Kolumny o elastycznej szerokości

Opcja elastycznej szerokości pozwala dostosować liczbę i szerokość kolumn podczas zmiany wielkości ramki tekstowej. Wraz ze zmianą wielkości ramki kolumny są automatycznie dodawane lub usuwane, gdy zostanie osiągnięta maksymalna szerokość kolumny.

A. Oryginalna ramka tekstowa B. Szerokość ramki tekstowej zwiększa się C. Kolumna dodana do ramki tekstowej 

Wybierz opcję Elastyczna szerokość w menu rozwijanym Kolumny okna dialogowego Opcje ramki tekstowej (Obiekt > Opcje ramki tekstowej).

Kolumny o elastycznej szerokości
Kolumny o elastycznej szerokości

Trwałe opcje dopasowywania ramki tekstowej

Opcja automatycznego ustawiania wielkości ramki tekstowej umożliwia skonfigurowanie ramki tekstowej, która będzie automatycznie zmieniać wielkość podczas dodawania, usuwania lub edytowania tekstu. Aby przejść do opcji automatycznego ustawiania wielkości, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaznacz ramkę tekstową, a następnie wybierz polecenie Obiekt  Opcje ramki tekstowej

 2. Kliknij Automatyczne ustawianie wielkości.

  Opcje automatycznego ustawiania wielkości
 3. Wybierz opcję automatycznego ustawiania wielkości podczas dodawania lub usuwania tekstu.

  • Wyłącz
  • Tylko wysokość
  • Tylko szerokość
  • Szerokość i Wysokość
  • Wysokość i szerokość (zachowaj proporcje)
 4. Z podglądu zakotwiczenia kliknij lokalizację odniesienia, od której zacząć zmianę rozmiaru. Podgląd zakotwiczenia wskazuje również, jak zmienia się rozmiar ramki tekstowej.

 5. Określ ograniczenia dla minimalnej wysokości i grubości oraz podziały wierszy.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online