InDesign CC Server — uwagi do wydania

Witamy w programie Adobe® InDesign® CC Server. Ten dokument zawiera najnowsze informacje o produkcie, uaktualnienia i wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów, które nie zostały uwzględnione w dokumentacji programu InDesign Server.

Minimalne wymagania systemowe

Aktualne informacje o wymaganiach systemowych są dostępne pod adresem http://www.adobe.com/pl/products/indesignserver/tech-specs.html.

Co nowego

Obsługa 64-bitowych systemów Mac i Windows

Program InDesign CC Server jest teraz aplikacją 64-bitową, która może wykorzystać więcej niż 3 GB pamięci RAM w systemach Mac i Windows. Dzięki obsłudze architektury 64-bitowej ogólne czynności przetwarzania są szybsze, a aplikacja ma dostęp do większej ilości pamięci RAM.

Obsługa sesji nieblokujących

Gdy klient wyśle do serwera InDesign CS6 Server żądanie rozpoczęcia nowej sesji, lecz ten nie dysponuje wolnym wątkiem roboczym w puli, ta sesja zostanie zablokowana. Klient pozostanie zablokowany do momentu rozpoczęcia sesji, co może być problematyczne w niektórych obiegach pracy. Gdy jeden z modułów aplikacji zwróci wątek do puli, serwer wybiera ten wątek i rozpoczyna sesję.

W programie InDesign CC Server klient może dynamicznie komunikować się z serwerem, niezależnie od tego, czy chce zostać zablokowany, czy też nie. Klient może również określić maksymalny tolerowany czas blokady.

System obsługi sesji można skonfigurować, podając jeden z dwóch następujących (opcjonalnych) parametrów linii poleceń w momencie uruchomienia serwera:

 • „-noblockss” lub „/noblockss”. Jeśli użytkownik poda taki parametr, żądanie rozpoczęcia sesji nie będzie blokować klienta. Jeśli użytkownik nie poda żadnego parametru, serwer będzie funkcjonować tak, jak w starszej wersji CS6. Jeśli włączono obsługę sesji nieblokujących, ale nie udało się rozpocząć sesji, program wyśle do klienta odpowiedni komunikat o błędzie.
 • „-maxwaitss” lub „/maxwaitss” (w sekundach): określa maksymalny czas oczekiwania przez klienta na rozpoczęcie sesji. Domyślny czas oczekiwania to 3 sekundy. Jeśli rozpoczęto sesję przed upływem maksymalnego czasu oczekiwania po stronie serwera, wywołanie zostanie zwrócone do klienta. Ten parametr określa maksymalny czas oczekiwania klienta.

Brak ograniczeń długości ścieżki przy eksportowaniu plików HTML

W programach CS6 lub wcześniejszych nazwa pliku zasobów została ograniczona do 31 znaków. Dłuższe nazwy zostaną przycięte do tego limitu. Wspomniany limit został usunięty z programu InDesign CC Server.

Zgodność wszystkich komponentów z protokołem IPv6

Nie wszystkie komponenty i moduły programu CS6 były zgodne z protokołem IPv6. Wspomniane elementy zostały dostosowane i obsługują teraz protokół IPv6. W efekcie program InDesign CC Server jest teraz całkowicie zgodny z protokołem IPv6.

Umowa licencyjna

Do aktywacji niniejszego produktu i korzystania z niego wymagane są: połączenie z Internetem, identyfikator Adobe ID i akceptacja warunków umowy licencyjnej. Produkt może współpracować z internetowymi usługami firmy Adobe lub innych dostawców lub zezwalać na dostęp do nich. Usługi firmy Adobe są dostępne wyłącznie dla użytkowników mających co najmniej 13 lat oraz wymagają zaakceptowania dodatkowych warunków użytkowania i zasad ochrony prywatności online firmy Adobe (http://www.adobe.com/aboutadobe/legal.html). Aplikacje i usługi mogą być niedostępne w niektórych krajach i językach oraz mogą podlegać zmianom, a ich świadczenie może zostać przerwane bez uprzedniego powiadomienia. Ponadto może być konieczne uiszczenie dodatkowych opłat lub wykupienie subskrypcji.

Instalacja czcionek

Instalator programu InDesign CC Server instaluje czcionki w domyślnym folderze czcionek systemu operacyjnego. Wiele z tych czcionek to zaktualizowane wersje czcionek zainstalowanych wraz z programem InDesign CS6 Server. W przypadku znalezienia starszych wersji czcionek w domyślnym folderze systemowym instalator odinstaluje starsze wersje i zapisze je w nowym folderze.

Domyślne foldery czcionek:

Mac: /Library/Fonts

Windows: :\Windows\Fonts

Starsze czcionki zostaną zapisane w nowym folderze:

Mac: /Library/Application Support/Adobe/SavedFonts/current

Windows: :\Program Files\Common Files\Adobe\SavedFonts\current

W nowym folderze zostanie zapisane także plik „Read Me.html8 zawierający listę zapisanych czcionek oraz numery wersji zarówno nowych, jak i starych czcionek.

Starsze czcionki można zainstalować ponownie poprzez usunięcie plików nowo zainstalowanych czcionek z domyślnego folderu czcionek i skopiowanie do niego plików starych czcionek.

Aby dowiedzieć się, jak zainstalować dodatkowe czcionki, odwiedź stronę dotyczącą instalacji http://www.adobe.com/go/learn_fontinstall_pl.

Dodatkowe scenariusze instalacji/dezinstalacji

Program InDesign CC Server należy aktywować przed rozpoczęciem użytkowania. Jeśli komputer jest podłączony do Internetu, aktywacja jest dokonywana automatycznie podczas instalacji produktu. W celu aktywacji należy podać identyfikator Adobe ID oraz numer seryjny. Jeśli oprogramowanie nie zostanie aktywowane, wyświetlany będzie komunikat „Nie znaleziono licencji programu Adobe InDesign Server. Program zostanie zamknięty.”.

Jeśli komputer nie jest podłączony do Internetu, należy pobrać i zainstalować pakiet APTEE (Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition). Pakiet APTEE umożliwia wprowadzenie numeru seryjnego i aktywację produktu. Pakiet APTEE można pobrać ze strony Creative Suite Enterprise Deployment.

Uwaga:

Podczas dezinstalacji w trybie offline oprogramowanie nie zostanie dezaktywowane. W celu dezaktywacji produktu komputer musi być podłączony do Internetu w czasie dezinstalacji.

Aktywacja wersji próbnej przy pomocy pakietu APTEE

Aby aktywować wersję próbną, pobierz i zainstaluj pakiet APTEE. Z wersji próbnej można korzystać przez 90 dni.

 1. W oknie terminala lub konsoli wpisz:
  • Windows: adobe_prtk - -tool=StartTrial - -leid=InDesignServer-CS7-Win-GM
  • Mac OS: adobe_prtk - -tool=StartTrial - -leid=InDesignServer-CS7-Mac-GM
 2. Jeśli aktywacja się powiedzie, zostanie wyświetlony następujący komunikat:

StartTrial Successful

Return Code = 0

Wprowadzanie numeru seryjnego przy pomocy pakietu APTEE (Online)

Podczas wykonywania tej procedury komputer musi być podłączony do Internetu.

 1. W oknie terminala lub konsoli wpisz:
  • Windows: adobe_prtk --tool=Serialize --leid=InDesignServer-CS7-Win-GM --serial=<numer_seryjny> --adobeid=<adres_email>
  • Mac OS: adobe_prtk --tool=Serialize --leid=InDesignServer-CS7-Mac-GM --serial=<numer_seryjny> --adobeid=<adres_email>

 2. Jeśli wprowadzanie numeru seryjnego się powiedzie, zostanie wyświetlony następujący komunikat:

Return Code = 0

  Wprowadzanie numeru seryjnego przy pomocy pakietu APTEE (Offline)

  Jeśli komputer nie jest podłączony do Internetu, można wprowadzić numer seryjny oprogramowania i aktywować je, wykonując poniższą procedurę. Wymagany jest dostęp do urządzenia podłączonego do Internetu. Wygeneruj kod żądania, a następnie prześlij go, aby otrzymać kod odpowiedzi. Otrzymany kod odpowiedzi należy wpisać w celu wprowadzenia numeru seryjnego i aktywowania oprogramowania.

  1. W oknie terminala lub konsoli wpisz: adobe_prtk --tool=Type1Exception --generate --serial=<numer_seryjny>. Zanotuj wygenerowany kod żądania.
  2. Na urządzeniu podłączonym do Internetu wpisz adres www.adobe.com/go/getactivated_pl i kliknij przycisk Wygeneruj kod odpowiedzi.
   1. Zaloguj się przy pomocy identyfikatora AdobeID
   2. Wpisz kod żądania wygenerowany w kroku 1
   3. Wpisz numer seryjny
   4. Kliknij przycisk Generate a Response Code (Wygeneruj kod odpowiedzi). Zanotuj kod odpowiedzi.
  3. Wróć do komputera i w oknie terminalu lub konsoli wpisz:
   • Windows: adobe_prtk --tool=Type1Exception --accept --serial=<numer_seryjny> --responsecode=<kod_odpowiedzi> --leid=InDesignServer-CS7-Win-GM
   • Mac OS: adobe_prtk --tool=Type1Exception --accept --serial=<numer_seryjny> --responsecode=<kod_odpowiedzi> --leid=InDesignServer-CS7-Mac-GM
  4. Jeśli wprowadzanie numeru seryjnego i aktywacja powiodą się, zostanie wyświetlony następujący komunikat:

  Return Code = 0

  Znane problemy

  Najnowsze wiadomości oraz informacje o znanych problemach dotyczących składników pakietu Creative Cloud można znaleźć na stronie pomocy technicznej firmy Adobe pod adresem http://www.adobe.com/go/customer_support_pl.

  • Wykryto wycieki pamięci podczas uruchamiania programu InDesign Server w systemie Mac 10.6. (#3535491)
  • Funkcja „Zabij instancję” nie działa w przypadku adresów IPv6. (#3139916)
  • Operacja aktualizacji łączy zewnętrznych nie aktualizuje automatycznie umieszczonych obiektów. (#3142118)
  • Program InDesign Server ulega awarii podczas wczytywania elementów strony w kolektorze zawartości. (#3492892)
  • Program nie korzysta z folderu IOR, jeśli ścieżka do tego elementu zawiera zlokalizowany znak. (#3494531)
  • Program InDesign Server ulega awarii podczas aktualizacji łączy po przeskalowaniu obiektu nadrzędnego (pola zawierającego obraz) poziomo. (#3490304)
  • Po wywołaniu polecenia „-help” program dwukrotnie wyświetla menu pomocy w konsoli. (#3576587)

  Obsługa klienta

  Obsługa klienta

  Dział obsługi klienta firmy Adobe zapewnia wsparcie w postaci informacji o produktach, sprzedaży, rejestracji oraz innych informacji o charakterze nietechnicznym. Dane kontaktowe działu obsługi klienta podano w sekcji Kontakt na stronie Adobe.com w danym regionie.

  Opcje planu wsparcia oraz zasoby techniczne 

  Jeśli potrzebujesz pomocy technicznej, chcesz uzyskać informacje na temat darmowych i płatnych planów wsparcia lub szukasz rozwiązania konkretnego problemu, odwiedź stronę http://www.adobe.com/go/support_pl. Kontakt z działem obsługi klienta: http://www.adobe.com/go/intlsupport/.

  Bezpłatne zasoby dotyczące rozwiązywania problemów obejmują bazę wiedzy o produktach firmy Adobe, fora użytkowników produktów Adobe, serwis Adobe Support Advisor i inne.  Nieustannie tworzymy dodatkowe narzędzia oraz publikujemy informacje w Internecie, zapewniając elastyczny dostęp do zasobów umożliwiających jak najszybsze rozwiązywanie problemów.

  Adobe

  Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

  Nowy użytkownik?