internetowe

Zapraszamy na fora dyskusyjne Adobe Forums pod adresem http://www.adobe.com/go/forums_pl.

Aby uzyskać pomoc w zakresie pobierania i instalacji oprogramowania oraz pierwszych kroków, należy odwiedzić fora pod adresem http://forums.adobe.com/community/download_install_setup.

Aby uzyskać pomoc w zakresie poszczególnych produktów oraz zdobyć instrukcje użytkowników, a także czerpać inspiracje od członków społeczności, należy odwiedzić stronę http://www.adobe.com/go/learn_InDesign_support_pl.

Obsługa klienta

Aby uzyskać informacje o produktach, sprzedaży, rejestracji i innych zagadnieniach, należy odwiedzić stronę http://www.adobe.com/go/customer_support_pl.

Aby skontaktować się z działem obsługi klienta, należy odwiedzić stronę http://www.adobe.com/go/intlsupport.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online