InDesign CS6 8.0.1 — uwagi do wydania

Dotyczy tylko użytkowników Mac OS: jeśli aktualizacja InDesign CS6 8.0.1 została zainstalowana przed 30 października 2012 r., zalecamy jej ponowne pobranie i zainstalowanie w celu rozwiązania problemu dotyczącego nieprawidłowego importowania rozszerzeń przez Menedżera rozszerzeń.

Wymagania systemowe

Aktualne informacje na temat wymagań systemowych można znaleźć pod adresem http://www.adobe.com/go/indesign_systemreqs_pl

Instrukcje instalacji

Szczegółowe instrukcje dotyczące instalacji znajdują się na stronie http://www.adobe.com/go/cs_install_instruct_pl

Rozwiązane problemy

Najświeższe wiadomości oraz informacje o znanych problemach dotyczących składników pakietu Creative Suite 6 można znaleźć na stronie pomocy technicznej Adobe http://www.adobe.com/go/customer_support_pl.

InDesign

 • Po połączeniu z plikiem DAM o innej nazwie wyświetlanej łącza w wyeksportowanym pliku IDML wciąż odwołują do starej ścieżki [3195038]
 • Program InDesign zamyka się podczas przetwarzania dokumentu książki z odniesieniem do innego dokumentu książki [3189648]
 • Nieprawidłowy plik PDF/X-4 wygenerowany z powodu odniesień do Glifów .notdef [3193833]
 • Umlauty nie są wyświetlane w polach formularza [3193827]
 • W niektórych przypadkach przyciski stron wzorcowych PDF nie działają. [3193832]
 • Program InDesign zamyka się podczas odzyskiwania dokumentu [3210940]
 • Nie można utworzyć pliku Debug Log.txt w programie InDesign CS6 [3210945]
 • Starsze wersje programu InDesign zamykają się podczas otwierania pliku IDML stworzonego z ID CS6 zawierającego plik psd z nowymi dodatkowymi kanałami koloru Patrone Plus. [3210939]
 • Usuwanie znaków stojących przed wyrazami połączonymi dywizem powoduje zamknięcie aplikacji. [3125513]
 • Obsługa właściwości górnego marginesu w plikach wyjściowych EPUB i HTML [3197167]
 • Brak zmiany znaku powrotu do początku linii na nbsp podczas eksportowania EPUB [3197157]
 • Dodatkowy znacznik -epub-ruby-* w pliku wyjściowym CSS podczas eksportu EPUB [3197179]
 • Ostrzeżenie podczas zatwierdzania pliku epub wyeksportowanego z dokumentu ID zawierającego spacje w nazwie [3198096]
 • Nie można zaznaczyć obrazu afiszu za pomocą IMediaAttribute::enPosterTime [3210941]
 • Moduł CrashReporter nie gromadzi danych w systemie Mac OS X 10.8 [3291250]
 • Problemy z pamięcią w module AdobeCrashDaemon [3303518]
 • Brak możliwości wyszukiwania nowych pozycji odtwarzania w pliku EPUB, ponieważ pliki dźwiękowe i wideo są skompresowane. [3131562]
 • Brakujący meta znacznik „adobe-page-layout-version” w formacie EPUB3. [3220987]
 • Pakiet Adobe Edge Preview (.OAM) jest niedostępny na liście plików możliwych do zaimportowania [3288926]
 • Reguła ponownego środkowania nie jest obsługiwana w przypadku niektórych wyeksportowanych układów [3289996]
 • W przypadku korzystania z układów alternatywnych zawartość zostaje zduplikowana po eksporcie do formatu EPUB lub HTML [3293896]
 • Funkcja automatycznej konwersji obrazów podczas eksportu do formatu HTML 5 wybiera format JPEG zamiast PNG, co skutkuje utratą przezroczystości [3293906]
 • W przypadku eksportu do formatu JPEG plik wyjściowy ma mieszaną lub niską rozdzielczość (w przypadku małej ilości pamięci) [3168711]
 • Aktualizacja łączy w zajawkach programu InDesign skutkuje uszkodzonymi lub brakującymi łączami [3178169]
 • Program InDesign nieoczekiwanie kończy pracę w przypadku pobrania właściwości zgrupowanych elementów za pomocą skryptu [3212753]
 • Podczas eksportu do formatu EPUB właściwości marginesu nie są ustalone, jeśli zastąpiono je ustawieniami stylu [3217520]
 • Program InDesign nieoczekiwanie kończy pracę, jeśli licencja produktu jest nieprawidłowa [3286021]

InCopy

Nie można za pierwszym razem zaznaczyć tekstu w dokumencie otwartym w programie InCopy [3156586]

InDesign Server

 • Program InDesign CS6 Server zamyka się podczas zastępowania glifów przy pomocy JavaScript [3210946]
 • Program InDesign Server CS6 zamyka się podczas próby otwarcia załączonego pliku błędu [3174087]

Zasoby internetowe

Ogólne fora dyskusyjne Adobe można znaleźć pod adresem https://community.adobe.com.

Pomoc w zakresie pobierania i instalacji oprogramowania oraz rozpoczynania pracy można znaleźć pod adresem http://community.adobe.com/t5/get-started/bd-p/get-started?page=1&sort=latest_replies&filter=all.

Pełną pomoc do produktu oraz instrukcje, pomysły i wsparcie społeczności użytkowników można znaleźć pod adresem http://www.adobe.com/go/learn_InDesign_support_pl.

Pomoc techniczna

Aby uzyskać pomoc z zakresu informacji o produktach, sprzedaży, rejestracji i innych kwestii, należy odwiedzić stronę Pomocy i obsługi technicznej http://www.adobe.com/go/customer_support_pl.
Użytkownicy spoza Ameryki Północnej powinni przejść na stronę http://www.adobe.com/go/intlsupport_pl/, kliknąć menu rozwijane znajdujące się pod pytaniem „Inny kraj lub region?”, wybrać odpowiedni kraj albo region, a następnie kliknąć przycisk Przejdź.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online