Często zadawane pytania — uczniowie

Uwaga:

Programy edukacyjne usługi Learning Manager są teraz określane jako ścieżki edukacyjne. Ta zmiana wejdzie w życie wraz z wydaniem nowej wersji w październiku 2021 r. Termin „ścieżka edukacyjna” będzie obowiązywał dla wszystkich ról.

Katalog kursów zawiera wszystkie kursy, w których może wziąć udział dany użytkownik. Kiedy przełożony nominuje użytkownika do udziału w kursie, jest generowane powiadomienie z opcją zaakceptowania lub odrzucenia kursu.

Jednak można także przejrzeć wszystkie kursy w sekcji KATALOG. W tym celu należy wykonać następujące czynności:

 1. Wybierz kurs i ustaw kursor myszy na jego miniaturze.
 2. Kliknij opcję POZNAJ, która pojawi się na miniaturze.
 3. Można zapoznać się z wszystkimi szczegółowymi informacjami na temat wybranego kursu. W prawym górnym rogu strony pojawi się przycisk Zarejestruj się.
 4. Kliknij przycisk Zarejestruj się, aby dodać kurs do listy Moje kursy.

Tak. Zawartość możesz otwierać offline na tabletach iPad, tabletach z systemem Android i smartfonach.

Szczegółowe informacje na temat korzystania z trybu offline znajdziesz w artykule Użytkownicy tabletów iPad i z systemem Android.

Elementy edukacyjne można wyszukiwać za pomocą pola tekstowego, które jest dostępne na kartach Katalog i Zawartość edukacyjna.

Aby rozpocząć, należy kliknąć pole wyszukiwania. Wyniki pojawiają się już w trakcie wpisywania tekstu. W celu wyświetlenia najlepszych wyników należy je wybrać z listy rozwijanej.

Tak, można porównać osiągnięcia swoje i innych uczniów, wyświetlając liczbę punktów. W tym celu należy ustawić kursor myszy na okręgu profilu. Pojawią się punkty zalogowanego użytkownika. Klikając opcję Przejdź do tablicy liderów, można wyświetlić okno Tablica liderów. Znajduje się w nim lista uczniów o zbliżonych osiągnięciach.

Szczegółowe informacje znajdziesz w opisie funkcji tablicy liderów.

Efektywność kursu to miara jego przydatności dla ucznia. Oblicza się ją w oparciu o informacje zwrotne przesłane przez uczestników danego kursu. Wysoki odsetek uczniów przekazujących informacje zwrotne przekłada się na dużą efektywność kursu.

Określa się ją w oparciu o informacje zwrotne na temat zawartości kursu przekazane przez ucznia, wyniki testu uzyskane przez ucznia i informacje zwrotne przekazane przez przełożonego.

Ocena efektywności kursu jest wyświetlana na jego miniaturze na karcie Kursy. 

Aby zapoznać się ze szczegółowymi informacjami, wystarczy kliknąć wartość efektywności kursu. Zostanie wyświetlone okno podręczne.

Po kliknięciu strzałki w dół, która znajduje się w prawym dolnym rogu okna, pojawia się szczegółowy opis sposobu obliczania efektywności kursu.

Na karcie Edukacja wyświetlane są wszystkie kursy, programy edukacyjne i certyfikacje, na które się zapisano lub które zostały przydzielone. Do tej karty można także przejść, klikając łącze Przejdź do sekcji Edukacja.

Na karcie Katalog są wyświetlane wszystkie kursy, programy edukacyjne i certyfikacje dostępne dla roli użytkownika skonfigurowanej w ustawieniach jego konta firmowego. Do tej karty można także przejść, klikając łącze Przejdź do sekcji Katalog.

W sekcji Oś czasu można zapoznać się z alertami dotyczącymi wszystkich kursów, programów certyfikacji i programów edukacyjnych. Alerty są uszeregowane w kolejności rosnącej według ostatecznego terminu. Ostateczne terminy poszczególnych działań edukacyjnych są wyświetlane w lewym panelu.

Gdy użytkownik kliknie element edukacyjny, w prawym okienku pojawią się powiązane informacje. Można też kliknąć kafelek kursu/programu edukacyjnego/programu certyfikacji, aby wyświetlić kompletne informacje na temat każdego z elementów edukacyjnych.

Po ustawieniu kursora myszy w obszarze osi czasu pojawi się pasek przewijania po prawej stronie. Za pomocą tego paska można przejść w górę lub w dół, aby zapoznać się z innymi alertami.

Mapa umiejętności to zestawienie umiejętności, wiedzy i cech charakteru pracownika organizacji. Takie mapy pomagają firmom/organizacjom określić lub zwiększyć oczekiwania co do wyników członków personelu. Dzięki umiejętnościom pracownicy mogą dostosowywać się do oczekiwań organizacji.

Kiedy uczniowie kończą kurs, mogą sprawdzić na mapie umiejętności, jakie umiejętności zdobyli.

Wyświetlanie mapy umiejętności

Aby wyświetlić umiejętności, należy kliknąć dowolną z ich nazw w obszarze mapy umiejętności w prawym górnym rogu strony docelowej. Obok umiejętności jest pokazywana informacja o ich poziomie.

Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule Umiejętności i poziomy.

Tak. Usługa Learning Manager jest dostępna na tabletach iPad, tabletach z systemem Android i smartfonach.

Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule Użytkownicy tabletów iPad i z systemem Android.

Tak. Jest dostępna wersja usługi Learning Manager przeznaczona na tablet iPad. Można ją pobrać ze sklepu z aplikacjami (App Store lub Google Play).

W przypadku korzystania z tabletu iPad lub z systemem Android są dostępne tylko funkcje przeznaczone dla uczniów. Co ważne, kursy można przerabiać także w trybie offline — po połączeniu się z siecią będzie można zsynchronizować postęp. Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule Użytkownicy tabletów iPad i z systemem Android.

Do usługi Learning Manager można zalogować się za pomocą identyfikatora Adobe ID. Więcej informacji i szczegółowe instrukcje logowania znajdziesz w artykule Logowanie użytkownika. Jeśli problem nie ustąpi, należy skontaktować się z naszym zespołem pomocy technicznej.

Po zdobyciu nowego poziomu umiejętności są przyznawane punkty kredytowe. Są one powiązane z tymi poziomami. Szczegółowe informacje na temat umiejętności i poziomów znajdziesz w artykule Umiejętności i poziomy.

Kompletna historia szkoleń znajduje się na stronie głównej. Po kliknięciu karty Edukacja na ekranach Kursy, Programy i Certyfikacje można wybrać opcję Ukończone, która pozwala wyświetlić wszystkie ukończone szkolenia. 

Użytkownik może wyrazić zainteresowanie udziałem w kursie prowadzonym w klasie, który nie ma obecnie żadnych wyznaczonych sesji. W takim przypadku otrzyma powiadomienie, gdy zostanie ustalony termin rozpoczęcia sesji.

Po zdobyciu nowego poziomu umiejętności są przyznawane punkty kredytowe. Są one powiązane z tymi poziomami. Szczegółowe informacje na temat punktów kredytowych, umiejętności i poziomów znajdziesz w artykule Umiejętności i poziomy.

Punkty gamifikacji są przyznawane po ukończeniu zadania. Obecnie w usłudze Learning Manager jest dostępnych sześć zadań gamifikacji. Po ukończeniu każdego z nich użytkownik otrzymuje określoną liczbę punktów. Szczegółowe informacje znajdziesz w opisie funkcji Gamifikacja.

To jedna z najnowszych koncepcji w dziedzinie szkoleń elektronicznych, jaką wdrożono na platformie Adobe Learning Manager. Pomagają uczniom wyrazić siebie i przedstawić swoje umiejętności, a jednocześnie budują ich wiarygodność i zwiększają widoczność na tle innych osób.

Odznaki zdobyte przez ucznia są pokazywane na górze strony.

Odznaki są przyznawane w oparciu o kryteria określone przez organizację — zazwyczaj wymagane jest zaliczenie kursu lub pomyślne ukończenie innego elementu edukacyjnego.

Szczegółowe informacje znajdziesz w opisie funkcji Odznaki.

Programy edukacyjne to zestawy kursów pozwalające uczniom osiągnąć określone cele. Mogą je tworzyć tylko administratorzy. Kiedy administrator przypisuje uczniom element programu edukacyjnego, widzą go oni na karcie Programy. Uczniowie mogą też wyświetlać wszystkie programy edukacyjne do samodzielnej rejestracji i zapisywać się do nich.

Aby przystąpić do przypisanego programu, należy go kliknąć. Można też wyświetlić szczegółowe informacje na temat danego programu.

W prawym górnym rogu strony programu edukacyjnego znajduje się przycisk Rozpocznij program. Kliknięcie przycisku Rozpocznij program spowoduje przystąpienie do określonego kursu.

Po ukończeniu każdego kursu użytkownik otrzymuje punkty online.

W oparciu o te punkty zdobywa się kolejne poziomy. Są one następujące:

 1. 1500 punktów — poziom brązowy
 2. 2500 punktów — poziom srebrny
 3. 3500 punktów — poziom złoty
 4. 5000 punktów — poziom platynowy

Użytkownik może sprawdzić aktualną liczbę punktów w swoim profilu, aby dowiedzieć się, ile jeszcze pozostało do zdobycia.

Szczegółowe informacje znajdziesz w opisie funkcji Gamifikacja.

Wszystkie kursy dostępne w usłudze Learning Manager są odtwarzane w oknie przeglądarki.Tryb pełnoekranowy można wybrać w odtwarzaczu Fluidic usługi Learning Manager.

Szczegółowe informacje znajdziesz w opisie odtwarzacza Fluidic.

Czy mogę wyeksportować swoje osobiste notatki?

Tak, notatki można wyeksportować do pliku PDF. W tym celu należy wykonać następujące czynności:

 1. Na stronie głównej kliknij kartę kursu, dla której chcesz wyeksportować notatki. 
 2. Kliknij kartę Notatki.
 3. W celu wysłania notatek na swój zarejestrowany adres e-mail kliknij opcję Wyślij notatki pocztą.
 4. Aby pobrać notatki w postaci pliku PDF, kliknij opcję Pobierz notatki.

 

W usłudze Learning Manager możesz dodać zakładkę do zawartości, do której chcesz wrócić później.

Aby to zrobić, należy kliknąć ikonę wstążki obok odpowiedniej pozycji na liście tematów.

Można też sporządzać notatki z kursu. Robi się to w następujący sposób:

 1. Kliknij kafelek kursu, który chcesz wyświetlić.
 2. W dolnej części odtwarzacza kliknij ikonę + Notatki, aby otworzyć sekcję Notatki.
 3. Dodaj notatki i kliknij opcję Dodaj. Notatki zostaną zapisane.

Uwaga
Funkcja tworzenia zakładek jest obsługiwana tylko w przypadku zawartości HTML z oprogramowania Captivate 9 lub nowszego oraz Presenter 11 lub nowszego.

Pobieranie/wysyłanie notatek z kursu pocztą elektroniczną
Można pobrać lub wysłać pocztą elektroniczną swoje notatki z kursu, wykonując następujące czynności:

 1. Kliknij kafelek kursu, dla którego chcesz wyświetlić notatki.
 2. Kliknij kartę Notatki obok karty Moduły.
 3. Kliknij opcję Pobierz notatki, aby pobrać notatki w postaci pliku PDF.
 4. Kliknij opcję Wyślij notatki pocztą, aby przesłać notatki na swoje konto e-mail.

W usłudze Learning Manager 1.0 nie ma takiej możliwości. Można jednak uczestniczyć w zewnętrznych programach certyfikacji. Są one przypisywane użytkownikom przez administratora w danej organizacji. Aby zapisać się do zewnętrznego programu certyfikacji, należy się skontaktować z przełożonym.

Obecnie taka funkcja nie istnieje.

W powiadomieniu dotyczącym ukończenia kursu, które otrzymuje użytkownik, znajduje się łącze do przekazania informacji zwrotnych.

 1. Kliknij ikonę powiadomień, aby wyświetlić powiadomienia.
  Zostanie wyświetlone łącze do przekazania informacji zwrotnych L1 na temat ukończonych kursów.
 2. Kliknij je. Zostanie wyświetlone okno podręczne.
 3. Wypełnij formularz informacji zwrotnych i kliknij opcję Gotowe.

Uczniowie korzystający z usługi Learning Manager mają do dyspozycji także odznaki online przyznawane w nagrodę za osiągnięcia. Odznaki są przyznawane w oparciu o określone kryteria i są widoczne w profilu ucznia na górze strony głównej.

Szczegółowe informacje na temat programu certyfikacji znajdziesz w opisie funkcji certyfikacji.

Transkrypty ze szkoleń nie są dostępne w usłudze Learning Manager 1.0.

Kurs przypisany przez przełożonego można odrzucić, klikając opcję Odrzuć w oknie Powiadomienia.

Użytkownik może też anulować udział w kursie, na który zapisał się samodzielnie. W tym celu powinien wysłać stosowną prośbę do swojego przełożonego lub do administratora platformy edukacyjnej.

Odpowiednie informacje znajdziesz w powiadomieniach. Aby wyświetlić powiadomienia, należy kliknąć ich ikonę w prawym górnym rogu okna.

Przełożony wyśle też wiadomość e-mail.

Tak. Można je wyświetlić, klikając ikonę powiadomień w prawym górnym rogu.

Zostanie wyświetlone okno podręczne powiadomień.

Kursy można wyszukiwać na dwa sposoby:

 1. Za pomocą ikony Wyszukaj wyświetlanej w prawym górnym rogu.
 2. Przez odfiltrowanie listy kursów na karcie Katalog według nazw kompetencji czy typu kursów (hybrydowe, realizowane w tempie uczestnika, klasa wirtualna, klasa) i posortowanie (według daty publikacji, tytułu kursu od A do Z lub od Z do A i efektywności kursu).

Można też przeprowadzić wyszukiwanie z użyciem gotowych znaczników, np. Captivate, C, Java, html itp. Obecnie można przeszukiwać znaczniki wewnątrz pola wyszukiwania kursów.

Zatem użytkownik może wyświetlić odfiltrowaną listę, aby ułatwić sobie wybór kursu.

 1. Zaloguj się w usłudze Learning Manager jako uczeń. Jeśli nie pamiętasz hasła, kliknij łącze Nie pamiętasz hasła? na stronie logowania. Otrzymasz hasło na swój adres e-mail.
 2. Po zalogowaniu zobaczysz kartę KURSY na górze ekranu. Kliknij kartę KURSY, aby wyświetlić listę kursów, które Ci przypisano.

W usłudze Learning Manager są dostępne kursy prowadzone w klasie, a także trzy inne typy kursów: hybrydowe, realizowane w tempie uczestnika i typu klasa wirtualna. Trzy ostatnie są kursami online.

Czasami użytkownik jest automatycznie zapisywany na kurs. Takie kursy są widoczne na karcie KURSY. Użytkownik może też poszukać interesującego go kursu i kliknąć przycisk Poznaj lub przycisk Zarejestruj się.

Uwaga
W przypadku niektórych kursów jest wymagane ukończenie modułów początkowych w określonej kolejności, ponieważ wiedza z niektórych z nich jest potrzebna w późniejszych.

Aby uruchomić i rozpocząć kurs online, należy kliknąć opcję Uruchom w sekcji KURSY. Można przerwać kurs i wrócić do niego w dowolnym momencie, klikając przycisk Kontynuuj.

Aby ponownie przystąpić do już ukończonego kursu, należy kliknąć przycisk Odwiedź ponownie.

Użytkownik może śledzić postęp w przerabianiu kursu i sporządzać notatki.

Nauczanie hybrydowe to podejście do zdobywania wiedzy i jej przekazywania polegające na połączeniu sesji twarzą w twarz i zasobów online. Ta technika nauczania jest stosowana w kursach dostępnych w usłudze Learning Manager.

To moduł kursu, który uczniowie mogą rozpocząć i ukończyć według własnego harmonogramu i w swoim tempie. Przykłady takich modułów to filmy, pliki audio i nagrane wcześniej wykłady.

Tak, notatki można wyeksportować do pliku PDF. W tym celu należy wykonać następujące czynności:

 1. Na stronie głównej kliknij kartę kursu, dla której chcesz wyeksportować notatki. 
 2. Kliknij kartę Notatki.
 3. W celu wysłania notatek na swój zarejestrowany adres e-mail kliknij opcję Wyślij notatki pocztą.
 4. Aby pobrać notatki w postaci pliku PDF, kliknij opcję Pobierz notatki.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online