Najważniejsze nowe funkcje

Poznaj nowe funkcje usługi Adobe Learning Manager i wprowadzone ulepszenia.

W wersji usługi Adobe Learning Manager z maja 2018 r. wprowadzono wiele użytecznych nowości i ulepszeń. Można teraz między innymi czyścić dane użytkowników, zarządzać znacznikami, zmieniać nazwy elementów edukacyjnych i zintegrować usługę z usługą Slack. W dalszej części tego dokumentu opisano najważniejsze nowe funkcje i ulepszenia.

Najważniejsze informacje o funkcjach dostępnych we wcześniejszych wersjach usługi Learning Manager można znaleźć w dokumencie Podsumowanie cech | Wcześniejsze wersje.

Zgodność z przepisami RODO

Usługa Learning Manager jest teraz zgodna z dyrektywą RODO. Więcej informacji o dyrektywie RODO i jej związku z Tobą jako klientem usługi Adobe Learning Manager znajdziesz w artykule Zgodność usługi Learning Manager z dyrektywą RODO.

Czyszczenie danych użytkowników

Usługa Adobe Learning Manager umożliwia teraz czyszczenie danych użytkowników. Funkcja czyszczenia służy do usuwania danych osobowych i dotyczących nauki użytkowników z usługi Learning Manager. Aby to zrobić, administrator usługi Learning Manager powinien zaznaczyć użytkownika i kliknąć przycisk Usuń. Usunięci użytkownicy są przenoszeni do nowej zakładki o nazwie Czyszczenie użytkowników. Administratorzy mogą teraz zaznaczyć użytkownika w tej sekcji, aby wykonać operację czyszczenia. Tej operacji nie można cofnąć.

Tę funkcję wprowadzono w usłudze Learning Manager, aby zapewnić zgodność wymaganiami dyrektywy RODO.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Czyszczenie danych użytkowników.

Zarządzanie znacznikami

Administratorzy mogą teraz zarządzać znacznikami w usłudze Learning Manager. Korzystaj z lepszego znakowania i lepiej zarządzanej bazy danych, aby pomóc uczniom w dokładniejszym i szybszym uzyskiwaniu odpowiednich wyników wyszukiwania. Za pomocą tej funkcji można zarządzać niepotrzebnymi, błędnymi i nieistotnymi znacznikami. Administratorzy mogą również dodawać, edytować, usuwać, dodawać lub zastępować znaczniki. Aby wprowadzić zmiany, kliknij opcję Znaczniki w sekcji Zarządzanie lewego panelu nawigacji.

Zarządzanie znacznikami
Zarządzanie znacznikami

Administrator może ograniczyć uprawnienia autora związane z tworzeniem znaczników.

Przypisywanie uprawnień do zarządzania znacznikami
Przypisywanie uprawnień do zarządzania znacznikami

Więcej informacji znajdziesz w artykule Znaczniki.

Zmienianie nazw elementów edukacyjnych

Administratorzy mogą teraz zmieniać nazwy elementów edukacyjnych w usłudze Learning Manager. Można dostosować terminy, aby poprawić czytelność i łatwość użytkowania zawartości. Zmienić można niektóre nazwy elementów edukacyjnych, takich jak kursy, plany edukacyjne, programy edukacyjne, certyfikacje, materiały pomocnicze czy katalogi. Jeśli na przykład nazwa „kurs” zostanie zmieniona na „rozdział”, każde wystąpienie słowa kurs zostanie zastąpione słowem rozdział . Aby wprowadzić te zmiany, pobierz plik CSV przykładowej terminologii, zmień go i prześlij z powrotem. Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w języku angielskim.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Zmienianie nazw elementów edukacyjnych.

Raporty na temat gamifikacji

Administratorzy mogą pobrać transkrypt z gamifikacji w formacie CSV. Raport można pobrać dla poszczególnych użytkowników lub grup użytkowników.

Raport zawiera następujące informacje: nazwa użytkownika, adres e-mail użytkownika, identyfikator UUID użytkownika, łączna liczba zdobytych punktów, rozbicie zebranych punktów, nazwa grup, do których należy użytkownik, nazwa przełożonego, wartości aktywnych pól. Administratorzy mogą wykorzystać ten raport do oceny i zrozumienia rankingów użytkowników na poziomie organizacji lub dla konkretnej grupy.

Generowanie raportu na temat gamifikacji
Generowanie raportu na temat gamifikacji

Więcej informacji znajdziesz w artykule Raporty na temat gamifikacji.

Integracja usługi Learning Manager z oprogramowaniem Slack

W tej wersji wprowadzono automat Primebot — bota programu Slack do usługi Learning Manager. Użytkownicy oprogramowania Slack mogą zainstalować aplikację Adobe Learning Manager z katalogu aplikacji Slack i odkrywać zawartość z usługi Learning Manager w programie Slack. Korzystając z automatu Primebot , można wyszukiwać nowe kursy, przeglądać polecane elementy i otrzymywać powiadomienia o nadchodzących terminach w usłudze Learning Manager. Można również rejestrować się i rozpoczynać naukę bezpośrednio z poziomu programu Slack, co pomaga w szybkiej nauce.

Aplikacja Learning Manager do programu Slack jest obecnie obsługiwana tylko w wystąpieniu w USA — nie działa w europejskim wystąpieniu usługi Learning Manager.

Primebot w programie Slack
Primebot w programie Slack

Więcej informacji znajdziesz w artykule Łączniki w usłudze Learning Manager.

Integracja usługi Learning Manager z oprogramowaniem Power BI

Możesz użyć integracji z tym łącznikiem, aby korzystać z bieżących kont Power BI podczas wykonywania analizy i wizualizacji danych edukacyjnych usługi Learning Manager w programie Power BI. W trakcie konfigurowania administrator ds. integracji może ustawić przestrzeń roboczą Power BI tak, aby była stopniowo zapełniana dwoma zestawami danych: transkryptem ucznia i raportami na temat umiejętności użytkownika. Następnie można stosować wszystkie funkcje i możliwości programu Power BI do tworzenia, wdrażania i rozpowszechniania niestandardowych interfejsów zgodnie z oczekiwaniami organizacji.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Łącznik Power BI.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online