Podręcznik użytkownika Anuluj

Importowanie zdjęć z folderu na dysku twardym

 1. Lightroom Classic — podręcznik użytkownika
 2. Wprowadzenie do programu Lightroom Classic
  1. Nowości w programie Lightroom Classic
  2. Lightroom Classic — wymagania systemowe
  3. Lightroom Classic | Typowe pytania
  4. Lightroom Classic — podstawowe pojęcia
  5. Samouczki programu Lightroom Classic
  6. Podsumowanie funkcji | Lightroom CC 2015.x/Lightroom 6.x
 3. Program Lightroom i usługi firmy Adobe
  1. Biblioteki Creative Cloud
  2. Korzystanie z usługi Adobe Stock w aplikacjach Creative Cloud
 4. Lightroom na urządzenia przenośne, dla telewizji i Internetu
  1. Adobe Photoshop Lightroom na urządzenia przenośne i Apple TV | Często zadawane pytania
  2. Synchronizizacja programu Lightroom Classic z ekosystemem Lightroom
  3. Rodzina aplikacji Photoshop na urządzenia przenośne
 5. Importowanie zdjęć
  1. Importowanie zdjęć z aparatu lub czytnika kart
  2. Importowanie zdjęć z folderu na dysku twardym
  3. Automatyczne importowanie zdjęć
  4. Importuj zdjęcia z programu Photoshop Elements
  5. Importowanie zdjęć z połączonego aparatu
  6. Określanie opcji importu
  7. Ustawianie preferencji importu
  8. Edytor szablonu nazwy pliku i edytor szablonu tekstu
 6. Obiegi pracy
  1. Stosowanie maskowania na zdjęciach
  2. Eksportowanie i zapisywanie zdjęć jako plików JPEG
  3. Eksportowanie i oznaczanie zdjęć znakiem wodnym
  4. Importowanie zdjęć
  5. Pędzel dopasowania: podstawy
  6. Regulacja za pomocą krzywej tonalnej
  7. Zaawansowane pokazy slajdów wideo
  8. Kontrola balansu bieli
  9. Tworzenie stykówki
  10. Poprawa obiegu pracy w programie Lightroom Classic
  11. Dopasowania za pomocą funkcji Rozmycie obiektywu
  12. Edycja i eksportowanie w trybie HDR
 7. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy przestrzeni roboczej
  2. Ustawianie preferencji pracy w programie Lightroom Classic
  3. Wyświetlanie biblioteki na drugim monitorze
  4. Personalizacja tabliczek identyfikacyjnych i przycisków modułu
  5. Oznaczanie zdjęć znakiem wodnym w programie Lightroom Classic
  6. Zarządzanie kolorami
 8. Wyświetlanie zdjęć
  1. Wyświetlanie zdjęć
  2. Przeglądanie i porównywanie zdjęć
  3. Ustawianie opcji widoku biblioteki
  4. Udostępnianie zdjęć w celu uzyskania komentarzy i opinii
  5. Podglądy inteligentne
 9. Zarządzanie katalogami i plikami
  1. Często zadawane pytania dotyczące katalogu Lightroom Classic
  2. Jak działają katalogi Lightroom Classic
  3. Tworzenie katalogów i zarządzanie nimi
  4. Tworzenie kopii zapasowej katalogu
  5. Znajdowanie brakujących zdjęć
  6. Tworzenie folderów i zarządzanie nimi
  7. Zarządzanie zdjęciami w folderze
 10. Mapy
  1. Praca z modułem Mapa
 11. Organizowanie zdjęć w programie Lightroom Classic
  1. Rozpoznawanie twarzy
  2. Praca z kolekcjami zdjęć
  3. Grupowanie zdjęć w stosy
  4. Flagowanie, nadawanie etykiet i ocenianie zdjęć
  5. Używanie słów kluczowych
  6. Podstawy i działania dotyczące metadanych
  7. Znajdowanie zdjęć w katalogu
  8. Praca z filmami w programie Lightroom Classic
  9. Zaawansowane działania dotyczące metadanych
  10. Używanie panelu szybkiej obróbki
 12. Przetwarzanie i obróbka zdjęć
  1. Podstawy modułu obróbki
  2. Tworzenie panoram i panoram HDR
  3. Korekcja pola płaskiego
  4. Korygowanie zniekształceń perspektywy na zdjęciach za pomocą funkcji Upright
  5. Poprawianie jakości obrazu za pomocą funkcji Popraw jakość
  6. Praca z odcieniem i kolorem obrazu
  7. Maskowanie
  8. Wprowadzanie korekt lokalnych
  9. Scalanie zdjęć do HDR (High Dynamic Range)
  10. Opcje modułu obróbki
  11. Retuszowanie zdjęć
  12. Usuwanie efektu czerwonych oczu i oczu zwierząt
  13. Korzystanie z narzędzia Filtr promieniowy
  14. Korzystanie z ulepszonego narzędzia Usuwanie plam
 13. Eksportowanie zdjęć
  1. Eksportowanie plików na dysk lub dysk CD
  2. Eksportowanie zdjęć z programu Lightroom Classic
  3. Publikowanie zdjęć online
  4. Eksportowanie na dysk twardy przy użyciu usług publikowania
  5. Ustawienia predefiniowane dla eksportu i inne ustawienia
 14. Praca z edytorami zewnętrznymi
  1. Preferencje edycji zewnętrznej
  2. Otwieranie i edytowanie zdjęć Lightroom Classic w programie Photoshop lub Photoshop Elements
 15. Pokazy slajdów
  1. Tworzenie pokazów slajdów
  2. Panele i narzędzia modułu pokazu slajdów
  3. Określanie układu slajdów
  4. Dodawanie nakładek do slajdów
  5. Odtwarzanie i eksportowanie pokazów slajdów
 16. Drukowanie zdjęć
  1. Podstawy modułu drukowania
  2. Drukowanie układów modułów i szablonów
  3. Praca z opcjami i ustawieniami zadań drukowania
 17. Książki zdjęć
  1. Tworzenie książek zdjęć
 18. Galerie internetowe
  1. Tworzenie galerii internetowych
  2. Używanie paneli i narzędzi modułu internetowego
  3. Praca z układami galerii internetowych
  4. Praca z szablonami i ustawieniami galerii internetowych
  5. Podgląd, eksportowanie i przesyłanie internetowych galerii zdjęć
 19. Skróty klawiaturowe
  1. Skróty klawiaturowe
 20. Rozwiązywanie problemów 
  1. Rozwiązane problemy
  2. Znane problemy

Podczas importowania zdjęć do programu Lightroom Classic tworzy się łącze między samym zdjęciem a zapisem zdjęcia w katalogu.

Podczas importowania przechodzisz od lewej do prawej strony w oknie importu. Najpierw po lewej stronie określ, które pliki chcesz zaimportować (pliki źródłowe). Następnie w środkowej części okna wybierz sposób importowania ich do katalogu (dodawanie, przenoszenie lub kopiowanie). Na koniec, po prawej stronie, określ miejsce przechowywania plików (folder docelowy) i inne opcje dla importowanych plików.

Uwaga:

Ważne: podczas pierwszego importowania zastanów się, w jaki sposób chcesz uporządkować zdjęcia i w którym miejscu je zapisać, zanim zaczniesz je importować. Planowanie z wyprzedzeniem może pomóc zminimalizować konieczność późniejszego przenoszenia zdjęć i ewentualnego zgubienia ich w katalogu.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności, aby otworzyć okno importowania:

  • Kliknij przycisk Importuj w lewym dolnym rogu modułu Biblioteka.

  • W menu głównym wybierz kolejno Plik> Importuj zdjęcia i wideo.

  • Przeciągnij folder lub pojedyncze pliki z Eksploratora (Windows) lub programu Finder (Mac OS) do widoku siatki, pomiń krok 2.

  Okno importu w programie Lightroom Classic.
  Okno importu w programie Lightroom Classic

  A. Podgląd obszaru B. Panel źródłowy C. Przełącz minimalny import D. Panele opcji i miejsc docelowych 

 2. W lewym górnym rogu okna importu kliknij Wybierz źródło lub Odlub użyj panelu Źródło po lewej stronie okna importu, aby przejść do plików, które chcesz zaimportować.

  Uwaga:

  W panelu Źródło zostaną wyświetlone połączone sieci. Aby dodać lokalizację sieciową, kliknij opcję od lub Wybierz źródło, wybierz inne źródło i przejdź do folderu sieciowego. W systemie Windows kliknij przycisk Plus po prawej stronie nazwy panelu Źródło i wybierz opcję Dodaj wolumin sieciowy.

 3. W górnej środkowej części okna importu określ sposób dodawania zdjęć do katalogu:

  Kopiuj jako DNG

  Kopiuje zdjęcia do wybranego folderu i konwertuje pliki RAW aparatu do formatu cyfrowego negatywu (DNG).

  Kopiuj

  Kopiuje pliki ze zdjęciami do wybranego folderu, w tym do dowolnych plików z kopiami.

  Przenieś

  Przenosi pliki ze zdjęciami do wybranego folderu, w tym do dowolnych plików z kopiami. Pliki są usuwane z bieżącej lokalizacji.

  Dodaj

  Zachowuje pliki zdjęć w bieżącej lokalizacji.

 4. Z obszaru podglądu pośrodku okna importu wybierz zdjęcia, które chcesz zaimportować. Znacznik w lewym górnym rogu miniatur wskazuje, że zdjęcie zostało wybrane do zaimportowania.

  • Aby filtrować zdjęcia w oknie podglądu, wybierz jedną z następujących opcji:

  Wszystkie zdjęcia

  Usuwa wszystkie filtry.

  Nowe zdjęcia

  Nie uwzględnia potencjalnych duplikatów i wcześniej zaimportowanych zdjęć.

  Foldery docelowe

  (Dostępne tylko podczas kopiowania lub przenoszenia zdjęć do katalogu) Grupuje zdjęcia według folderu docelowego.

  Filtrowanie zdjęć w obszarze podglądu według folderów docelowych w programie Lightroom Classic CC
  Wybierz opcję Foldery docelowe (nad obszarem podglądu), aby wyświetlić zdjęcia uporządkowane według folderów, w których mają zostać zapisane. Panel docelowy (po prawej) wyświetla kursywą foldery, które zostaną dodane, oraz liczbę zdjęć, które zostaną zapisane w tej lokalizacji.

  • Kliknij przycisk Widok lupy  na pasku narzędzi, aby powiększyć pojedyncze zdjęcie.
  • Kliknij Zaznacz wszystko lub Usuń zaznaczenie wszystkich na pasku narzędzi, aby globalnie zaznaczyć lub usunąć zaznaczenie wszystkich zdjęć w folderze.
  • Kliknij menu podręczne Sortuj na pasku narzędzi, aby sortować zdjęcia według czasu zarejestrowania, stanu zaznaczenia, nazwy pliku lub typu nośnika (obraz lub plik wideo).
  • Przeciągnij suwak Miniatury, aby dostosować rozmiar miniatur w siatce.
  • Kliknij pole w lewym górnym rogu podglądu, aby zaznaczyć lub usunąć zaznaczenie określonych zdjęć. Możesz też kliknąć klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS) w dowolnym miejscu na miniaturze, aby zaznaczyć i usunąć zaznaczenie zdjęć.
 5. W przypadku importowania zdjęć poprzez ich przenoszenie lub kopiowanie określ miejsce ich umieszczenia: W prawym górnym rogu okna kliknij, aby wybrać lokalizację dla zdjęć. Możesz też kliknąć lokalizację w panelu miejsce docelowe i określ inne opcje:

  Do podfolderu

  Kopiuje lub przenosi zaimportowane zdjęcia do nowego folderu. W polu tekstowym wpisz nazwę nowego folderu.

  Organizuj

  Uporządkuj zdjęcia w nowym podfolderze na jeden z trzech sposobów: możliwe jest zachowywanie pierwotnej hierarchii folderów folderu źródłowego, tworzenie podfolderów według daty lub umieszczenie wszystkich zdjęć w jednym folderze.

  Format daty

  Wybierz format dat.

  Panel Miejsce docelowe importu w programie Lightroom Classic CC
  Panel Miejsce docelowe

  Uwaga:

  Nazwy folderów zapisane kursywami w panelu miejsce docelowe wskazują nowe foldery, które zostaną utworzone podczas importowania. Przejrzyj dokładnie panel Miejsce docelowe, aby upewnić się, że zdjęcia są prawidłowo importowane do zamierzonej lokalizacji.

 6. Określ inne opcje dla importowanych plików za pomocą paneli po prawej stronie okna. Patrz Określanie opcji importu.

 7. Kliknij przycisk Importuj. Jeśli nie chcesz teraz importować danych, ale chcesz zapisać wprowadzone zmiany w ustawieniach importu, kliknij przycisk Gotowe.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online