Wykonaj poniższe czynności, aby rozpocząć pracę z programem Lightroom Classic

Pobieranie i instalowanie programu Lightroom Classic

laptop-download

Kliknij przycisk Pobierz Lightroom Classic poniżej, aby rozpocząć pobieranie programu Lightroom Classic. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zalogować się i przeprowadzić instalację. (Nawet jeśli początkowo otwarta zostanie strona wersji próbnej, po zalogowaniu się zostanie pobrana wersja programu objęta subskrypcją.)

Pomoc dotycząca subskrypcji

Nie pamiętasz identyfikatora Adobe ID lub hasła?

Identyfikator Adobe ID to adres e-mail, który został użyty podczas pobierania wersji próbnej, zakupu aplikacji lub członkostwa firmy Adobe. Rozwiązania często występujących problemów związanych z identyfikatorem Adobe ID lub logowaniem

Dlaczego należy zalogować się, aby używać programu Lightroom Classic?

W celu sprawdzania poprawności licencji wymagane jest okresowe logowanie się. Użytkownicy korzystający z licencji miesięcznych muszą to robić co 30 dni, a użytkownicy korzystający z licencji rocznych — co 99 dni. Logowanie jest również wymagane w przypadku pobierania lub aktualizowania programu Lightroom Classic. Więcej informacji można znaleźć w artykule Logowanie i wylogowywanie w celu aktywacji lub dezaktywacji aplikacji Creative Cloud.

Czy mogę zainstalować program Lightroom Classic na innym komputerze?

Program Lightroom Classic i inne aplikacje Creative Cloud można zainstalować na maksymalnie dwóch komputerach. Aby zainstalować program na trzecim komputerze, należy zdezaktywować go na jednym z urządzeń, gdzie został wcześniej zainstalowany. Dowiedz się więcej o aktywowaniu i dezaktywowaniu aplikacji Creative Cloud.

Jak można uzyskać fakturę?

Fakturę można wydrukować z konta użytkownika na stronie Adobe.com. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule Drukowanie dowodu zakupu lub faktury.