Informacje o znacznikach

Program InDesign wstawia do tekstu znaczniki dla takich elementów, jak pozycje indeksu, znaczniki XML i punkty kontrolne. Znaczniki te nie mają szerokości i nie wpływają na kompozycję tekstu. Możesz je jednak zaznaczać i wycinać, kopiować lub usuwać. Program InDesign używa położenia znacznika do stworzenia precyzyjnej zakładki lub odwołania do strony w spisie treści, indeksie i eksportowanych plikach PDF.

Program InDesign umożliwia wyświetlenie wszystkich znaczników na raz albo tylko znaczników tekstu oznakowanego i hiperłączy. Znaczniki możesz wyświetlać także w Edytorze wątków, gdzie są one większe i łatwiejsze do zidentyfikowania.

Uwaga:

Podczas zaznaczania słowa zaznaczane są także jego znaczniki. Pamiętaj o tym podczas wycinania, kopiowania lub usuwania tekstu.

Typy znaczników
Typy znaczników

A. Tekst oznakowany B. Znacznik indeksu C. Hiperłącze 

Wyświetlanie znaczników

  • Aby wyświetlić znaczniki, wybierz polecenie Tekst > Pokaż ukryte znaki.
  • Aby wyświetlić tylko znaczniki hiperłączy, wybierz polecenie Widok > Dodatki > Pokaż hiperłącza.
  • Aby wyświetlić tylko znaczniki tekstu oznakowanego, wybierz polecenie Widok > Struktura > Pokaż symbole znaczników.

Zaznaczanie znaczników

  1. Wybierz polecenie Tekst > Pokaż ukryte znaki.
  2. Umieść punkt wstawiania obok znacznika.
  3. Przytrzymując Shift, naciśnij klawisz strzałki w lewo lub w prawo, aby zaznaczyć znacznik.

Znaczniki można również znajdować innymi metodami. Na przykład, znacznik indeksu możesz znaleźć wybierając polecenie Idź do zaznaczonego znacznika z menu panelu Indeks.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online