Uwaga:

Ustawienia synchronizacji zostały usunięte z programu InDesign CC 2015.2. Usługa niedługo przestanie być dostępna w programach InDesign CC i CC 2014. Zapoznaj się z poniższymi informacjami, aby przenieść swoje ustawienia predefiniowane / preferencje ze starszej wersji programu InDesign CC do najnowszej wersji lub z jednego komputera na drugi.

Migrowanie ustawień między różnymi wersjami głównymi

Domyślnie podczas instalacji programu InDesign CC usługa Creative Cloud przenosi ustawienia predefiniowane oraz preferencje z poprzednich wersji programu. Aby nie przenosić ustawień predefiniowanych i preferencji, usuń zaznaczenie pola wyboru Opcje zaawansowane > Zaimportuj wcześniejsze ustawienia i preferencje w oknie dialogowym potwierdzenia, które zostanie wyświetlone po kliknięciu przycisku Aktualizuj w aplikacji Creative Cloud na komputery.

Jeśli wyłączono migrację ustawień przy instalowaniu programu InDesign CC lub wykonywane jest uaktualnienie wcześniejszej wersji do programu InDesign CC, można w każdej chwili wybrać opcję Edycja > Migruj poprzednie ustawienia lokalne..., aby włączyć migrację ustawień predefiniowanych i preferencji.

Główny plik preferencji nie jest objęty migracją w przypadku użycia polecenia Migruj ustawienia predefiniowane dostępnego w menu.

Uwaga:

Poniższa informacja dotyczy tylko programu InDesign CC w wersjach starszych niż 2015.1.

Wprowadzenie

Przy pracy na wielu komputerach zarządzanie zestawami glifów i ich synchronizacja, dostosowywanie menu, skrótów klawiaturowych, dowolnych przestrzeni roboczych i ustawień domyślnych PDF pomiędzy komputerami może być męczące.

Nowa funkcja synchronizacji ustawień umożliwia poszczególnym użytkownikom synchronizowanie ich ustawień z usługą Creative Cloud. Jeśli korzystasz z dwóch komputerów – jednego w pracy i jednego w domu – funkcja Synchronizuj ustawienia ułatwia synchronizowanie ustawień programu między dwoma komputerami. Ponadto przy wymianie starego komputera na nowy i ponownej instalacji programu InDesign, możesz szybko wprowadzić odpowiednie ustawienia aplikacji, z zachowaniem wszystkich swoich ustawień, przy pomocy jednego przycisku.

Uwaga! Jednocześnie możesz aktywować program InDesign tylko na dwóch komputerach.

Funkcja synchronizacji jest realizowana za pośrednictwem konta usługi Adobe Creative Cloud. Wszystkie ustawienia są przesyłane do usługi Creative Cloud, a następnie pobierane i stosowane na innym komputerze.

Wszystkie operacje synchronizacji są inicjowane przez użytkowników. Nie można stworzyć ich harmonogramu ani zautomatyzować ich wykonania (np. podczas uruchamiania lub zamykania).

Wymagania wstępne do działania funkcji:

 • Wszystkie komputery powinny być połączone z Internetem.
 • Użytkownik powinien zalogować się do konta usługi Adobe Creative Cloud na obu komputerach.

Synchronizowanie ustawień po pierwszym uruchomieniu

Po instalacji, gdy uruchomisz aplikację i stworzysz dokument lub otworzysz istniejący dokument po raz pierwszy, pojawi się pytanie, czy chcesz rozpocząć synchronizację.

Przypomnienie o synchronizacji ustawień przy pierwszym uruchomieniu
Prompt asking whether you want to start the sync

 • Kliknij polecenie Zsynchronizuj ustawienia teraz, aby rozpocząć synchronizację.
 • Kliknij polecenie Wyłącz synchronizację ustawień, aby wyłączyć tę funkcję.
 • Kliknij opcję Zaawansowane, aby otworzyć okno dialogowe Preferencje, w którym można wybrać i dostosować elementy do synchronizacji.

Korzystanie z funkcji synchronizacji ustawień

Wykonaj jedną z następujących czynności.

 • [Zalecane] Kliknij ikonę Synchronizacji ustawień () w lewym dolnym rogu aktywnego okna dokumentu programu InDesign, a następnie kliknij opcję Zsynchronizuj ustawienia teraz.
 • Kliknij Edycja (Mac: InDesign) > {przy zalogowanym Adobe ID} > } > Zsynchronizuj ustawienia teraz.

Synchronizowanie ustawień przy dalszych uruchomieniach

Gdy uruchamiasz program InDesign przy dostępnych informacjach z poprzednich synchronizacji i utworzysz dokument lub otworzysz istniejący dokument po raz pierwszy, pojawi się pytanie, czy chcesz zsynchronizować ustawianie z chmurą. Aby rozpocząć synchronizację, kliknij pozycję Zsynchronizuj ustawienia teraz.

Synchronizacja ustawień na drugim komputerze
Prompt asking whether you want to sync the setting from the cloud

Ustawienia są pobierane do lokalnych komputerów i wprowadzane do lokalnej aplikacji. Jeśli zmienisz zestawy glifów, skróty klawiaturowe, niestandardowe przestrzenie robocze lub ustawienia domyślne dokumentów PDF, musisz zsynchronizować ustawienia przed zamknięciem aplikacji. Status synchronizacji jest wyświetlany w lewym dolnym rogu paska statusu dokumentu. Kliknij ikonę Zsynchronizuj ustawienia () na pasku statusu, a następnie kliknij polecenie Zsynchronizuj ustawienia teraz.

Status synchronizacji z paska stanu dokumentu
Sync status

Zarządzanie synchronizacją

Co podlega synchronizacji

 • Obszary robocze
 • Zestawy menu
 • Domyślne ustawienia plików PDF
 • Skróty klawiaturowe
 • Zestawy glifów

Wybierz synchronizowane elementy

Przejdź do zakładki Preferencje > Synchronizacja ustawień.

 • Kliknij Edycja (Mac: InDesign) > {przy zalogowanym Adobe ID} > } > Zarządzaj ustawieniami synchronizacji
  lub
 • Kliknij Edycja (Mac: InDesign) > Preferencje > Synchronizacja ustawień.
Opcje synchronizacji ustawień w panelu Preferencje
Select the settings you want to sync

Wybierz pola wyboru ustawień, które chcesz synchronizować. Możesz też wybrać, co ma się dziać w razie konfliktu.

Uwaga:

Aby pomyślnie zsynchronizować ustawienia, należy je zmieniać wyłącznie w aplikacji. Funkcja synchronizacji ustawień nie synchronizuje plików, które zostały ręcznie umieszczone w danym folderze.

Wybierz opcje w razie konfliktu

Istnieją sytuacje, w których system może wykryć konflikty synchronizacji. Konflikty synchronizacji występują, gdy system nie jest w stanie określić, czy chcesz przyjąć ustawienie z Creative Cloud czy zachować ustawienie z lokalnego komputera, ponieważ oba zostały zmienione po ostatniej synchronizacji.

Załóżmy, że zmieniasz ustawienia domyślne PDF na komputerze roboczym i synchronizujesz je z kontem Creative Cloud. Następnie wracasz do domu i zmieniasz to samo ustawienie domyślne na swoim komputerze, bez dokonania uprzednio synchronizacji z chmurą. Przy próbie synchronizacji wystąpi wówczas konflikt, ponieważ uaktualnione zostały zarówno ustawienia w chmurze, jak i ustawienia na Twoim komputerze domowym. Jeśli spróbujesz dokonać synchronizacji, pojawi się komunikat o konflikcie.

Komunikat o konflikcie synchronizacji
Sync conflict prompt

 • Synchronizuj ustawienia lokalne: wybranie tej opcji poskutkuje synchronizacją konta Creative Cloud z lokalnym komputerem, tj. zastąpieniem ustawień w chmurze ustawieniami z lokalnego komputera.
 • Synchronizuj w chumrze: wybranie tej opcji poskutkuje synchronizacją lokalnego komputera z kontem Creative Cloud, tj. zastąpieniem ustawień z lokalnego komputera ustawieniami zapisanymi w chmurze.

Nieobsługiwane funkcje

 • Skróty klawiaturowe utworzone w aplikacji dla systemu Windows będą synchronizowane wyłącznie z innymi aplikacjami dla systemu Windows. Skróty klawiaturowe utworzone w aplikacji dla systemu Mac będą synchronizowane wyłącznie z innymi aplikacjami dla systemu Mac.
 • Zasoby zapisywane do niestandardowej lokalizacji nie będą synchronizowane.
 • Wszelkie modyfikacje (np.: zmiana układu panelu) wprowadzone po utworzeniu Przestrzeni roboczej nie zostaną zsynchronizowane. Aby zsynchronizować Przestrzenie robocze, należy najpierw przygotować środowisko pracy i utworzyć przestrzeń roboczą, a dopiero później uruchomić proces synchronizacji.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online