Synchronizowanie ustawień z usługą Adobe Creative Cloud

Uwaga:

Funkcja synchronizacji ustawień została usunięta z programu InDesign CC 2015.2. Usługa ta niedługo przestanie być dostępna także w wersjach InDesign i CC 2014. Zapoznaj się z poniższymi informacjami, aby przenieść swoje ustawienia domyślne i preferencje ze starszej wersji programu InDesign do najnowszej wersji lub z jednego komputera na drugi.

Migrowanie ustawień między różnymi wersjami głównymi

Domyślnie podczas instalacji programu InDesign usługa Creative Cloud przenosi ustawienia domyślne oraz preferencje z poprzednich wersji programu. Aby nie przenosić ustawień domyślnych i preferencji, usuń zaznaczenie pola wyboru Opcje zaawansowane > Zaimportuj wcześniejsze ustawienia i preferencje w oknie dialogowym potwierdzenia, które zostanie wyświetlone po kliknięciu przycisku Aktualizuj w aplikacji Creative Cloud Desktop.

Jeśli wyłączono migrację ustawień przy instalowaniu programu InDesign lub wykonywane jest uaktualnienie wcześniejszej wersji do programu InDesign, można w każdej chwili wybrać opcję Edycja > Migruj poprzednie ustawienia lokalne..., aby włączyć migrację ustawień domyślnych i preferencji.

Główny plik preferencji nie jest objęty migracją w przypadku użycia polecenia Migruj ustawienia predefiniowane dostępnego w menu.

Uwaga:

Poniższa informacja dotyczy tylko programu InDesign CC w wersjach starszych niż 2015.1.

Wprowadzenie

Przy pracy na wielu komputerach zarządzanie zestawami glifów i ich synchronizacja, dostosowywanie menu, skrótów klawiaturowych, dowolnych przestrzeni roboczych i ustawień domyślnych PDF pomiędzy komputerami może być męczące.

Nowa funkcja synchronizacji ustawień umożliwia poszczególnym użytkownikom synchronizowanie ich ustawień z usługą Creative Cloud. Jeśli korzystasz z dwóch komputerów – jednego w pracy i jednego w domu – funkcja Synchronizuj ustawienia ułatwia synchronizowanie ustawień programu między dwoma komputerami. Ponadto przy wymianie starego komputera na nowy i ponownej instalacji programu InDesign, możesz szybko wprowadzić odpowiednie ustawienia aplikacji, z zachowaniem wszystkich swoich ustawień, przy pomocy jednego przycisku.

Uwaga! Jednocześnie możesz aktywować program InDesign tylko na dwóch komputerach.

Funkcja synchronizacji jest realizowana za pośrednictwem konta usługi Adobe Creative Cloud. Wszystkie ustawienia są przesyłane do usługi Creative Cloud, a następnie pobierane i stosowane na innym komputerze.

Wszystkie operacje synchronizacji są inicjowane przez użytkowników. Nie można utworzyć dla nich harmonogramu ani zautomatyzować ich wykonania (np. definiując wykonywanie podczas uruchamiania lub zamykania).

Wymagania wstępne do działania funkcji:

 • Wszystkie komputery powinny być połączone z Internetem.
 • Użytkownik powinien zalogować się do konta usługi Adobe Creative Cloud na obu komputerach.

Synchronizowanie ustawień po pierwszym uruchomieniu

Po zainstalowaniu programu, przy jego pierwszym uruchomieniu i utworzeniu nowego dokumentu lub otwarciu istniejącego, zostanie wyświetlone pytanie, czy rozpocząć synchronizację.

Przypomnienie o synchronizacji ustawień przy pierwszym uruchomieniu
Wyświetlanie okna z pytaniem, czy rozpocząć synchronizację

 • Kliknij polecenie Zsynchronizuj ustawienia teraz, aby rozpocząć synchronizację.
 • Kliknij polecenie Wyłącz synchronizację ustawień, aby wyłączyć tę funkcję.
 • Kliknij opcję Zaawansowane, aby otworzyć okno dialogowe Preferencje, w którym można wybrać i dostosować elementy do synchronizacji.

Korzystanie z funkcji synchronizacji ustawień

Wykonaj jedną z następujących czynności.

 • [Zalecane] Kliknij ikonę Synchronizacja ustawień () w lewym dolnym rogu aktywnego okna dokumentu programu InDesign, a następnie opcję Zsynchronizuj ustawienia teraz.
 • Kliknij opcje Edycja (Mac: InDesign) > {zalogowane konto Adobe ID} > } > Zsynchronizuj ustawienia teraz.

Synchronizowanie ustawień przy dalszych uruchomieniach

Gdy uruchamiasz program InDesign przy dostępnych informacjach z poprzednich synchronizacji i utworzysz dokument lub otworzysz istniejący dokument po raz pierwszy, pojawi się pytanie, czy chcesz zsynchronizować ustawianie z chmurą. Aby rozpocząć synchronizację, kliknij pozycję Zsynchronizuj ustawienia teraz.

Synchronizacja ustawień na drugim komputerze
Komunikat z pytaniem, czy zsynchronizować ustawienia z chmury

Ustawienia są pobierane na komputery lokalne i wprowadzane do aplikacji. Jeśli zmienisz zestawy glifów, skróty klawiaturowe, niestandardowe przestrzenie robocze lub ustawienia domyślne dokumentów PDF, musisz zsynchronizować ustawienia przed zamknięciem aplikacji. Status synchronizacji jest wyświetlany w lewym dolnym rogu paska statusu dokumentu. Kliknij ikonę Zsynchronizuj ustawienia () na pasku statusu, a następnie kliknij polecenie Zsynchronizuj ustawienia teraz.

Status synchronizacji z paska stanu dokumentu
Status synchronizacji

Zarządzanie synchronizacją

Co podlega synchronizacji

 • Obszary robocze
 • Zestawy menu
 • Domyślne ustawienia plików PDF
 • Skróty klawiaturowe
 • Zestawy glifów

Wybierz synchronizowane elementy

Przejdź do zakładki Preferencje > Synchronizacja ustawień.

 • Kliknij opcje Edycja (Mac: InDesign) > {zalogowane konto Adobe ID} > } > Zarządzaj ustawieniami synchronizacji
  lub
 • Kliknij Edycja (Mac: InDesign) > Preferencje > Synchronizacja ustawień.
Opcje synchronizacji ustawień w panelu Preferencje
Zaznacz ustawienia do synchronizacji

Wybierz pola wyboru ustawień, które chcesz synchronizować. Możesz też wybrać, co ma się dziać w razie konfliktu.

Uwaga:

Aby pomyślnie zsynchronizować ustawienia, należy je zmieniać wyłącznie w aplikacji. Funkcja synchronizacji ustawień nie synchronizuje plików, które zostały ręcznie umieszczone w danym folderze.

Wybierz opcje w razie konfliktu

Istnieją sytuacje, w których system może wykryć konflikty synchronizacji. Konflikty synchronizacji występują, gdy system nie jest w stanie określić, czy chcesz przyjąć ustawienie z Creative Cloud czy zachować ustawienie z lokalnego komputera, ponieważ oba zostały zmienione po ostatniej synchronizacji.

Załóżmy, że zmieniasz ustawienia domyślne PDF na komputerze roboczym i synchronizujesz je z kontem Creative Cloud. Następnie wracasz do domu i zmieniasz to samo ustawienie domyślne na swoim komputerze, bez dokonania uprzednio synchronizacji z chmurą. Przy próbie synchronizacji wystąpi wówczas konflikt, ponieważ uaktualnione zostały zarówno ustawienia w chmurze, jak i ustawienia na Twoim komputerze domowym. Jeśli spróbujesz dokonać synchronizacji, pojawi się komunikat o konflikcie.

Komunikat o konflikcie synchronizacji
Komunikat o konflikcie synchronizacji

 • Synchronizuj ustawienia lokalne: wybranie tej opcji poskutkuje synchronizacją konta Creative Cloud z lokalnym komputerem, tj. zastąpieniem ustawień w chmurze ustawieniami z lokalnego komputera.
 • Synchronizuj w chmurze: wybranie tej opcji spowoduje synchronizację lokalnego komputera z kontem Creative Cloud, czyli zastąpienieó ustawień na komputerze ustawieniami zapisanymi w chmurze.

Nieobsługiwane funkcje

 • Skróty klawiszowe utworzone w systemie Windows będą synchronizowane wyłącznie z komputerami, na których jest używany system Windows. Skróty klawiszowe utworzone w systemie Mac będą synchronizowane wyłącznie z komputerami Mac.
 • Zasoby zapisywane w niestandardowej lokalizacji nie będą synchronizowane.
 • Wszelkie modyfikacje (np.: zmiana układu panelu) wprowadzone po utworzeniu Przestrzeni roboczej nie zostaną zsynchronizowane. Aby zsynchronizować Przestrzenie robocze, należy najpierw przygotować środowisko pracy i utworzyć przestrzeń roboczą, a dopiero później uruchomić proces synchronizacji.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online