Importowanie zdjęć z aplikacji iPhoto i Aperture (macOS)

Importowanie biblioteki Apple iPhoto i Aperture do katalogu Lightroom Classic

Aplikacja Lightroom 5.7 i nowsze wersje

Uwaga:

Przed wykonaniem dalszych czynności zaleca się utworzenie kopii zapasowej katalogu Lightroom Classic.

 1. W programie Lightroom Classic wybierz kolejno Plik > Dodatki do wtyczek.

 2. Wybierz opcję Importuj z biblioteki iPhoto lub Importuj z biblioteki Aperture.

 3. Biblioteka iPhoto lub Aperture zostanie automatycznie wykryta. Możesz też wybrać inną bibliotekę, jeśli ma to zastosowanie. 

  Obrazy zostaną skopiowane do nowej lokalizacji. Wyświetlana jest domyślna lokalizacja, ale dostępna jest opcja wyboru innego folderu.

  Można także skorzystać z dodatkowych opcji, dzięki którym program Lightroom Classic będzie pracować z dostępnymi widokami, słowami kluczowymi, kolorowymi etykietami i stosami.

  Importowanie z opcji Aperture w programie Lightroom Classic CC

 4. Kliknij przycisk Importuj.

Lightroom 5.6

 1. Jeśli nie możesz uaktualnić programu Lightroom Classic do wersji 5.7 lub nowszej, pobierz i zainstaluj wtyczkę iPhoto and Aperture:

  Pobierz

 2. Przejdź do lokalizacji Users//Library/Application Support/Adobe/Lightroom.

  Uwaga:

  Folder Biblioteka jest domyślnie ukryty. Przytrzymaj klawisz Option, aby był widoczny w menu Idź w programie Finder.

 3. Sprawdź, czy dostępny jest folder Modules.  Jeśli nie, utwórz folder Modules.

 4. Skopiuj wyodrębniony plik aperture_iphoto_importer.lrplugin do folderu Modules.

 5. Przy kolejnym uruchomieniu Lightroom Classic zostanie wyświetlony monit o aktualizację katalogu w celu zapewnienia zgodności. Po zakończeniu aktualizacji wykonaj czynności opisane w sekcji Aplikacja Lightroom 5.7 i nowsze wersje
  .

Lightroom 5.5 i starsze wersje

Aby zaimportować zdjęcia z aplikacji iPhoto do programu Lightroom Classic, najpierw musisz pomóc programowi Lightroom Classic znaleźć oryginalne zdjęcia, które są ukryte w pliku pakietu. Następnie możesz skopiować lub dodać zdjęcia do katalogu Lightroom Classic, tak jak w przypadku importowania innych zdjęć z folderu na komputerze.

Uwaga: niniejsza instrukcja dotyczy aplikacji iPhoto '11 w wersji 9.2.

 1. W programie Finder przejdź do pliku pakietu iPhoto lub Aperture. Domyślnie znajduje się on w folderze /users/[nazwa użytkownika]/Pictures i nosi nazwę „iPhoto Library” lub „Aperture Library”.

 2. Kliknij plik iPhoto Library lub Aperture Library i wybierz opcję Pokaż zawartość pakietu.

  Zostanie wyświetlone okno programu Finder zawierające zawartość pliku pakietu. Folder Masters zawiera wszystkie zdjęcia znajdujące się w aplikacji iPhoto lub Aperture.

 3. Kliknij folder Masters i wybierz Duplikuj.

 4. Przeciągnij folder o nazwie „Masters copy” z okna iPhoto Library w programie Finder na pulpit.

  Program Lightroom Classic będzie w stanie zobaczyć ten folder.

 5. Otwórz program Lightroom Classic i przeciągnij folder Masters copy do widoku siatki w module Biblioteka.

  Zostanie otwarte okno importu z wybranymi plikami iPhoto w obszarze podglądu. Domyślnie program Lightroom Classic dodaje te zdjęcia do katalogu. Wybierz opcję Kopiuj lub Przenieś, jeśli wolisz, i określ folder docelowy i inne opcje w panelach po prawej stronie okna importu.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto